คลังเก็บป้ายกำกับ: AIS

ขายเลยจ้า! ผู้ถือหุ้นจัสมินโหวตผ่านฉลุย 97% เชิญขาย 3BB ให้ AIS จ่อขึ้นแท่นผู้เล่นรายใหญ่สุดในไทย

กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) รายงานผลโหวตจากผู้ถือหุ้นของบริษัทให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ เริ่องการขาย 3BB และหุ้น  JASIF บางส่วนให้ยักษ์ใหญ่โทรคมนาคม AIS มีผลออกมาว่ากว่า 3 ใน 4 ผู้ถือหุ้นตอบเห็นด้วย ยินยอมให้ขายบริษัทไปแต่โดยดีนะจ๊ะ

ก่อนหน้านี้เราได้เห็นข่าว AIS เสนอเข้าซื้อ 3BB ด้วยเงินมูลค่ากว่า 19,500 ล้านบาท และยังจะซื้อรวมถึงกองทุนรวมโครงสร้างบรอดแบนด์อินเตอร์เน็ต JASIF 19% ตีเป็นมูลค่าได้อีก 12,920 ล้านบาท

ล่าสุดมีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น JAS เพื่อรับคะแนนเสียงความยินยอมกรณีขายหุ้นและธุรกิจให้ AIS มีผลคะแนนผู้ออกความเห็น “เห็นด้วย” 5,149,909,316 เสียง นับเป็นคะแนนโหวต 97.2% และมีผู้ออกความเห็น “ไม่เห็นด้วย” 148,015,271  เสียง นับเป็น 2.7% ของคะแนนเสียงทั้งหมด พูดง่าย ๆ ว่าผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ยิ้มยินดี ขายเลยครับพี่ พวกผมพร้อมแล้ว

ซึ่งหากดีลสำเร็จผลจะทำให้ AIS กลายเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์อันดับ 1 ของประเทศไทยเลยทันที ผู้บริโภคอย่างเราก็คอยดูท่าที กสทช. เอาไว้ให้ดี ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีหน่วยงานออกมาเรียกร้องประเด็นในทำนองเดียวกันระหว่าง true และ dtac แล้วด้วย

ที่มา : set

from:https://droidsans.com/3bb-ais-shareholder-vote-pass-97-percent/

JAS ธุรกิจอินเทอร์เน็ต-โทรคมนาคม ขาย 3BB-JASIF ให้ AIS

JAS ธุรกิจอินเทอร์เน็ต-โทรคมนาคม ขาย 3BB-JASIF ให้ AIS  ด้วยคะเเนนเสียง 97% มูลค่ากว่า 32 ล้านบาท

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า

ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) JAS เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)  

ได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ กิจการที่เกี่ยวข้องและการมอบอำนาจการดำเนินการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย 

โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 5,297,976,587 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิ ออกเสียงในวาระนี้มติที่ประชุมเป็น

ดังนี้ เห็นด้วย 5,149,909,316 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.2052 ไม่เห็นด้วย 148,015,271 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.7938 งดออกเสียง 52,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0009

ตามข้อมูลของ ตลท. ระบุว่าเมื่อเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการ JAS ได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุน ได้แก่ 

(1) หุ้น TTTBB ซึ่งบริษัท อคิวเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อยที่ JAS ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ถืออยู่ 7,529,234,885 หุ้น หรือร้อยละ 99.87 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TTTBB คิดเป็นมูลค่า 19,500 ล้านบาท และ 

(2) หน่วยลงทุน JASIF ที่ JAS ถืออยู่ 1,520,000,000 หน่วย หรือร้อยละ 19 ของหน่วยลงทุนทั้งหมดของ JASIF ในราคาหน่วยละ 8.50 บาท คิดเป็นมูลค่า 12,920 ล้านบาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 32,420 ล้านบาท 

ให้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC) 

เนื่องจากจะทำให้ JAS รับรู้กำไรบนงบกำไรขาดทุนรวม และส่งผลให้ JAS และบริษัทย่อยมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและสามารถสร้างศักยภาพในอนาคต

อย่างไรก็ดี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เห็นว่า แม้ว่าการจำหน่ายหุ้น TTTBB และหน่วยลงทุน JASIF ในครั้งนี้จะมีประโยชน์ต่อ JAS และผู้ถือหุ้น โดยทำให้ JAS มีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ ลดภาระความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ และการรักษาสัดส่วนทางการเงินตามสัญญาเงินกู้และสัญญากับ JASIF รวมทั้งราคาจำหน่ายที่ 32,420 ล้านบาทอยู่ในช่วงราคาที่เหมาะส

อ้างอิง set1,set2

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

The post JAS ธุรกิจอินเทอร์เน็ต-โทรคมนาคม ขาย 3BB-JASIF ให้ AIS first appeared on Brand Inside.
from:https://brandinside.asia/jas-sells-3bb-jasif-to-ais/

ผู้ถือหุ้นจัสมินส่วนใหญ่ลงมติ 97% ขาย 3BB ให้ AIS

หลัง AIS ประกาศการเข้าซื้อกิจการ 3BB เมื่อเดือนกรกฎาคม ล่าสุดกลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วย 97% ที่จะขาย 3BB และหุ้น JASIF ส่วนหนึ่งให้กับ AIS (ซื้อธุรกิจจากบรอดแบรนด์จาก บริษัท อคิวเมนท์ จำกัด (ACU) บริษัทลูก JAS และโครงสร้างพื้นฐานไฟเบอร์จาก JASIF)

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมลงมติเห็นด้วยเป็นสัดส่วน 97.2% และไม่เห็นด้วย 2.79% ซึ่งหลังจากนี้ต้องรอดูท่าทีของ กสทช. ต่อไป และหากผ่าน จะทำให้ AIS กลายเป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในตลาดอินเทอร์เน็ตบ้านที่ส่วนแบ่งราว 41% ส่วน True อยู่ที่ราว 35.6%

ที่มา – SEC

No Description

from:https://www.blognone.com/node/130580

แนะนำนวัตกรรม Networking & Cabling ในงาน TTT 2022 Reinforce: Enterprise IT Infrastructure Day

อัปเดตนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านเครือข่ายล่าสุดสำหรับ Campus, Edge, Data Center และ Branch ไม่ว่าจะเป็น 5G, Software-defined Networking, SD-WAN, Wi-Fi 6 และ Cabling รวมไปถึงการทำ Network Modernization เพื่อพลิกโฉมองค์กรสู่การเป็น Digital Workplace ในงาน TTT 2022 Reinforce: Enterprise IT Infrastructure Day วันที่ 5 ตุลาคม 2020 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม BITEC

📆 วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2022
⏰ เวลา 8:00 – 17:00 น.
🏢 Grand Hall, BITEC Bangna
🇹🇭 บรรยายภาษาไทยทุกเซสชัน

กำหนดการบรรยาย Track 3: Networking

13:30 – 14:00 พลิกโฉมธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลด้วยแพลตฟอร์มการเชื่อมต่อ 5G อัจฉริยะ
คุณภุชงค์ เจริญสุข Enterprise Product Marketing Manager, AIS Business
14:00 – 14:30 Software-defined Networking แบบ Multi-domain สำหรับองค์กรขนาดใหญ่
คุณธิติ พิพัฒน์ธนวงศ์ Enterprise Networking Product Sales Specialist, Cisco
14:30 – 15:00 ขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Network Modernization
คุณประคุณ เลาหกิตติกุล Country Manager (Thailand), HPE Aruba
15:00 – 15:30 พักรับประทานอาหารว่างและเยี่ยมชมบูธ
15:30 – 16:00 ก้าวข้ามขีดจำกัดการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์และแพลตฟอร์มบนเครือข่าย พร้อมรับความต้องการทางธุรกิจยุคดิจิทัล
คุณสมยศ อุดมนิโลบล Country Manager, Alcatel-Lucent Enterprise
16:00 – 16:30 พลิกโฉมระบบเครือข่ายสู่การเชื่อมต่อแห่งอนาคต
คุณพงศ์ภวัน พูนประชา System Engineer (Thailand), CommScope และคุณธีระพล สุขประไพพัฒน์ System Engineer (Thailand & Myanmar), Ruckus
16:30 – 17:00 Lucky Draw และกล่าวปิดงานโดย TechTalkThai

งานสัมมนานี้เหมาะสำหรับ: CIO, CTO, CISO, DPO, IT Manager, Compliance Manager, Cloud Architect, Security Engineer, Security Analyst, Network Engineer, IT Admin, IT Auditor และผู้ที่สนใจด้าน Cloud, Data Center, Networking และ Cybersecurity

🎉 พิเศษ!! ลงทะเบียนและเข้าร่วมงานเพื่อลุ้นรับ MacBook Air (M2), AirPods Max และ Sandisk Extreme Portable SSD อย่างละ 2 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 130,000 บาท

ดูรายละเอียด กำหนดการ และลงทะเบียนได้ที่: https://conf.techtalkthai.com/re22/

เกี่ยวกับงานสัมมนา TTT 2022 Reinforce: Enterprise IT Infrastructure Day

จากซีรีส์งานสัมมนาออนไลน์ TTT Virtual Summit ที่มีคนติดตามมากกว่า 8,000 คน สู่งานสัมมนาใหญ่ Enterprise IT Infrastructure Day ส่งท้ายปี 2022 ในรูปแบบ Physical Event ภายใต้แนวคิด Reinforce เสริมแกร่งรากฐานระบบ IT พลิกโฉมสู่ธุรกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืนและมั่นคงปลอดภัย ภายในงานท่านจะได้อัปเดตแนวโน้ม นวัตกรรม แนวทางปฎิบัติ และกรณีศึกษาที่น่าสนใจทางด้าน IT Infrastructure สำหรับองค์กร ครอบคลุมทั้งด้าน Cloud & Data Center, Networking, Cybersecurity และ Standards & Compliance ผ่านการบรรยายรวม 20 เซสชัน

นอกจากนี้ยังมีบูธจัดแสดงนวัตกรรมสำหรับองค์กรอีกกว่า 30 บูธ สำหรับให้ผู้เข้าร่วมงานขอคำปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแชร์ประสบการณ์ด้าน Enterprise IT Infrastructure โดยตรงกับผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงาน องค์กร และบริษัท IT/Consult ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

from:https://www.techtalkthai.com/ttt-2022-reinforce-track-3-networking/

Samsung Galaxy A13 5G คุ้มสุดในรุ่น! AIS จับลดราคาให้ทุกคน ในราคาเริ่มต้นแค่ 1,290 บาท!

Samsung Galaxy A13 5G คุ้มสุดในรุ่น! AIS จับลดราคาให้ทุกคน ในราคาเริ่มต้นแค่ 1,290 บาท!
Noppinij

Samsung Galaxy A13 5G สมาร์ทโฟนในกลุ่ม 5G ที่เปิดราคาจำหน่ายปกติมาดี แค่ 6,999 บาท โดยเป็นรุ่นที่เปิดจำหน่ายผ่านผู้ให้บริการ 5G เท่านั้น และปัจจุบันทาง AIS ก็มีการจัดส่วนลดให้ลูกค้าทุกคนที่สนใจ ได้จับจองสมาร์ทโฟน 5G รุ่นราคาดีจากซัมซุงรุ่นนี้ได้ ในราคาที่ประหยัดมากขึ้นครับ

Samsung Galaxy A13 5G เป็นสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจมาก ให้กล้องที่มีความคมชัดสูง คุณภาพการถ่ายภาพทำได้ดีเยี่ยม กล้องหลังสามตัวในขนาดความละเอียด 50 ล้านพิกเซล รองรับโหมดถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบลอสำหรับถ่ายภาพบุคคลจะถ่ายได้สวยคม และด้วยคุณสมบัติรองรับสัญญาณ 5G จะนำมาใช้สตรีมรับชมภาพยนตร์ ดูคลิป ประชุมหรือเรียนทางไหล หรือจะใช้เป็นกล้องทำ Live ก็เหมาะสมดีครับ

สำหรับใครที่ใช้งานเครือข่าย 5G ของ AIS ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่า ลูกค้าใหม่ หรือจะย้ายค่ายเบอร์เดิมมาใช้งาน ทาง AIS ก็มีส่วนลดจัดให้ทุกคนครับ โดยราคาจำหน่ายของ Samsung Galaxy A13 5G จะเริ่มต้นอยู่ที่ 1,290 บาทเท่านั้นครับ โดยมีรายละเอียดตามข้อมูลด้านล่างนี้ครับ

โปรโมชั่นที่ 1 ราคาลดเยอะ แต่รายเดือนราคาเบา

สำหรับผู้ใช้เก่าหรือสมัครใหม่ในแพ็กเกจ AIS 5G HD Max Speed 599 บาท ขึ้นไป ราคาเครื่องจะเหลือแค่ 2,890บาท ลดราคาไป 4,109 บาท ชำระค่าบริการล่วงหน้า 535 บาท และจะได้รับส่วนลดค่าบริการ 50 บาท กลับมาด้วย เป็นเวลานาน 10 เดือน

แพ็คเกจที่แนะนำ

 • 5G HD Max Speed 599 บาท โทร 280 นาที,เน็ตต่อเนื่องความเร็วสูงสุดจำนวน 20GB จากนั้นความเร็วที่ 384Kbps, AIS SUPER WiFi ไม่จำกัด, ส่วนเกิน:โทร/VDO Call นาทีละ 1.50บ., SMS 2.5 บ., MMS 4 บ.,
 • 5G HD Max Speed 699 โทรในเครือข่ายไม่จำกัด (ครั้งละ60นาที) ทุกเครือข่าย 50 นาที เน็ต 5G ความเร็วสูงสุด จำนวน 50GB จากนั้น 384Kbps, ส่วนเกินโทร/VDO call นาทีละ 1.50บ., SMS 2.5บ., MMS 4บ., AIS SUPER WiFi
 • 5G HD Max Speed 799 โทรในเครือข่ายไม่จำกัด(ครั้งละ60นาที) ทุกเครือข่าย 60 นาที เน็ต 5G ความเร็วสูงสุด จำนวน 60GB จากนั้น 384Kbps, ส่วนเกินโทร/VDO call นาทีละ 1.50บ., SMS 2.5บ., MMS 4บ., AIS SUPER WiFi

โปรโมชั่นที่ 2 ลดหนักขึ้น ราคารายเดือนปานกลาง ได้เน็ตเต็มไม้เต็มมือ

สำหรับผู้ใช้เก่าหรือสมัครใหม่ในแพ็กเกจ AIS 5G HD Max Speed 899 บาท ขึ้นไป ราคาเครื่องจะเหลือแค่ 1,890บาท ลดราคาไป 5,109 บาท ชำระค่าบริการล่วงหน้า 535 บาท ได้รับส่วนลดค่าบริการ 50 บาท นาน 10 เดือน

แพ็คเกจที่แนะนำ

 • 5G HD Max Speed 899 บาทรายละเอียด5G HD Max Speed ค่าบริการ 899 บาท โทรในเครือข่ายไม่จำกัด(ครั้งละ60นาที) ทุกเครือข่าย 70 นาที เน็ต 5G ความเร็วสูงสุด จำนวน 80GB จากนั้น 384Kbps, ส่วนเกินโทร/VDO call นาทีละ 1.50บ., SMS 2.5บ., MMS 4บ.,  AIS SUPER WiFi
 • 5G HD Max Speed 999 บาท SWifiรายละเอียด5G HD Max Speed ค่าบริการ 999 บาท โทรในเครือข่ายไม่จำกัด(ครั้งละ60นาที) ทุกเครือข่าย 90 นาที เน็ต 5G ความเร็วสูงสุด จำนวน 90GB จากนั้น 384Kbps, ส่วนเกินโทร/VDO call นาทีละ 1.50บ., SMS 2.5บ., MMS 4บ., AIS SUPER WiFi

โปรโมชั่นที่ 3 ลดหนักสุด เหลือแค่ 1,290 เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด ใช้ 5G ได้เต็มที่ไม่ต้องมีกั๊ก

สำหรับผู้ใช้เก่าหรือสมัครใหม่ในแพ็กเกจ AIS 5G HD Max Speed 1,199 บาท ขึ้นไป ราคาเครื่องจะเหลือแค่ 1,290บาท ลดราคาไป 5,709 บาท ชำระค่าบริการล่วงหน้า 1,391 บาท ได้รับส่วนลดค่าบริการ 108.34 บาท นาน 12 เดือน

แพ็คเกจที่แนะนำ

 • แพ็กเกจ 5G HD Max Speed 1199 บาทรายละเอียด5G HD Max Speed ค่าบริการ 1199 บาท โทรในเครือข่ายไม่จำกัด (ครั้งละ60นาที) ทุกเครือข่าย 150 นาที เน็ต 5G ไม่จำกัดความเร็วสูงสุด ฟรีซิม 1 ซิม, ส่วนเกินโทร/VDO call นาทีละ 1.50บ., SMS 2.5บ., MMS 4บ., AIS SUPER WiFi
 • แพ็กเกจ 5G HD Max Speed 1399 บาทรายละเอียด5G HD Max Speed ค่าบริการ 1399 บาท โทรในเครือข่ายไม่จำกัด (ครั้งละ60นาที) ทุกเครือข่าย 280 นาที เน็ต 5G ไม่จำกัดความเร็วสูงสุด ฟรีซิม 2 ซิม, ส่วนเกินโทร/VDO call นาทีละ 1.50บ., SMS 2.5บ., MMS 4บ., AIS SUPER WiFi
 • แพ็กเกจ 5G HD Max Speed 1499 บาท SWifiรายละเอียด5G HD Max Speed ค่าบริการ 1499 บาท โทรในเครือข่ายไม่จำกัด(ครั้งละ60นาที) ทุกเครือข่าย 340 นาที เน็ต 5G ไม่จำกัดความเร็วสูงสุด ฟรีซิม 2 ซิม, ส่วนเกินโทร/VDO call นาทีละ 1.50บ., SMS 2.5บ., MMS 4บ., AIS SUPER WiFi
 • แพ็กเกจ 5G HD Max Speed 1599 บาท SWifiรายละเอียด5G HD Max Speed ค่าบริการ 1599 บาท โทรในเครือข่ายไม่จำกัด(ครั้งละ60นาที) ทุกเครือข่าย 420 นาที เน็ต 5G ไม่จำกัดความเร็วสูงสุด ฟรีซิม 2 ซิม, ส่วนเกินโทร/VDO call นาทีละ 1.50บ., SMS 2.5บ., MMS 4บ., AIS SUPER WiFi
 • แพ็กเกจ 5G HD Max Speed 1699 บาทรายละเอียด5G HD Max Speed ค่าบริการ 1699 บาท โทรในเครือข่ายไม่จำกัด(ครั้งละ60นาที) ทุกเครือข่าย 500 นาที เน็ต 5G ไม่จำกัดความเร็วสูงสุด ฟรีซิม 2 ซิม, ส่วนเกินโทร/VDO call นาทีละ 1.50บ., SMS 2.5บ., MMS 4บ., AIS SUPER WiFi
 • แพ็กเกจ 5G HD Max Speed 1999 บาทรายละเอียด5G HD Max Speed ค่าบริการ 1999 บาท โทรในเครือข่ายไม่จำกัด(ครั้งละ60นาที) ทุกเครือข่าย 700 นาที เน็ต 5G ไม่จำกัดความเร็ว สูงสุด ฟรีซิม 2 ซิม, ส่วนเกินโทร/VDO call นาทีละ 1.50บ., SMS 2.5บ., MMS 4บ., AIS SUPER WiFi

กลุ่มลูกค้า AIS ปัจจุบันรายเดือน ที่ใช้แพ็กเกจ 699 ขึ้นไป ใช้สิทธิ์โปรโมชั่น Best Buy ใช้ต่อเนื่องเบอร์เก่า ราคาจะลดให้เหลือ 3,990 สัญญา 12 เดือน

ปักหมุดไปชมเครื่องจริงและสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ AIS Shop ใกล้บ้าน / ตัวแทนจำหน่าย  หรือสายชอปปิ้งออนไลน์ ก็สามารถสั่งซื้อและดูรายละเอียดได้ที่ AIS Online Store / Line@AISShop มีบริการส่งเครื่องฟรีถึงบ้าน

https://store.ais.co.th/th/mobile-phone/samsung-galaxy-a13-5g-4-64gb.html

ข่าว: Samsung Galaxy A13 5G คุ้มสุดในรุ่น! AIS จับลดราคาให้ทุกคน ในราคาเริ่มต้นแค่ 1,290 บาท! มีที่มาจาก: แอพดิสคัส.

from:https://www.appdisqus.com/samsung-galaxy-a13-5g-ais-promotion-package/

ป้องกัน: AIS Business จัดงานสุดยิ่งใหญ่ พร้อมเปิดตัว AIS Cloud X ยกระดับธุรกิจไปอีกขั้น ด้วยระบบนิเวศคลาวด์อัจฉริยะ

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

รหัสผ่าน:

from:https://www.enterpriseitpro.net/ais-business-lunches-the-ais-cloud-x/

AIS ผนึก 3 กระทรวงหลัก พร้อมพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดตัว “หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์” ยกระดับการศึกษายุคดิจิทัล ครั้งแรกของไทย!

AIS ผนึก 3 กระทรวงหลัก สธ. ศธ. มท พร้อม พระจอมเกล้าธนบุ […] More

from:https://www.iphonemod.net/ais-launching-aunjai-cyber-course-to-enhance-education-digital-1st-time-thailand.html

เก็บ Log พ.ร.บ. ได้ง่ายๆ ด้วยบริการ B-Log Management จาก AIS Business

การเก็บ Log พ.ร.บ. ไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วสำหรับปี ๒๕๖๕ แต่เชื่อหรือไม่ว่าการตีความทางกฏหมายนั้นยังเป็นประเด็นที่หลายคนสับสนอยู่ วันนี้สิ่งที่เก็บนั้นเพียงพอครอบคลุมหรือยัง ดูแลพื้นที่การเก็บได้ดีแค่ไหน และเมื่อถึงเวลาเกิดเหตุไม่คาดฝันเราจะสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล Log ได้จริงหรือไม่ นี่เป็นคำถามที่ท่านต้องตอบให้ได้ ซึ่งล่าสุดด้วยบริการใหม่จาก AIS Business ที่ชื่อว่า “Business-Log Management (B-Log)” ความท้าทายเหล่านี้จะง่ายขึ้นแล้วครับ

พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ไม่รู้ไม่ได้!

ความผิดสำหรับบุคคล

กฏหมายระบุว่าหากผู้ที่มาใช้บริการแม้ว่าระบบของเราจะเป็นเพียงทางผ่านเพื่อกระทำสิ่งต่อไปนี้ท่านในฐานะผู้ให้บริการก็อาจถูกร้องขอข้อมูล Log ของท่านนั่นเอง

 • พฤติกรรมที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญ (สแปม) หรือปกปิดแหล่งที่มาเช่น การฝากร้านในโซเชียลมีเดีย การอีเมลขายของ หรือแม้กระทั่งการส่ง SMS ที่ผู้รับไม่ได้ยินยอม 
 • พฤติกรรมการโพสต์ออนไลน์ เช่น โพสต์หมิ่นประมาท โพสต์ข้อมูลปลอมหรือบิดเบือน
 • การเจาะระบบที่ทำลายระบบที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศอย่างเช่นโครงสร้างสำคัญต่างๆ ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น ซึ่งเป็นไปได้ว่าท่านอาจกลายเป็นฐานปฎิบัติการการโจมตีของผู้ไม่ประสงค์ดี
 • การเผยแพร่ชุดคำสั่งที่สามารถนำไปใช้เพื่อสร้างความเสียหาย
 • การเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฏหมาย ลามกอนาจาร เป็นต้น

ดังนั้นการจัดเก็บข้อมูล Log เพื่อใช้อ้างอิงจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก

ความผิดที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการ

กฏหมายเป็นสิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคนต้องปฏิบัติตาม ซึ่งเป็นความรู้ที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าไม่ทราบเพราะถือว่าเป็นหน้าที่ โดยหากพูดถึง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์เองก็ได้ถูกประกาศใช้มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ แล้วถือเป็นเวลามากกว่าสิบปี จนกระทั่งปี ๒๕๖๐ จึงได้มีการปรับปรุงและแก้ไขให้กฏหมายมีความทันสมัยรองรับกับบริบททางเทคโนโลยีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ทั้งในเรื่องของโทษที่ครอบคลุม กรณีการกระทำความผิด และอำนาจของเจ้าหน้าที่ อย่างไรก็ดีสำหรับในมุมของผู้ให้บริการเองใจความสำคัญของ พ.ร.บ. ก็ไม่ได้เปลี่ยนไปมากนัก โดยเนื้อหาระบุว่า

“ผู้ให้บริการผู้ใดให้ความร่วมมือ ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้มีการกระทำความผิดตามมาตรา ๑๔ ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดตามาตรา ๑๔”(จำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือ ปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)  แต่ถ้าผู้ให้บริการพิสูจน์ได้ว่าตนได้ปฏิบัติตามประกาศที่ออกตามวรรคสองผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ ซึ่งหลักฐานที่จะช่วยท่านได้ก็คือ Log นั่นเอง

อีกเรื่องคืออำนาจของเจ้าหน้าที่ภายใต้มาตราที่ ๑๘(๒) และ (๓) ระบุว่าเจ้าหน้าที่สามารถ “เรียกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์จากผู้ให้บริการเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง สั่งให้ผู้ให้บริการส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่ต้องเก็บตามมาตรา ๒๖ หรือที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของผู้ให้บริการแก่เจ้าหน้าที่หรือให้เก็บข้อมูลไว้ก่อน” โดยทั้งหมดก็เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนข้อมูล และจะต้องทำอย่างไม่ชักช้าซึ่งระบุชัดเจนว่าภายใน ๗ วันเมื่อถูกร้องขอหรือภายในระยะที่เจ้าหน้าที่กำหนดเหตุอันสมควร หากไม่ทำตามมาตรา ๒๖ มีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

โดยข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่ผู้ให้บริการต้องปฏิบัติตามได้ถูกระบุระยะเวลาจัดเก็บไว้ตามาตราที่ ๒๖ ดังนี้ “ผู้ให้บริการต้องเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่า๙๐ วันนับแต่วันที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบ แต่กรณีจำเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ไว้เกิน ๙๐ วันแต่ไม่เกิน ๒ ปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย หรือเฉพาะคราวก็ได้”

เมื่อทราบอย่างนี้แล้ว สิ่งที่ผู้ให้บริการจะทำได้ก็มีเพียงเตรียมตัวให้พร้อมกับข้อมูลเมื่อเจ้าหน้าที่ร้องขอ ซึ่งดูเผินๆเหมือนไม่ยากนัก หากพิจารณาตาม พ.ร.บ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓ ในเรื่องนิยามความหมายต่างๆ แต่เอาเข้าจริงแล้วเราต้องตีความสองส่วนคือ ใครคือผู้ให้บริการและในแต่ละผู้ให้บริการมีระบบไหนที่เกี่ยวข้องบ้าง นี่คือสิ่งสำคัญในการปฏิตนที่ AIS B-Log จะเข้ามาช่วยท่านได้ครับ

AIS Business Log Management โดย AIS Cyber Secure

ใจความสำคัญของการพัฒนาระบบเก็บ Log ก็คือเรื่องการตีความทางกฏหมายให้เข้ากับบริบทของท่านเอง ซึ่งด้วยประสบการณ์จากทีมงานของ AIS Cyber Secure จะช่วยให้ท่านประเมินได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ใดและมีระบบอะไรที่ใช้อยู่บ้าง โดยหากพิจารณาตามเนื้อความของประกาศจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(DE) ในปี ๒๕๖๔ ที่ขยายความเรื่องความหมายให้นำไปปฏิบัติได้จริง จะเห็นได้ว่าผู้ให้บริการแต่ละรายมีความเกี่ยวข้องกับ Log ต่างกันออกไป โดยแบ่งผู้ให้บริการเป็น 2 ประเภทหลักๆคือ

1.) ผู้ให้บริการแก่บุคคลทั่วไปในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ตหรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการอื่นไม่ว่าจะเป็นในนามของตนเองหรือบุคคลอื่น

 • ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมและกระจายภาพและเสียง เช่น AIS
 • ผู้ให้บริการการเข้าถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น โรงแรม ห้องพัก ร้านอาหาร องค์กร หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา
 • ผู้ให้บริการเช่าระบบคอมพิวเตอร์ เช่น Web Server/Hosting, File Server/Sharing, Email Service และ Internet Data Center 
 • ผู้ให้บริการร้านอินเทอร์เน็ต
 • ผู้ให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์ แอปพลิเคชัน เช่น App Store, Google Play, Clubhouse หรือผู้ให้บริการอื่นที่มีให้บริการลักษณะทำนองนี้
 • ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, IG, YouTube, Line และผู้ให้บริการอื่นที่มีให้บริการลักษณะทำนองนี้

2.) ผู้ให้บริการในการเก็บรักษาข้อมูลเพื่อประโยชน์ของบุคคล

 • ผู้ให้บริการข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน เช่น เว็บบอร์ด บล็อค ธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต เว็บเซอร์วิส อีคอมเมิรช์หรือธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • ผู้ให้บริการเก็บพักข้อมูลโดยมีระบบจัดการข้อมูลในอินเทอร์เน็ตหรือคลาว์ ซึ่งให้บริการตรงกับผู้ใช้ เช่น IaaS, PaaS, SaaS และ CDN
 • ผู้ให้บริการดิจิทัลที่ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการเช่น ผู้ให้บริการทางการเงิน สุขภาพ ไลฟ์สไตล์ อสังหาริมทรัพย์ อาหารและการเกษตร ท่องเที่ยว อุตสาหรรม ประกันภัย การศึกษา เพลงศิลปะและสันทนาการ และบริการอื่นๆที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการทั้ง B2B B2C C2C G2C และอื่นๆ

ผู้ให้บริการเหล่านี้ต้องมีการเก็บข้อมูล Log ในจุดต่างๆกันเช่น USER ID, IP Address, Email Address ต้นทางปลายทาง วันเวลา เลขสายที่เข้ามา อย่างในกรณีของร้านอินเทอร์เน็ตต้องสามารถระบุตัวบุคคลที่เข้ามาใช้ เวลาในการเข้าและออก เลขไอพีได้เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ทุกธุรกิจต้องเข้าใจและประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม หากเป็นกรณีองค์กรขนาดใหญ่อาจมีการวางแผนไว้แล้วแต่องค์กรขนาดเล็กท่านสามารถเข้ามาปรึกษากับทีม AIS Cyber Secure เพื่อขอรับคำปรึกษาได้ครับว่าควรเก็บ Log จากที่ใดบ้าง

อีกเรื่องหนึ่งที่ AIS ให้ความสำคัญไม่แพ้กันก็คือประเด็นในเรื่องของข้อมูล Log ควรต้องเป็นประโยชน์ใช้สืบค้นหลักฐานได้จริงเมื่อเกิดเหตุ โดยกลไกภายใต้บริการนี้ก็คือโซลูชันจาก Blendata ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูล Log ได้อย่างรวดเร็ว ตรงตามความต้องการ ลืมไปได้เลยกับประสบการณ์แย่ๆที่การค้นหาข้อมูลช้าเสียจนท่านต้องล้มเลิกความตั้งใจ

AIS Business-Log Management ยังมีข้อดีอีกมากมายดังนี้

 • การให้บริการเป็นรูปแบบจ่ายตามจริง ตามขนาดพื้นที่จัดเก็บ หรือปริมาณนำเข้าข้อมูล
 • ค่าบริการสามารถจ่ายได้แบบรายเดือน นั่นหมายความว่าท่านสามารถทดลองใช้หรือวางแผนค่าใช้จ่ายได้ง่ายกว่าการลงทุนของตัวเอง ซึ่งมีราคาสูงทำให้ธุรกิจขนาดเล็กและกลางเข้าถึงยาก
 • Log สามารถขยายตัวได้ง่ายเพราะโครงสร้างพื้นฐานอยู่บน AIS Cloud ดังนั้นจึงได้ข้อดีของคลาวด์มาเต็มๆ
 • รองรับข้อมูล Log ที่เก็บจากทุกอุปกรณ์
 • คอมไพล์กับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ซึ่งได้กำหนดให้ข้อมูล Log ที่เก็บต้องมีความน่าเชื่อถือ ป้องกันการถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงแม้แต่ผู้ดูแลระบบ ยกเว้นแค่ผู้เกี่ยวข้องเช่น เจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศขององค์กร รวมถึงต้องมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการบริการจัดการ เทคนิคและ กายภาพ 
 • รวมศูนย์การบริหารจัดการโดยท่านสามารถเข้าถึงข้อมูล Log ของท่านได้ผ่าน Self Service Portal เพื่อดูสรุปข้อมูลจาก Dashboard ถึงภาพรวมและสถานะของ Log รวมถึงค้นหาข้อมูลและนำข้อมูลออกในรูปแบบ CSV พร้อมทั้งสร้างรายงานสำหรับผู้บริหาร

สุดท้ายนี้ AIS Business Contact Center ยังช่วยให้ท่านสามารถอุ่นใจพร้อมรับเรื่องตลอดแบบ 24×7 เพื่อคำปรึกษากรณีความกังวลใจหรือจากปัญหาต่างๆ ไม่เพียงเท่านั้นทีมงานของ AIS ยังติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นแบบ Proactive หากพบปัญหาที่เกี่ยวกับ Log ของท่านเช่น ไม่มีข้อมูลส่งเข้ามาในระบบ ซึ่งเรื่องเหล่านี้มักเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่หากไม่ได้ติดตามหลายท่านก็อาจพลาดไปได้

ติดต่อรับคำปรึกษาและบริการมืออาชีพในโซลูชัน Business Log Management และโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัย ติดต่อทีมงาน AIS Business ได้ทันที

AIS Business พาร์ทเนอร์ที่ช่วยตอบโจทย์ทุกเรื่อง ICT & Digital ที่คุณมั่นใจ

“Your Trusted Smart Digital Partner”

ปรึกษาและวางแผนพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อรองรับการทำงานและต่อยอดธุรกิจได้ที่

Email : business@ais.co.th

Website : https://business.ais.co.th/solution/blogmanagement.html

from:https://www.techtalkthai.com/easily-keep-a-log-of-the-computer-crime-act-with-b-log-management-service-from-ais-business/

AIS ผนึก 3 กระทรวงหลัก สธ. ศธ. มท พร้อม พระจอมเกล้าธนบุรี เปิดตัว “หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์” ยกระดับการศึกษายุคดิจิทัล ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ ผ่านการเรียนการสอนทั่วประเทศ

AIS จับมือภาครัฐ 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงมหาดไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ลงนามความร่วมมือ พร้อมเปิดตัว “อุ่นใจไซเบอร์” หลักสูตรการเรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ครั้งแรกของไทย ที่เป็นการผนึกกำลังร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ยกระดับการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล เพื่อปกป้องภัยไซเบอร์ สร้างภูมิคุ้มกันการใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลยุคใหม่ตั้งแต่เด็กและเยาวชนไปจนถึงคนทั่วไป

โดยคุณครูสามารถเรียนรู้ได้เอง และยังสามารถนำไปสอนนักเรียนได้บนแพลตฟอร์มดิจิทัล LearnDi  และแอปพลิเคชัน อุ่นใจ CYBER ด้วยการออกแบบเนื้อหาที่อ้างอิงมาตรฐานตามกรอบการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลอย่าง DQ Framework (Digital Intelligence Quotient) และปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต ตั้งเป้าส่งต่อไปยังสถานศึกษากว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย พร้อมเดินหน้าชวนคนไทย ทุกเพศ ทุกวัย เข้าร่วมเรียนรู้วัดระดับทักษะดิจิทัล จากหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์”  เพื่อยกระดับองค์ความรู้ในฐานะพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship)

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS กล่าวว่า “เป้าหมายการทำงานของ AIS ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานเท่านั้น แต่เราตระหนักถึงการสร้างสังคมดิจิทัลให้ดีขึ้นด้วย ดังนั้นที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2562 เราจึงเปิดตัว โครงการ อุ่นใจไซเบอร์  เพื่อเป็นแกนกลาง สร้างเครือข่าย ชวนทุกภาคส่วนให้เข้ามาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางบวกให้กับสังคมดิจิทัลของไทย  ทั้งในมุมของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือ เพื่อช่วยให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และในมุมของการสร้างภูมิปัญญา ในลักษณะขององค์ความรู้เพื่อส่งเสริมและสร้างทักษะดิจิทัลให้คนไทยรู้เท่าทัน พร้อมอยู่กับโลกดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์”

“วันนี้ AIS ยังคงเดินหน้าตามเจตนารมณ์ดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยร่วมมือกับ  3 กระทรวงหลักของประเทศ สร้างสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลในชื่อ หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์  ซึ่งมี กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสุขภาพจิต ที่พัฒนาเนื้อหาหลักสูตร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ออกแบบให้อยู่ในลักษณะขอกราฟิกหรือแอนิเมชัน และมีกระทรวงศึกษาธิการ โดย สพฐ. ที่ช่วยรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรด้านการศึกษา ที่พร้อมให้นักเรียนสามารถเข้ามาเรียนได้ เช่นเดียวกับกระทรวงมหาดไทยที่ส่งต่อไปยังโรงเรียนในสังกัดเช่นกัน”

หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์

“หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์”  นำเสนอเป็น 4 Professional Skill Module หรือ  4P4ป ที่ครอบคลุมทักษะดิจิทัล ดังนี้

 1. Practice: ปลูกฝังให้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างถูกต้องและเหมาะสม
 2. Personality: แนะนำการปกป้องความเป็นส่วนตัวบนโลกออนไลน์
 3. Protection: เรียนรู้การป้องกันภัยไซเบอร์บนโลกออนไลน์
 4. Participation: รู้จักการปฏิสัมพันธ์ด้วยทักษะและพฤติกรรมการสื่อสารบนออนไลน์อย่างเหมาะสม

โดยตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 ที่ผ่านมา ได้ทำการทดลอง ทดสอบ เสมือนจริงใน Sandbox และมีคุณครูพร้อม นักเรียน ที่เข้าเรียนและสอบผ่านไปแล้วกว่า 160,000 คน

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า “หลักสูตร อุ่นใจไซเบอร์ นับเป็นอีกก้าวสำคัญของภาคการศึกษาไทย ที่จะทำให้เราก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลและเทคโนโลยี ตามภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และวันนี้ หลักสูตรดังกล่าวผ่านการรับรองมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. ให้เป็นหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  สามารถนำผลการนับชั่วโมงการพัฒนาเพื่อประกอบการขอเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักที่ ก.ค.ศ. กำหนด เรียบร้อยแล้ว

โดยการทำงานของเราวันนี้มีศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา จากสถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการนำหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ ไปใช้เป็นสื่อประกอบการเรียน การสอนกับนักเรียนไทยทั่วประเทศ ทั้งโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส.ช.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ก.ศ.น.) โดยจะเดินหน้าขยายความครอบคลุมการเรียนการสอนไปให้ได้มากที่สุด เพื่อทำให้บุคลากรทางการศึกษา และเยาวชนไทยมีความรู้ทักษะดิจิทัลที่เท่าทันภัยไซเบอร์ที่แฝงมากับการใช้งานอินเทอร์เน็ต รวมถึงสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้เกิดขึ้นสูงสุด”

พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า “หนึ่งในภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสุขภาพจิต ในฐานะองค์กรหลักด้านการดูแลสุขภาพจิตของคนไทย ที่มุ่งเน้นการสนับสนุนด้านต่างๆเพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเองได้อย่างยั่งยืน ดังเช่นการทำงานร่วมกับเอไอเอส พัฒนา หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์  ซึ่งถือเป็นการสะท้อนนโยบายที่เป็นรูปธรรมอย่างยิ่ง ทั้งนี้กรมสุขภาพจิตได้ทำหน้าที่จัดทำเนื้อหาที่เหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย ในลักษณะของการ กระตุ้นเตือน แนะนำ ให้สามารถใช้ชีวิต รับมือกับความท้าทายต่างๆในยุคดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ นับได้ว่าสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขอย่างชัดเจน”

ทางด้าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี ในฐานะผู้ร่วมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนหลักสูตรดิจิทัลอุ่นใจไซเบอร์ กล่าวว่า “สำหรับความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจในการทำงานร่วมกันของคณาจารย์ บุคลากร ด้วยการใช้ศักยภาพของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งมีความสอดคล้องกับเป้าหมายในการทำงานเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ โดยเราได้ทำการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลหลักสูตร อุ่นใจไซเบอร์ ให้ออกมาอยู่ในสื่อการสอนในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงยังการจัดทำแบบทดสอบเพื่อวัดและประเมินผลว่าผู้เรียนมีทักทักษะและเข้าใจหน้าที่พลเมืองดิจิทัลมากเพียงพอหรือไม่ โดยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเรียนรู้ในหลักสูตรนี้จะช่วยให้ทุกคนที่ปรับตัวในการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล เป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพและใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์อย่างปลอดภัย”

ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเสริม ในฐานะที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขยายหลักสูตรไปยังโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า “นอกเหนือจากเป้าหมายในการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย ความมั่นคงภายใน และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของกระทรวงมหาดไทยแล้ว วันนี้เรายังมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน หนึ่งในนั้นคือการทำให้ประชาชนใช้ชีวิตอยู่กับโลกออนไลน์ได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย ผ่านการมีทักษะรับมือกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตในยุคดิจิทัลได้อย่างดี เราจึงสนับสนุนให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียนจากสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมกว่า 700,000 คน  ได้เรียนรู้ในหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” ซึ่งเชื่อว่าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการใช้ชีวิตอย่างแน่นอน”

หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ เริ่มเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในระบบอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันนี้  สำหรับประชาชนทั่วไป สามารถเรียนรู้และสร้างทักษะทางดิจิทัลของทุกท่านได้ที่ https://learndiaunjaicyber.ais.co.th/ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

from:https://www.thumbsup.in.th/ais-aunjai-cyber-class?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ais-aunjai-cyber-class

AIS ผนึก 3 กระทรวงหลัก สธ. ศธ. มท พร้อม พระจอมเกล้าธนบุรี เปิดตัว “หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์” ยกระดับการศึกษายุคดิจิทัล ครั้งแรกของไทย

AIS จับมือภาครัฐ 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงมหาดไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ลงนามความร่วมมือ พร้อมเปิดตัว “อุ่นใจไซเบอร์” หลักสูตรการเรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ครั้งแรกของไทย

ที่เป็นการผนึกกำลังร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ยกระดับการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล เพื่อปกป้องภัยไซเบอร์ สร้างภูมิคุ้มกันการใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลยุคใหม่ตั้งแต่เด็กและเยาวชนไปจนถึงคนทั่วไป โดยคุณครูสามารถเรียนรู้ได้เอง และยังสามารถนำไปสอนนักเรียนได้บนแพลตฟอร์มดิจิทัล LearnDi  และแอปพลิเคชัน อุ่นใจ CYBER 

ด้วยการออกแบบเนื้อหาที่อ้างอิงมาตรฐานตามกรอบการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลอย่าง DQ Framework (Digital Intelligence Quotient) และปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต ตั้งเป้าส่งต่อไปยังสถานศึกษากว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย

พร้อมเดินหน้าชวนคนไทย ทุกเพศ ทุกวัย เข้าร่วมเรียนรู้วัดระดับทักษะดิจิทัล จากหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์”  เพื่อยกระดับองค์ความรู้ในฐานะพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship)

AIS

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS กล่าวว่า “เป้าหมายการทำงานของ AIS ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานเท่านั้น แต่เราตระหนักถึงการสร้างสังคมดิจิทัลให้ดีขึ้นด้วย ดังนั้นที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2562 

เราจึงเปิดตัว โครงการ อุ่นใจไซเบอร์  เพื่อเป็นแกนกลาง สร้างเครือข่าย ชวนทุกภาคส่วนให้เข้ามาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางบวกให้กับสังคมดิจิทัลของไทย  ทั้งในมุมของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือ เพื่อช่วยให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และในมุมของการสร้างภูมิปัญญา ในลักษณะขององค์ความรู้เพื่อส่งเสริมและสร้างทักษะดิจิทัลให้คนไทยรู้เท่าทัน พร้อมอยู่กับโลกดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์”  

“วันนี้ AIS ยังคงเดินหน้าตามเจตนารมณ์ดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยร่วมมือกับ  3 กระทรวงหลักของประเทศ สร้างสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลในชื่อ หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์  ซึ่งมี กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสุขภาพจิต ที่พัฒนาเนื้อหาหลักสูตร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ออกแบบให้อยู่ในลักษณะขอกราฟิกหรือแอนิเมชัน และมีกระทรวงศึกษาธิการ โดย สพฐ. ที่ช่วยรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรด้านการศึกษา ที่พร้อมให้นักเรียนสามารถเข้ามาเรียนได้ เช่นเดียวกับกระทรวงมหาดไทยที่ส่งต่อไปยังโรงเรียนในสังกัดเช่นกัน”

“หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์”  นำเสนอเป็น 4 Professional Skill Module หรือ  4P4ป ที่ครอบคลุมทักษะดิจิทัล ดังนี้

 1. Practice: ปลูกฝังให้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างถูกต้องและเหมาะสม
 2. Personality: แนะนำการปกป้องความเป็นส่วนตัวบนโลกออนไลน์
 3. Protection:  เรียนรู้การป้องกันภัยไซเบอร์บนโลกออนไลน์
 4. Participation: รู้จักการปฏิสัมพันธ์ด้วยทักษะและพฤติกรรมการสื่อสารบนออนไลน์อย่างเหมาะสม

โดยตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 ที่ผ่านมา ได้ทำการทดลอง ทดสอบ เสมือนจริงใน Sandbox และมีคุณครูพร้อม นักเรียน ที่เข้าเรียนและสอบผ่านไปแล้วกว่า 160,000 คน

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า “หลักสูตร อุ่นใจไซเบอร์ นับเป็นอีกก้าวสำคัญของภาคการศึกษาไทย ที่จะทำให้เราก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลและเทคโนโลยี ตามภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา

และวันนี้ หลักสูตรดังกล่าวผ่านการรับรองมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. ให้เป็นหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  สามารถนำผลการนับชั่วโมงการพัฒนาเพื่อประกอบการขอเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักที่ ก.ค.ศ. กำหนด เรียบร้อยแล้ว

โดยการทำงานของเราวันนี้มีศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา จากสถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการนำหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ ไปใช้เป็นสื่อประกอบการเรียน การสอนกับนักเรียนไทยทั่วประเทศ ทั้งโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส.ช.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ก.ศ.น.)

โดยจะเดินหน้าขยายความครอบคลุมการเรียนการสอนไปให้ได้มากที่สุด เพื่อทำให้บุคลากรทางการศึกษา และเยาวชนไทยมีความรู้ทักษะดิจิทัลที่เท่าทันภัยไซเบอร์ที่แฝงมากับการใช้งานอินเทอร์เน็ต รวมถึงสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้เกิดขึ้นสูงสุด”

พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า “หนึ่งในภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสุขภาพจิต ในฐานะองค์กรหลักด้านการดูแลสุขภาพจิตของคนไทย ที่มุ่งเน้นการสนับสนุนด้านต่างๆเพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเองได้อย่างยั่งยืน ดังเช่นการทำงานร่วมกับเอไอเอส พัฒนา หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ 

ซึ่งถือเป็นการสะท้อนนโยบายที่เป็นรูปธรรมอย่างยิ่ง ทั้งนี้กรมสุขภาพจิตได้ทำหน้าที่จัดทำเนื้อหาที่เหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย ในลักษณะของการ กระตุ้นเตือน แนะนำ ให้สามารถใช้ชีวิต รับมือกับความท้าทายต่างๆในยุคดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ นับได้ว่าสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขอย่างชัดเจน”

ทางด้าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี ในฐานะผู้ร่วมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนหลักสูตรดิจิทัลอุ่นใจไซเบอร์ กล่าวว่า “สำหรับความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจในการทำงานร่วมกันของคณาจารย์ บุคลากร ด้วยการใช้ศักยภาพของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งมีความสอดคล้องกับเป้าหมายในการทำงานเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

โดยเราได้ทำการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลหลักสูตร อุ่นใจไซเบอร์ ให้ออกมาอยู่ในสื่อการสอนในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงยังการจัดทำแบบทดสอบเพื่อวัดและประเมินผลว่าผู้เรียนมีทักทักษะและเข้าใจหน้าที่พลเมืองดิจิทัลมากเพียงพอหรือไม่ โดยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเรียนรู้ในหลักสูตรนี้จะช่วยให้ทุกคนที่ปรับตัวในการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล เป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพและใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์อย่างปลอดภัย”

ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเสริม ในฐานะที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขยายหลักสูตรไปยังโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า“นอกเหนือจากเป้าหมายในการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย ความมั่นคงภายใน และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของกระทรวงมหาดไทยแล้ว

วันนี้เรายังมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน หนึ่งในนั้นคือการทำให้ประชาชนใช้ชีวิตอยู่กับโลกออนไลน์ได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย ผ่านการมีทักษะรับมือกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตในยุคดิจิทัลได้อย่างดี เราจึงสนับสนุนให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา

รวมถึงนักเรียนจากสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมกว่า 700,000 คน  ได้เรียนรู้ในหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” ซึ่งเชื่อว่าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการใช้ชีวิตอย่างแน่นอน”

หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ เริ่มเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในระบบอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันนี้  สำหรับประชาชนทั่วไป สามารถเรียนรู้และสร้างทักษะทางดิจิทัลของทุกท่านได้ที่ https://learndiaunjaicyber.ais.co.th/ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

.fb-background-color {
background: #ffffff !important;
}
.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

from:https://www.mobileocta.com/ais-launches-aunjai-cyber-course/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ais-launches-aunjai-cyber-course