เตรียมขุดสมบัติ! ญี่ปุ่นกำลังจะขุดเอาแร่หายากจากใต้ทะเลขึ้นมาใช้ได้แล้ว

เมื่อ 4 ปีก่อนมีการนำเสนอข่าวการพบแหล่งแร่หายากในชั้นโคลนใต้ทะเลลึกของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นแหล่งแร่ขนาดใหญ่ที่สามารถขุดมาใช้ได้หลายร้อยปีก็ไม่หมด ตอนนี้ทางการญี่ปุ่นก็ตระเตรียมที่เริ่มขุดเจาะเอาแร่ที่ว่าขึ้นมาใช้แล้ว

แหล่งแร่ที่ว่านี้อยู่ในชั้นโคลนใต้ทะเลบริเวณใกล้กับเกาะ Minamitori ซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ห่างออกไปจากโตเกียวราว 1,900 กิโลเมตร โดยประเมินว่าจะมีแร่ REO รวมกันประมาณ 16 ล้านตัน ซึ่ง REO (Rare Earth Oxide) ที่ว่านี้หมายถึงแร่ออกไซด์ของธาตุหายากอันเป็นวัตถุดิบสำคัญของภาคอุตสาหกรรมนานาชนิดรวมถึงอุตสาหกรรมชิ้นส่วนไอที

No Descriptionเกาะ Minamitori ซึ่งอยู่ห่างจากโตเกียวออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ราว 1,900 กิโลเมตร (ที่มาภาพ: Wikimedia, CC0

ธาตุหายากที่ว่านี้ คือธาตุ 17 ชนิดที่พบได้ยากในธรรมชาติ อันได้แก่ สแกนเดียม, อิตเทรียม, แลนทานัม, ซีเรียม, เพรซีโอดิเมียม, นีโอดิเมียม, โพรมีเทียม, ซาแมเรียม, ยูโรเพียม, แกโดลิเนียม, เทอร์เบียม, ดิสโพรเซียม, โฮลเมียม, เออร์เบียม, ทูเลียม, อิตเตอร์เบียม และลูทีเชียม ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย อาทิ ใช้ทำสารเรืองแสง, ใช้ในการผลิตแม่เหล็ก, ใช้ในการสร้างเลเซอร์, ใช้เพื่อผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน เป็นต้น

ด้วยความที่นำไปใช้ประโยชน์ได้มากหลากหลายด้าน แต่กลับขุดเจาะนำเอาแร่เหล่านี้มาใช้งานได้ยากนัก ทำให้แร่เหล่านี้มีมูลค่าสูง ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้จีนซึ่งเป็นเจ้าของแหล่งแร่สำคัญที่มีอยู่เดิมมีอำนาจในการต่อรองทางการค้ากับญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ทั้งยังมีอิทธิพลต่อกลไกราคาสินค้าอุตสาหกรรมหลายประเภท

ข้อมูลจาก USGS (United States Geological Survey) หน่วยงานสำรวจข้อมูลธรณีศาสตร์ของสหรัฐอเมริการะบุว่าในปี 2021 ประเทศจีนมีปริมาณแร่ที่ขุดมามากถึง 168,000 ตัน กุมส่วนแบ่งตลาดแร่หายากของโลกไว้สูงถึง 60.6%

ที่มา: USGS – Mineral Commodity Summaries 2022 (Rare Earths)

ในขณะที่ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณแร่หายากสำรองของโลกจากรายงานของ USGS ฉบับเดียวกัน ระบุข้อมูลปริมาณแร่หายากที่มีสำรองในปี 2021 โดยจีนนำหน้ามาเป็นอันดับหนึ่งด้วยปริมาณแร่ 44 ล้านตัน ในขณะที่เวียดนาม, บราซิล และรัสเซียตามมาที่ 22, 21 และ 21 ล้านตัน ตามลำดับ หากญี่ปุ่นสามารถนำเอาแร่ 16 ล้านตันของตัวเองจากใต้ทะเลขึ้นมาใช้งานได้จริง จะทำให้ปริมาณสำรองแร่หายากของญี่ปุ่นก้าวขึ้นมาเป็นอันดับ 5 ของโลกได้ในทันที

ที่มา: USGS – Mineral Commodity Summaries 2022 (Rare Earths)

ด้วยเหตุนี้เมื่อญี่ปุ่นเจอแหล่งแร่ในเขตแดนของตนเองจึงกลายเป็นโอกาสอันดีและมีความพยายามผลักดันให้มีการขุดเจาะนำเอาแร่เหล่านั้นขึ้นมาใช้ให้ได้โดยเร็ว ซึ่งอันที่จริงทางการญี่ปุ่นนั้นพบแหล่งแร่แห่งนี้มานาน 10 ปีแล้ว แต่สาเหตุสำคัญที่ยังไม่ได้ขุดเอาแร่พวกนี้มาใช้เป็นเพราะข้อจำกัดทางเทคโนโลยี เพราะการจะดึงเอาแร่มีค่าที่ฝังตัวอยูในชั้นโคลนใต้ทะเลลึกกว่า 6 กิโลเมตรย่อมไม่ใช่เรื่องง่าย ทว่าตอนนี้ทางการญี่ปุ่นคิดว่าพวกเขาอยู่ในจุดที่พร้อมจะเดินหน้าแล้ว

เมื่อปีที่แล้วได้มีการทดสอบเทคโนโลยีการขุดเจาะนำแร่จากใต้ทะเลขึ้นมาใช้งานโดยการใช้เรือสูบเอาสิ่งที่อยู่ใต้ผิวดินที่ลึกลงไปจากระดับน้ำทะเลขึ้นมา โครงการทดสอบดังกล่าวเป็นแผนงานส่วนหนึ่งของการวิจัยและค้นคว้าของ Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC) หน่วยงานวิจัยและค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ของญี่ปุ่นที่เน้นศึกษาด้านธรณีศาสตร์และสมุทรศาสตร์โดยเฉพาะ

JAMSTEC ใช้เรือเจาะสำรวจที่ชื่อ Chikyu ซึ่งสามารถเจาะชั้นติดในทะเลลึกเพื่อเก็บตัวอย่างเนื้อดินหรือหินขึ้นมาเพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ได้ ทั้งยังสามารถติดตั้งระบบสูบโคลนจากจากใต้ทะเลขึ้นมาได้เช่นกัน และการปฏิบัติงานเมื่อปีกลายเรือ Chikyu ได้สูบโคลนจากระดับความลึก 2,470 เมตรผ่านท่อที่ต่อเป็นแนวดึงขึ้นมาสู่ผิวน้ำได้ในอัตราวันละ 70 ตัน ถือเป็นครั้งแรกของโลกที่มีเครื่องจักรที่สามารถสูบเอาโคลนจากใต้ทะเลลึกขึ้นมาได้ในปริมาณมากเช่นนี้

No Descriptionเรือเจาะสำรวจทางวิทยาศาสตร์ Chikyu ของ JAMSTEC (ที่มาภาพ: JAMSTEC)

No Descriptionภาพแสดงการทำงานของเรือ Chikyu ในการสูบโคลนจากชั้นดินใต้ทะเลลึก (ที่มาภาพ: JAMSTEC)

ผลจากความสำเร็จในการทดสอบการสูบโคลนจากใต้ทะเลลึกของเรือ Chikyu นี้ทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมจัดสรรงบประมาณในปีหน้าเพื่อขยายผลนำเอาเทคโนโลยีที่ว่านี้มาใช้งานในการขุดเจาะเพื่อนำเอาแร่หายากใต้ทะเลบริเวณเกาะ Minamitori ขึ้นมา โดยการใช้ท่อยาว 6,000 เมตรต่อจากชั้นโคลนใต้ทะเลขึ้นมายังผิวน้ำ ทั้งนี้เป้าหมายในการขุดเจาะนั้นต้องการสูบโคลนขึ้นมาให้ได้วันละ 350 ตัน

และในอนาคตทางการญี่ปุ่นตั้งเป้าหมายว่าจะเตรียมการให้พร้อมที่จะเปิดให้ภาคเอกชนที่สนใจสามารถเข้ามารับสัมปทานดำเนินการขุดเจาะแร่ได้ภายในปี 2028

ที่มา – The Japan News

Topics: 

from:https://www.blognone.com/node/131258

Advertisement

บัญชี Instagram โดนระงับ…ไม่ต้องตกใจ Meta ชี้แจงเป็นที่ระบบเอง กำลังแก้ไขอยู่

เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาน่าจะมีผู้ใช้งาน Instagram หลายรายที่ไม่สามารถเข้าใช้งานบัญชีตัวเองได้ โดยขึ้นข้อความแจ้งเตือนว่าบัญชีถูกระงับ และต้องรอ 30 วัน ถึงจะใช้งานใหม่ได้ ซึ่งจริง ๆ แล้วเจ้าของบัญชีไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับ แต่เป็นข้อผิดพลาดที่เกิดจากทาง Instagram เอง

Instagram ได้ออกมาชี้แจงทาง Twitter แล้วว่าตอนนี้กำลังเร่งหาทางแก้ไขปัญหาให้ผู้ใช้งานสามารถกลับมา Login เข้าบัญชีได้ตามปกติ

มีรายงานว่าผู้ใช้งานที่เจอปัญหานี้ ส่วนมากเป็นผู้ใช้งานบนระบบ iOS ด้วย ตอนนี้ก็ต้องรอกันต่อไปว่าจะแก้ไขเสร็จเมื่อไหร่ ใครที่อยากจะโพสท์ภาพปาร์ตี้ฮัลโลวีน ก็อดใจรอกันซักแป๊บนะครับ

from:https://droidsans.com/instagram-down-suspended-milllions-users/

คณะเทคนิคการแพทย์ ม. มหิดล นำร่องเปิดตัวใช้งานแอปพลิเคชัน CANDEE [Guest Post]

พร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้สังคม

กรุงเทพมหานคร, 21 ตุลาคม 2565 –  แอปพลิเคชัน CANDEE แพลตฟอร์มบันทึกความดีและสุขภาพ ภายใต้การร่วมมือระหว่าง บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด และ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำร่องเปิดตัวใช้งานแอปพลิเคชัน CANDEE กับบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์

เทคโนโลยีบล็อคเชน (Blockchain) เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโลกในยุคดิจิทัล เป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล เนื่องจากการทำธุรกรรมมีความสะดวก ปลอดภัย และน่าเชื่อถือสูง ซึ่งได้รับความสนใจและทําการศึกษากันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีส่วนในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคมและคอมมูนิตี้ในปัจจุบัน

CANDEE คือ แอปพลิเคชันบันทึกและสะสมกิจกรรมการทำความดีและกิจกรรมเพื่อสุขภาพของบุคลากร ภายใต้แนวคิดธนาคารเวลา (Time Banking) โดยจะทำหน้าที่เหมือนกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสะสม Token ซึ่งเกิดขึ้นจากชั่วโมงเวลาของผู้ใช้งาน ในการช่วยเหลือสังคมและดูแลสุขภาพตนเอง ผ่านโทเคนทั้งหมด 4 แบบ ได้แก่ โซเชียลโทเคน (Social Token)  คอมปะนีโทเคน (Company Token)  ฟิตโทเคน (Fit Token)  และฮาร์ตโทเคน (Heart Token) ที่ริเริ่มโดย บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากพนักงานฮอนด้าและผู้บริหาร ส่งผลให้พนักงานหันมาใส่ใจกิจกรรมเพื่อสังคมและการดูแลสุขภาพมากขึ้น

สำหรับการเปิดตัวใช้งานแอปพลิเคชัน CANDEE ในครั้งนี้ จะเป็นการริเริ่มใช้งานแอปพลิเคชัน CANDEE โดยเริ่มจากฟีเจอร์นับก้าวและดูแลสุขภาพ รวมถึงฟีเจอร์อื่น ๆ กับบุคลากรของคณะเทคนิคการแพทย์จำนวน 300 ราย ซึ่งเป็นการเริ่มต้นจากการดูแลสุขภาพให้กับบุคลากร ซึ่งได้รับความสนใจจากพนักงานเป็นจำนวนมาก รวมถึงมีแผนสร้างและขยายคอมมิวนิตี้ของ CANDEE ให้ใหญ่ขึ้นอีกด้วย

กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการ “สุขภาพดี มีความสุขแบบองค์รวม (MUMT Happy Organization) ปีที่ 4” ของคณะฯ ซึ่งเป็นโครงการที่เสริมสร้างการมีสุขภาวะที่ดีแบบองค์รวมทั้งด้านร่างกาย และจิตใจให้กับบุคลากร อีกทั้งสร้างแรงจูงใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในคณะฯ และสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมให้กับบุคลากรอันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข สามารถปฏิบัติงานภายในคณะฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ทั้งนี้ การริเริ่มประยุกต์ใช้ฟีเจอร์ในครั้งนี้ ถือเป็นการย้ำเจตนารมณ์ในการยกระดับสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนด้วยนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อเป้าหมายในการขยายสังคมแห่งการทำความดีและการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคม

ติดตามข่าวสารและข้อมูลการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของ Bitkub Chain ได้ที่

Website : https://www.bitkubchain.com/
Facebook : https://www.facebook.com/bitkubchainofficial
Medium : https://medium.com/bitkubchain
Twitter : https://twitter.com/bitkubchain
Discord : ​​https://discord.gg/WkJ6j279
Telegram : https://t.me/+jiM6dAP5cxUzZTM1

แอปพลิเคชัน Candee ได้ที่

Website : https://www.candee.co.th/

และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/MedTechMU

from:https://www.techtalkthai.com/faculty-of-medical-technology-mahidol-university-piloted-the-launch-of-the-candee-application/

Instagram ยืนยันระบบมีปัญหา ทำบัญชีผู้ใช้ขึ้นว่าถูกระงับการใช้งาน

Instagram ประกาศใน Twitter ยืนยันว่าระบบมีปัญหา กำลังตรวจสอบและแก้ไขอยู่ หลังมีรายงานว่าผู้ใช้หลายคนขึ้นว่าบัญชีถูกระงับการใช้งาน 30 วัน

ที่มา – @InstagramComms

from:https://www.blognone.com/node/131257

ดูละคร ลายกินรี EP.3 ตอนล่าสุด (CH3Plus) วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เรื่องย่อ ลายกินรี EP.3 : ที่จริงแล้ว ฝน คือคนที่รักษาหลักฐานชิ้นสำคัญของ เผด็จ ไว้ให้ ธีรภัทร​ แม้เธอจะตามหาเขาเท่าไรก็ยังไม่เจอ พยายามเปิดดูว่ามีอะไรในนั้นก็ทำไม่ได้ เพราะถูกล็อกรหัส ทำได้แต่เก็บเงียบและรอวันได้เจอ ในขณะที่ ดนุภพ นักข่าวหนุ่มถูกหัวหน้าสั่งพักคดีตกตึกของเผด็จ เขารู้สึกแปลกๆ จึงไม่ยอมลดละ เข้าร่วมกลุ่มเพจยุติกรรม ตามไปยังผับของ ปราการ เพื่อสืบหาข้อมูลเพิ่มเติม วันนั้นเอง น้ำผึ้ง ก็ปลอมตัวเป็นเด็กเสี่ยเพื่อจะแอบถ่ายคลิป หวังแฉความเลวของปราการให้แม่รู้ แต่ดันพลาดท่า โชคดีที่ดนุภพพาหนีออกมาได้ การเจอครั้งนี้มาพร้อมความเข้าใจผิด ดนุภพคิดว่าน้ำผึ้งคือเด็กเสี่ยจริงๆ ติดตามชม ลายกินรี ตอนที่ 3 ได้จากลิงก์ด้านล่าง โดยตอนใหม่จะมาทุกวันจันทร์-อังคาร

ลายกินรี นำแสดงโดย : ณเดชน์ คูกิมิยะ, อุรัสยา เสปอร์บันด์, เดียร์น่า ฟลีโป, รัญชน์รวี เอื้อกูลวราวัตร

ดู ลายกินรี EP.3 [CH3Plus] >> คลิกที่นี่

ดูตอนอื่นๆ ย้อนหลัง

 

from:https://www.9tana.com/node/line-kinnaree-ep3/

กูเกิลออกอัพเดตให้แอพ Pebble ที่ตายไปนานแล้ว รองรับ Android 64 บิตด้วย

นาฬิกาอัจฉริยะรุ่นแรกๆ Pebble เลิกกิจการไปตั้งแต่ปี 2016 โดยขายสินทรัพย์ให้ Fitbit โดย Fitbit ปิดเซิร์ฟเวอร์ของ Pebble ในปี 2018 หลังจากนั้นยังมีชุมชนผู้ใช้งานคอยช่วยดูแลกันต่อไปในชื่อ Rebble

สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือ Fitbit ขายกิจการต่อให้กูเกิล (เสร็จสมบูรณ์ในปี 2021) ทำให้ตอนนี้กูเกิลมีสถานะเป็น “เจ้าของ” สินทรัพย์ของ Pebble ด้วย

เรื่องราวมาเกี่ยวข้องกันได้อย่างไม่น่าเชื่อ หลัง Pixel 7 เป็น Android 64 บิตล้วน ทำให้แอพ Pebble บนสมาร์ทโฟนของเดิม (ที่ดูแลโดยชุมชน Rebble โดยไม่มีซอร์สโค้ด) ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Pixel 7 ได้ เพราะสืบทอดกันมาตั้งแต่ยุค 32 บิต

ในกรณีทั่วไป ชุมชนผู้ใช้ Pebble ที่ยังเหลืออยู่คงยอมแพ้ และแนะนำกันว่าอย่าใช้คู่กับ Pixel 7 หรือสมาร์ทโฟน Android 64 บิตรุ่นอื่นๆ ในอนาคต แต่เรื่องนี้มีเซอร์ไพร์ส เพราะกูเกิลกลับออกแอพ Pebble เวอร์ชันคอมไพล์เป็น 64 บิตมาให้ใช้กัน (นอกจากปรับเป็น 64 บิตแล้วยังปรับปรุงเรื่อง Caller ID เวลามีคนโทรเข้าแล้วแจ้งเตือนถูกต้องให้ด้วย)

ตัวแอพ Pebble ไม่มีบน Play Store มานานแล้ว กรณีนี้กูเกิลเลยทำเป็นไฟล์ APK มาแจกกันให้ชุมชน Rebble แทน

No Description

ที่มา – 9to5google

from:https://www.blognone.com/node/131256

วิธีบีบไฟล์ PDF ให้เล็กลง ส่งไฟล์สะดวก คุณภาพไม่เปลี่ยน อัปเดต 2022

วิธีบีบไฟล์ PDF ผ่านเว็บไซต์ ทำง่าย รวดเร็ว ไฟล์เล็กลง ส่งสะดวก อัปเดต 2022

บีบไฟล์ PDF ให้เล็กลง

ไฟล์ PDF เป็นไฟล์เอกสารรูปแบบหนึ่งที่นิยมใช้งานเป็นส่นมาก เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อยของตัวอักษรน้อย สามารถอ่านได้ง่าย เปิดอ่านไฟล์ได้อย่างรวดเร็วด้วย แต่หลายๆ ครั้งที่ไฟล์ PDF มีขนาดใหญ่ ทำให้การแชร์หรือส่งต่อนั้นทำได้ช้าลง ทีมงาน NotebookSPEC จึงอยากมาแนะนำวิธีบีบไฟล์ PDF ที่สามารถทำได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรม ขนาดไฟล์เล็กลง แต่ไม่เสียคุณภาพ


บีบไฟล์ PDF ผ่านเว็บไซต์ สะดวก รวดเร็ว

การบีบไฟล์นั้น ถือเป็นขั้นตอนในการบีบอัดข้อมูลของไฟล์ต่างๆ ให้มีขนาดเล็กลง สามารถอัปโหลด / ดาวน์โหลด ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น แต่เดิมนั้นการบีบอัดไฟล์ โดยเฉพาะไฟล์เอกสารอาจจำเป็นต้องทำผ่านโปรแกรมเท่านั้น แต่ในปัจจุบันเราสามารถทำการบีบอัดไฟล์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ โดยไม่ต้องลงโปรแกรมให้ยุ่งยาก และสำหรับเว็บไซตืที่ทีมงานนำมาแนะนำในครั้งนี้จะมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

Advertisementavw

1. Adobe Acrobat

pd1

เชื่อว่าใครหลายๆ คนคงคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีสำหรับโปรแกรมตระกูล Adobe และหนึ่งในนั้นก็คือ Adobe Acrobat ที่เป็นโปรแกรมสำหรับการจัดการกับไฟล์ PDF โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง แก้ไข ปรับแต่ง ฯลฯ แถมนอกจากโปรแกรมแล้ว ทาง Adobe ก็เปิดให้เราสามารถเข้าไปใช้เครื่องจัดการไฟล์ PDF ได้ผ่านทางเว็บไซต์ด้วย ซึ่งสามารถใช้งานได้ฟรี แถมตัวเว็บยังรองรับการใช้งานภาษาไทยด้วย ใช้งานได้ง่ายสุดๆ

 • สามารถบีบอัดไฟล์ .PDF ได้ทันทีผ่านเครื่องมือบนเว็บไซต์
 • ลากหรืออัปโหลดไฟล์ PDF ได้ง่าย
 • สามารถบีบอัดไฟล์ได้ขนาดสูงสุด 2GB

วิธีการใช้งานเบื้องต้น

 • เริ่มต้นให้เข้าไปที่ Adobe Acrobat แล้วจากนั้น กดเลือกที่ Select a file หรือลากไฟล์ PDF ไปยังกรอบช่องสำหรับวางไฟล์ >> จากนั้นเลือกไฟล์ PDF จากอุปกรณ์ของเรา
 • ระบบจะทำการประมวลผลสักครู่ แล้วจากนั้นจะมีขนาดของไฟล์และคุณภาพของไฟล์มาให้เราเลือก ได้แก่
  • High (ไฟล์ขนาดเล็ก, คุณภาพมาตรฐาน)
  • Medium (ไฟล์ขนาดปานกลาง, คุณภาพดีขึ้น)
  • Low (ไฟล์ขนาดใหญ่, คุณภาพสูง)
 • จากนั้นให้กดเลือกที่ Compress เพื่อทำการบีบไฟล์ PDF >> รอให้ระบบบประมวลผลสักครู่ >> จากนั้นจะแสดงตัวอย่างของไฟล์ที่ถูกบีบอัด รวมไปถึงขนาดของไฟล์ต้นฉบับและขนาดของไฟล์ที่ผ่านการบีบอัดแล้ว >> จากนั้นก็สามารถดาวน์โหลดกลับมายังเครื่องของเราได้เลย

2. iLovePDF

pd2

เว็บไซต์ iLovePDF เป็นเว็บสำหรับจัดการไฟล์ PDF และไฟล์นามสกุลอื่นได้ค่อนข้างหลากหลาย รองรับเครื่องปรับแต่ง, แยกหรือรวมไฟล์ PDF บนหน้าเว็บไซต์ได้อีกด้วย ถือเป็นอีกเว็บไซต์ที่มีฟีเจอร์ให้เลือกใช้อย่างครบครัน ช่วยให้การจัดการไฟล์ทำได้ง่ายยิ่งขึ้น ในส่วนของการบีบไฟล์ PDF ก็ทำได้ง่ายมากๆ

วิธีการใช้งานเบื้องต้น

 • เริ่มต้นให้เข้าไปที่ iLovePDF >> จากนั้นเลือกที่ Compress PDF
 • ในหน้าสำหรับการบีบอัดไฟล์ ให้กดเลือกที่ Select PDF files เพื่อเลือกไฟล์ PDF จากอุปกรณ์, Google Drive, Dropbox หรือจะลากไฟล์มาวางไว้ที่ตำแหน่งสำหรับวางไฟล์ก็ได้
 • ระบบจะแสดงเมนู Compression level มาให้เราเลือกว่าต้องการไฟล์คุณภาพแบบใด ได้แก่
  • Extreme Compression (Less quality, high compression)
  • Recommended Compression (Good quality, good compression)
  • Less Compression (High quality, less compression)
 • จากนั้นกดที่ Compress PDF >> ระบบจะทำการประมวลผลสักครู่ แล้วจะแสดงขนาดของไฟล์ต้นฉบับ และไฟล์ที่ผ่านการบีบอัดแล้ว และจะดาวน์โหลดกลับมายังอุปกรณ์ของเราให้โดยอัตโนมัติ
 • หากไฟล์ไม่ถูกดาวน์โหลดอัตโนมัติ เราสามารถกดเลือกที่ Download compressed PDF หรือจะแชร์ต่อไปยังแพลตฟอร์มอื่นๆ ก็ได้

3. EasePDF

pd3

เว็บไซต์ EasePDF เป็นหนึ่งในโปรแกรมจาก Ease ที่มีหลากหลายโปรแกรมให้เลือกใช้งาน รองรับการแก้ไข PDF รวมไปถึงการแปลงไฟล์ บีบอัดไฟล์ เป็นต้น ตัวเว็บใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน สามารถอัพโหลดไฟล์เอกสาร PDF จากอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ของเราขึ้นเว็บไซต์ได้ทันที จากนั้นก็สามารถเข้าไปจัดหน้าได้ตามที่เราต้องการ แล้วจึงบันทึก และดาวน์โหลดกลับมาเก็บไว้ในอุปกรณ์ของเราได้เลย

 • สามารถใช้งานได้ฟรี แต่จะต้องสมัครสมาชิกและทำการ Log in ก่อนใช้งาน
 • สำหรับเวอร์ชันฟรีสามารถบีดอัดไฟล์ได้ 2 ไฟล์ต่อวัน
 • เวอร์ชันฟรีจะใช้เวลาในการประมวลผลที่นานกว่าเวอร์ชัน Premium
 • สามารถบีบอัดไฟล์ได้ขนาดสูงสุด 2GB

วิธีการใช้งานเบื้องต้น

 • เพียงแค่เราเข้าไปยังเว็บไซต์ EasePDF >> จากนั้นเลือกไปที่ All PDF Tools >> เลื่อนลงมาดูที่เมนู Organize PDF >> เลือก Compress PDF
 • ทำการอัพโหลไฟล์ PDF โดยเลือกที่ Add File(s) โดยสามารถเลือกอัพโหลดได้จากอุปกรณ์, Google Drive, Dropbox, Link หรือ One Drive ก็ได้
 • ระบบจะแสดงหน้าให้เราเพิ่มไฟล์ PDF ที่ต้องการบีบอัด >> จากนั้นเลือก Compress Level เพื่อเลือกคุณภาพที่ต้องการ โดยจะมีตั้งแต่ Level 1 – 10 ยิ่งเลเวลสูงก็จะบีบอัดไฟล์ได้ดียิ่งขึ้น >> จากนั้นกดเลือก Compress PDF
 • ระบบจะทำการประมวลผลสักครู่ >> จากนั้นก็สามารถดาวน์โหลดกลับมายังอุปกรณ์ของเราได้เลย

4. PDF24 Tools

pd4

สำหรับเว็บไซต์ PDF24 Tools นั้น ก็ถือเป็นเว็บไซต์ที่มีเครื่องมือ ในการจัดการไฟล์ PDF อย่างครบครัน และรองรับการใช้งานภาษาไทยด้วย ง่ายและสะดวกสุดๆ สามารถใช้งานได้หลากหลายเครื่องมือ มีทั้ง แปลงไฟล์, ปกป้องไฟล์, บีบอัดไฟล์ ฯลฯ เราสามารถเลือกใช้งานได้ตามต้องการ

 • เว็บไซต์รองรับการทำงานทั้งบนระบบปฏิบัติการ Windows, MacOS, Linux, iOS และ Android
 • ไฟล์ที่เราอัปโหลดขึ้นไปจะถูกลบภายใน 1 ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัย

วิธีการใช้งานเบื้องต้น

 • เข้าไปที่ PDF24 Tools >> จากนั้นกดเลือกที่ เลือกไฟล์ หรือลากไฟล์ PDF มาวางไว้ในกรอบสำหรับวางไฟล์
 • ระบบจะประมวลผลไฟล์ แล้วจากนั้นให้เราเลือกค่าต่างๆ ได้ตามการ ได้แก่
  • DPI
  • คุณภาพของไฟล์
  • สี
 • จากนั้นให้กดเลือกที่ อัด >> ระบบจะทำกาประมวลผลสักครู่ แล้วจะแสดงเปอร์เซ้นของขนาดไฟล์ที่ถูกบีบอัดให้เล็กลง >> เราสามารถดาวน์โหลดไฟล์กลับมายังอุปกรณ์ของเราได้เลย หรือจะดูตัวอย่างก่อนก็ได้ นอกจากนี้ยังสามารถแชร์ต่อไปยังแพลตฟอร์มอื่นได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็น Email, Dropbox, Google Drive, Fax เป็นต้น

5. Smallpdf

pd5

Smallpdf Online PDF Editor เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์สำหรับจัดการไฟล์ PDF ที่น่าสนใจ ตัวเว็บรองรับการใช้งานภาษาไทย มีเครื่องมือให้เลือกใช้มากมาย รวมไปถึงการบีบอัดไฟล์ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น Word, PPT, Excel, PNG, JPG เป็นต้น สามารถใช้งานได้ฟรี สามารถใช้งานได้ง่ายผ่านเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ

 • ใช้งานได้ง่าย ฟรี
 • มีการเข้ารหัส TLS เพื่อการประมวลผลเอกสารที่ปลอดภัย
 • เวอร์ชันฟรีสามารถบีบอัดไฟล์ได้ในคุณภาพมาตรฐาน แต่หากต้องการไฟล์ขนาดเล็กมากๆ แต่คุณภาพดี ต้องอัปเกรดเป็นเวอร์ชัน Pro

สามารถเข้าไปแปลงไฟล์ PDF ได้เลยที่: Smallpdf

วิธีการใช้งานเบื้องต้น

 • เข้าไปที่ Smallpdf >> เลื่อนลงมาด้านล่าง จากนั้นเลือก ย่อไฟล์ PDF >> จากนั้นกดเลือกที่ เลือกไฟล์ โดยสามารถเลือกไฟล์ได้จากอุปกรณ์, Dropbox, Google, Smallpdf (เวอร์ชัน Pro) ก็ได้ หรือลากไฟล์ PDF มาวางไว้ในกรอบสำหรับวางไฟล์
 • ระบบจะทำการอัปโหลดไฟล์สักครู่ แล้วจากนั้นจะแสดงคุณภาพของไฟล์มาให้เราเลือก (เวอร์ชัน Pro สามารถเลือกบีบอัดไฟล์ให้มีขนาดเล็ก แต่คุณภาพสูงได้) >> จากนั้นกด Compress
 • ระบบจะประมวลผลสักครู่ แล้วจะแสดงตัวอย่างของไฟล์ที่ถูกบีบอัดมาให้เรา ซึ่งในหน้านี้เราสามารถกด ดาวน์โหลด กลับมายังอุปกรณ์ของเราได้ทันที หรือจะแปลงไฟล์เป็นไฟล์รูปแบบอื่น โดยกดเลือกที่ ‘ส่งออกเป็น’ นอกจากนี้ยังสามารถแชร์ต่อไปยังแพลตฟอร์มอื่นๆ ได้ด้วย

และทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีการบีบไฟล์ PDF ให้มีขนาดเล็กลง ที่สามารถทำได้ง่ายๆ ผ่านทางเว็บไซต์ โดยไม่ต้องลงโปรแกรมให้ยุ่งยาก เหมาะสำหรับใครที่ต้องการการบีบอัดที่รวดเร็ว สะดวก ไฟล์มีคุณภาพ และที่สำคัญ สามารถทำได้ฟรีๆ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย


อ่านบทความเพิ่มเติม / เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เมาส์ปากกา ยี่ห้อไหนดี
แอพเรียงประโยคภาษาอังกฤษ
แผ่นรองเมาส์ แบบไหนดี
สายชาร์จไอโฟนแท้, สายชาร์จไอโฟน Type C, สายชาร์จไอโฟน 13
โหลดเทมเพลต PowerPoint ฟรี
แคปชั่นน่ารัก
SmartWatch รุ่นไหนดี

from:https://notebookspec.com/web/673063-easy-way-to-compress-pdf-suggestion

Phil Spencer บอกจะออก Call of Duty บน PlayStation ตราบเท่าที่ยังมีเครื่องให้ออก

Phil Spencer หัวหน้าทีม Xbox ยังต้องตอบคำถามเรื่องอนาคตของ Call of Duty อีกเรื่อยๆ และรอบนี้เขาพูดออกมาอย่างตรงไปตรงมาที่สุดเท่าที่เคยตอบมา ว่า Call of Duty จะอยู่บน PlayStation ตราบเท่าที่ยังมีเครื่องให้เล่นกัน (as long as there’s a PlayStation out there to ship to)

ก่อนหน้านี้ โซนี่กับไมโครซอฟท์โต้เถียงกันเรื่องนี้บ่อยครั้ง โดย Jim Ryan ซีอีโอของ PlayStation เคยออกมาพูดว่าไมโครซอฟท์เสนอต่อสัญญาอีก 3 ปีจากสัญญาฉบับปัจจุบัน ซึ่งเขามองว่าไม่ดีพอ

ส่วน Spencer เพิ่งออกมาพูดว่าอยากเห็น Call of Duty ไปอยู่บนทุกๆ แพลตฟอร์ม ลักษณะเดียวกับที่ไมโครซอฟท์ทำกับ Minecraft ซึ่งการออกมาสัญญาว่าจะออกบน PlayStation ตลอดไปตราบเท่าที่ยังมีคอนโซลเครื่องนี้อยู่ ก็น่าจะส่งสัญญาณชัดเจนว่าไม่เก็บเป็นเอ็กซ์คลูซีฟ Xbox แน่นอน

No Description

ที่มา – Eurogamer

from:https://www.blognone.com/node/131255

[ไม่ยืนยัน] Musk เดินหน้าลดพนักงาน Twitter ชุดแรก 25%

Wall Street Journal อ้างแหล่งข่าวไม่เปิดเผยตัวตน 4 ราย ระบุว่าทีมงานของ Elon Musk กำลังเดินหน้าปลดพนักงาน Twitter ออก 25% พร้อมๆ กับการเปลี่ยนแนวทางการดูแลเนื้อหา

ก่อนหน้านี้เคยมีข่าวว่า Musk จะปลดคนออกถึง 75% แต่ Musk ก็ตอบพนักงานว่าไม่จริง แต่หลายคนก็คาดกันได้ว่าจะปลดคนจำนวนหนึ่ง

ตอนนี้ Alex Spiro ทนายความของ Musk เข้าไปบริหารหลายทีมใน ทั้งฝ่ายกฎหมาย, ความสัมพันธ์กับรัฐบาล, และการตลาด และเขายังเป็นผู้ดูรายละเอียดการปลดคนครั้งนี้

ที่มา – Wall Street Journal

Topics: 

from:https://www.blognone.com/node/131254

Twitter และ Kakao เตือนผู้ใช้หยุดโพสต์ข่าวลือรวมทั้งภาพและคลิปเหตุการณ์ที่ Itaewon

จากอุบัติเหตุที่ Itaewon ซึ่งมีผู้คนจำนวนมากไปรวมตัวแออัดในสถานที่เดียวกันเมื่อคืนวันที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมาจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก ได้มีการโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในครั้งนี้กระจายไปทั่วโลกรวมทั้งกลุ่มชาวเกาหลีใต้เอง โดยในแพลตฟอร์มเครือข่ายสังคมออนไลน์ยอดนิยมของชาวเกาหลีอย่าง Kakao และ Twitter ก็มีผู้แสดงความเห็นและโพสต์ภาพรวมทั้งคลิปเหตุการณ์ในตอนนั้นกันเป็นจำนวนมาก

ด้านผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอย่าง Kakao และ Twitter จึงได้ออกแถลงการณ์ขอร้องให้ผู้ใช้งานในระบบของตนหยุดการโพสต์หรือส่งต่อข้อความที่มาจากการคาดเดาไปเอง เพื่อป้องกันการแพร่สะพัดของข่าวลือในเหตุการณ์นี้ที่อาจบิดเบือนไปจากความจริง รวมทั้งหยุดการโพสต์และส่งต่อภาพหรือคลิปวิดีโอเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ผู้สูญเสียจากเหตุสลดในครั้งนี้

Kakao Daum Cafe เว็บบอร์ดสนทนาชื่อดังของเกาหลีใต้ได้โพสต์ข้อความขอร้องผู้ใช้งานดังนี้

[ประกาศ] ขอความกรุณาใช้ความระมัดระวังในการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับโศกนาฎกรรมที่ Itaewon

สวัสดี นี่คือผู้จัดการฝา่ยบริการของ Kakao Daum Cafe เราขอร้องให้ท่านใช้ความระมัดระวังในการโพสต์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอุบัติเหตุครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นใน Itaewon, Yongsan-gu, Seoul เมื่อวันที่ 29 ตุลามคม ซึ่งมีผู้เสียชีวิตหลายราย

เราหวังว่าผู้สูญเสียเหล่านั้นจากอุบัติเหตุจะได้พักอย่างสงบ ขอบคุณ

No Descriptionข้อความประกาศจาก Kakao Daum Cafe

ด้าน @TwitterKorea ซึ่งเป็นบัญชีทางการของ Twitter ประจำประเทศเกาหลีใต้ได้ทวีตข้อความดังนี้

นี่คือนโยบายของ Twitter ในการตอบสนองต่อสื่อที่มีความละเอียดอ่อน โปรดรับเกี่ยวกับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาพถ่ายและวิดีโอจากอุบัติเหตุที่ Itaewon, และหากคุณพบว่ามีข้อความทวีตใดที่ไม่ถูกต้อง, เราหวังว่าคุณจะรายงานข้อความเหล่านั้น พร้อมกันนี้, โปรดหลีกเลี่ยงการรีทวีตข้อความที่มีเนื้อหาละเอียดอ่อน ขอให้ผู้ที่สูญเสียจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้พักผ่อนอย่างสงบ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชาวเน็ตไทยเองก็จะระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อไม่แพร่ข้อมูลที่อาจมีความคลาดเคลื่อนบิดเบือน และไม่โพสต์ภาพหรือวิดีโอของผู้ประสบเหตุเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ผู้ประสบเหตุทุกคน

ที่มา – Koreaboo

from:https://www.blognone.com/node/131253