คลังเก็บป้ายกำกับ: VIDEO

รีวิว Xiaomi 13 และ Xiaomi 13 Pro | การใช้งาน มีดีอะไรมากกว่าเรื่องกล้องถ่ายภาพ?

รีวิว Xiaomi 13 และ Xiaomi 13 Pro | การใช้งาน มีดีอะไรมากกว่าเรื่องกล้องถ่ายภาพ?
Noppinij

คลิปรีวิว Xiaomi 13 และ Xiaomi 13 Pro สมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับกล้อง Leica และหน่วยประมวลผลตัวล่าสุด Snapdragon 8 Gen 2 พร้อม RAM 12GB และ ROM ที่เป็น UFS 4.0 ขนาดใหญ่ มีรายละเอียดการใช้งานอีกมากมายที่เป็นคุณสมบัติพิเศษของรุ่นนี้ ที่มาในด้านอื่นๆ ไม่ได้มีดีแค่เรื่องกล้อง

ราคาเปิดตัวของ Xiaomi 13 Pro (รุ่นความจุ 12GB+512GB) ราคา 39,990 บาท และ Xiaomi 13 (รุ่นความจุ 12GB+256GB) ราคา 29,990 บาท

สำหรับเจ้าของเครื่อง Xiaomi 13 และ Xiaomi 13 Pro  คุณสามารถเข้าไปรับชมคลิปเพื่อรู้ถึงการตั้งค่าสำคัญที่จะช่วยเพิ่มเร่งความเร็วในการใช้งานของเครื่องทั้งสองรุ่นได้ภายในคลิป และฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Appdisqus เอาไว้ด้วย ขอบคุณทุกคนที่รับชม

 

ข่าว: รีวิว Xiaomi 13 และ Xiaomi 13 Pro | การใช้งาน มีดีอะไรมากกว่าเรื่องกล้องถ่ายภาพ? มีที่มาจาก: แอพดิสคัส.

from:https://www.appdisqus.com/review-xiaomi-13-13pro-clip/

Advertisement

AIS Business ผลักดันองค์กรสู่ Cognitive Tech-Co ด้วยเทคโนโลยีแบบอัจฉริยะ ช่วยสร้างธุรกิจไทยให้เติบโตแบบยั่งยืน

เอไอเอส มุ่งสร้างการเติบโตและเพิ่มศักยภาพในการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาเพิ่มเติมมากขึ้นจากการที่เป็นผู้ให้บริการในรูปแบบการสื่อสารทั่วไปให้เปลี่ยนมาเป็น Digital Life Service Provider อย่างยาวนานมากกว่า 7-8 ปี แต่อย่างไรก็ตาม เอไอเอส เองยังคงมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา และมองไปถึงอนาคตที่จะให้บริการแก่ลูกค้า โดยวางเป้าหมายจะเป็น Cognitive Tech-Co เพื่อตอบสนองความต้องการด้วยโซลูชันที่ดียิ่งขึ้น

Cognitive Tech-Co คืออะไร?

เอไอเอส อธิบายว่า การก้าวสู่ผู้ให้บริการในลักษณะการเป็น Cognitive Tech-Co นั้น ก็คือการเติมความอัจฉริยะลงไปในบริการหรือลงไปในโซลูชัน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ความอัจฉริยะดังกล่าวจะช่วยให้ AIS Business สามารถรับรู้ในสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็น การรับรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า, รับรู้ถึงบริการที่ทางลูกค้าใช้อยู่ว่ามีปัญหาหรือต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในจุดใด โดยระบบที่เป็นแบบ Cognitive จะสามารถจัดการและแก้ไขในจุดนี้ได้


ความอัจฉริยะที่จะใส่ลงไปในโซลูชันใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นจะหมายรวมถึงเทคโนโลยีด้าน ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics), เทคโนโลยีอัจฉริยะ (Intelligent IT), ระบบเครือข่ายอัตโนมัติ (Autonomous Network) โดยสิ่งเหล่านี้จะถูกนำมาเป็นเอ็นจิ้นหลักเพื่อทำให้ เอไอเอส ก้าวสู่การเป็น Cognitive Tech-Co อย่างแท้จริง เพื่อสร้างประสบการณ์และคุณค่าที่ยอดเยี่ยมในการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านทางกลุ่มการให้บริการใน 4 กลุ่มหลักๆ ประกอบด้วย

– กลุ่ม Mobile ที่จะมุ่งเน้นการเพิ่มประสบการณ์ด้านการใช้งานเครือข่าย 5G ให้มีประสิทธิภาพที่ยิ่งขึ้น
– กลุ่ม Fixed Broadband เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของ Hi-Speed Home Internet ให้เร็วขึ้น
– กลุ่ม Enterprise Business ช่วยเร่งให้ธุรกิจและองค์กร ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
– กลุ่ม Digital Service เพิ่มนวัตกรรมโซลูชันใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าได้ใช้งาน เช่น ธุรกิจประกันภัย, ธุรกิจด้านการเงินใหม่ๆ เป็นต้น

AIS Business ช่วยธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

AIS Business คือส่วนบริการธุรกิจขององค์กรของเอไอเอส ที่มุ่งเน้นในการนำเสนอโซลูชัน ในระดับเอ็นเทอร์ไพรส์ โดยมีวัตถุประสงค์ ในการสร้างระบบเศรษฐกิจแบบดิจิทัล ด้วยการช่วยเร่งการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับธุรกิจในประเทศไทย ที่เพียบพร้อมด้วยบริการและเซอร์วิส ตลอดจนความเป็นมืออาชีพที่องค์กรต่างๆ สามารถไว้วางใจได้ ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยให้ธุรกิจและองค์กรในเมืองไทยสามารถที่จะใช้งานเทคโนโลยีในระดับเอ็นเทอร์ไพรส์ได้อย่างเต็มขีดความสามารถนั่นเอง


กลุ่มบริการและเซอร์วิสหลักๆ ของ AIS Business ที่กล่าวไว้ในข้างต้น ประกอบด้วย บริการด้านระบบ 5G Ecosystem, เทคโนโลยี Intelligent Network, แพลตฟอร์ม Digital Infrastructure and Platform เช่น Cloud หรือเทคโนโลยี IoT, ถัดมาจะเป็นกลุ่ม Data-Driven Business และกลุ่มบริการที่เกี่ยวข้องกับ Trusted Professionals ซึ่งในปี 2022 ที่ผ่านมา AIS Business สามารถสร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการด้านไอซีทีในเมืองไทยได้อย่างน่าทึ่ง จนได้รับการันตีจาก GlobalData ในการสำรวจองค์กรระดับ Top 200 ของในประเทศไทย โดยทั้งหมดเห็นพ้องว่า AIS Business คือผู้นำในการให้บริการด้าน ICT อันดับหนึ่งจากการสำรวจในปีที่ผ่านมา

ตั้งเป้าวางรากฐานธุรกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืน

จากความสำเร็จในปีที่ผ่านมา ทำให้ AIS Business ตระหนักได้ว่า องค์กรธุรกิจในเมืองไทยยังมีโอกาสอีกมากที่จะเร่งประสิทธิภาพด้วยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งานและมีความยั่งยืนอย่างแท้จริง จึงได้สร้างแนวคิดใหม่ที่เรียกว่า “เติบโต อุ่นใจ ไปด้วยกัน” (Growth, Trust and Sustainable) เพื่อให้ทั้ง AIS Business, คู่ค้า รวมทั้งลูกค้า เติบโตไปอย่างมั่นใจไปพร้อมๆ กัน ผ่านทางโซลูชันและโครงข่ายที่เชื่อถือได้ของเอไอเอส ก้าวไปสู่การดำเนินธุรกิจในแบบ Sustainable Business ได้ในอนาคต


จากแนวคิดดังกล่าวทำให้ AIS Business ได้กำหนดทิศทางในการดำเนินงานของปี 2023 ไว้ตามประเด็นต่างๆ ดังนี้

เร่งการเติบโตของธุรกิจโดยการสร้างขีดความสามารถใหม่ๆ
ด้วยเครื่องมือทางดิจิทัล (Growing)
AIS Business พุ่งเป้าไปที่ประเด็นของการเติบโต ด้วยการเพิ่มความคล่องตัวทางธุรกิจ โดยอาศัยเครื่องมือในการสร้างธุรกิจ ทั้งหลายให้ตอบโจทย โดยแบ่งออกเป็นแนวทางต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยีโซลูชันที่น่าสนใจ อาทิ

– สร้าง Enable Unmanned and Automation ด้วย 5G High Speed and Low Latency, Network Slicing, นิเวศคลาวด์ที่ครบวงจร เป็นต้น
– สร้าง Increasing Business Agility ด้วย DC/DR Network, Multi-Cloud Backup & Recovery เป็นต้น
– สร้าง Accelerate Time to Market ด้วย AIS 5G NextGen Platform, Cloud and Container เป็นต้น
– สร้าง Optimize Operation Efficiency ด้วย Workflow Management
– สร้าง Better Data Intelligence ด้วย Data Analytics, Data Insight, เป็นต้น
– สร้าง Enable New Industry Solutions เช่น Smart Manufacturing, Smart Retail, Smart City เป็นต้น

บริการโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ
ปลอดภัย และเชื่อถือได้ (Trusted)
AIS Business สร้างความน่าเชื่อถือในการให้บริการ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจที่จำเป็นต้องดำเนินธุรกิจอยู่บนความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง โดยไม่ว่าจะเป็นทั้งโครงข่ายหรือเซอร์วิส ตลอดจนโซลูชันต่างๆ ที่วางใจได้ ดังตัวอย่างบริการต่อไปนี้

– การสร้าง Modernize Network ให้ทันสมัยด้วย SD-WAN, 5G FWA Hybrid MPLS, Centralized Management เป็นต้น
– การสร้าง Modernize Cloud and Platform ด้วย 5G Edge Computing, AIS Cloud X, Sovereign Cloud, เป็นต้น
– การสร้าง Ensure Cybersecurity Protection ด้วย Secured Network and Cloud, Endpoint Protection, Data Sovereignty เป็นต้น
– การสร้าง High Availability เช่น DC/DR Network, Multi-Cloud Backup & Recovery เป็นต้น

สร้างระบบนิเวศนวัตกรรม เพื่อธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainability)
AIS Business พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในกลไกสำคัญที่ช่วยเสริมนวัตกรรมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การสร้างระบบนิเวศสำหรับการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับพันธมิตรต่างๆ มาพร้อมกับโซลูชันหลากหลายโซลูชัน อาทิเช่น โซลูชันที่เข้ามาช่วยในการบริการจัดการการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการปล่อยคาร์บอน การปล่อยน้ำเสียโดยใช้ข้อมูลแบบ real-time จากอุปกรณ์ IoT ดังตัวอย่างบริการต่อไปนี้

– การทำ Drive Sustainable Business ด้วยโปรแกรม AIS Academy for Thai, AIS Aunjai Cyber, e-Waste, Lower Energy เป็นต้น
– การทำ ESG-Friendly ด้วย Energy & Emission Management, Air Quality & Wastewater Monitoring เป็นต้น
– การทำ Digital Innovation Ecosystem ด้วย AIS 5G NEXTGen Platform, Experience Center, Business Application Marketplace เป็นต้น

การสร้างสรรค์ Intelligent Digital Infrastructure

สิ่งที่ AIS Business กำลังมุ่งเน้นในปี 2023 ตามแนวคิด “เติบโต อุ่นใจ ไปด้วยกัน” พวกเขาได้ยกตัวอย่างไดอะแกรมที่น่าสนใจและนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมหลายแห่งเขาเรียกมันว่า Intelligent Digital Infrastructure หรือโครงสร้างดิจิทัลแบบอัจฉริยะ

โครงสร้างอัจฉริยะ Intelligent Digital Infrastructure ของ AIS Business

จากภาพไดอะแกรมเบื้องต้นนั้น AIS Business มีโซลูชันที่ครอบคลุมโดยองค์กรธุรกิจสามารถดำเนินการและใช้งานโครงสร้างดิจิทัลนี้ตั้งแต่การสร้างระบบเครือข่ายแบบ 5G ที่เป็นส่วนตัว (5G Private Network) เชื่อมโยงกับดีไวซ์และอุปกรณ์ IoT ในองค์กรของตน

ในกรณีทีต้องการเชื่อมโยงอุปกรณ์เพื่อส่งข้อมูลผ่านทางระบบเครือข่ายไปยัง Cloud นั้น AIS Business ก็ได้จัดเตรียมโครงข่ายการเชื่อมโยงเชื่อมได้ทั้งแบบ 5G Wireless หรือแบบ Fixed Fiber Optics วิ่งไปบนเครือข่าย Intelligent Core Network ที่มีความอัจฉริยะ รวมถึงยังมีบริการการประมวลผลแบบ EDGE Computing รองรับในกรณีต้องการประมวลผลในระยะใกล้ๆ เป็นการตอบสนองด้านความปลอดภัยในการเชื่อมต่อ

และเมื่อองค์กรต้องการเก็บข้อมูลไปไว้บน Cloud ทาง AIS Business ก็พร้อมให้บริการ Cloud ที่เป็นแบบ Sovereign Cloud ซึ่ง Cloud รูปแบบนี้ AIS Business ได้รับการการรับรองมาตรฐานจาก VMware ในการเป็น VMware Cloud Verified Sovereign Cloud แล้ว ส่วนในกรณีที่บางองค์กรอาจจะวางข้อมูลไว้ระบบในดาต้าเซ็นเตอร์ทาง AIS Business ก็พร้อมให้บริการ Multi-Location Data Centers อยู่ในหลายๆ แห่งทั่วประเทศ ก็สามารถทำได้เช่นกัน และสุดท้ายหากองค์กรต้องการวางระบบไปที่ระบบ Hyperscale Cloud ก็มีให้เลือกใช้ทั้ง Microsoft, AWS หรือ Huawei Cloud เป็นต้น ทั้งหมดนี้ก็เพื่อตอบสนองด้านความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ Cloud นั่นเอง

กรณีศึกษาที่น่าสนใจจากลูกค้าองค์กร

แนวคิด Intelligent Digital Infrastructure นั้นถูกนำมาใช้จริงกับลูกค้าของ AIS Business ไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่นในกรณีของ Easy Buy ก็นำเอาโซลูชันของ AIS Business ไปใช้งานผ่านทาง โซลูชันเช่น 5G FWA and SD-WAN เป็นต้น


ถัดมาเป็นกรณีศึกษาของกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างเช่น SCG โดย AIS Business ได้นำเอาโซลูชันที่เกี่ยวข้องกับระบบ Autonomous (เช่น Autonomous EV Truck) และใช้ระบบอุปกรณ์ด้าน IoT เข้ามาร่วมในการทำงาน (สามาถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 35%) รวมถึงการดึงเอาข้อมูลผ่านทางดีไวซ์นั้นๆ และส่งผ่านโครงข่ายอัจฉริยะที่วางไว้ ทั้งนี้ช่วยในเรื่องของการสร้างธุรกิจที่เป็นแบบอัตโนมัติมากขึ้น

และส่วนของกรณีศึกษาจากทาง Somboon Manufacturing จะนำเอาระบบเช่น AS/RS-Warehouse และ Unmanned AGV เข้ามาช่วยในการจัดการและคำนวณด้านพื้นที่ทำให้พวกเขาสามารถเพิ่มการใช้งานพื้นที่ได้สูงถึง 60% รวมถึงลดค่าใช้จ่าย OPEX ได้มากถึง 30% อีกด้วย!

สร้าง Ecosystem และ Partnership ได้แบบยั่งยืน

สิ่งที่ AIS Business มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานในปี 2023 นี้ ก็เพื่อจะเป็นการสร้างระบบที่มีความยั่งยืนไม่ว่าจะในส่วนของการสร้าง Ecosystem หรือการให้ความสำคัญกับพาร์ทเนอร์ โดยการผสานกันทั้งในแง่ของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม โดย AIS Business มีโซลูชันที่มีความอัจฉริยะในหลากหลายส่วน พร้อมกับยังร่วมมือกับองค์กรอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อร่วมกันสร้างนวัตกรรมความอัจฉริยะในธุรกิจนั้นๆ ดังตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นให้เห็นแล้วในช่วงที่ผ่านมา และก็จะขยายเพิ่มเติมให้เห็นกันมากขึ้นตามแนวคิด “เติบโต อุ่นใจ ไปด้วยกัน” นั่นเอง

AIS Business พร้อมเป็นพันธมิตรดิจิทัล ที่มั่นใจได้ เพื่อพัฒนาธุรกิจและสังคมไทย

“Your Trusted Smart Digital Partner”

เติบโต อุ่นใจ ไปด้วยกัน

==========================

สนใจปรึกษาและวางแผนพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อรองรับการทำงานและต่อยอดธุรกิจได้ที่

E-mail : business@ais.co.th

Website : https://business.ais.co.th

Line : https://lin.ee/VrXDoF4

 

from:https://www.enterpriseitpro.net/ais-business-growth-trusted-and-sustainable/

[Video Webinar] TechTalk Webinar: ย้ายข้อมูลไป MongoDB เริ่มได้ตั้งแต่วันนี้สู่เส้นทาง NoSQL

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยายเรื่อง “ย้ายข้อมูลไป MongoDB เริ่มได้ตั้งแต่วันนี้สู่เส้นทาง NoSQL” เพื่อเรียนรู้กับประโยชน์ของการใช้ NoSQL ที่จะช่วยให้แอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ค่ะ

หัวข้อ : ย้ายข้อมูลไป MongoDB เริ่มได้ตั้งแต่วันนี้สู่เส้นทาง NoSQL

วิทยากร : คุณ ปิติ จำปีทอง ตำแหน่ง Senior Consulting Engineer, MongoDB

Relational Database หรือฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นั้นถือกำเนิดขึ้นมาราว 1970 โดยสามารถเข้าถึงด้วยคำสั่งที่เรียกว่า SQL (Structured Query Language) โดยปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นคือความซ้ำซ้อนของข้อมูลที่ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นกว่าเวลาในการพัฒนา ซึ่งโครงสร้างแบบตารางเป็นสิ่งตายตัว ซับซ้อน เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ลำบาก และมีค่าใช้จ่ายสูงเมื่อต้องการทำ Vertical Scaling

ในช่วงปลายทศวรรษ 2000 มีฐานข้อมูลชนิดใหม่ขึ้นที่เรียกว่า NoSQL โดยเน้นการปรับขยาย สืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว รองรับการเปลี่ยนแปลงแอปพลิเคชันได้บ่อยตามความต้องการและอำนวยความสะดวกต่อนักพัฒนา

ในงานสัมมนาครั้งนี้ท่านจะได้รับฟัง หัวข้อต่าง ๆ เหล่านี้

  • ความแตกต่างระหว่างฐานข้อมูล SQL และ NoSQL
  • ข้อดีของการใช้ฐานข้อมูล NoSQL ที่เหนือกว่าฐานข้อมูล SQL
  • วิธีเริ่มต้นใช้งานฐานข้อมูล NoSQL

from:https://www.techtalkthai.com/video-webinar-techtalk-webinar-move-to-mongodb-nosql/

รีวิว Honor X7a คุ้มสุดในราคา 5,999 บาท แบตใหญ่ 6,000mAh กล้องหลังสี่ตัวและรอม 128GB

รีวิว Honor X7a คุ้มสุดในราคา 5,999 บาท แบตใหญ่ 6,000mAh กล้องหลังสี่ตัวและรอม 128GB
Noppinij

คลิปนี้จะพามารีวิว Honor X7a สมาร์ทโฟนราคาดีที่น่าซื้อมากสำหรับเรทราคาประมาณ 5,999 บาท แบรนด์นี้คุณภาพดีทั้งซอฟท์แวร์ภายในและตัวเครื่องภายนอก ให้สเปคที่สูงกว่าเครื่องในท้องตลาดมาหลายอย่าง มีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง 6000mAh แต่ตัวเครื่องยังคงทำมาได้บาง และรองรับชาร์จไว Honor supercharge ระดับ 22.5W อีกด้วย

หน่วยความจำภายในขนาด 128 GB เพิ่ม SD การ์ดได้อีกสูงสุด 1TB หน้าจอขนาดใหญ่มาก 6.74” Honor Fullview display ตัวเครื่องสวย แข็งแรง ผิวสัมผัสแบบเครื่องราคาแพงไม่มีคราบรอยนิ้วมือ กล้องหลังมาครบหมดแบบ 4 ตัว คุณภาพกล้องดีจนต้องชมว่าเกินราคา ดูตัวอย่างภาพถ่ายและข้อมูลอื่นๆ ของเครื่องรุ่นนี้ได้จากในคลิปรีวิวด้านล่างเลยครับ

ข่าว: รีวิว Honor X7a คุ้มสุดในราคา 5,999 บาท แบตใหญ่ 6,000mAh กล้องหลังสี่ตัวและรอม 128GB มีที่มาจาก: แอพดิสคัส.

from:https://www.appdisqus.com/review-honor-x7a-6000mah-128gb/

รีวิว SONY PlayStation VR2 กับการลองเล่น Horizon call of the mountain

รีวิว SONY PlayStation VR2 กับการลองเล่น Horizon call of the mountain
Appdisqus Team

PlayStation VR2 อุปกรณ์ใหม่สำหรับใช้งานกับเครื่อง PlayStation 5 จากทาง SONY เช่นเดียวกัน รองรับกับเกม VR ใหม่ที่กำลังจะมาอย่างเช่น Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge, The Dark Pictures: Switchback VR, No Man’s Sky และเกมอื่นๆ อีกมาก รวมถึง Horizon Call of the Mountain ที่นำมาทดสอบเล่นกันในคลิปนี้ด้วย

PlayStation VR2 (PSVR2) มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนสำคัญมากมายเลยทีเดียว อะไรที่เคยเป็นปัญหากับ PS VR รุ่นแรก ถูกปรับใหม่หมด เช่นปัญหาสำคัญในการจัดเตรียมใช้งานของ VR รุ่นแรก ที่ต้องมีอุปกรณ์พ่วงต่อวางเกะกะเยอะแยะ แต่ตอนนี้สำหรับ PSVR2 จะเหลือเพียงสาย USB แค่เส้นเดียว รวมถึงอุปกรณ์ภายในกล่องที่มีมาให้ครบแล้วไม่ต้องหาซื้อเพิ่ม ทั้งตัว VR ที่เป็นกล้องในตัว และมีตัวคอนโทรลเลอร์ PS VR 2 Sense Controller สำหรับการใช้ควบคุมใส่มาให้เลย ไม่ต้องไปแยกหาซื้อกล้องและตัวคอนโทรลเหมือนรุ่นก่อนมาให้เสียเวลา  ซึ่งภายในกล่องจะมีอุปกรณ์อะไรมาให้บ้างนั้น เราเคยแกะให้ดูไปแล้วใน บทความนี้ 

และวันนี้ APPDISQUS จะพาเพื่อนๆ มาดูฟังก์ชั่นทั้งหมดของเจ้า PS VR 2 และความสามารถในการใช้เล่นเกม Horizon Call of the Mountain ไปพร้อมๆ กันในคลิปวีดีโอด้านล่างนี้ มาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่มันเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปจากเดิม และเวลาใช้เล่นเกมมันจะเป็นอย่างไร

 

ข่าว: รีวิว SONY PlayStation VR2 กับการลองเล่น Horizon call of the mountain มีที่มาจาก: แอพดิสคัส.

from:https://www.appdisqus.com/review-sony-playstation-vr2-horizon-test/

อยู่เมืองร้อน อยากสวยต้องได้สวย! Cute Press รีแบรนด์ใหญ่ในรอบ 10 ปี ไม่ว่าอยู่ที่ไหน เหนือจรดใต้ ก็สวยได้หัวจรดเท้า

ในตลาดเครื่องสำอางมีหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้สาวๆ ได้เลือกใช้ตามสภาพผิวที่แตกต่างของแต่ละคน แต่อีกปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงอย่างยิ่งคือ สภาพอากาศ ซึ่งส่งผลต่อ “ความสวย” ได้ โดยเฉพาะเมืองไทยที่เป็นเมืองร้อนชื้น เรียกว่า อากาศร้อน แดดแรง แต่มีความชื้นในอากาศสูง จึงไม่แปลกใจที่เครื่องสำอางจากเมืองหนาว จะมีปัญหาเมื่อมาเจอกับสภาพอากาศแบบนี้

cute press

Cute Press แบรนด์เครื่องสำอางที่หลายคนรู้จักและคุ้นเคยเป็นอย่างดี มีการวิจัยและพัฒนา คิดค้นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ออกสู่ตลาดมากว่า 47 ปี มีความเข้าใจความต้องการของคนในเขตร้อนชื้นเป็นอย่างดี และยังพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องเหมาะสมกับทั้งสภาพผิวและสภาพอากาศได้อย่างลงตัว ได้ถือโอกาสนี้ในการรีแบรนด์ครั้งใหญ่ ในรอบ 10 ปี ในชื่อ Tropical Life is Beautiful

cute press

เพราะ Cute Press เชื่อมั่นว่า การคิดค้นเครื่องสำอางที่สร้างขึ้นมาเพื่อคนเมืองร้อนโดยเฉพาะเป็นส่วนสำคัญ เมืองที่แดดร้อนแรงจะป้องกันอย่างไร, จะแต่งหน้าอย่างไรไม่ให้มันเยิ้ม, จะดูแลเส้นผมอย่างไร, จะดูแลริมฝีปากให้สดใส และสภาพผิวที่มีตั้งแต่แห้งผากไปจนถึงมันมากให้ชุ่มชื่นได้อย่างไร

cute press

ทั้งหมด เป็นคุณสมบัติที่มีอยู่แล้วใน Cute Press ซึ่งได้ผสมผสานออกมาภายใต้แนวคิด “อยู่เมืองร้อน อยากสวยต้องได้สวย” และสื่อสารมาในภาพยนตร์โฆษณา ที่แสดงให้เห็นว่าทุกคนสามารถสนุกสนานร่าเริงเป็นตัวของตัวเอง ไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดเหนือจรดใต้ของประเทศ Cute Press สามารถทำให้ทุกคนสวยได้ตั้งแต่ห้วจรดเท้า

ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ จับกระแสเรื่องการท่องเที่ยว ต้อนรับการเปิดประเทศ นอกจากเพื่ออวดความสวยในแบบคนเมืองร้อนแล้ว ยังเสนอความสวยงามในแต่ละท้องถิ่นของประเทศไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นการเปรียบเทียบที่ลงตัวพอดี

cute press

สิ่งที่อยู่ลึกลงไปในภาพยนตร์โฆษณาคือ การที่ Cute Press ใช้การทำ Customer Insight Rearch มาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ Tropical Lifestyle ของคนไทยอย่างแท้จริง เรียกว่าสวยมั่นใจได้ในสภาพอากาศ ร้อนชื้น ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดครอบคลุมตั้งแต่หัวจรดเท้า เมคอัพ สกินแคร์ บอดี้แคร์ น้ำหอม ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม

cute press

และอย่างที่รู้กันว่า สภาพอากาศร้อนชื้นไม่ได้มีแค่ประเทศไทยเท่านั้น แต่รวมถึงประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นี่จึงเป็นการประกาศบุกทำตลาดระดับภูมิภาคอย่างชัดเจน

ติดตามข้อมูลผลิตภัณฑ์และกิจกรรมต่าง ๆ ของ Cute Press ได้ที่ Facebook Cute Press  https://www.facebook.com/cutepress/

cute press

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

The post อยู่เมืองร้อน อยากสวยต้องได้สวย! Cute Press รีแบรนด์ใหญ่ในรอบ 10 ปี ไม่ว่าอยู่ที่ไหน เหนือจรดใต้ ก็สวยได้หัวจรดเท้า first appeared on Brand Inside.
from:https://brandinside.asia/cute-press-tropical-life-is-beautiful/

คลิปแกะกล่อง Sony PlayStation VR2 ในแพ็กเกจขายไทยจะมีอะไรมาให้บ้าง?

คลิปแกะกล่อง Sony PlayStation VR2 ในแพ็กเกจขายไทยจะมีอะไรมาให้บ้าง?
Appdisqus Team

Sony PlayStation VR2  หรือเรียกกันย่อๆ ว่า PSVR 2 แว่นตาสำหรับการใช้เล่นเกมที่เป็น Virtual Reality รุ่นล่าสุด ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับอุปกรณ์ PlayStation 5 โดยเฉพาะเท่านั้น และจำเป็นต้องใช้เพื่อที่จะเล่นเกมที่ออกแบบมาให้ทำงานบนอุปกรณ์ VR2 ด้วยเช่นกัน

การอัพเกรดใหม่หมดจากรุ่นก่อนหน้า ทั้งรูปลักษณ์ภายนอกที่ปรับให้ใช้งานง่าย ลดความยุ่งยาก และไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ต่อพ่วงอะไรเลยนอกจากตัวมันเอง ใช้การเชื่อมต่อทั้งหมดผ่านทางสาย USB เส้นเดียว ทำงานร่วมกันกับ Playstation 5 ที่อัพเกรดประสิทธิภาพที่ทรงพลังมากขึ้น เรียกได้ว่า SONY ตั้งใจจะให้โลกของการเล่นเกม VR ยกระดับขึ้นทั้งระบบ

ก่อนที่ Appdisqus จะพอไปรับชมรีวิวการใช้งานเต็ม เรานำคลิปแกะกล่องอุปกรณ์ PSVR 2  ที่เป็นชุดจำหน่ายไทยมาให้ดูกันก่อน ว่าภายในกล่องหนึ่งเซ็ต จะมีอะไรมาให้กันบ้าง เชิญรับชมครับ

ข่าว: คลิปแกะกล่อง Sony PlayStation VR2 ในแพ็กเกจขายไทยจะมีอะไรมาให้บ้าง? มีที่มาจาก: แอพดิสคัส.

from:https://www.appdisqus.com/sony-playstation-vr2-unbox-for-ps5/

คุยกับ Royal Plus และแนวทางการสร้างแบรนด์น้ำมะพร้าวไทยสู่ตลาดโลก

ธุรกิจน้ำผลไม้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ฉายแสงความน่าสนใจอย่างมาก โดยปกติแล้ว น้ำผลไม้ของไทยไม่ว่าจะเป็น น้ำแตงโมปั่น น้ำมะม่วงปั่น น้ำมะพร้าว ต่างก็เรียกว่าเป็นเครื่องดื่มไฮไลต์ที่ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาต้องไม่พลาดเครื่องดื่มเหล่านี้ เพราะการทานน้ำผลไม้ที่สด อร่อย จากประเทศที่ปลูกผลไม้เหล่านี้ถือว่าจะได้รสสัมผัสที่ดีเยี่ยมกว่าเครื่องดื่มที่ส่งออก

และด้วยสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ชาวต่างชาติที่ไม่ได้เดินทางมาไทยแต่ยังโหยหาในเครื่องดื่มเหล่านี้ ก็มองหาแบรนด์ที่มีกำลังการผลิตและความสามารถในการส่งออกสินค้าจำนวนมาก เพื่อซื้อไปเก็บไว้ดื่มในยามที่ต้องการเครื่องดื่มผลไม้ในรูปแบบสำเร็จรูป และ Royal Plus ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ตีตลาดต่างชาติด้วยน้ำผลไม้รสชาติเยี่ยม สัญชาติไทยออกมาสู่ตลาดระดับโลก

วันนี้ thumbsup ได้รับเกียรติ สัมภาษณ์ คุณพลแสง แซ่เบ๊ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) ทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องดื่มเป็นผู้ผลิต และส่งออกไปยังต่างประเทศ  เพื่อเป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนที่มีความฝันอยากทำธุรกิจด้านนี้ มาฝากกันค่ะ

ความเป็นมาก่อนเป็นโรแยล พลัส

รอยัลพลัส เริ่มจากธุรกิจอิเลคทรอนิคส์เครื่องใช้ไฟฟ้านำเข้าจากต่างประเทศนะครับ นำเข้ามาประมาณ 13 ปี รู้สึกอิ่มตัวและธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า เปลี่ยนแปลงตลอดทำให้เราปรับตัวได้ยาก เรามีแนวคิดที่จะทำธุรกิจอื่นธุรกิจอื่นที่เราคิดถึงก็คือ น้ำมะพร้าว

เนื่องจากว่าต่างคนต่างชาติตอนที่เราทำธุรกิจกับตนเองก็จะมีติดต่อชาวต่างชาติ แล้วก็รู้สึกว่าที่เขาชื่นชอบในน้ำผลไม้ไทยโดยเฉพาะน้ำมะพร้าวก็เลยมีแนวคิดว่าเราจะทำน้ำมะพร้าวส่งออกไปต่างประเทศ

 

ทำไมถึงอยากลองเปลี่ยนมาขายน้ำมะพร้าว

บางท่านอาจจะคิดว่าการเปลี่ยนอะไรใหม่ๆหรือว่าเปลี่ยนธุรกิจใหม่ เป็นอะไรที่ยากมากแล้วก็ไม่กล้าที่จะไปทำ แต่ในมุมมองของผมถ้าธุรกิจที่เราทำอยู่ไม่ใช่เราอาจจะต้องรีบตัดสินใจใหม่ ว่าอะไรที่เราสามารถที่จะต่อยอดได้ในระยะยาว เราต้องรีบตัดสินใจเนื่องจากว่าถ้าเราไม่รีบตัดสินใจมันเป็นการเสียเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะปรับตัว

เราเปลี่ยนธุรกิจมาเป็นเครื่องดื่มเนื่องจากว่าเรามองว่าธุรกิจของเครื่องดื่ม โดยเฉพาะน้ำมะพร้าวเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะตลาดประเทศใดประเทศหนึ่งมันเป็นการขายไปยังทั่วโลก

น้ำมะพร้าว เป็นผลไม้ที่มีไม่กี่ประเทศ โดยเฉพาะในอาเซียน ก็จะมีประเทศไทยแล้วก็ เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เพราะฉะนั้นการที่เรามีวัตถุดิบตรงนี้มันเป็นจุดได้เปรียบ ในการเริ่มต้นด้วยวัตถุดิบที่ดี โดยเฉพาะประเทศไทยที่ถือว่ามีวัตถุดิบที่ดีที่สุดในโลกก็ว่าได้

สร้างจุดเด่นขึ้นมาเราก็ส่งไปให้ประเทศทั่วโลก สามารถที่จะทำให้น้ำมะพร้าวของไทยเป็น Soft Power ของไทย ที่จะให้คนต่างชาติรู้จักประเทศไทยได้มากขึ้น

เส้นทางการทำน้ำมะพร้าวของโรแยล พลัส

ความยากของน้ำมะพร้าว เริ่มจากการที่เราคิดสูตร หรือพัฒนาสูตรขึ้นมา ในสเกลเล็กอาจจะสามารถทำได้ สเกลใหญ่ทำไม่ได้ก็มีนะ จากการทำ R&D ก็ต้องใช้เวลานาน การที่จะได้มาง่ายๆ ด้วยการก็อปปี้คนอื่นก็จะได้สินค้าที่มีคู่แข่งเยอะ เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะพัฒนาเป็นสูตรเฉพาะของเราเอง และก็มีความแตกต่างจากคนอื่นเราก็จะสร้าง Value (คุณค่า) ให้กับตัวสินค้าได้ โดยที่เราไม่ต้องไปแข่งขันเรื่องราคา แข่งกันเรื่องตลาดเรามีจุดเด่นของเราอยู่ในจุดเริ่มต้นจาก R&D

ซึ่งเราก็ต่อยอดตั้งแต่ 10 ปีที่แล้วนะปัจจุบันเราก็ยังเป็นแชมป์อยู่ในโปรดักส์ที่เราขายอยู่ทั่วโลกนะ

ประเทศแรกที่เราไปนั่นก็คือประเทศอเมริกาที่เราส่งออกไปก็คือตัวน้ำมะพร้าว ประเทศอเมริกาเป็นประเทศที่ยากมากที่จะนำสินค้าของประเทศที่ด้อยพัฒนากว่าเขาไปส่งในประเทศของเขาเนี่ยถือว่ายากนะ กว่าจะทำให้เขายอมรับได้เนี่ยเราต้องใช้ความพยายามพอสมควร

กระบวนการของ FDA ของอเมริกานี้ เข้มงวดมากนะครับว่า เขาจะตรวจทุกกระบวนการผลิตเลย แล้วก็เขาเดินทางมาตรวจโรงงานนะตรวจโรงงาน ว่าคุณจะได้รับการยอมรับของเขาหรือเปล่า ถ้าไม่ได้ก็คือส่งไม่ได้ โดยเฉพาะอเมริกา ยุโรป แล้วก็ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ยากมาก การที่เราสามารถที่จะไปวางสินค้าบนเชลฟ์ของ Wallmart หรือว่าหลายๆ ช่องทางในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเซเว่น อีเลฟเว่นในต่างประเทศ หรือว่า lotte e-Mart ที่อยู่ในเกาหลีชั้นนำ แต่ละช่องทางก็เป็นชั้นนำของประเทศของเขาก็ถือว่าเป็นความภูมิใจของคนไทยที่สามารถที่จะไปเอาสินค้าตัวใหม่จะวางไว้อยู่บนโต๊ะของเขาได้

การที่เราสามารถที่จะไปติดตลาดในต่างประเทศด้วย own brand หรือว่าแบรนด์ OEM ที่เราทำให้กับลูกค้านะครับ มันไม่ได้เกิดมาจากส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ใช่เกิดจากลูกค้าแล้วก็ไม่ได้เกิดจากส่วนเราเนี่ยเป็นส่วนที่ 2 ส่วนที่รวมกันก็คือระหว่างลูกค้ากับเรา เรามี product ที่แข็งแกร่งก็ว่าได้ เรามี product ที่สร้างขึ้นมาโดยไม่ไปซ้ำกับคนอื่น เรามีความโดดเด่นของตัว product เอง

โควิด อาจเป็นโอกาสของบางธุรกิจถ้าหาจุดเด่นเจอ

ช่วงแรกของ covid เราก็มีความกังวลเหมือนกัน แต่ว่ากลับกลายเป็นข้อดีเพราะว่าเนื่องจากว่าพอต่างประเทศล็อกดาวน์ ประชาชนก็แตกตื่นก็ไปซื้อสินค้าจากซุปเปอร์มาร์เก็ต แล้วเราก็เป็นสินค้าที่สามารถ ที่จะเก็บรักษาในอุณหภูมิปกติได้

เพราะฉะนั้นการที่อาผู้บริโภคซื้อสินค้าที่เป็นของสดไว้ในตู้เย็นเก็บไว้นานๆ เพื่อที่จะบริโภคหลายวัน ตอนล็อกดาวน์ ฉะนั้นการที่เขาสามารถซื้อสินค้าที่เก็บไว้ในอุณหภูมิปกติได้ไม่ต้องเข้าตู้เย็น เขาก็ไปกักตุนสินค้าของเรา เพื่อที่จะเอาไว้บริโภค มันก็เลยทำให้ของเราขายดีในช่วง covid ช่วงแรก

แต่ว่าในอีกมุมนึงที่ผลกระทบในประเทศเองก็จะมีการล็อกดาวน์ทำให้เรื่องขนส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต่างประเทศก็มีปัญหาเรื่องเรือขนส่ง มันจะมีค่าขนส่งทางเรือที่เพิ่มขึ้นเป็น 10 เท่า ตรงนี้เองกระทบกับเรา

เศรษฐกิจขาลงจริงไหม

ผมอาจจะมองแตกต่างจากที่เขาบอกว่าตลาดจะเป็นขาลงนะครับ ผมกลับมองว่าเป็นโอกาส เนื่องจากว่าทุกคนอาจจะมองว่าเป็นขาลงอาจจะไม่ได้ลงทุน แต่เราคิดว่าเครื่องดื่มของเราเติบโตอยู่ เราก็เป็นจังหวะที่เราพร้อมที่จะลงทุน ปีนี้เราก็จะลงทุนรายรายใหม่ PET ปัจจุบันเราก็อยู่ระหว่างการติดตั้ง ซึ่งตรงนี้เองจะสร้างการเติบโตให้เราได้อีกเยอะเลยครับ

หนึ่งคือเราต้องเชื่อมั่นในโปรดักส์ของเราว่าเราขายได้นะครับ และอยู่ในระหว่างการเติบโต และก็คนอื่นชะลอการลงทุน ก็เป็นจังหวะที่เราลงทุนแล้วเติบโตได้ อีกอย่างคือตลาดของเราไม่ใช่ไทยประเทศเดียว เรายังสามารถเติบโตได้ในหลายๆ ประเทศที่เรายังไม่ได้ไป ตรงนี้เองที่เป็นโอกาสที่ดีสำหรับเราครับ

เดินหน้าสู่ตลาดหลักทรัพย์

เราตั้งเป้าว่าเราจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนว่าจากเดิมทีเราเป็น SME ตอนนี้เราเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้ว เราต้องทำยังไงให้บริษัทอยู่ได้อย่างยั่งยืน

ทำยังไงให้พนักงานของเราเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นเราก็ต้องสร้างบริษัทให้มีความมั่นคงแล้วก็เติบโต การที่เราจะสร้างให้เติบโตเราก็ต้องคำนึงถึงหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องพัฒนาสินค้าใหม่ ทำการตลาดพัฒนาบุคลากรที่เรามีอยู่ หรือว่าเอาบุคลากรที่มาจากภายนอกเข้ามาเสริม แล้วก็เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันเราก็ใช้ไบโอเมทริกในการผลิตพลังงานให้กระบวนการผลิตอยู่ แล้วก็ใช้โซล่ารูฟในการผลิตไฟฟ้าส่วนหนึ่งนะครับ ตรงนี้เองก็จะตอบโจทย์ นะครับ

บางคนอาจจะคิดว่าแค่เรื่องสิ่งแวดล้อมเดียว แต่มันกลับมาที่ภาวะโลกร้อน ปัจจุบันทั่วโลกก็กำลังรณรงค์เรื่องนี้อยู่ โดยเฉพาะทางยุโรป อเมริกา เขาจะ concern เรื่องนี้ว่า ถ้าบริษัทไหนหรือว่าโรงงานไหนที่ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องปล่อยคาร์บอน เขาก็จะมีการแอนตี้ เรื่องการนำเข้าสินค้า ปัจจุบันก็เริ่มจะปฏิบัติแล้ว ตรงนี้เองเราก็จะมีความได้เปรียบที่ว่าเราทำมาก่อนแล้วครับ

นอกจากนี้ ทางพลัสเองก็มีนวัตกรรมที่ผสานความคิดสร้างสรรค์ อย่างเช่นในกลุ่มสินค้าน้ำผลไม้บรรจุภัณฑ์การทำให้เนื้อหรือ Seed ลอยตัวทั่วขวด เพื่อให้ผู้บริโภคสัมผัสได้ทั้งน้ำและเนื้อทุกครั้งที่ดื่ม โดยที่เนื้อหรือ Seed จะไม่ไปกองรวมกันที่ก้นขวดทำให้สินค้าของเราสร้างประสบการณ์ในการดื่มที่ประทับใจจากการได้รสสัมผัสที่ครบถ้วน

หรือน้ำนมมะพร้าวพร้อมดื่มที่นมคงตัวไม่แยกชั้นถือว่าเป็นเอกสิทธิแห่งนวัตกรรมที่ไม่เหมือนใคร เพราะผู้บริโภคจะได้รับรสสัมผัสจากผลิตภัณฑ์นมทางเลือกจากมะพร้าว ที่มีรสชาติและกลิ่นหอมของมะพร้าวในรูปแบบที่แตกต่างกับแบรนด์อื่นๆ โดยทางพลัสได้คิดค้นและพัฒนาจนได้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นทั้งด้านรสชาติ และเนื้อสัมผัสที่ลงตัวของเราโดยเฉพาะ

หรือในกลุ่มผลิตภัณฑ์สกัดกลุ่มชา ที่ทำให้ได้รสชาติและรสสัมผัสเหมือนการดื่มชักชาแบบไทยแท้ดั้งเดิม

เรามีเทคนิคการเก็บกลิ่นหอมของใบชาลงขวดพร้อมดื่ม ด้วยนวัตกรรมที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ ทำให้สินค้าชานมผสมบุก สร้างประสบการณ์การดื่มที่เติมเต็มทุกสัมผัสของความอร่อย ดื่มด่ำในรสชาติและกลิ่นหอมของใบชาไม่เหมือนใคร

 

สุดท้ายในแง่ของการทำธุรกิจอาจจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับคนที่มีความเชี่ยวชาญ แต่การรักและภูมิใจในสินค้าและเห็นการเติบโตยิ่งทำให้เรารักที่จะพัฒนาและคิดค้นชิ้นงาน เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ อยู่เสมอ ทุกธุรกิจมีโอกาสและทางออกหาเราค้นหาให้เจอ และโรแยล พลัส ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความกล้าที่จะพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ด้วยแนวคิด Innovation Plus Creativity ที่พัฒนาและสร้างสรรค์จนธุรกิจเติบโตได้เป็นอย่างดี

 

รับชมคลิปสัมภาษณ์

from:https://www.thumbsup.in.th/interview-royal-plus?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=interview-royal-plus

คุยให้ฟัง OPPO Reno8 T 5G สมาร์ทโฟนกล้องพอร์ตเทรต 108MP มีอะไรอัปเกรดใหม่มาให้บ้าง

คุยให้ฟัง OPPO Reno8 T 5G สมาร์ทโฟนกล้องพอร์ตเทรต 108MP มีอะไรอัปเกรดใหม่มาให้บ้าง
Noppinij

OPPO Reno8 T 5G สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่เน้นเด่นมาในด้านการถ่ายภาพบุคคล ถ่ายได้สวย ภาพคมชัด อัปความละเอียดกล้องมาให้เป็น 108MP พร้อมกับใส่ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพบุคคลต่างๆ ของ OPPO มาให้ครบ

ไม่ใช่แค่อัปเกรดเรื่องความละเอียดของกล้องถ่ายภาพ แต่มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่อีกหลายประเด็น เช่น การใส่กล้อง 40X Microlens ตัวกล้องระยะประชิดที่มีกำลังขยายระดับ 40 เท่า ทำหน้าที่ได้เหมือนเป็นกล้องจุลทรรศน์ชนิดพกพาได้เลยครบ  รุ่นนี้ยังมีความสวยงามของตัวเครื่องและสีสันที่ทาง OPPO เลือกใช้อย่างมากด้วย

OPPO Reno8 T 5G จะมีอะไรที่น่าสนใจในรุ่นนี้บ้าง Appdisqus จะพามารู้จักกันครับ

สามารถอ่านรีวิวแบบเต็มของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ได้จากทาง Appdisqus ได้จากบทความด้านล่างนี้ครับ

รีวิว OPPO Reno8 T 5G รุ่นใหม่! ถ่ายภาพบุคคลสวย คมชัด 108MP Portrait Camera อัปเกรดมาใหม่ในทุกด้าน

ข่าว: คุยให้ฟัง OPPO Reno8 T 5G สมาร์ทโฟนกล้องพอร์ตเทรต 108MP มีอะไรอัปเกรดใหม่มาให้บ้าง มีที่มาจาก: แอพดิสคัส.

from:https://www.appdisqus.com/oppo-reno8-t-5g-features/

คุยให้ฟัง Samsung Galaxy S23 Series มีดีอะไรมากกว่ากล้องซูม 100 เท่า !!?

คุยให้ฟัง Samsung Galaxy S23 Series มีดีอะไรมากกว่ากล้องซูม 100 เท่า !!?
Noppinij

ชมคลิปวีดีโอ พารู้จักกับ Samsung Galaxy S23 Series มีดีอะไรมากกว่าแค่เรื่องกล้องซูมได้ 100 เท่า

Samsung เปิดตัวเรือธงตัวจริงของแบรนด์ออกมาใหม่ ในรุ่นที่ใส่ฟังก์ชั่นและประสิทธิภาพที่ดีที่สุดที่มีในป้จจบันรวมอยู่ในรุ่นเดียว ในคลิปนี้ทาง Appdisqus จะพามาฟังข้อมูลจุดดีเพิ่มเติม ว่ามีอะไรที่ให้มามากกว่า เพราะเราอาจจะรู้แค่เรื่องความสามารถการซูมจากสิ่งที่ Samsung ได้โปรโมตเป็นประเด็นหลักเท่านั้นครับ

ข่าว: คุยให้ฟัง Samsung Galaxy S23 Series มีดีอะไรมากกว่ากล้องซูม 100 เท่า !!? มีที่มาจาก: แอพดิสคัส.

from:https://www.appdisqus.com/samsung-galaxy-s23-series-features-video/