คลังเก็บป้ายกำกับ: STORAGE

Pure Storage มุ่งเน้นพัฒนาโลกให้ดีขึ้นด้วย ผู้คน เทคโนโลยี และธุรกิจ [Guest Post]

Pure Storage มุ่งเน้นที่จะพัฒนาโลก 3 ประการ คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมภิบาล หรือที่เรียกว่า ESG : Environmental, Social, and Governance อย่างต่อเนื่อง ด้วยกลยุทธ์การนำเสนอแพลตฟอร์มข้อมูลที่เรียบง่ายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากเทคโนโลยีของเรา การดำเนินงานของเรา และบุคลากรของเรา

Pure Storage มีพันธกิจหลักในการกำหนดนิยามใหม่ของการจัดเก็บข้อมูล สัมผัสประสบการณ์การใช้งานที่ช่วยลดความซับซ้อนของผู้ใช้งาน มุ่งเน้นไปที่การทำสิ่งที่ถูกต้อง ส่งผลดีต่อลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน ผ่านกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการของ Pure ช่วยให้ลูกค้าสามารถปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน การดำเนินงาน และแอปพลิเคชันให้ทันสมัย ทำให้การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเป็นจริงสำหรับองค์กรของพวกเขา โดยนำกลยุทธ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของ Pure ประสบความสำเร็จ

และวันนี้ Pure Storage ได้มีการจัดทำรายงาน ESG Report ฉบับแรก และมีความยินดีที่จะเผยแพร่ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐาน ข้อผูกมัด ค่านิยมในการดำเนินงาน ความสำเร็จ และผลลัพธ์ของเรา

Pure Storage ดำเนินธุรกิจของตนเองอย่างไร และจะช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมาย ESG ของเขาได้อย่างไร

รายงาน ESG ของ Pure Storage ได้มีการอธิบายถึงประสิทธิภาพและกำหนดเกณฑ์มาตรฐานในอนาคตใน 3 ส่วนหลัก ได้แก่ เทคโนโลยี, การดำเนินงาน, และบุคลากร ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ด้วยการตรวจสอบอย่างอิสระในทุกแง่มุมของธุรกิจของ Pure Storage และการค้นพบที่น่าตื่นเต้นที่สุดประการหนึ่งจากการประเมินสาระสำคัญนี้คือ ผลิตภัณฑ์ Pure Storage สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของลูกค้า

Pure Storage ช่วยให้ธุรกิจและองค์กรต่างๆ ลดการใช้คาร์บอนโดยตรงในระบบจัดเก็บข้อมูลได้ถึง 80% เมื่อเทียบกับข้อเสนอของคู่แข่ง และมากกว่า 80% เมื่อเทียบกับโซลูชันฮาร์ดดิสก์แบบจานหมุน ซึ่ง Pure Storage ยังคงมุ่งเน้นและพยายามทำสิ่งที่ถูกต้องมาอย่างต่อเนื่อง โดยผลิตภัณฑ์ของเราได้ให้ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นแก่ลูกค้าของเราผ่านผลิตภัณฑ์หลายรุ่น เราขอให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะเดินหน้าต่อไปในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในผลิตภัณฑ์และการดำเนินงานของ Pure Storage ซึ่งเป็นตัวเลือกของการจัดเก็บข้อมูลที่ยั่งยืนที่สุดในอุตสาหกรรม

และเราจะยังคงลดการปล่อยโดยตรงในขอบเขตที่ 1 การปล่อยทางอ้อมในขอบเขตที่ 2 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 3 อันเป็นผลมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของลูกค้าของ Pure Storage พันธะสัญญาของ Pure Storage ได้อธิบายอย่างครบถ้วนในรายงาน ESG ประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมของ Pure Storage ในปัจจุบันเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆ เหตุผลที่ลูกค้าจำนวนมากเชื่อว่า Pure Storage เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการรับมือกับความท้าทายทางธุรกิจ

ทุกคนที่ Pure Storage มีความภาคภูมิใจในความพยายามในการปรับปรุงโลกด้วยเทคโนโลยี การดำเนินงาน และบุคลากรของ Pure Storage และทั้งหมดนี้คือข้อมูลส่วนหนึ่งในรายงาน ESG หากต้องการรายงานฉบับเต็มสามารถดาวน์โหลดจากลิ้งค์ https://www.purestorage.com/content/dam/pdf/en/misc/esg/2021-esg-pure-report-technology.pdf

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และโซลูชัน Pure Storage เพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด โทร : 02-311-6881 #7151, 7158 หรือ Email : cu_mkt@cu.co.th

เรียบเรียงโดย :

คุณจารึก อรรฆยากร

System Engineer Specialist

Computer Union Co.,Ltd.

from:https://www.techtalkthai.com/pure-storage-esg-report-by-cu/

Pure1: AIOps platform ผู้ช่วยมือหนึ่งของ Pure Storage [Guest Post]

PURE1 : AIOps platform ผู้ช่วยมือหนึ่งเรื่อง Storage

ปัจจุบันข้อมูลที่อยู่ในโลกออนไลน์และออฟไลน์มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีจำนวนมหาศาล เป็นข้อมูลในทุกรูปแบบทั้งที่เป็นแบบ Structure data และ Unstructure data ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถูกนำมาใช้เป็นตัวขับเคลื่อนทางธุรกิจ นี่จึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเราต้องให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลเหล่านี้ การบริหารจัดการ Storage ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ข้อมูลที่จัดเก็บ มีความปลอดภัยมากขึ้น และสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของกระบวนการจัดเก็บ และเพิ่ม Performance ให้กับการทำงานของ Storage อีกด้วย

Pure1 ซึ่งเป็น AIOps platform ที่ออกแบบมาเฉพาะในเรื่องของการบริหารจัดการ Pure Storage ที่มีความสามารถครบครันในเรื่องของการจัดการ Storage แบบมืออาชีพ และมีความโดดเด่นในเรื่องของการใช้งานที่ง่าย สะดวกและรวดเร็ว โดยไม่ต้องติดตั้ง Component ใดๆ เพิ่มเติม และไม่มีค่า License สำหรับการใช้งานทุก feature ซึ่ง Pure1 จะช่วยให้ IT สามารถบริหารจัดการจากที่ใดก็ได้ผ่านระบบออนไลน์บนหน้าจอเดียว ผ่าน web browser หรือ smart phone และยังสามารถ Monitor สถานะได้แบบ full-stack ด้วย AIOps เพื่อช่วยสนับสนุนและวิเคราะห์เหตุการณ์ล่วงหน้า (predictive analysis and support) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ใน Pure1

Pure1 : Manage เฝ้าดูและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของ storage ทุกเครื่องในองค์กรของท่าน

Pure1 เป็น cloud-based แพลตฟอร์มที่บริหารจัดการ Storage และสนับสนุนใน 4 เรื่องหลักๆ ดังนี้

 • Manage : เฝ้าดูและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของ storage ทุกเครื่องในองค์กรของท่าน
 • Knowledge Base : เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับ Pure Storage อาทิ บทความ, คู่มือการใช้งาน และเอกสารอื่นๆ ของ FlashArray, FlashBlade รวมถึงโซลูชันต่างๆ
 • Community : ชุมชนสำหรับการเรียนรู้เพิ่มเติม, ซักถาม และแบ่งปันความรู้ระหว่างกัน
 • CVE Database : จัดเตรียมและรวบรวมข้อมูลช่องโหว่ความปลอดภัย เพื่อเปิดเผยสู่สาธารณะ (Common Vulnerabilities and Exposures – CVE’s) รวมถึงแจ้งผลกระทบที่อาจจะมีต่อซอฟต์แวร์ของ Storage ที่เรียกว่า Purity ในแต่ละ releases

ลูกค้าของ Pure Storage สามารถเข้าใช้งาน Pure1 ได้โดยตรงจาก web browser ในเครื่องคอมพิวเตอร์ PC , Notebook หรือ อุปกรณ์มือถือ เนื่องจาก Pure1 เป็น cloud-based ผู้ใช้งานจึงไม่มีความจำเป็นต้องมีเซิร์ฟเวอร์สำหรับติดตั้ง Pure1 และไม่ต้องดูแลหรืออัพเกรด Pure1 รวมทั้งไม่มีค่าใช้จ่ายของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ของ Pure1 ซึ่งจะมีทีมงานของ Pure Storage คอยจัดการให้เอง

PURE1 : Manage

เป็นหน้าต่างแรกเมื่อเริ่มต้นเข้าสู่ Pure1 โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกเมนูต่างๆ ได้ดังนี้

 • Overview : สำหรับดูบทสรุปหรือภาพรวมของการเฝ้าดูและติดตามข้อมูลของ FlashArray และ FlashBlade ที่เกี่ยวกับการใช้งาน, การประหยัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลด้วยการบีบอัดและลดความซ้ำซ้อน, ค่าประสิทธิภาพการทำงาน, replication และสถานะความพร้อมในการปกป้องข้อมูลให้ปลอดภัย ซึ่งรวมไปถึง Ransomware ด้วย
 • Marketplace : มีเมนูย่อยสำหรับการเลือกซื้อและสถานะการสั่งซื้อ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นลักษณะ cloud และ as-a-Service
 • Fleet : มีเมนูย่อยสำหรับการเฝ้าดูติดตามสถานะของ array, รายละเอียดของการแจ้งเตือนความผิดปกติ, วิเคราะห์ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการทำงาน, การจัดการเกี่ยวกับ subscriptions ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภท as-a-Service, การแสดงข้อมูลของสภาพแวดล้อมเสมือนที่ใช้ VMware ซึ่งรวมถึง I/O path จากแต่ละ VM ไปจนถึง FlashArray ในรูปแบบกราฟฟิก
 • Analytics : มีเมนูย่อยสำหรับแสดงข้อมูลของ latency/IOPS/Bandwidth, การวิเคราะห์แนวโน้มของการใช้ capacity ในปัจจุบันและอดีต แล้วนำมาคาดการณ์ผลกระทบต่อ array แต่ละ array ในด้านระยะเวลาที่สามารถรองรับความจุและความสามารถถรองรับ workload, การจัดทำรายงานแสดงข้อมูลในหลากหลายรูปแบบ โดยสามารถตั้งเวลาการจัดทำรายงานเป็น รายวัน หรือ รายสัปดาห์ หรือ รายเดือนได้
 • Protection : มีเมนูย่อยสำหรับดูข้อมูล, กิจกรรมและสถานะของ replication, snapshots ทั้งหมดของ array, pods, file systems
 • Messages : มีเมนูย่อยสำหรับดูข้อมูลการแจ้งเตือนความผิดปกติ, ประวัติการใช้งาน array, ประวัติผู้ใช้งานและ REST API ที่เข้าถึง array
 • Support : สำหรับบริหารจัดการเคสและแจ้งปัญหา เช่น การเปิดเคสและแจ้งปัญหา, ติดตามสถานะของเคสและปัญหา, ยกระดับความเร่งด่วนของการแก้ไขปัญหา, การติดต่อกับทีมสนับสนุนของ Pure Storage และ การนัดหมายเพื่ออัพเกรดซอร์ฟแวร์ Purity

Pure1 Manage – Planning Page

ลูกค้าสามารถใช้ Planning Page เพื่อวางแผนการใช้งาน storage ในอนาคตจากการใช้งานปัจจุบันหรือจำลองการเพิ่มปริมาณงาน (workload) หรือจำลองการอัพเกรดฮาร์ดแวร์ (Hardware Simulations) โดย Pure1 จะคาดการณ์ความสามารถในการรองรับงาน และ ความจุ (Capacity)  ให้อย่างรวดเร็ว

การแสดงกราฟข้อมูลในช่วงเวลาที่ผ่านมาและประมาณการในอนาคตของเปอร์เซ็นต์โหลดและความจุ

กราฟจะแสดงข้อมูลเปอร์เซ็นต์โหลดและข้อมูลความจุ โดยข้อมูลแต่ละชนิดจะแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยเส้นแนวตั้งสีเทา ด้านซ้ายของเส้นสีเทาแสดงกราฟข้อมูลในอดีตและด้านขวาแสดงข้อมูลที่คาดการณ์ในอนาคต สามารถใช้งานได้โดยเลือก array ที่สนใจ แล้วเลือก load/capacity matric และ ช่วงเวลาคาดการณ์เป็น 1, 3, 6 เดือน หรือ 1ปี

การจำลองอัพเกรดฮาร์ดแวร์ (Hardware Simulations)

ลูกค้าสามารถจำลองเพื่อคาดการณ์ผลลัพธ์ที่จะได้จากการ อัพเกรดคอนโทรลเลอร์ และ เพิ่มความจุ หรือ การเพิ่ม array ใหม่ โดยสามารถใช้งานด้วยเลือก array แล้วการกดปุ่ม Simulate Hardware สีฟ้า

จะได้หน้าต่างตัวอย่างด้านล่าง

 1. สำหรับเลือกคอนโทรลเลอร์ที่ต้องการจำลองการอัพเกรดจากคอนโทรลเลอร์ปัจจุบัน
 2. หรือเลือกอัพเกรด/เพิ่ม ความจุ โดยจะแสดงความจุปัจจุบันและสามารถเลือกเพิ่มความจุ หรือ เพิ่มความจุพร้อม expansion shelf
 3. แสดงบทสรุปผลลัพธ์ของการ อัพเกรดความจุ เปรียบเทียบกับค่าปัจจุบัน
 4. ปุ่มขอใบเสนอราคา ตามสิ่งที่เลือกอัพเกรดไว้
 5. กราฟแสดงผลลัพธ์การคาดการณ์ของโหลดและความจุตามที่เลือกอัพเกรดไว้
 6. แสดงบทสรุปผลลัพธ์ของการจำลองการอัพเกรดของ เปอร์เซ็นต์โหลด และ เปอร์เซ็นต์ความจุใช้งาน
 7. ปุ่มควบคุม สำหรับ แก้ไขหรือยกเลิก เงื่อนไข,การตั้งค่าการจำลอง

Pure1 Manage – Virtual Machines (VM Analytics)

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันได้ทำให้เกิดข้อมูลในอัตราที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นหัวใจสำคัญในยุคของ Digital Transformation ดังนั้น การเข้าถึงและเข้าใจในข้อมูลอย่างชัดเจนตลอดจนการจัดการที่สะดวกราบรื่น จึงเป็นปัจจัยที่ช่วยให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จและสามารถเดินหน้าต่อไป ฝ่ายไอทีจำเป็นต้องพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง, ลดค่าใช้จ่าย, และตอบสนองความต้องการทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว เป็นความท้าทายของฝ่ายไอทีที่ต้องดูแลทั้ง Server, Network และ Storage ที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยงบประมาณที่จำกัด

PURE1 VM ANALYTICS ช่วยให้คุณได้แผนที่ของ infrastructure ทั้งหมดมาแสดงในหน้าจอเดียวด้วยรูปแบบที่เป็นกราฟฟิก สามารถเจาะลึกไปสู่ปัญหาด้วยการตั้งค่าตัวกรอง รวมถึงแสดงรายละเอียดของประสิทธิภาพและสถานะของ infrastructure โดยมีความสามารถหลักๆ ดังนี้

 • ช่วยให้ระบุปัญหาด้านประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว ระหว่าง VMs, volumes, arrays, hosts, และ data stores
 • ลดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา
 • แสดงเส้นทางการเชื่อมโยงจาก disk และ VM ไปยัง Storage  และวิเคราะห์การส่งผ่านข้อมูลในแต่ละเส้นทาง ในรูปแบบกราฟฟิก
 • แสดงประสิทธิภาพของ storage และ VM ในรายละเอียดของ read/write IOPS, bandwidth, latency, และ ปริมาณการใช้ CPU/memory
 • ระบุและคืนทรัพยากรที่ VM ไม่ได้ใช้งานแล้ว
 • ระบุ VM ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดและต่ำที่สุด
 • ช่วยวางแผนการจัดการบนพื้นฐานข้อมูลเชิงลึก, เจาะลึกในจุดที่สนใจ, จัดเรียงและฟิลเตอร์ขอบเขตของปัญหา

หมายเหตุ: ลูกค้าของ Pure Storage สามารถใช้งาน VM Analytics ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย license ใดๆ เพิ่มเติม

ท่านใดสนใจติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Pure Storage ได้ที่ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด โทร. 02-311-6881 #7151, 7158 หรือ Email : cu_mkt@cu.co.th

ทั้งนี้ทางคอมพิวเตอร์ยูเนี่ยนมีทีม CU as-a-Service ที่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สามารถให้คำแนะนำและปรึกษาด้านการออกแบบและดีไซน์โซลูชัน รวมถึงการให้บริการ POC และติดตั้งใช้งาน โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cu.co.th/distributor/service/ หรือแสกน QR Code

เขียนโดย

จารึก อรรฆยากร, Presales Specialist – บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด

from:https://www.techtalkthai.com/enhance-your-pure-storage-with-pure1-aiops-platform/

Synology สุดแกร่ง! รายรับมากกว่า 2 หมื่นล้านบาท! ตั้งเป้าเป็นเบอร์หนึ่งในตลาด NAS โลก

การเก็บรักษาข้อมูลภายใต้ระบบความปลอดภัยสูงสุด ถือเป็นประเด็นหลักที่หลายองค์กรทั่วโลกต้องคำนึงถึง เนื่องจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ อาจสร้างความเสียหายทางธุรกิจได้ในพริบตา บริษัท Synology Inc จำกัด ผู้ให้บริการด้านการจัดการและปกป้องข้อมูลชั้นนำระดับโลก เล็งเห็นถึงความสำคัญเหล่านี้ และต้องการช่วยให้ธุรกิจทุกประเภทสามารถบริหารและจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยการนี้นางสาวโจแอน แวง (Joanne Weng) Sales Director กล่าวว่า “เพราะความปลอดภัยด้านข้อมูลของลูกค้า คือสิ่งสำคัญสำหรับเรา เราจึงนำเสนอโซลูชันใหม่ ๆ ภายใต้หลักการของการพัฒนาที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านการจัดการข้อมูล ที่มุ่งเน้นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายใต้ต้นทุนที่คุ้มค่า ซึ่งที่ผ่านมา การดำเนินธุรกิจในปี 2564 บริษัทเรา มีรายได้รวมทั่วโลกกว่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐหรือกว่า 21,633,240,000 บาท และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีประมาณ 20-30% เราเป็นแบรนด์อันดับ 1 ในตลาด NAS ทั่วโลก”

นอกจากนั้นแล้ว ในปี 2566 นี้ บริษัทฯ ยังเตรียมเปิดตัว Synology Scale Out ที่เน้นความสามารถในการขยายความจุมากกว่า 12PB โดยเพิ่มคลัสเตอร์ได้ และออกแบบขึ้นมา โดยคำนึงถึงความยืดหยุ่นที่เน้นการทำงานแบบไม่มีจุดล้มเหลวแม้เพียงจุดเดียวหรือไม่มีเหตุการณ์ใดที่ทำให้การทำงานหยุดชะงักได้เลย

นางสาวโจแอน แวง Sales Director (กลาง), นางสาวธัชวรรณ ชินชนากานต์ Regional Sales Manager (ASEAN) (ซ้าย)

ด้าน นางสาวธัชวรรณ ชินชนากานต์ Regional Sales Manager (ASEAN) ได้เผยถึงกลยุทธ์การทำธุรกิจในส่วนของประเทศไทยในปี 2566 ว่า “สำหรับแผนการตลาดในประเทศนั้น ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMB) ยังคงเป็นตลาดหลักของเรา แต่ที่ผ่านมาเราก็เห็นการเติบโตที่แข็งแกร่งในตลาดกลุ่มเอ็นเตอร์ไพรส์มากขึ้นด้วย นอกจากนี้ ในกลุ่มผู้ใช้งานตามบ้าน เราเห็นถึงความต้องการในการทดแทน External HDD ด้วย NAS และความต้องการสำรองรูปภาพ ซึ่งเป็นทิศทางที่ Synology ต้องการจะโฟกัสไปในปี 2566

 

from:https://www.enterpriseitpro.net/synology-launching-new-storage-new-release/

Synology เปิดตัว DiskStation DS923+ ตอบโจทย์การใช้งานธุรกิจ SME อย่างครบวงจร

Synology ได้ประกาศเปิดตัว DiskStation รุ่นใหม่ DS923+ ซึ่งถูกออกแบบให้รองรับการใช้งานสำหรับบ้านและสำนักงาน โดยทำงานได้หลายวัตุประสงค์ทั้งการแชร์ไฟล์ สำรองข้อมูลสร้างความมั่นคงปลอดภัย หรือใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์รับการทำงานของกล้องวงจรปิด

สเป็คฮาร์ดแวร์

 • โปรเซสเซอร์ AMD Ryzen R1600 Dual Core
 • หน่วยความจำ 4GB ขยายเพิ่มเติมได้สูงสุด 32 GB
 • รองรับ Sequential R/W ได้สูงสุด 625 / 559 MB/s
 • ฮาร์ดแวร์หลักรองรับการใส่ฮาร์ดดิสก์ได้สูงสุด 4 ถามหรือ 50 TB แต่สามารถใส่ส่วนขยายได้อีก 5 ไดร์ฟสูงสุดคือ 120 TB
 • การเชื่อมต่อระดับเครือข่าย 2x1GbE และมีทางเลือกอัปเกรตเพิ่มได้ที่ 10 GbE 
 • รองรับการใช้งาน M.2 NVMe SSD ซึ่งอาจเพิ่มทำแคชหรือเชื่อมต่อกับ All-flash Storage 
 • รับประกัน 3 ปีขยายเวลาได้ถึง 5 ปี

เพิ่มความสามารถด้วยบริการของ Synology

Synology มีบริการซอฟต์แวร์เสริมมากมายที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกติดตั้งเพื่อตอบโจทย์วัตถุประสงค์ในออฟฟิศหรือบ้านเช่น

1.) สร้างระบบการแชร์ไฟล์ผ่าน Synology Drive (เป็นแอปพลิเคชันคล้ายๆกับ Google Drive หรือ One Drive) แทนที่จะใช้เป็นการ Map Drive แต่ด้วยคุณภาพของซอฟต์แวร์ที่เป็นระดับองค์กรทำให้แอดมินการบริหารจัดการง่ายกว่าอย่างการกำหนดสิทธ์หรือการควบคุมทาง Security และ Privacy ในมุมของผู้ใช้การแชร์ไฟล์ก็ทำได้ง่าย ที่สำคัญคือเสมือนว่ามีระบบ Cloud Storage แต่ไฟล์ยังอยู่ในองค์กร อย่างไรก็ดีเมื่อเสริมด้วยฟีเจอร์ Hybrid Share ก็สามารถเสริมการทำงานร่วมกับ C2 ซึ่งเป็นคลาวด์ของ Synology ได้ เช่น ใช้ C2 เป็น Cold Storage ส่วนไฟล์ที่ใช้บ่อยก็เก็บภายใน DiskStation

2.) Synology ได้เปิดตัวบริการ Active Backup Suite มากว่า 5 ปีแล้ว โดยผู้ใช้งาน DiskStation สามารถใช้ฟีเจอร์นี้เพื่อช่วยสำรองข้อมูลการใช้งานในออฟฟิศหรือองค์กรได้ครอบคลุมทั้ง Windows, Linux, Hyper V VM, VMware VM แม้กระทั่ง SaaS อย่าง Microsoft 365 และ Google Workspace โดยสามารถกู้คืนข้อมูลได้อย่างมั่นใจแบบ Point-in-time Snapshot ทั้งนี้สามารถใช้ C2 เป็นการตอบโจทย์ 3-2-1 แบบ Offsite ได้อีกชั้นด้วย

3.) DiskStation ยังรองรับการทำตัวเป็นเซิร์ฟเวอร์ของกล้องวงจรปิด(Surveillance Server) อีกด้วย ซึ่งรองรับกับกล้องค่ายอื่นๆที่รองรับ ONVIF ทั้งนี้ DS923+ สามารถรองรับกล้องได้ถึง 40 ตัวเช่นกันท่านสามารถใช้ C2 Cloud เป็นไซต์สำรองข้อมูลกล้องได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันอื่นที่ Synology ได้พัฒนาเสริมขึ้นเพื่อประมวลผลวีดีโอที่ได้มาเช่น การจับภาพวัตถุหรือคน เป็นต้น

ที่มา : https://www.synology.com/en-global/company/news/article/DS923plus/Introducing%20Synology%C2%AE%C2%A0DiskStation%C2%AE%20DS923+%20for%20small%20business%20and%20home%20office%20data%20management 

from:https://www.techtalkthai.com/synology-announcement-diskstation-ds923/

มาแล้ว! VDO สาธิตการใช้งานจริง “แนวปฏิบัติในการแบ็กอัพเซิร์ฟเวอร์อย่างมีประสิทธิภาพ”

สำหรับผู้ที่พลาดงาน Webinar “แนวปฏิบัติในการแบ็กอัพเซิร์ฟเวอร์อย่างมีประสิทธิภาพ” โดยจึดขึ้นทาง Veeam และในนั้นมีการสาธิตการแบ็กอัพให้ทุกท่านได้ดู ทางทีมงาน Enterprise ITPro ได้นำ VDO มาลงไว้ ณ ที่นี่

โดยรายละเอียดมีดังนี้
Veeam Software ได้จัดงานสัมมนาออนไลน์ภายใต้หัวข้อ “แนวปฏิบัติในการแบ็กอัพเซิร์ฟเวอร์อย่างมีประสิทธิภาพ” (Veeam Backup & Replication — physical server Backup Best Practices) โดยจะมีเรื่องราวเชิงลึกในด้านเทคนิคการทำการแบ็กอัพเซิร์ฟเวอร์ทั้งแบบ Windows และ Linux ผ่านทางโซลูชั่น Veeam® Backup & Replication™

สิ่งที่ท่านจะได้ทราบเกี่ยวกับ VDO สัมมนาครั้งนี้
– วิธีการติดตั้งและคอนฟิกระบบแบ็กอัพสำหรับ Windows และ Linux
– การแบ็กอัพเครื่องเซิร์ฟเวอร์และเวิร์กสเตชั่น (แบบฟิสิคัล)
– วิธีการเซตอัพและตัวเลือกต่างๆ สำหรับใช้ในการป้องกันระบบ

from:https://www.enterpriseitpro.net/veeam-software/

Red Hat โยกธุรกิจสตอเรจพร้อมทีมงานไปอยู่กับ IBM

เมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมา IBM ประกาศว่า ธุรกิจสตอเรจของทั้ง Red Hat และ IBM จะรวมเข้าเป็นกลุ่มเดียวกันภายใต้เครือ IBM เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมสตอเรจแบบที่เป็นทั้ง Software-Defined และ Cloud-Native ให้เร็วกว่า ไปได้ไกลกว่าเดิม

ลูกค้าของทั้ง Red Hat และ IBM จะได้รับประโยชน์จากความสามารถใหม่ๆ ของทั้งสองฝั่ง และพาให้ IBM ก้าวสู่การเป็นผู้นำในตลาดระบบสตอเรจระดับองค์กร และซอฟต์แวร์สตอเรจบนไฮบริดคลาวด์ไปพร้อมๆ กัน

โดยกลุ่มธุรกิจที่ควบรวมนี้จะทำหน้าที่พัฒนาและจำหน่ายตัว Red Hat OpenShift Data Foundation และ Red Hat Ceph Storage รวมทั้งบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องบนคลาวด์ ซึ่งทั้งสองตัวนี้ต่างได้รับความนิยมในชุมชนโอเพ่นซอร์สทั้ง Rook และ Ceph

ลูกค้าเดิมจะไม่เจอกับการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบการใช้งานปกติ โดย Red Hat จะยังจำหน่ายและซัพพอร์ตทั้งสองตัวนี้บนแพลตฟอร์ม Red Hat ต่อไปอีกหลายปี โดยจะนำมาให้ใช้ในรูปของโซลูชั่นสตอเรจแบบผสานบนทั้ง Red Hat OpenShift Container Platform และ Red Hat OpenStack Platform

อ่านเพิ่มเติมที่นี่ 

from:https://www.enterpriseitpro.net/red-hat-transfers-storage-portfolio-and-teams-to-ibm/

NetApp รุกตลาดไฮบริดมัลติคลาวด์เต็มพิกัดด้วย BlueXP

ผู้จำหน่ายโซลูชั่นในด้านสตอเรจและเทคโนโลยีสำหรับคลาวด์ NetApp กำลังหันหัวเสือเตรียมรุกตลาดไฮบริดและมัลติคลาวด์เต็มพิกัดด้วยการเปิดตัว BlueXP ระบบควบคุมจากศูนย์กลางตัวใหม่ที่ใช้จัดการสตอเรจและบริการดาต้าต่างๆ ครอบคลุมทั้ง On-Premises, ไพรเวท, และพับลิกคลาวด์

BlueXP เป็นเทคโนโลยีตัวแรกที่เปิดให้ผู้ใช้ตั้งค่าสตอเรจและบริการข้อมูลทั้งหลายจากฝั่ง On-Premises ไปที่คลาวด์ทั้งไพรเวทและพับลิกได้บนหน้าอินเทอร์เฟซเดียวกัน โดยทาง Ronen Schwartz รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปด้านคลาวด์สตอเรจ ของ NetApp กล่าวว่า

“BlueXP จะทำให้สตอเรจข้อมูลทั้งหมดอยู่รวมศูนย์กลางเดียวกัน มีให้สำหรับผู้ใช้ NetApp ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ On-Premises หรือบนคลาวด์ ทำให้ใช้งานได้มีประสิทธิภาพขึ้นมาก ถือว่า BlueXP นี้เป็นก้าวสำคัญของ NetApp เลยทีเดียว เป็นผลจากความพยายามที่ผ่านมามากมาย”

“เราได้พัฒนานวัตกรรมใหม่เยอะมาก ทั้งการเป็นคนแรกที่นำสตอเรจ On-Premises ขึ้นบนทั้ง AWS, Azure, และ Google Cloud ที่ไม่ใช่แค่โยกข้อมูลขึ้นคลาวด์ธรรมดาเท่านั้น แต่ยังทำให้ระบบเป็นคลาวด์นาทีฟอย่างแท้จริงอีกด้วย”

อ่านเพิ่มเติมที่นี่ – CRN

from:https://www.enterpriseitpro.net/netapp-%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%84%e0%b8%ae%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b2/

NetApp รุกตลาดไฮบริดมัลติคลาวด์เต็มพิกัดด้วย BlueXP

ผู้จำหน่ายโซลูชั่นในด้านสตอเรจและเทคโนโลยีสำหรับคลาวด์ NetApp กำลังหันหัวเสือเตรียมรุกตลาดไฮบริดและมัลติคลาวด์เต็มพิกัดด้วยการเปิดตัว BlueXP ระบบควบคุมจากศูนย์กลางตัวใหม่ที่ใช้จัดการสตอเรจและบริการดาต้าต่างๆ ครอบคลุมทั้ง On-Premises, ไพรเวท, และพับลิกคลาวด์

BlueXP เป็นเทคโนโลยีตัวแรกที่เปิดให้ผู้ใช้ตั้งค่าสตอเรจและบริการข้อมูลทั้งหลายจากฝั่ง On-Premises ไปที่คลาวด์ทั้งไพรเวทและพับลิกได้บนหน้าอินเทอร์เฟซเดียวกัน โดยทาง Ronen Schwartz รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปด้านคลาวด์สตอเรจ ของ NetApp กล่าวว่า

“BlueXP จะทำให้สตอเรจข้อมูลทั้งหมดอยู่รวมศูนย์กลางเดียวกัน มีให้สำหรับผู้ใช้ NetApp ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ On-Premises หรือบนคลาวด์ ทำให้ใช้งานได้มีประสิทธิภาพขึ้นมาก ถือว่า BlueXP นี้เป็นก้าวสำคัญของ NetApp เลยทีเดียว เป็นผลจากความพยายามที่ผ่านมามากมาย”

“เราได้พัฒนานวัตกรรมใหม่เยอะมาก ทั้งการเป็นคนแรกที่นำสตอเรจ On-Premises ขึ้นบนทั้ง AWS, Azure, และ Google Cloud ที่ไม่ใช่แค่โยกข้อมูลขึ้นคลาวด์ธรรมดาเท่านั้น แต่ยังทำให้ระบบเป็นคลาวด์นาทีฟอย่างแท้จริงอีกด้วย”

อ่านเพิ่มเติมที่นี่ – CRN

from:https://www.enterpriseitpro.net/netapp-bluexp-press-release/

ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน Synology Solution Day 2022 : THAILAND

มาร่วมเปิดประสบการณ์กับโซลูชันแบบไฮบริดที่ครอบคลุมการทำงานองค์กรทั้งหลายของ Synology ที่ให้บริการทั้งแพลตฟอร์มทั้งแบบออนพรีมีสและบนระบบคลาวด์ เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจทุกขนาด

โดยคุณจะได้เรียนรู้วิธีจัดเก็บ จัดการ ปกป้องข้อมูลและทรัพย์สินทางฟิสิคัลของคุณผ่านแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและการสาธิตการทำงานของระบบ ภายในงานครั้งนี้ (งานจัดขึ้นแบบออนไลน์ในวันพุธที่ 7 ธ.ค. 65 เวลา 14.00-16.00 น.)

กำหนดการ

วัน : พุธที่ 7 ธันวาคม 2565
เวลา : 14:00 – 16:00 น.
ช่องทางการบรรยาย : ระบบออนไลน์
วิทยากรผู้บรรยาย : ผู้เชี่ยวชาญจาก Synology

สิ่งที่ท่านจะได้ทราบเกี่ยวกับงานสัมมนาครั้งนี้

– จัดเก็บและจัดการข้อมูลของคุณด้วยการจัดการสิทธิ์ที่ละเอียดกว่า
– การซิงโครไนซ์ข้ามไซต์ การเข้าถึงหลายแพลตฟอร์ม และอื่นๆ
– ปกป้องข้อมูลสำคัญของคุณในอุปกรณ์ปลายทางทั้ง คลาวด์ และ VM
– ผสานและให้การสนับสนุนกล้องรุ่นต่างๆ มากมาย
– จัดการการปรับใช้ระบบ Surveillance ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

ท่านที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ที่ Link ข้างล่างนี้

https://forms.gle/8WqL9AGS4dihx7957

Lucky Draw : ลุ้นรางวัล Luckydraw : DS220j 1 เครื่อง และ Router MR2200ac 1 เครื่อง ภายในงาน (สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน และอยู่ร่วมงานจนจบงานเท่านั้น)

หมายเหตุ : หลังจากส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนแล้ว คุณจะได้รับอีเมลอัตโนมัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนของคุณ เราจะทำการแจ้งเตือนเมื่อการลงทะเบียนของคุณได้รับการยืนยัน กรุณาลงทะเบียนโดยเร็วที่สุด หากคุณมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อเราที่ thailand@synology.com

from:https://www.enterpriseitpro.net/synology-webinar-enterprise-itpro/

[VDO Webinar] วิธีการป้องกันสภาพแวดล้อมไฮบริดของคุณโดย Veeam

องค์กรต่างๆ กำลังเริ่มประยุกต์รูปแบบการทำงานแบบไฮบริดคลาวด์เข้ามาใช้ในหน่วยงานของตนมากขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อใช้งานเวิร์กโหลดใหม่ได้นั่นเอง ดังนั้นแนวทางในการสำรองข้อมูลจึงมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนยังมีค่าใช้จ่ายมากขึ้น อันเนื่องจากสภาพแวดล้อมมีการขยายตัวมากขึ้นรวมถึงความต้องการก็ขยายตามไปด้วย

Veeam Backup & Replication จึงเป็นโซลูชั่นเดียวที่สามารถจัดการกับความซับซ้อนในการป้องกันข้อมูลที่อยู่ในโลกของไฮบริดคลาวด์ ด้วยคุณสมบัติด้านความปลอดภัยทำให้การป้องกันเป็นไปได้ง่ายและยังสามารถดึงข้อมูลลับมาใช้งานได้อย่างรวดเร็วภายในแพลตฟอร์มเดียว

from:https://www.enterpriseitpro.net/vdo-webinar-veeam-for-hybrid-cloud/