คลังเก็บป้ายกำกับ: dell

เดลล์ เทคโนโลยีส์ เผยผลวิจัย ‘Future-Proof’ ชี้ครึ่งหนึ่งของ Gen Z ยินดีรับข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจระยะสั้น หากช่วยให้อนาคตยั่งยืนขึ้น

 • รายงานการศึกษาวิจัย ‘Future-Proof’ โดยเดลล์ เทคโนโลยีส์ แนะว่า เจเนอเรชั่น Z จะยอมให้ผู้ออกกฏระเบียบได้มีเวลาในการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจ หากแสดงให้เห็นถึงแผนงานดิจิทัลที่ชัดเจนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนขึ้น
 • เจเนอเรชั่น Z มองว่าการเข้าถึงอุปกรณ์และความสามารถด้านการเชื่อมต่อสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและการเชื่อมต่อในพื้นที่ชนบทคือหัวใจสำคัญของการลดการแบ่งแยกทางดิจิทัล
 • ผู้เข้ารับการสำรวจมองว่า โครงสร้างหลักในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เข้มแข็งบนฐานของกฏหมายที่เข้มงวดและการลงทุนมากขึ้น คือปัจจัยสำคัญในการปกป้องระบบโครงสร้างของประเทศ
Generation Z Research

เกือบครึ่ง (47%) ของเจเนอเรชั่น Z ยินดีรับข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจในระยะสั้น เช่น การเติบโตของ GDP ที่ลดลง เพื่อให้ผู้ออกนโยบายได้ลงทุนในกลยุทธ์ระยะยาวเพื่อส่งเสริมการเติบโตที่ยั่งยืนมากขึ้น สอดคล้องตามผลการวิจัยของเดลล์ เทคโนโลยีส์

การศึกษาวิจัยดังกล่าว ครอบคลุม 15 พื้นที่ในต่างประเทศเพื่อหยั่งเสียงของ เจน Z ที่เป็นผู้ใหญ่ (วัย 18-26 ปี) เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม เกือบสองในสาม (64%) ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าเทคโนโลยีจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยรับมือกับวิกฤตด้านสภาพอากาศ

Advertisementavw

Gen Z หลายคนเต็มใจแบกรับข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจระยะสั้น โดยได้จัดลำดับเรื่องพลังงานที่ยั่งยืน (42%) ศักยภาพในการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน (39%) และภาคขนส่งสาธารณะที่ยั่งยืนมากขึ้น (29%) ว่าเป็น 3 ปัจจัยหลักด้านการลงทุนที่รัฐบาลควรให้ความสำคัญ หนึ่งในสี่ของผู้ตอบแบบสอบถาม (25%) ยังได้แสดงออกถึงการสนับสนุนในการให้ความรู้เรื่องความยั่งยืนแก่ภาคประชาชนมากขึ้น

อองกัส เฮอการ์ตี้ ประธานฝ่ายตลาดระหว่างประเทศ เดลล์ เทคโนโลยีส์ กล่าว “Gen Z จะสร้างผลกระทบอย่างมากต่อการตัดสินใจด้านการลงทุนในภาครัฐและเอกชนในปัจจุบัน และจะอำนวยความสะดวกรวมถึงช่วยดูแลการฟื้นฟูสู่ความยั่งยืนได้ในระยะยาว จึงนับเป็นโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจาก Gen Z ในแง่กลยุทธ์ระยะยาวที่กำหนดให้ความยั่งยืนเป็นศูนย์กลางของกลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจ

ความมั่นใจของ Gen Z ที่ว่าการลงทุนเพื่อฟื้นฟูภาคประชาชน จะทำให้เศรษฐกิจเฟื่องฟูได้ภายใน 10 ปี แบ่งความเห็นออกเป็น หนึ่งในสามของทั่วโลก (32%) มั่นใจน้อยหรือไม่มั่นใจเลย ในขณะที่ 38% ยังไม่แน่ใจ และ 29% มั่นใจมากหรือมั่นใจเต็มร้อย

ทั้งนี้ ความเห็นจะแตกต่างกันไปตามพื้นที่ โดยสิงคโปร์ (56%) และ เกาหลี (41%) มีผู้ตอบว่ามั่นใจสูงหรือมั่นใจเต็มร้อยมากที่สุด ในขณะที่ผู้ตอบว่าไม่ค่อยมั่นใจหรือไม่มั่นใจเลยมากที่สุดคือ ญี่ปุ่น (47%) และบราซิล (49%)

ผู้ตอบรับการสำรวจกล่าวว่า อนาคตดิจิทัลต้องมีโครงสร้างหลักด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่แข็งแกร่ง กว่าครึ่ง (56%) รู้สึกว่าต้องมีกฏหมายที่เข้มงวดและมีการลงทุนด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์มากขึ้น เพื่อปกป้องโครงสร้างพื้นฐานของประเทศและเพื่อให้มั่นใจว่าภาคเอกชนจะปฏิบัติตามมาตรฐานที่เข้มงวด การจะทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นในภาครัฐบาลมากขึ้นนั้น 38% ของผู้ตอบอยากให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกันและรับผิดชอบเรื่องนี้ไปด้วยกัน

ปิดช่องว่างทักษะทางดิจิทัลและการแบ่งแยกทางดิจิทัล

Gen Z เข้าใจดีถึงคุณค่าของการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับอาชีพในอนาคต สามในสี่ (76%) มองว่าการเรียนรู้ทักษะใหม่ด้านดิจิทัล เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับการเพิ่มทางเลือกด้านสายอาชีพในอนาคต หรือการวางแผนเพื่อให้มีทักษะใหม่ดังกล่าว

ผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกว่าการศึกษาจะช่วยเตรียมความพร้อมด้านทักษะดิจิทัลได้ดีขึ้น กว่าสองในห้า (44%) บอกว่าในโรงเรียนสอนแค่ทักษะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ และประมาณหนึ่งในสิบ (12%) ไม่ได้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีหรือทักษะทางดิจิทัล กว่าหนึ่งในสาม (37%) อ้างว่าโรงเรียน (อายุต่ำกว่า 16) ไม่ได้เตรียมความพร้อมให้นักเรียนเรื่องทักษะด้านเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับอาชีพที่วางแผนไว้

ในการเชื่อมรอยต่อช่องว่างด้านทักษะทางดิจิทัล หนึ่งในสาม (34%) ของผู้ตอบเสนอให้มีการพัฒนาหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสำหรับการศึกษาในทุกระดับให้น่าสนใจยิ่งขึ้นและครอบคลุมวงกว้างมากขึ้น หนึ่งในสี่ (26%) เชื่อว่าหลักสูตรด้านเทคโนโลยีที่เป็นภาคบังคับจนถึงอายุ 16 ปีจะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนก้าวสู่สายอาชีพที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี

เฮอการ์ตี้ กล่าวเสริม “เห็นได้ชัดเจนว่า Gen Z มองว่าเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในอนาคต ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรา ที่เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีชั้นนำ หน่วยงานรัฐบาล และภาคประชาชน ที่จะต้องทำงานร่วมกันและเตรียมพร้อมให้คนเหล่านี้ก้าวสู่ความสำเร็จ ด้วยการปรับปรุงคุณภาพและการเข้าถึงการเรียนรู้ด้านดิจิทัล  44% ของ Gen Z รู้สึกว่าทั้งผู้ให้ความรู้และหน่วยงานธุรกิจควรทำงานร่วมกันเพื่อลดช่องว่างด้านทักษะทางดิจิทัล และในระดับความเร็วที่เทคโนโลยียังคงพัฒนาต่อเนื่อง ต้องอาศัยความร่วมมือที่ต่อเนื่องเช่นกัน

การตอบสนองมุมมองในเรื่องที่ภาครัฐควรให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อไม่ให้มีการแบ่งแยกทางดิจิทัลในพื้นที่ต่างๆ ทั้งในกลุ่มประชากรที่แตกต่าง รวมถึงกลุ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ทาง Gen Z มองว่าการเข้าถึงอุปกรณ์และความสามารถด้านการเชื่อมต่อของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส (33%) และการเชื่อมต่อในพื้นที่ชนบท (24%) เป็นสิ่งที่ต้องมุ่งเน้นให้ความสำคัญอย่างยิ่ง

การศึกษาวิจัยยังพบประเด็นต่อไปนี้

 • ในการรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ การปรับปรุงบริการด้านสุขภาพ (21%) การลงทุนด้านการให้ความรู้เพื่อช่วยปิดช่องว่างด้านทักษะ (11%) และการลงทุนระบบโครงสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม/ที่ยั่งยืน (11%) คือสามปัจจัยสำคัญทั่วโลกในมุมมองของ Gen Z
 • เกินครึ่ง (57%) ของ Gen Z มีความมั่นใจน้อยหรือปานกลางว่าผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของตนได้สอดคล้องตามกฏระเบียบ
 • กว่าครึ่ง (55%) ของ Gen Z มองว่าการทำงานได้อย่างยืดหยุ่นและทำงานทางไกล (remote working) เป็นประเด็นสำคัญในการพิจารณาเลือกผู้ว่าจ้าง

รูปแบบการวิจัย

งานวิจัยภาคสนามจัดทำโดยบริษัทวิจัยด้านการตลาด Savanta ComRes ช่วงเดือนกรกฏาคม ถึงสิงหาคม 2022 โดยครอบคลุม 15 พื้นที่ ฐานการศึกษาวิจัย ครอบคลุม คน Gen Z (อายุระหว่าง 18-26 ปี) จำนวน 15,105 คน ในสัดส่วนที่เป็นตัวแทนกลุ่มจากประเทศต่างๆ สำหรับเพศและภูมิภาคในแต่ละตลาด ตามพื้นที่ต่างดังต่อไปนี้

 • ออสเตรเลีย (1,018 คน)
 • บราซิล (1,021 คน)
 • แคนาดา (1,011 คน)
 • ฝรั่งเศส (1,014 คน)
 • เยอรมัน (1,020 คน)
 • อิตาลี (1,063 คน)
 • ญี่ปุ่น (1,021 คน)
 • เกาหลี (1,020 คน)
 • เม็กซิโก (1,005 คน)
 • เนเธอร์แลนด์ (1,013 คน)
 • นิวซีแลนด์ (811 คน)
 • สิงคโปร์ (1,022 คน)
 • สเปน (1,019 คน)
 • สหราชอาณาจักร (1,041 คน)
 • สหรัฐอเมริกา (1,006 คน)

เกี่ยวกับเดลล์ เทคโนโลยีส์

เดลล์ เทคโนโลยีส์ ช่วยให้องค์กรธุรกิจและปัจเจกบุคคลสร้างอนาคตดิจิทัล พร้อมช่วยปฏิรูปทั้งรูปแบบการทำงาน การดำเนินชีวิต และการพักผ่อน เดลล์ เทคโนโลยีส์ให้การดูแลสนับสนุนลูกค้าด้วยสายผลิตผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและการบริการที่กว้างที่สุด และมีความเป็นนวัตกรรมอย่างสูงสุดในยุคของข้อมูล  www.delltechnologies.com

from:https://notebookspec.com/web/685530-future-proof-gen-z-dell

Dell เข้าซื้อกิจการ Cloudify ผู้ให้บริการระบบ Cloud Automation

Dell เข้าซื้อกิจการ Cloudify สตาร์ทอัพผู้ให้บริการระบบ Cloud Automation

Credit: ShutterStock.com

Cloudify เป็นผู้ให้บริการระบบ Cloud Orchestration และ Infrastucture Automation จากประเทศอิสราเอลโดยเป็นเครื่องมือสำหรับ DevOps Engineer ใช้สำหรับบริหารจัดการ Container, Workload และส่วนประกอบอื่นๆ ภายใน Hybrid Environment พร้อมทั้งรองรับการทำ Automation ระหว่างระบบ Cloud มีลูกค้ารายใหญ่รายหลาย เช่น AT&T, Cox และ Accenture ก่อนหน้านี้ Cloudify ได้รับเงินลงทุนจาก VMware, KPN และ Intel ล่าสุด Dell ได้เข้าซื้อกิจการนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แบบไม่เปิดเผยมูลค่า แต่คาดว่าดีลนี้น่าจะมีมูลค่าราว 100 ล้านเหรียญ

ที่ผ่านมา Dell พยายามเสริมผลิตภัณฑ์ทางด้าน Cloud มากขึ้น เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีทางเลือกในการใช้งานระบบ Multi-cloud ได้อย่างคล่องตัว ปัจจุบัน Dell มีมูลค่าตลาดราว 2.9 หมื่นล้านเหรียญ หรือราว 9.5 แสนล้านบาท

ที่มา: https://techcrunch.com/2023/01/25/dell-has-acquired-cloud-orchestration-startup-cloudify-sources-tell-us-for-around-100m/

from:https://www.techtalkthai.com/dell-acquires-cloudify-cloud-automation-startup/

7 โน๊ตบุ๊คราคาไม่เกิน 20000 บาท สเปคดี AMD, Intel เลือกได้ จ่ายเบาๆ แค่ 14,890 ก็แรงแล้ว! อัพเดทต้นปี 2023

ปี 2023 นี้มีโน๊ตบุ๊คราคาไม่เกิน 20000 บาทสเปคดีจ่ายเบาๆ มาให้เลือกเพียบ!

Share image Edit Name 2laptop20k 1

โน๊ตบุ๊คราคาไม่เกิน 20000 บาท ในช่วงต้นปี 2023 นี้ถือว่าเป็นช่วงราคาไม่แพงมากและยังได้เครื่องสเปคแรงพอใช้ทำงานทั่วไปได้สบายๆ นักเรียนนักศึกษาหรือแม้แต่พนักงานออฟฟิศที่มีโน๊ตบุ๊คเครื่องเก่าอยู่แล้วมันเริ่มทำงานไม่ทันใจ กระตุกบ้างค้างบ้างจนคิดจะเปลี่ยนอยู่ก็เหมาะมากเพราะทาง AMD, Intel ได้เปิดตัวซีพียู Mobile รุ่นใหม่แล้วทางผู้ผลิตหลายๆ เจ้าก็เอามาอัพเกรดให้โน๊ตบุ๊ครุ่นที่ทำตลาดมาก่อนหน้าให้ใหม่ทันสมัยยิ่งขึ้น ดังนั้นช่วงต้นปี 2023 นี้จึงเหมาะจะจ่ายเงินเปลี่ยนโน๊ตบุ๊คเครื่องใหม่มาใช้งานมาก

Advertisementavw

ผู้อ่านหลายท่านอาจจะคิดว่าโน๊ตบุ๊คราคาไม่เกิน 20000 บาทนั้นสเปคอาจจะไม่ดีอะไร ทำงานก็ได้แค่เปิดเว็บไซต์ พิมพ์งานนิดหน่อยหรือประชุมงานออนไลนก็แค่พอได้ระดับหนึ่งก็ต้องเสริมความเข้าใจอีกเล็กน้อยว่า ซีพียูจาก AMD, Intel ณ ตอนนี้ได้รับการพัฒนามามาก นอกจากงานพื้นฐานที่ยกตัวอย่างไป ถ้าจะใช้แต่งภาพหรือตัด Vlog สั้นๆ ราว 1~10 นาทีเพื่ออัพโหลดขึ้นโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ ก็ทำได้สบายๆ อย่างแน่นอนและหลายๆ เครื่องก็ได้แรมยืนพื้นมา 8GB แล้ว อาจจะอัพเกรดเพิ่มเติมเป็น 16GB สักหน่อยหรือจะหันไปหาอุปกรณ์เสริมอื่นๆ เลยก็จะช่วยให้ทำงานได้สะดวกขึ้นมาก

โน๊ตบุ๊คราคาไม่เกิน 20000

สรุปสเปค 7 โน๊ตบุ๊คราคาไม่เกิน 20000 บาทเพื่อนักเรียนจนพนักงานออฟฟิศ ดีงามแน่นอน

สเปค 7 โน๊ตบุ๊คราคาไม่เกิน 20000 บาท CPU

GPU

SSD

RAM

Software

หน้าจอ

น้ำหนัก

การเชื่อมต่อ ราคา
(บาท)
Lenovo V15 Gen 3 Intel Core
i3-1215U

Intel Iris Xe Graphics

M.2 NVMe
256GB

8GB DDR4
3200MHz

DOS

15.6″ FHD TN

1.7 กก.

USB 2.0 x 1

USB-A 3.2 x 1

USB-C 3.2 x 1

HDMI x 1

LAN x 1

Audio combo x 1

Wi-Fi 5

Bluetooth 5.0

14,890
MSI Modern 15 C5M AMD Ryzen 5 5625U

AMD Radeon Graphics

M.2 NVMe
256GB

8GB DDR4
3200MHz

Windows 11
Home

14″ FHD IPS

1.4 กก.

USB 2.0 x 2

USB-A 3.2 x 1

USB-C 3.2 x 1

HDMI x 1

Audio combo x 1

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

15,990
Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 Intel Core
i3-1215U

Intel Iris Xe Graphics

M.2 NVMe
256GB

8GB DDR4
3200MHz

Windows 11
Home

15.6″ FHD IPS

1.63 กก.

USB 2.0 x 1

USB-A 3.2 x 1

USB-C 3.2 x 1

HDMI x 1

Audio combo x 1

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

16,990
Hp 15s-eq2203AU AMD Ryzen 3 5300U

AMD Radeon Graphics

M.2 NVMe
512GB

8GB DDR4
3200MHz

Windows 11
Home

15.6″ FHD IPS

1.69 กก.

USB-A 3.1 x 2

USB-C 3.1 x 1

HDMI x 1

Audio combo x 1

Wi-Fi 5

Bluetooth 5.0

15,990
DELL Vostro 3420 Intel Core
i3-1215U

Intel Iris Xe Graphics

M.2 NVMe
256GB

8GB DDR4
3200MHz

Windows 11
Home

Microsoft Office Home & Student 2021

14″ FHD WVA

1.48 กก.

USB 2.0 x 1

USB-A 3.2 x 2

HDMI x 1

LAN x 1

Audio combo x 1

Wi-Fi 5

Bluetooth 5.0

18,490
Acer Aspire 3 A315-59-33NG Intel Core
i3-1215U

Intel Iris Xe Graphics

M.2 NVMe
512GB

8GB DDR4
3200MHz

Windows 11
Home

15.6″ FHD TN

1.78 กก.

USB-A 3.2 x 3

HDMI x 1

LAN x 1

Audio combo x 1

Wi-Fi 5

Bluetooth 5.0

17,050
Acer Aspire 3 A315-24P-R6XV AMD Ryzen 5 7520U

AMD Radeon 610M

M.2 NVMe
512GB

8GB LPDDR5
4800MHz

Windows 11
Home

15.6″ FHD IPS

1.78 กก.

USB-A 3.2 x 2

USB-C 3.2 x 1

HDMI x 1

LAN x 1

Audio combo x 1

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.0

18,990

7 โน๊ตบุ๊คราคาไม่เกิน 20000 บาท สเปคดี ราคาเบาเกรงใจกระเป๋าเงิน!

ผู้อ่านคนไหนที่คิดจะหาซื้อโน๊ตบุ๊คราคาไม่เกิน 20000 บาทมาใช้ ไม่อยากจ่ายแพงแต่ต้องการสเปคดีทำงานลื่นล่ะก็ ผู้เขียนได้เลือกโน๊ตบุ๊ครุ่นน่าสนใจทั้งหมด 7 รุ่นมาให้เลือกซื้อกัน โดยมีรายชื่อดังนี้

 1. Lenovo V15 Gen 3 (14,890 บาท)
 2. MSI Modern 15 C5M (15,990 บาท)
 3. Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 (16,990 บาท)
 4. Hp 15s-eq2203AU (15,990 บาท)
 5. DELL Vostro 3420 (18,490 บาท)
 6. Acer Aspire 3 A315-59-33NG (17,050 บาท)
 7. Acer Aspire 3 A315-24P-R6XV (18,990 บาท)
1. Lenovo V15 Gen 3 (14,890 บาท)

v151

Lenovo V15 Gen 3 เป็นโน๊ตบุ๊คราคาไม่เกิน 20000 บาท ที่ผู้เขียนแนะนำให้ซื้อมาใช้งาน มันเป็นโน๊ตบุ๊คราคาเบาแต่สเปคใช้ทำงานออฟฟิศได้สบายๆ และได้จอใหญ่ขนาด 15.6 นิ้ว แต่มีข้อสังเกตคือซีรี่ส์ V นี้จะเป็นเครื่องแบบไม่ติดตั้งระบบปฏิบัติการมาให้จากโรงงาน มีแต่ DOS เท่านั้น ซึ่งจะดีต่อผู้ใช้ที่อยากหาระบบปฏิบัติการอย่าง Linux มาติดตั้งแล้วลองใช้งานเองมากกว่า ถ้าเป็นผู้ใช้ทั่วไปอยากได้เครื่องราคาไม่แพงก็ถือว่าซื้อมาใช้งานได้อยู่

ซีพียูในเครื่องติดตั้ง Intel Core i3-1215U แบบ 6 คอร์ 8 เธรด (2P+4E) ความเร็ว 3.3~4.4GHz มาพร้อมกับการ์ดจอออนบอร์ด Intel Iris Xe Graphics และหน้าจอขนาด 15.6 นิ้ว ความละเอียด Full HD พาเนล TN มี M.2 NVMe SSD ความจุ 256GB และระบบปฏิบัติการ DOS ติดตั้งมาในเครื่อง แรมจากโรงงานมีอยู่ 8GB DDR4 บัส 3200MHz พอร์ตเชื่อมต่อมี USB 2.0 x 1, USB-A 3.2 x 1, USB-C 3.2 x 1, HDMI x 1, LAN x 1, Audio combo x 1 เชื่อมต่อ Wi-Fi 5 มาตรฐาน 802.11ac และ Bluetooth 5.0 ได้ น้ำหนักตัวเครื่อง 1.7 กิโลกรัม ตอบโจทย์ผู้ใช้ที่หาโน๊ตบุ๊คราคาไม่เกิน 20000 บาทเอาไว้ทำงานและอยากหาระบบปฏิบัติการมาติดตั้งเองมาก

สเปคของ Lenovo V15 Gen 3
CPU Intel Core i3-1215U แบบ 6 คอร์ 8 เธรด (2P+4E) ความเร็ว 3.3~4.4GHz
GPU Intel Iris Xe Graphics
SSD M.2 NVMe SSD 256GB
RAM 8GB DDR4 บัส 3200MHz
Display 15.6 นิ้ว ความละเอียด Full HD พาเนล TN
Connectivity USB 2.0 x 1, USB-A 3.2 x 1, USB-C 3.2 x 1, HDMI x 1, LAN x 1, Audio combo x 1

Wi-Fi 5 มาตรฐาน 802.11ac และ Bluetooth 5.0

Software DOS Operating System
Weight 1.7 กิโลกรัม
Price 14,890 บาท (Advice) คลิ๊กเพื่อชมสเปคโดยละเอียดที่นี่
2. MSI Modern 15 C5M (15,990 บาท)

modern152

โน๊ตบุ๊คราคาไม่เกิน 20000 บาท รุ่นถัดมาเป็น MSI Modern 15 C5M ที่มีจุดแข็งเรื่องน้ำหนักที่เบาเพียง 1.4 กิโลกรัมเท่านั้น จึงพกติดตัวไปไหนมาไหนได้สะดวกและซีพียูเป็น AMD รุ่นปรับแต่งพิเศษซึ่งนอกจากประสิทธิภาพจะดีหายห่วงแล้ว ยังจัดการพลังงานได้ยอดเยี่ยมอีกด้วย

MSI Modern 15 ใช้ซีพียู AMD Ryzen 5 5625U แบบ 6 คอร์ 12 เธรด ความเร็ว 2.3~4.3GHz ใช้การ์ดจอออนบอร์ด AMD Radeon Graphics หน้าจอมีขนาด 14 นิ้ว ความละเอียด Full HD พาเนล IPS มี M.2 NVMe SSD ความจุ 256GB ติดตั้ง Windows 11 Home มาจากโรงงาน แรมในเครื่องมี 8GB DDR4 บัส 3200MHz พอร์ตมี USB 2.0 x 2, USB-A 3.2 x 1, USB-C 3.2 x 1, HDMI x 1, Audio combo x 1 เชื่อมต่อ Wi-Fi 6E มาตรฐาน 802.11ax และรองรับ Bluetooth 5.2 ในตัว น้ำหนักเพียง 1.4 กิโลกรัม จึงเหมาะกับเซลส์หรือนักเรียนนักศึกษาที่จะพกโน๊ตบุ๊คไปไหนมาไหนเป็นอย่างมากและราคาก็ไม่แพง จับต้องได้ง่ายอย่างแน่นอน

สเปคของ MSI Modern 15 C5M
CPU AMD Ryzen 5 5625U แบบ 6 คอร์ 12 เธรด ความเร็ว 2.3~4.3GHz
GPU AMD Radeon Graphics
SSD M.2 NVMe SSD 256GB
RAM 8GB DDR4 บัส 3200MHz
Display 14 นิ้ว ความละเอียด Full HD พาเนล IPS
Connectivity USB 2.0 x 2, USB-A 3.2 x 1, USB-C 3.2 x 1, HDMI x 1, Audio combo x 1

Wi-Fi 6E มาตรฐาน 802.11ax และรองรับ Bluetooth 5.2

Software Windows 11 Home
Weight 1.4 กิโลกรัม
Price 15,990 บาท (BaNANA) คลิ๊กเพื่อชมสเปคโดยละเอียดที่นี่
3. Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 (16,990 บาท)

ideapad33

ถ้าหาซื้อโน๊ตบุ๊คราคาไม่เกิน 20000 บาทแล้วเอาสเปคต่อราคาคุ้ม มีเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือ ได้ชุด Numpad เอาไว้พิมพ์ตัวเลขและยังอัพเกรดเพิ่มแรมได้สบาย หาซื้อง่ายต้องยกให้ Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 เครื่องนี้เลย และบางครั้งอาจจะมีโปรโมชั่นส่วนลดเพิ่มเติมด้วย

ซีพียูของ IdeaPad 3 ติดตั้ง Intel Core i3-1215U แบบ 6 คอร์ 8 เธรด (2P+4E) ความเร็ว 3.3~4.4GHz กับการ์ดจอออนบอร์ด Intel Iris Xe Graphics และหน้าจอ 15.6 นิ้ว ความละเอียด Full HD พาเนล IPS มาให้พร้อม M.2 NVMe SSD ความจุ 256GB และ Windows 11 Home ในตัว แรมออนบอร์ดในเครื่องมีความจุ 8GB DDR4 บัส 3200MHz พอร์ตของเครื่องนี้มี USB 2.0 x 1, USB-A 3.2 x 1, USB-C 3.2 x 1, HDMI x 1, Audio combo x 1 เชื่อมต่อ Wi-Fi 6 มาตรฐาน 802.11ax และ Bluetooth 5.2 ได้ น้ำหนักเครื่องอยู่ที่ 1.63 กิโลกรัมเท่านั้น หากใครมองหาโน๊ตบุ๊คราคาไม่เกิน 20000 บาท สเปคดีคุ้มค่าอัพเกรดต่อได้ IdeaPad 3 คือคำตอบที่น่าสนใจมาก

สเปคของ Lenovo IdeaPad 3 15IAU7
CPU Intel Core i3-1215U แบบ 6 คอร์ 8 เธรด (2P+4E) ความเร็ว 3.3~4.4GHz
GPU Intel Iris Xe Graphics
SSD M.2 NVMe SSD 256GB
RAM 8GB DDR4 บัส 3200MHz
Display 15.6 นิ้ว ความละเอียด Full HD พาเนล IPS
Connectivity USB 2.0 x 1, USB-A 3.2 x 1, USB-C 3.2 x 1, HDMI x 1, Audio combo x 1

Wi-Fi 6 มาตรฐาน 802.11ax และ Bluetooth 5.2

Software Windows 11 Home
Weight 1.63 กิโลกรัม
Price 16,990 บาท (BaNANA) คลิ๊กเพื่อชมสเปคโดยละเอียดที่นี่
4. Hp 15s-eq2203AU (15,990 บาท)

hp4

ด้านแบรนด์ผู้ผลิตชั้นนำจากสหรัฐอเมริกาอย่าง Hp ก็มีโน๊ตบุ๊คราคาไม่เกิน 20000 บาทอย่าง Hp 15s-eq2203AU ให้เลือกซื้อ ซึ่งราคากับสเปคที่ได้จากทางบริษัทจัดว่าคุ้มค่ากันมาก แม้จะยังไม่ได้เป็น Ryzen 7000 Series ก็ตามแต่ประสิทธิภาพของมันยังดีใช้ทำงานต่างๆ ได้สบาย

HP 15s เครื่องนี้ได้ซีพียู AMD Ryzen 3 5300U แบบ 4 คอร์ 8 เธรด ความเร็ว 2.6~3.8GHz ใช้การ์ดจอออนบอร์ด AMD Radeon Graphics สำหรับแสดงผลขึ้นจอ 15.6 นิ้ว ความละเอียด Full HD พาเนล IPS ได้เป็นอย่างดี มี M.2 NVMe SSD ความจุ 512GB ติดตั้ง Windows 11 Home และแรมอีก 8GB DDR4 บัส 3200MHz ติดตั้งมาให้ มีพอร์ต USB-A 3.1 x 2, USB-C 3.1 x 1, HDMI x 1, Audio combo x 1 เชื่อมต่อ Wi-Fi 5 มาตรฐาน 802.11ac และ Bluetooth 5.0 ได้ น้ำหนักเครื่องเพียง 1.69 กิโลกรัมเท่านั้น นับเป็นโน๊ตบุ๊คราคาไม่เกิน 20000 บาทราคาดีน่าใช้อีกรุ่นที่แค่อัพเกรดแรมก็แรงและใช้งานได้อีกหลายปีอย่างแน่นอน

สเปคของ Hp 15s-eq2203AU
CPU AMD Ryzen 3 5300U แบบ 4 คอร์ 8 เธรด ความเร็ว 2.6~3.8GHz
GPU AMD Radeon Graphics
SSD M.2 NVMe SSD 512GB
RAM 8GB DDR4 บัส 3200MHz
Display 15.6 นิ้ว ความละเอียด Full HD พาเนล IPS
Connectivity USB-A 3.1 x 2, USB-C 3.1 x 1, HDMI x 1, Audio combo x 1

Wi-Fi 5 มาตรฐาน 802.11ac และ Bluetooth 5.0

Software Windows 11 Home
Weight 1.69 กิโลกรัม
Price 15,990 บาท (BaNANA) คลิ๊กเพื่อชมสเปคโดยละเอียดที่นี่
5. DELL Vostro 3420 (18,490 บาท)

vostro6

แบรนด์ขวัญใจพนักงานออฟฟิศหลายคนอย่าง DELL ก็มีโน๊ตบุ๊คราคาไม่เกิน 20000 บาทอย่าง DELL Vostro 3420 ให้เลือกซื้อ ซึ่งจุดเด่นของตระกูล Vostro คือความแข็งแรงทนทานและระบบรักษาความปลอดภัยภายในเครื่องจัดว่าดีหายห่วงและทาง DELL ดีไซน์ให้ขาบานพับของ Vostro รุ่นใหม่กางแล้วยกแป้นคีย์บอร์ดขึ้นเล็กน้อย ทำให้พิมพ์งานได้สะดวกยิ่งขึ้น

ด้านสเปครุ่นแนะนำเป็นซีพียู Intel Core i3-1215U แบบ 6 คอร์ 8 เธรด (2P+4E) ความเร็ว 3.3~4.4GHz กับการ์ดจอ Intel Iris Xe Graphics หน้าจอมีขนาด 14 นิ้ว ความละเอียด Full HD พาเนล WVA ติดตั้ง M.2 NVMe SSD ความจุ 256GB ติดตั้ง Windows 11 Home และ Microsoft Office Home & Student 2021 มาให้จากโรงงานพร้อมแรมอีก 8GB DDR4 บัส 3200MHz มีพอร์ต USB 2.0 x 1, USB-A 3.2 x 2, HDMI x 1, LAN x 1, Audio combo x 1 เชื่อมต่อ Wi-Fi 5 มาตรฐาน 802.11ac และ Bluetooth 5.0 ได้ มีน้ำหนักเบาเพียง 1.48 กิโลกรัมเท่านั้น เป็นโน๊ตบุ๊คราคาไม่เกิน 20000 บาทสเปคดีราคาไม่แพงมากและได้ซอฟท์แวร์ครบเครื่องพร้อมทำงานทันที อาจจะหาอุปกรณ์เสริมอย่างเมาส์ไร้สายหรือ External Harddisk มาใช้ก็ได้

สเปคของ DELL Vostro 3420
CPU Intel Core i3-1215U แบบ 6 คอร์ 8 เธรด (2P+4E) ความเร็ว 3.3~4.4GHz
GPU Intel Iris Xe Graphics
SSD M.2 NVMe SSD 256GB
RAM 8GB DDR4 บัส 3200MHz
Display 14 นิ้ว ความละเอียด Full HD พาเนล WVA
Connectivity USB 2.0 x 1, USB-A 3.2 x 2, HDMI x 1, LAN x 1, Audio combo x 1

Wi-Fi 5 มาตรฐาน 802.11ac และ Bluetooth 5.0

Software Windows 11 Home, Microsoft Office Home & Student 2021
Weight 1.48 กิโลกรัม
Price 18,490 บาท (Advice) คลิ๊กเพื่อชมสเปคโดยละเอียดที่นี่
6. Acer Aspire 3 A315-59-33NG (17,050 บาท)

aspire35

แบรนด์โน๊ตบุ๊คราคาคุ้มค่าแต่สเปคดีเกินตัวอย่าง Acer มี Acer Aspire 3 A315-59-33NG ให้เลือกซื้อถ้ามองหาโน๊ตบุ๊คราคาไม่เกิน 20000 บาทเอาไว้ทำงานสักเครื่อง โดยจุดเด่นของ Aspire 3 รุ่นนี้คือซีพียู Intel 12th Gen และ Numpad แถมยังอัพเกรดแรมหรือ SSD เพิ่มก็ได้ด้วย

ซีพียูในเครื่องก็ติดตั้ง Intel Core i3-1215U แบบ 6 คอร์ 8 เธรด (2P+4E) ความเร็ว 3.3~4.4GHz กับการ์ดจอ Intel Iris Xe Graphics มาให้เช่นกัน ส่วนหน้าจอเป็นขนาด 15.6 นิ้ว ความละเอียด Full HD พาเนล TN มี M.2 NVMe SSD ความจุ 512GB ติดตั้ง Windows 11 Home มาให้กับแรมอีก 8GB DDR4 บัส 3200MHz พอร์ตเชื่อมต่อมี USB-A 3.2 x 3, HDMI x 1, LAN x 1, Audio combo x 1 เชื่อมต่อ Wi-Fi 5 มาตรฐาน 802.11ac รองรับ Bluetooth 5.0 ได้ด้วย ส่วนน้ำหนักเครื่องถือว่าไม่หนักมาก เพียง 1.78 กิโลกรัมเท่านั้น หากใครสนใจโน๊ตบุ๊คราคาไม่เกิน 20000 บาทเครื่องนี้อยู่แล้วสามารถอ่านรีวิวได้ที่นี่

สเปคของ Acer Aspire 3 A315-59-33NG
CPU Intel Core i3-1215U แบบ 6 คอร์ 8 เธรด (2P+4E) ความเร็ว 3.3~4.4GHz
GPU Intel Iris Xe Graphics
SSD M.2 NVMe SSD 512GB
RAM 8GB DDR4 บัส 3200MHz
Display 15.6 นิ้ว ความละเอียด Full HD พาเนล TN
Connectivity USB-A 3.2 x 3, HDMI x 1, LAN x 1, Audio combo x 1

Wi-Fi 5 มาตรฐาน 802.11ac รองรับ Bluetooth 5.0

Software Windows 11 Home
Weight 1.78 กิโลกรัม
Price 17,050 บาท (Advice) คลิ๊กเพื่อชมสเปคโดยละเอียดที่นี่
7. Acer Aspire 3 A315-24P-R6XV (18,990 บาท)

aspire38

โน๊ตบุ๊คราคาไม่เกิน 20000 บาทรุ่นสุดท้ายที่เลือกมาแนะนำเป็น Acer Aspire 3 A315-24P-R6XV ซึ่งอิงบอดี้และจุดเด่นคล้าย Aspire 3 ในข้อก่อนหน้าแทบทั้งหมดและยังอิงสเปคบางส่วนร่วมกันด้วย แต่รุ่นนี้เป็น AMD Ryzen 5 7520U แบบ 4 คอร์ 8 เธรด ความเร็ว 2.8~4.3GHz และการ์ดจอ AMD Radeon 610M และใช้พาเนลหน้าจอ IPS แทน ได้แรมออนบอร์ด 8GB LPDDR5 บัส 4800MHz ติดตั้งพอร์ต USB-A 3.2 x 2, USB-C 3.2 x 1, HDMI x 1, LAN x 1, Audio combo x 1 รองรับ Wi-Fi 6 มาตรฐาน 802.11ax และ Bluetooth 5.0 แทน เป็นโน๊ตบุ๊คราคาไม่เกิน 20000 บาท สเปคทางเลือกเพื่อผู้ที่ต้องการใช้ซีพียู AMD ก็หันมาซื้อรุ่นนี้ไปใช้งานได้เลย

สเปคของ Acer Aspire 3 A315-24P-R6XV
CPU AMD Ryzen 5 7520U แบบ 4 คอร์ 8 เธรด ความเร็ว 2.8~4.3GHz
GPU AMD Radeon 610M
SSD M.2 NVMe SSD 512GB
RAM 8GB LPDDR5 บัส 4800MHz
Display 15.6 นิ้ว ความละเอียด Full HD พาเนล IPS
Connectivity USB-A 3.2 x 2, USB-C 3.2 x 1, HDMI x 1, LAN x 1, Audio combo x 1

Wi-Fi 6 มาตรฐาน 802.11ax รองรับ Bluetooth 5.0

Software Windows 11 Home
Weight 1.78 กิโลกรัม
Price 18,990 บาท (ราคากลาง) คลิ๊กเพื่อชมสเปคโดยละเอียดที่นี่

vostro 1

ต้องถือว่า ณ ปี 2023 นี้ โน๊ตบุ๊คราคาไม่เกิน 20000 บาทนั้นสเปคดีขึ้นมากและน่าใช้งานกว่าเดิมหลายเท่า หากใครคิดจะซื้อเอาไว้ทำงานอย่างเดียวแล้วไม่อยากได้เครื่องสเปคแรงราคาสูงเกินความจำเป็นก็หันมาดูโน๊ตบุ๊คเหล่านี้เอาไว้ใช้ได้เลย และส่วนตัวผู้เขียนคิดว่าถ้าใครใช้โน๊ตบุ๊คมานานระดับหนึ่งแล้วก็อยากให้อัพเกรดเป็นเครื่องใหม่เพื่อให้มันทำงานได้ดีพอใช้รันงานต่างๆ ในปัจจุบันได้โดยไหลลื่น แล้วจะขายเครื่องเก่าหรือยกให้คนใกล้ตัวก็ขึ้นอยู่กับผู้อ่านแต่ละท่านได้เลย 


บทความที่เกี่ยวข้อง

Razer Naga V2 Pro 1

Share image Edit Name 1g15 1

Share image Edit Name 1katanagf66gen12

from:https://notebookspec.com/web/683680-7-laptop-under-20000-baht-2023

8 จอคอม 24 นิ้ว สายเกมมิ่งตัวเด็ดตัวเทพ พร้อมเรื่องน่ารู้ก่อนเลือกจอคอมใหม่ อัพเดทปี 2023

จอคอม 24 นิ้ว ไซซ์ยอดนิยมของสายทำงานและเกมเมอร์ ต้นปี 2023 นี้มีรุ่นน่าซื้อเพียบ!

ร่วม 8 จอคอม 1

ถ้าใครมองหาหน้าจอคอมเอาไว้ใช้สักตัว จอคอม 24 นิ้ว เป็นขนาดมาตรฐานในปัจจุบันที่คนทำงานหรือเกมเมอร์มองหากัน ซึ่งข้อดีของจอคอมไซซนี้ คือ ขนาดใหญ่กำลังดีไม่กว้างมากจนต้องถอยห่างจากโต๊ะวางจอคอมมาก ขอระยะแค่ 1.2 ฟุต หรือ 14.4 นิ้ว ก็เป็นระยะที่ดีเหมาะสม ดีต่อสายตาของผู้ใช้แล้ว ถัดมาคือขนาดของมันกว้างพอดีกรอบสายตาของผู้ใช้ส่วนใหญ่ ไม่ต้องกวาดสายตาก็มองเห็นภาพบนหน้าจอทั้งหมด ทำให้เวลาเล่นเกมหรือดูหนังฟังเพลงจะเห็นได้เต็มตาพอดีมากและราคาของจอคอม 24 นิ้วปัจจุบันนี้ก็อยู่ช่วง 3,000~7,000 บาท ขึ้นอยู่กับแบรนด์และฟีเจอร์ของจอรุ่นนั้นๆ ว่าทางผู้ผลิตติดตั้งมาให้มากเท่าไหร่

Advertisementavw

ด้านความละเอียดหน้าจอ ถ้าอิงจากหน้าสำรวจฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ของผู้ใช้ Steam เล่นเกมก็จะเห็นว่าหน้าจอความละเอียด Full HD (1920×1080) ยังเป็นหน้าจอที่ได้รับความนิยมสูงสุด ณ ตอนนี้ เพราะได้ภาพที่คมชัดสวยงามและใช้การ์ดจอระดับกลางๆ อย่าง NVIDIA GeForce RTX 3060 หรือ AMD Radeon RX 6600 และเกมมิ่งพีซีระดับกลางอย่าง AMD Ryzen 5 และแรมอีก 16GB เท่านี้ก็ได้เฟรมเรทสูงภาพลื่นไหลมากแล้ว ไม่ต้องจ่ายแพงก็เล่นเกมได้อย่างเต็มอิ่ม

จอคอม 24 นิ้ว

ด้านวิธีการเลือกซื้อหน้าจอคอม 24 นิ้ว สำหรับเอาไว้ใช้สักตัวไม่ว่าจะทำงานหรือเล่นเกม แต่ยังไม่รู้ว่าควรดูสเปคหรือใส่ใจฟังก์ชั่นส่วนไหนบ้าง ในส่วนนี้ผู้เขียนขอสรุปวิธีการดูสเปคเอาไว้ดังนี้

 • ตัดสินใจก่อนว่าจะซื้อมาทำอะไร – หน้าจอคอมเป็นสินค้าที่มีหลากหลายรุ่นให้เลือก และแต่ละรุ่นก็มีจุดประสงค์การใช้งานแตกต่างกัน หากจะซื้อมาเล่นเกมก็ต้องดูรุ่นที่ค่า Refresh Rate สูง, Response Time ต่ำ และยิ่งถ้ามีฟีเจอร์ป้องกันภาพฉีกขาดอย่าง NVIDIA G-SYNC หรือ AMD FreeSync ก็ยิ่งดี กลับกันหากเป็นครีเอเตอร์ก็ต้องหาจอที่ขอบเขตสีกว้างและเที่ยงตรง อย่างน้อยควรได้ 98% sRGB ขึ้นไปและค่าความเที่ยงตรงสีบนหน้าจอ (Delta-E) ควรมีค่าเฉลี่ยจากโรงงานน้อยกว่า 2 จะดีที่สุด
 • ความละเอียดหน้าจอและขนาดคือสำคัญ – ขนาดหน้าจอคอม ณ ตอนนี้เรียกว่ามีหลากหลายแบบ ขึ้นอยู่กับทางผู้ผลิตว่าออกแบบหน้าจอมาเป็นแบบไหน ซึ่งถ้าใช้งานทั่วไปก็มี 16:9 ซึ่งเป็นอัตราส่วนมาตรฐานแบบโรงภาพยนตร์ และถ้าเป็น 21:9 ก็เป็นอัตราส่วนกว้างพิเศษ ซึ่งเกมเมอร์หลายๆ คนหันมาใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งอัตราส่วนและความละเอียดจอที่ได้รับความนิยมและหาซื้อได้ง่าย เหมาะจะเอาไว้เล่นเกมก็ควรอยู่ที่ 16:9 ความละเอียด Full HD (1080p) เป็นต้นไป แต่ถ้าหน้าจอมีความละเอียด 2K QHD หรือ 4K ภาพก็จะคมชัดยิ่งขึ้น และปริมาณความหนาแน่นเม็ดพิกเซลต่อนิ้ว (Pixes Per Inch) ถ้าให้ดีก็ควรอยู่ที่ 109 ppi ขึ้นไป จะได้ภาพที่คมชัด ส่วนขนาดหน้าจอที่เหมาะสมนอกจากดูขนาดจอที่วางบนโต๊ะหรือขึดเข้ากับ Monitor Arm ได้แล้ว ก็ควรดูระยะห่างด้วย ว่าเราสามารถนั่งให้ห่างจากหน้าจอในระยะที่เหมาะสมได้หรือไม่ โดยระยะห่างที่เหมาะสมเป็นดังนี้
ขนาดหน้าจอ (นิ้ว) ระยะห่างจากจอขั้นต่ำ (นิ้ว)
20 12
24 14
30 19
32 20
36 22
40 25
48 33
55 35
60 40
 • ค่า Refresh Rate ยิ่งมากยิ่งดี Response Time ยิ่งน้อยยิ่งน่าใช้ – ค่า Refresh Rate หากพูดตามหลักการของมันแล้ว คือความถี่ของภาพที่เปลี่ยนบนหน้าจอภายใน 1 วินาทีจะเปลี่ยนจำนวนกี่ภาพโดยวัดเป็นค่าเฮิรตซ์ (Hz) หากค่า Hz หน้าจอยิ่งสูง ภาพจอตอนเล่นเกมหรือดูหนังฟังเพลงจะลื่นไหลไม่กระตุก หากเป็นจอทำงานอาจจะยืนพื้นเอาไว้ 60Hz ก็เพียงพอแล้ว แต่ถ้าซื้อจอไว้เล่นเกมควรมีค่า Refresh Rate ยิ่งสูงยิ่งดี อย่างน้อยควรอยู่ที่ 75Hz ขึ้นไป ซึ่งปัจจุบันนี้จะเห็นจอเกมมิ่งส่วนใหญ่ยืนพื้น 144, 165, 240 หรือขึ้นไปจน 500Hz กันแล้ว ส่วนค่า Response Time เป็นความเร็วที่หน้าจอเปลี่ยนสีเม็ดพิกเซลแต่ละเม็ดบนหน้าจอจากดำเป็นขาว แต่ถ้าจอนั้นวัดเป็น Gray-to-gray (GtG) จะวัดการเปลี่ยนสีเม็ดพิกเซลจากเฉดสีเทาเป็นสีอื่น วัดค่าความเร็วเป็นมิลลิวินาที (millisecond) ซึ่งจอคอมทั้งแบบทำงานและเกมมิ่งจะยืนพื้นอยู่ที่ 5ms (GtG) ถ้าเป็นจอเกมมิ่งบางรุ่น ค่า Response Time จะต่ำถึง 0.5ms (GtG) ด้วยซ้ำ ทว่าค่า Response Time แม้จะสำคัญ แต่ก็ไม่ต้องโฟกัสมาก แนะนำให้ดูที่ค่า Refresh Rate สูงยืนพื้นก่อนจะดีกว่า
 • ดูพาเนลที่เหมาะสมกับการใช้งาน – พาเนลหน้าจอในปัจจุบันนี้โดยหลักๆ แล้วจะมีทั้งหมด 3 แบบ ได้แก่ TN (Twisted Nematic), IPS (In-Plane Switching) และ VA (Vertical Alignment) ซึ่งทั้งสามพาเนลนี้ก็ถือว่ามีข้อดีและข้อสังเกตแตกต่างกันไป เช่น TN จะเป็นพาเนลราคาไม่แพงและตอบสนองได้รวดเร็วที่สุดและจอเกมมิ่งระดับ Esports นิยมทำจอพาเนลนี้ แต่มันก็เป็นพาเนลที่ขอบเขตการมองเห็นภาพบนหน้าจอแคบที่สุดในกลุ่มเช่นกัน ในขณะที่ IPS จะมีขอบเขตการมองเห็นกว้างและค่า Response Time เร็วไล่เลี่ยกับ TN และได้คุณภาพสีดีและเที่ยงตรงที่สุด ใช้ทำงานอาร์ทหรือเล่นเกมก็ได้ ส่วนพาเนล VA จะได้ค่า Contrast บนจอดีกว่า IPS เหมาะจะซื้อเอาไว้เล่นเกมที่สุด ดังนั้นไม่ว่าจะพาเนลไหนก็มีจุดเด่นและจุดสังเกตแตกต่างกันไป ขอแค่เลือกพาเนลให้เข้ากับการใช้งานของเราก่อนก็เพียงพอแล้ว
 • ฟีเจอร์พิเศษประจำจอมีอะไรให้ใช้บ้าง? – ฟีเจอร์พิเศษนอกจากฟีเจอร์ลดอาการภาพฉีกขาดแล้ว ผู้ผลิตหลายๆ แบรนด์ก็ใส่ฟีเจอร์อย่าง USB Hub, ทำหน้าจอให้โค้งเพื่อรับสายตาของเกมเมอร์ได้ดียิ่งขึ้น และขาตั้งจอบางรุ่นยังสามารถหมุนเป็นแนวตั้ง (Pivotable) ได้และยังไม่รวมฟีเจอร์พิเศษเฉพาะจากทางผู้ผลิตอีกด้วย ดังนั้นก่อนจะเลือกซื้อหน้าจอคอม 24 นิ้วหรือใหญ่กว่านั้นมาใช้งานก็แนะนำให้ดูฟีเจอร์เสริมเหล่านี้เอาไว้ด้วยจะดีที่สุด
 • ฟีเจอร์ลดอาการภาพฉีกขาด – เป็นฟีเจอร์สำคัญของจอเกมมิ่ง ณ ปัจจุบันนี้ ซึ่งเรียกรวมๆ กันว่าเป็น Adaptive-Sync ซึ่งผู้ผลิตการ์ดจอแต่ละค่ายจะนำไปพัฒนาเป็นแบบเฉพาะเพื่อใช้กับการ์ดจอของตัวเอง โดย AMD จะเรียกเทคโนโลยีนี้ของตัวเองว่า FreeSync ส่วน NVIDIA จะเรียกว่า G-SYNC โดยหลักการทำงาน คือ ฟีเจอร์นี้จะทำหน้าที่ปรับค่า Refresh Rate ขึ้นลงโดยอัตโนมัติให้เข้ากับความเร็วที่การ์ดจอเรนเดอร์ภาพออกมาได้ เช่น ถ้าการ์ดจอเรนเดอร์ภาพได้ 50fps บนจอ Refresh Rate 165Hz ฟีเจอร์นี้จะปรับค่า Refresh Rate จอลงมา 50Hz ชั่วคราวให้เท่ากับจำนวนเฟรมภาพต่อวินาที (Frames Per Second) แล้วค่อยปรับค่า Refresh Rate กลับไปเป็นค่าตามที่การ์ดจอเรนเดอร์ได้โดยอัตโนมัติเพื่อลดอาการฉีกขาด ซึ่งฟีเจอร์ลดภาพฉีกขาดจากทั้ง AMD และ NVIDIA จะมีดังนี้
FreeSync FreeSync Premium FreeSync Premium Pro G-SYNC G-SYNC Ultimate G-SYNC Compatibility
ไม่มีจุดเด่นเพิ่มเติมเป็นพิเศษ ไม่มีจุดเด่นเพิ่มเติมเป็นพิเศษ ไม่มีจุดเด่นเพิ่มเติมเป็นพิเศษ รองรับขอบเขตสีกว้างขึ้นและ HDR Refresh Rate 144Hz หรือสูงกว่า ได้รับการรับรอประสิทธิภาพว่าเป็น artifact-free
รองรับ Refresh Rate 60Hz หรือสูงกว่านี้ รองรับ Refresh Rate 120Hz หรือสูงกว่านี้ รองรับ Refresh Rate 120Hz หรือสูงกว่านี้ อัดเฟรมขึ้น 2 เท่าเมื่อค่า Refresh Rate ตกลงต่ำกว่า 30Hz เพื่อให้ทำงานแบบ Adaptive Sync ได้ตลอดเวลา มีการตั้งค่าสี sRGB และ DCI-P3 จากโรงงานแล้ว รองรับขอบเขตสีกว้าง หน้าจอที่เป็น G-SYNC Compatible จะรองรับ FreeSync ด้วย
หน้าจอที่เป็น FreeSync จะรองรับ G-SYNC ด้วย มีฟีเจอร์ LFC (Low Framerate Compensation)  รองรับขอบเขตสีกว้างขึ้นและรองรับ HDR ลดอาการ Motion blur ให้ต่ำที่สุด รองรับสีสันระดับ HDR ที่สมจริงที่สุด  
หน้าจอบางรุ่นที่มี FreeSync จะมีฟีเจอร์ HDR ด้วย หน้าจอบางรุ่นที่มี FreeSync Premium จะมีฟีเจอร์ HDR ด้วย มีฟีเจอร์ LFC (Low Framerate Compensation)    ฟีเจอร์ Variable LCD overdrive  
    หน้าจอที่มี FreeSync Premium Pro จะรองรับ G-SYNC ที่มี HDR ได้ด้วย   ปรับแต่งค่า latency ให้ต่ำลง  
    ค่าความสว่างสูงสุด (Peak) จะสูงมาก โดยมีการวัดมาว่าจะอยู่ราว 600 nits ขึ้นไป      

LB0036 2 compressed

 • อัตราโค้งหน้าจอ – ปัจจุบันนี้ จอคอม 24 นิ้วเป็นต้นไปก็จะมีจอคอมแบบโค้งให้เลือกซื้อแล้ว โดยผู้ผลิตจะระบุเป็นตัวเลขอย่างเช่น 1000R, 1500R, 1800R ฯลฯ โดยค่า R ย่อมาจากคำว่า Radius (รัศมี) ส่วนตัวเลขที่เขียนคู่กันใช้บอกค่ารัศมีหน้าจอเป็นหลักมิลลิเมตรหรือระยะปริมณฑลเข้าสู่ศูนย์กลางวงกลม (perimeter to its center) เช่น ถ้าจอนั้นโค้ง 1500R หมายถึงหน้าจอที่มีความโค้ง 1500 มิลลิเมตร (1.5 เมตร) เป็นต้น และค่านี้จะสัมพันธ์กับการจัดที่นั่งของผู้ใช้ ว่าถ้าเรานั่งห่างจากหน้าจอเกิน 1.5 เมตร จะทำให้ประสบการณ์การมองเห็นภาพบนหน้าจอลดลง โดยข้อดีของการเลือกจอคอมโค้งจะทำให้ผู้ใช้รู้สึกสบายตา, ได้ภาพที่กว้างและใหญ่, ลดอาการภาพบิดเบือนและได้ประสบการณ์ที่เต็มอิ่มกว่าหน้าจอแบบแบน แต่จากประสบการณ์ใช้งานของผู้ใช้แล้ว จอคอมแบบโค้งจะเหมาะกับการเล่นเกมเป็นพิเศษและถ้าจัดที่นั่งให้เข้าระยะเหมาะสมจะได้ประสบการณ์ดีเหมือนหลุดเข้าไปในเกมแต่อาจจะยังไม่ตอบโจทย์การทำงานเอกสารนัก

สรุปสเปคจอคอม 24 นิ้ว รวมรุ่นเพื่อเกมเมอร์ให้ซื้อเอาไว้เล่นเกม

รุ่นจอคอม 24 นิ้ว Size
&
Resolution
Refresh Rate

Response Time

Gamut

Brightness

Connectivity ราคา
(บาท)
IPASON E2429G-Z 23.8″ FHD IPS-ADS 144Hz

5ms

99% sRGB

HDR10

400 cd/m2

HDMI 1.4 x 1

DisplayPort 1.2 x 1

USB (10W) x 1

3,980
Dell Curved Gaming Monitor S2422HG 23.6″ FHD VA

1500R

165Hz

4ms (GtG)

1ms (MPRT)

AMD FreeSync Premium

99% sRGB

350 cd/m2

HDMI 2.0 x 2

DisplayPort 1.2 x 1

Headphone out x 1

4,890
Acer Nitro QG241YPbmiipx 23.8″ FHD VA 165Hz

1ms (VRB)

AMD FreeSync Premium

250 cd/m2 HDMI 1.4 x 1

HDMI 2.0 x 1

DisplayPort 1.2 x 1

Audio out x 1

4,990
AOC 24G2SE/67 23.8″ FHD VA 165Hz

4ms (GtG)

1ms (MPRT)

Adaptive-Sync

126% sRGB

87% DCI-P3

96% NTSC

Delta-E <2

350 cd/m2

HDMI 1.4 x 2

DisplayPort 1.2 x 1

VGA x 1

Headphone out x 1

5,289
LG UltraGear 24GN60R-B 23.8″ FHD IPS 144Hz

1ms (GtG)

AMD FreeSync Premium

99% sRGB

300 cd/m2

HDMI x 1

DisplayPort x 1

Headphone out x 1

5,690
Samsung Odyssey G3 24″ FHD VA 165Hz

1ms (MPRT)

AMD FreeSync Premium

250 cd/m2 HDMI 1.4 x 1

DisplayPort 1.2 x 1

USB-A 3.0 x 2

Headphone out x 1

5,990
GIGABYTE G24F 2 23.8″ FHD IPS 165~180Hz

1ms (MPRT)

AMD FreeSync Premium

95% DCI-P3

125% sRGB

300 cd/m2

HDMI 2.0 x 2

DisplayPort 1.2 x 1

USB-B 3.2 Gen 1 (Upstream) x 1

USB-A 3.2 Gen 1 (Downstream) x 2

Earphone Jack x 1

6,080
Zowie XL2411K 24″ FHD TN 144Hz

1ms

320 cd/m2 HDMI 1.4 x 2

HDMI 2.0 x 1

DisplayPort 1.2 x 1

Headphone out x 1

7,490

8 จอคอม 24 นิ้ว สายเกมมิ่งตัวเด็ด เกมเมอร์ต้องโดน! อัพเดทปี 2023

เกมเมอร์ที่อยากได้จอคอม 24 นิ้วไว้ใช้ทั้งทำงานแบบ WFH แล้วเล่นเกมได้ด้วย ณ ช่วงต้นปี 2023 นี้ ผู้เขียนได้รวบรวมจอคอมรุ่นใหม่น่าสนใจและรุ่นที่แม้จะเปิดตัวมาระยะหนึ่งแล้วก็ยังน่าใช้มาให้เลือก 8 รุ่นด้วยกัน โดยมีรายชื่อดังนี้

 1. IPASON E2429G-Z (3,980 บาท)
 2. Dell Curved Gaming Monitor S2422HG (4,890 บาท)
 3. Acer Nitro QG241YPbmiipx (4,990 บาท)
 4. AOC 24G2SE/67 (5,289 บาท)
 5. LG UltraGear 24GN60R-B (5,690 บาท)
 6. Samsung Odyssey G3 (5,990 บาท)
 7. GIGABYTE G24F 2 (6,080 บาท)
 8. Zowie XL2411K (7,490 บาท)
1. IPASON E2429G-Z (3,980 บาท)

th 11134207 23010 5k69js7ij4lva3

จอคอม 24 นิ้วแบรนด์น้องใหม่จากจีนที่กำลังเป็นกระแสและสเปคต่อราคาก็คุ้มค่าด้วย ต้องยกให้ IPASON E2429G-Z ซึ่งเป็นจอคอม 23.8 นิ้ว ความละเอียด Full HD พาเนล IPS-ADS ค่า Refresh Rate 144Hz และ Response Time 5ms ขอบเขตสีกว้าง 99% sRGB รองรับ HDR10 ตั้งค่าความสว่างได้สูงสุด 400 cd/m2 มีพอร์ต HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 และ USB สำหรับชาร์จไฟให้สมาร์ทโฟนได้ จ่ายกระแส 10 วัตต์ ติดมาให้ใช้อย่างละช่อง ซึ่งในบรรดาจอคอม 24 นิ้วสำหรับใช้ทำงานและเล่นเกมได้ทั้งคู่ ต้องถือว่าจอตัวนี้สเปคคุ้มค่าราคาดีแม้หน้าตาจะดูเรียบง่ายไปบ้าง แต่ในแง่ของสเปคต้องถือว่ายอดเยี่ยมคุ้มเงินสุดๆ

สเปคของ IPASON E2429G-Z
Size&Resolution 23.8 นิ้ว ความละเอียด Full HD พาเนล IPS-ADS
Refresh Rate

Response Time

144Hz

5ms

Gamut, Brightness 99% sRGB, HDR10, 400 cd/m2
Connectivity HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1, USB (10W) x 1
Price 3,980 บาท (DEVAS IPASON Shopee Mall)
2. Dell Curved Gaming Monitor S2422HG (4,890 บาท)

dell 1

ถ้าถามถึงหน้าจอคอม 24 นิ้วดีๆ เกมเมอร์หลายๆ คนก็คงจะคิดถึงจอ Dell อย่างแน่นอน และจอ Dell Curved Gaming Monitor S2422HG ตัวนี้นอกจากราคาจะไม่เกิน 5,000 บาทแล้ว ฟีเจอร์และสเปคของมันจัดว่าดีเกินตัวมาก โดยขนาดจอนี้อยู่ที่ 23.6 นิ้ว ความละเอียด Full HD พาเนล VA ค่า Refresh Rate 165Hz และ Response Time 4ms (GtG) หรือ 1ms (MPRT) มี AMD FreeSync Premium ติดตั้งมาให้ป้องกันภาพฉีกขาด ขอบเขตสีกว้าง 99% sRGB มีความสว่าง 350 cd/m2 โค้ง 1500R มีพอร์ต HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.2 x 1, Headphone out x 1 ส่วนจุดแข็งของจอ DELL นี้ คือการรับประกันหลังการขายที่น่าเชื่อถือ ด้านสเปคก็น่าสนใจเพราะได้จอโค้งในราคาไม่เกิน 5,000 บาท แถมยังมี FreeSync Premium ป้องกันภาพฉีกขาดด้วย หากใครชื่นชอบและเชื่อถือแบรนด์ DELL ก็ซื้อจอนี้ไปใช้งานได้เลย

สเปคของ Dell Curved Gaming Monitor S2422HG
Size&Resolution 23.6 นิ้ว ความละเอียด Full HD พาเนล VA โค้ง 1500R
Refresh Rate

Response Time

165Hz

4ms (GtG) / 1ms (MPRT)
มี AMD FreeSync Premium

Gamut, Brightness 350 cd/m2

99% sRGB

Connectivity HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.2 x 1, Headphone out x 1
Price 4,890 บาท (iTrinity Shopee)
3. Acer Nitro QG241YPbmiipx (4,990 บาท)

4f852085b0f62259d0620bd4e6bda349 1

Acer Nitro QG241YPbmiipx เป็นจอคอม 24 นิ้วสายเกมมิ่งกรอบหน้าจอบางมี Gaming Mode ติดมาให้ใช้งาน ทั้งเปิดเป้าเล็ง Crosshair, เร่งความดำสนิทบนหน้าจอ Black Boost ฯลฯ ติดมาให้ใช้ จอนี้มีขนาด 23.8 นิ้ว ความละเอียด Full HD พาเนล VA ค่า Refresh Rate 165Hz และค่า Response Time 1ms (VRB) มีฟีเจอร์ลดอาการภาพฉีกขาดอย่าง AMD FreeSync Premium ช่วยลดอาการภาพฉีกขาดตอนเล่นเกมหรือดูคอนเทนต์ที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็ว ความสว่างหน้าจอ 250 cd/m2 มีพอร์ต HDMI 1.4, HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, Audio out ติดตั้งมาให้อย่างละ 1 พอร์ต พร้อมลำโพงกำลังขับ 2 วัตต์ x 2 ดอกด้วย หากเกมเมอร์คนไหนหาจอคอม 24 นิ้วเอาไว้ใช้เล่นเกมอย่างเดียวล่ะก็ ผู้เขียนค่อนข้างแนะนำจอ Acer Nitro รุ่นนี้เป็นพิเศษ ซึ่งคุณภาพของมันและฟีเจอร์จัดว่าน่าประทับใจมากไม่แพ้แบรนด์ไหนแน่นอน

Acer Nitro QG241YPbmiipx
Size&Resolution 23.8 นิ้ว ความละเอียด Full HD พาเนล VA
Refresh Rate

Response Time

165Hz

1ms (VRB) มี AMD FreeSync Premium

Gamut, Brightness 250 cd/m2
Connectivity HDMI 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 1, DisplayPort 1.2 x 1, Audio out x 1
Price 4,990 บาท (BaNANA)
4. AOC 24G2SE/67 (5,289 บาท)

24G2SE FTR 1

หากใครหาจอคอม 24 นิ้ว ใช้ทำงานอาร์ทก็ได้เล่นเกมก็ดีอยู่ แนะนำให้ซื้อจอ AOC 24G2SE/67 ไปใช้งานเลย นั่นเพราะตอนี้นอกจากมีฟีเจอร์เกมมิ่งอย่างโหมด AOC Game Color ให้ภาพสวยเข้มขึ้นแล้ว ยังตั้งค่าการแสดงผลเปิดเป้าเล็ง Crosshair, เปิดการแสดงผล HDR ได้และมีฟีเจอร์อื่นๆ ติดตั้งมาให้ใช้ด้วย หน้าจอนี้จะมีขนาด 23.8 นิ้ว ความละเอียด Full HD พาเนล VA ขอบเขตสีกว้าง 126% sRGB, 87% DCI-P3, 96% NTSC และมีความเที่ยงตรงสี Delta-E <2 อีกด้วย ค่า Refresh Rate 165Hz และ Response Time 1ms (MPRT) หรือ 4ms (GtG) มี Adaptive-Sync ลดอาการภาพฉีกขาดตอนเล่นเกม ปรับความสว่างได้สูงสุด 350 cd/m2 เชื่อมต่อได้ด้วยพอร์ต HDMI 1.4 x 2, DisplayPort 1.2 x 1, VGA x 1, Headphone out x 1 นับว่าเป็นจอคอม 24 นิ้วที่ดีต่อเกมเมอร์และครีเอเตอร์มากโดยเฉพาะขอบเขตสีหน้าจอที่กว้างและเที่ยงตรงจัดเป็นจุดแข็งของหน้าจอนี้เลย

สเปคของ AOC 24G2SE/67
Size&Resolution 23.8 นิ้ว ความละเอียด Full HD พาเนล VA
Refresh Rate

Response Time

165Hz

1ms (MPRT) / 4ms (GtG) มี Adaptive-Sync

Gamut, Brightness 350 cd/m2

126% sRGB, 87% DCI-P3, 96% NTSC, Delta-E <2

Connectivity HDMI 1.4 x 2, DisplayPort 1.2 x 1, VGA x 1, Headphone out x 1
Price 5,289 บาท (KSC Official Shopee)
5. LG UltraGear 24GN60R-B (5,690 บาท)

mnt 24gn600 04 1 hdr10 srgb 99 d 1

หนึ่งในแบรนด์ผู้ผลิตหน้าจอคอมชั้นนำของโลกอย่าง LG จะมีจอคอม 24 นิ้วรุ่น LG UltraGear 24GN60R-B เป็นรุ่นน่าใช้ ซึ่งทาง LG ได้ใส่ฟีเจอร์อย่าง Dynamic Action Sync ให้หน้าจอตอบสนองการกดเมาส์คีย์บอร์ดได้ทันท่วงที, Black Stabilizer เร่งความสว่างของภาพที่มืดเกินไปให้สว่างคมชัดขึ้นแต่สีสันยังเข้มสวยงามอยู่แถมยังเปิดเป้าเล็ง Crosshair ขึ้นมาได้ด้วย ขนาดของจอนี้อยู่ที่ 23.8 นิ้ว ความละเอียด Full HD พาเนล IPS ขอบเขตสีกว้าง 99% sRGB รองรับการแสดงผล HDR10 ค่า Refresh Rate 144Hz และ Response Time 1ms (GtG) มีฟีเจอร์ AMD FreeSync Premium มาช่วยลดอาการภาพฉีกขาด ปรับความสว่างได้มากสุด 300 cd/m2 มีพอร์ต HDMI x 1, DisplayPort x 1, Headphone out x 1 ติดมาให้ ซึ่งจอเกมมิ่งตระกูล UltraGear นั้น ต้องถือว่าเป็นจอเกมมิ่งที่ใช้ทำงานได้และพาเนลหน้าจอยังมีคุณภาพสูงอีกด้วย หากเน้นเรื่องคุณภาพพาเนลล่ะก็จอนี้จัดว่าน่าใช้มาก

สเปคของ LG UltraGear 24GN60R-B
Size&Resolution 23.8 นิ้ว ความละเอียด Full HD พาเนล IPS
Refresh Rate

Response Time

144Hz

1ms (GtG) มี AMD FreeSync Premium

Gamut, Brightness 300 cd/m2

99% sRGB

Connectivity HDMI x 1, DisplayPort x 1, Headphone out x 1
Price 5,690 บาท (Hpbyiqink Shopee)
6. Samsung Odyssey G3 (5,990 บาท)

th feature go beyond 531076535 1

จุดเด่นของจอคอม 24 นิ้วจาก Samsung อย่าง Samsung Odyssey G3 ตัวนี้ ต้องยกให้ขาตั้งหน้าจอที่ปรับสูงต่ำ, ก้มเงย, หันซ้ายขวารวมไปถึงหมุนเป็นแนวตั้งได้ (Pivotable) และกรอบหน้าจอบางด้วย หากนำมาตั้งสองจอต่อกันก็แทบไม่มีขอบจอมาคั่นให้รกสายตา ส่วนจอนี้มีขนาด 24 นิ้ว ความละเอียด Full HD พาเนล VA มีค่า Refresh Rate 165Hz และ Response Time 1ms (MPRT) พร้อมฟีเจอร์ AMD FreeSync Premium ลดภาพฉีกขาด ตั้งความสว่างจอสูงสุดได้ 250 cd/m2 มีพอร์ต HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1, USB-A 3.0 x 2, Headphone out x 1 และแม้จอนี้จะไม่มีการการันตีขอบเขตสีกว้างจากโรงงานก็ตาม แต่จุดเด่นของจอ Odyssey G3 นี้จะเด่นเรื่องฟีเจอร์ใช้งานอย่างการ Pivot จอเป็นแนวตั้งได้ มีพอร์ตเชื่อมต่ออย่าง USB-A 3.0 ให้ใช้ด้วย ดังนั้นในแง่ลูกเล่นต้องถือว่าจอ Samsung ตัวนี้ได้เปรียบมาก

สเปคของ Samsung Odyssey G3
Size&Resolution 24 นิ้ว ความละเอียด Full HD พาเนล VA
Refresh Rate

Response Time

165Hz

1ms (MPRT) มี AMD FreeSync Premium

Gamut, Brightness 250 cd/m2
Connectivity HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1, USB-A 3.0 x 2, Headphone out x 1
Price 5,990 บาท (Samsung Shopee Mall)
7. GIGABYTE G27F 2 (6,080 บาท)

1 1 1

GIGABYTE G24F 2 เป็นจอเกมมิ่งฟีเจอร์แน่นซึ่งทางผู้เขียนได้ทำรีวิวไปก่อนหน้านี้ นอกจากดีไซน์สวยโดดเด่น มีโปรแกรม OSD Sidekick เอาไว้ตั้งค่าการแสดงผลได้ มีฟีเจอร์ Dashboard เพื่อมอนิเตอร์พีซีเครื่องที่เชื่อมต่อกับจอนี้อยู่ได้ด้วย มีฟีเจอร์เกมมิ่งติดมาให้ มีระบบ Auto update คอยปรับแต่งเฟิร์มแวร์ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเสมอ สเปคจอนี้มีขนาด 23.8 นิ้ว ความละเอียด Full HD พาเนล IPS ขอบเขตสีกว้าง 95% DCI-P3, 125% sRGB รองรับการแสดงผล HDR มีค่า Refresh Rate 165Hz ปรับได้สูงสุด 180Hz และ Response Time 1ms (MPRT) มีฟีเจอร์ป้องกันภาพฉีกขาด AMD FreeSync Premium ตั้งความสว่างได้สูงสุด 300 cd/m2 มีพอร์ต HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.2 x 1, USB-B 3.2 Gen 1 (Upstream) x 1, USB-A 3.2 Gen 1 (Downstream) x 2, Earphone Jack x 1 ต้องถือว่าจอ Gigabyte G24F 2 นี้ เป็นจอคอม 24 นิ้ว ที่น่าใช้มาก เพราะฟีเจอร์มาครบเครื่องทำงานได้เล่นเกมดี หากใครมีแผนจะเปลี่ยนหน้าจอคอมตัวหลักอยู่ก็แนะนำให้ซื้อจอนี้ไว้ใช้งานได้เลย

สเปคของ GIGABYTE G27F 2
Size&Resolution 23.8 นิ้ว ความละเอียด Full HD พาเนล IPS
Refresh Rate

Response Time

165~180Hz

1ms (MPRT) มี AMD FreeSync Premium

Gamut, Brightness 300 cd/m2

95% DCI-P3, 125% sRGB

Connectivity HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.2 x 1, USB-B 3.2 Gen 1 (Upstream) x 1, USB-A 3.2 Gen 1 (Downstream) x 2, Earphone Jack x 1
Price 6,080 บาท (Advice Shopee Mall)
8. Zowie XL2411K (7,490 บาท)

01 xl2411k front 1

Zowie XL2411K แม้จะเป็นจอพาเนล TN รุ่นเดียวในบทความนี้ก็ตาม แต่ภาษีของมันคือจอเกมมิ่งระดับ Esports ซึ่งแสดงผลได้ฉับไว รองรับการต่อเครื่องเกมคอนโซลทั้ง PlayStation, Xbox ก็ได้และยังได้ค่า Refresh Rate สูง 120Hz มีโหมด DyAc+ ลดอาการภาพสั่นเบลอตอนเล่นเกม, มี Color Mode ตั้งค่าสีบนหน้าจอให้แสดงผลได้สว่างสวยคมชัดและยังมี XL Setting เอาไว้โหลดการตั้งค่าหน้าจอของเราหรือโปรเพลยเยอร์มาใช้งานกับจอ Zowie ของเราได้และฐานตั้งหน้าจอยังเล็กลง ทำให้ดึงแผ่นรองเมาส์และคีย์บอร์ดเข้ามาชิดขึ้นให้เล่นเกมได้ถนัดกว่าเดิม นอกจากนี้ยังซื้อแป้น S Switch 5 ทิศทางมาต่อเพิ่มเพื่อปรับการแสดงผลหน้าจอได้โดยสะดวก ขาตั้งหน้าจอสามารถปรับเลื่อนความสูงต่ำและองศาก้มเงยได้โดยสะดวกอีกด้วย สเปคของหน้าจอนี้มีขนาด 24 นิ้ว ความละเอียด Full HD พาเนล TN ค่า Refresh Rate 144Hz และ Respose Time  1ms เท่านั้น ตั้งความสว่างหน้าจอได้สูงสุด 320 cd/m2 มีพอร์ต HDMI 1.4 x 2, HDMI 2.0 x 1, DisplayPort 1.2 x 1, Headphone Jack x 1 หากเกมเมอร์คนไหนเน้นภาพลื่นรวดเร็วเทียบชั้นระดับนักกีฬา Esports ไม่เน้นทำงานก็แนะนำให้ซื้อจอ Zowie ตัวนี้ไปใช้เลย

สเปคของ Zowie XL2411K
Size&Resolution 24 นิ้ว ความละเอียด Full HD พาเนล TN
Refresh Rate

Response Time

144Hz

1ms

Gamut, Brightness 320 cd/m2
Connectivity HDMI 1.4 x 2, HDMI 2.0 x 1, DisplayPort 1.2 x 1, Headphone out x 1
Price 7,490 บาท (BenQ Shopee Mall)

jorge ramirez SVpWtjXmLZg unsplash

จะเห็นว่าจอคอม 24 นิ้วสายเกมมิ่งในปัจจุบัน ถ้าไม่ได้เน้นประสบการณ์การเล่นเกมระดับ Esports เป็นหลัก ก็จะเน้นลูกเล่นอื่นๆ เช่นพอร์ต USB-A 3.0 หรือเลือกใช้พาเนลจอขอบเขตสีกว้างให้ใช้ทำงานได้หลากหลายแบบ จะเล่นเกมก็ได้ค่า Refresh Rate สูงและมีฟีเจอร์ป้องกันภาพฉีกขาดอย่าง AMD FreeSync มาเสริม ถ้าทำงานก็มีขอบเขตสีหน้าจอกว้างเหมาะกับการแต่งภาพถ่ายหรือวาดภาพอาร์ทก็ดี แต่ก่อนจะไปเลือกซื้อจอใหม่มาใช้งานก็ขอแนะนำให้ดูรูปแบบการใช้งานของเราก่อน ว่าจะเน้นแบบไหน จะเอาดีรอบด้านหรือเน้นเล่นเกมอย่างเดียว ซึ่งถ้าตอบโจทย์ข้อนี้ได้ก็จะรู้ได้ทันทีว่าเราเหมาะกับจอคอมรุ่นไหนสเปคใด จะได้ซื้อได้ตรงโจทย์การใช้งานที่สุด


บทความที่เกี่ยวข้อง

รวม 7 ลำโพงคอม 2023 1

รวมโต๊ะคอมสองชั้นน่าใช้

Top9 Controller 1

from:https://notebookspec.com/web/682249-8-recommend-24-inch-gaming-monitor

[ลือ] Dell จะหยุดใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในจีน ตั้งเป้าเลิกใช้ทั้งหมดภายในปี 2024

Nikkei Asia รายงานว่า Dell เริ่มแจ้งซัพพลายเออร์ถึงแผนการลดใช้ชิปและชิ้นส่วนที่ผลิตในจีน ตั้งเป้าหยุดใช้ในปี 2024

แหล่งข่าวของ Nikkei Asia อ้างข้อมูลของ Dell ที่แจ้งซัพพลายเออร์ว่าตั้งใจลดการใช้ชิ้นส่วนจากจีนลงอย่างมีนัยสำคัญ (meaningfully lower) ซึ่งในความหมายนี้รวมถึงชิ้นส่วนจากบริษัทสัญชาติอื่น แต่โรงงานอยู่ในจีนด้วย โดย Dell ตั้งเป้าว่าจะต้องไม่ใช้ชิปที่ผลิตในจีนให้ได้ทั้งหมดภายในปี 2024 ซึ่งถือเป็นเป้าหมายที่ท้าทายไม่น้อย

โฆษกของ Dell ปฏิเสธไม่แสดงความเห็นในเรื่องนี้ บอกเพียงว่าบริษัทมีนโยบายเลือกแหล่งที่มาของชิ้นส่วนที่หลากหลายอยู่แล้ว

ปัจจุบัน Dell ถือเป็นผู้ผลิตพีซีอันดับสามของโลก (ตามหลัง Lenovo และ HP) มียอดขายพีซีในไตรมาส 3/2022 ประมาณ 12 ล้านเครื่อง (ตัวเลขจาก IDC)

ที่มา – Nikkei Asia

No Description

from:https://www.blognone.com/node/132180

Dell เปิดตัวจอภาพ 32 นิ้ว 6K UltraSharp ความละเอียดสูงสุด 6144 x 3456

เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว UltraSharp 6K ทำได้ถึง 223 ppi ซึ่งเป็นหนึ่งในหน้าจอที่คมชัดที่สุดที่คุณจะได้รับในขนาดหน้าจอนี้ อีกทั้งยังตรงกับความละเอียดของ 6K Pro Display XDR จาก Apple ซึ่งฉันมั่นใจว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญ นั่นก็หมายความว่ามันคมชัดกว่าจอแสดงผล 5K เช่น Apple’s Studio Display และจอแสดงผล Viewfinity 5K ของ Samsung ที่เพิ่งเปิดตัวไป

Image Credit : engadget.com
จอภาพ Dell UltraSharp 32 6K (U3224KB) ใช้ IPS Black แทนที่จะเลือกใช้เทคโนโลยี OLED หรือ mini-LED ซึ่ง Dell เคลมว่าจอภาพนี้มีคอนทราสต์ที่ดีขึ้น 1.4 เท่า สีดำที่เข้มขึ้น 41% และสีที่แม่นยำขึ้น 1.2 เท่า เทคโนโลยีนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง Dell และ LG
 
Dell UltraSharp 32 6K เป็นมากกว่าจอภาพแสดงผล นอกจากนี้ยังมีเว็บแคม 4K ในตัว พร้อมเซ็นเซอร์ Sony Starvis CMOS รุ่นที่สองที่มีขนาดใหญ่กว่า อัดแน่นไปด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การจัดเฟรมอัตโนมัติ การปรับแสง ความคมชัดที่เพิ่มขึ้น ชัตเตอร์อัตโนมัติ และไมโครโฟนตัดเสียงสะท้อน รวมไปถึงความสามารถในการบันทึกและเล่นวิดีโอที่ 4K ที่ 30 เฟรมต่อวินาที (fps) หรือ 1080p ที่ 30 fps หรือ 60 fps ตัวกล้องสามารถปรับเอียงได้สูงสุด 20 องศา และตั้งค่าขอบเขตการมองเห็นได้ถึง 65 องศา, 78 องศา หรือ 90 องศา และมีลำโพง 12 วัตต์จำนวนสองตัว
 
จอภาพ UltraSharp 32 6K ได้ถูกเปิดตัวภายในงาน CES 2023 โดย Dell ยังได้ประกาศเปิดตัวจอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่อีก 2 ขนาด ได้แก่ ขนาด 34 นิ้ว UltraSharp 34 Curved USB-C Hub Monitor (U3423WE) และ ขนาด 43 นิ้ว UltraSharp 43 4K USB-C Hub Monitor (U4323QE) โดย U3423WE ใช้เทคโนโลยี IPS Black แบบเดียวกับ U3224KB และ U4323QE มาพร้อมคุณสมบัติความสามารถในการเชื่อมต่อพีซีพร้อมกันสูงสุดได้ 4 เครื่องหรือสลับไปมาระหว่างกันด้วย KVM
 
แผนการจัดจำหน่าย:
 • Dell UltraSharp 32 6K Monitor (U3224KB) จะวางจำหน่ายในช่วงครึ่งแรกของปี 2023
 • Dell UltraSharp 34 Curved USB-C Hub Monitor (U3423WE) และ Dell UltraSharp 43 4K USB-C Hub Monitor (U4323QE) จะวางจำหน่ายในวันที่ 31 มกราคม 2023
Image Credit : digitaltrends.com

ที่มา : https://www.digitaltrends.com/computing/dell-6k-ultrasharp-monitor-more-than-just-pixels-ces-2023/

from:https://www.techtalkthai.com/dell-launches-32-inch-6k-ultrasharp-monitor-with-6144-x-3456-resolution/

เปิดตัวโน้ตบุ๊ก Alienware ปี 2023 m18, m16, x16, x14 ดีไซน์ปรับใหม่ ระบายความร้อนดีขึ้น

Dell เปิดตัวโน้ตบุ๊กเกมมิ่งใหม่ในงาน CES 2023 โดยมีทั้งแบรนด์ Alienware และแบรนด์ Dell ที่จับตลาดต่ำลงมา

สเปกเครื่องเป็นซีพียู-จีพียูรุ่นล่าสุดของปีนี้ ทั้ง 13th Gen Intel Core (สูงสุด i9-13980HX) และ GeForce RTX 40 Laptop (สูงสุด 4090) โดยจะออกเวอร์ชัน AMD ตามมาในภายหลังด้วย

จุดเด่นที่ Dell ชูขึ้นมาคือดีไซน์เครื่อง ซึ่ง Dell ระบุว่าเริ่มปรับดีไซน์ครั้งใหญ่ของ Alienware มาตั้งแต่ปี 2019 เพื่อให้ดูแตกต่างจากโน้ตบุ๊กเกมมิ่งยี่ห้ออื่นๆ ในตลาดตอนนั้นที่มีแต่สีดำ-แดง Dell เรียกดีไซน์แบบใหม่ว่า Legend (แบบเดิมชื่อว่า Epic) ซึ่งสินค้าของปี 2023 นับเป็นดีไซน์ Legend เวอร์ชัน 3 แล้ว

ธีมและฟีเจอร์หลักของดีไซน์แบบ Legend 3 ที่ทุกรุ่นมีร่วมกันคือ หน้าจอสัดส่วน 16:10 ให้มีความสูงมากขึ้น, ใช้ดีไซน์ท่อระบายความร้อนด้านหลัง bottom foot, วัสดุระบายความร้อน Element 31 บนซีพียู-จีพียู, หน้าจอมีเทคโนโลยีลดแสงสีฟ้า ComfortView Plus ที่ระดับฮาร์ดแวร์, รองรับ Dolby Atmos/Dolby Vision, กล้องเว็บแคมความละเอียด FHD ให้ภาพที่คมชัดขึ้น

No Description

ตอนนี้โน้ตบุ๊กแบรนด์ Alienware แยกเป็น 2 ซีรีส์คือ M Series สำหรับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กแบบดั้งเดิม เน้นประสิทธิภาพสูง กับ X Series ที่เริ่มในปี 2021 ดีไซน์บางสวย ออกแนวไลฟ์สไตล์ ใช้งานอย่างอื่นที่ไม่ใช่เกมมิ่งด้วย

สินค้าใหม่ของปี 2023 ได้แก่

Alienware m18 และ m16 ปรับเลขหน้าจอจากของเดิม m17 และ m15 ให้ใหญ่ขึ้น 1 นิ้ว (แต่ขนาดเครื่องเท่าเดิม) ให้เข้าชุดกับ Alienware m14 ที่ออกมาเมื่อปี 2022 นอกจากปรับหน้าจอและสเปกแล้ว ยังอัพเกรดระบบระบายความร้อนให้ระบายได้ดีขึ้น 35%, เพิ่ม heatpipe จาก 4 เป็น 7 ตัว, พัดลม 4 ตัว ระบายลมได้ดีขึ้น 25%

หน้าจอเลือกได้ระหว่าง 165Hz QHD หรือ 480Hz FHD ราคาเริ่มต้น 2,099 ดอลลาร์ (m18) และ 1,899 ดอลลาร์ (m16)

No Description

Alienware x16 และ x14 กรณีของซีรีส์ X มีรุ่นหน้าจอ 14″ อยู่ก่อนแล้ว ปีนี้เพิ่มรุ่น 16″ เข้ามาทดแทนทั้งรุ่น 15-17″ ของเดิม

ของใหม่อย่างอื่นคือ คีย์บอร์ดแบบ per-key RGB เลือกสั่งสวิตช์แบบ Cherry MX ได้, ทัชแพด RGB, ด้านหลังเครื่องมีไฟ micro-LED 100 ดวง แต่งซิ่งได้ตามต้องการ

ราคาเริ่มต้น 2,149 ดอลลาร์ (x16) และ 1,799 ดอลลาร์ (x14)

No Description

No Description

นอกจากแบรนด์ไฮโซ Alienware แล้ว Dell ยังมีโน้ตบุ๊กเกมมิ่งอีก 2 รุ่นคือ Dell G16 และ Dell G15 ที่ปรับดีไซน์ใหม่เช่นกัน ใช้สีโทนป๊อป แรงบันดาลใจจากยุค 80s ใช้ระบบระบายความร้อน Vapor Chamber Cooling และวัสดุระบายความร้อน Element 31 แบบเดียวกับ Alienware รวมถึงมีคีย์บอร์ด RGB แบบแยกโซน

ราคาเริ่มต้น 849 ดอลลาร์ (G15) และ 1,499 ดอลลาร์ (G16)

No Description

ที่มา – Alienware

from:https://www.blognone.com/node/132111

Alienware เปิดตัวเกมมิ่งมอนิเตอร์ 24.5 นิ้ว อัตรารีเฟรช 500Hz

Dell เปิดตัวเกมมิ่งมอนิเตอร์แบรนด์ Alienware ที่มีจุดเด่นเรื่องอัตรารีเฟรชสูงถึง 500Hz

จอมอนิเตอร์รุ่นนี้ชื่อ Alienware 500Hz Gaming Monitor (AW2524H) ขนาดหน้าจอ 24.5 นิ้ว ความละเอียด FHD ใช้พาเนล Fast IPS ซึ่งปกติแล้วมีอัตรารีเฟรช 480Hz และสามารถโอเวอร์คล็อคเพิ่มเป็น 500Hz ได้ อัตราตอบสนอง 0.5ms

ฟีเจอร์อื่นคือรองรับ VESA DisplayHDR 400, รองรับ NVIDIA G-SYNC, รองรับ NVIDIA Reflex Analyzer สำหรับวัดค่า latency, ฟีเจอร์ ComfortView Plus ลดแสงสีฟ้าที่ระดับฮาร์ดแวร์, AlienFX Lighting ปรับแสง backlight ด้านหลังให้เข้ากับสีบนหน้าจอ

สินค้าเริ่มวางขายไตรมาส 1/2023 ยังไม่ประกาศราคา

No Description

No Description

ที่มา – Alienware

from:https://www.blognone.com/node/132105

Dell เปิดตัวจอมอนิเตอร์ UltraSharp U3224KB ความละเอียด 6K พร้อมเว็บแคม 4K

Dell เปิดตัวจอมอนิเตอร์แบรนด์ UltraSharp ขนาด 32″ รุ่นใหม่ U3224KB ดันความละเอียดขึ้นไปถึง 6K แล้ว

Dell UltraSharp 32 6K Monitor (U3224KB) ใช้ดีไซน์เหมือนกับ UltraSharp U3223QZ รุ่นของปี 2022 คือเป็นมอนิเตอร์สำหรับประชุมออนไลน์ มีเว็บแคม 4K, ลำโพงคู่ด้านหน้า 14W และไมโครโฟนลดเสียงสะท้อน ใช้พาเนลแบบ IPS Black ที่ใช้อัตราคอนทราสต์สูง แสดงผลสีดำเข้มขึ้น 41%

ฟีเจอร์อื่นคือรองรับ VESA DisplayHDR 600, DisplayPort 2.1 และมีพอร์ตป๊อปอัพออกมาจากใต้จอ ให้เสียบอุปกรณ์เชื่อมต่อด้านหน้าได้ด้วย สินค้าจะเริ่มวางขายช่วงครึ่งแรกของปี 2023 แต่ยังไม่ระบุราคา

No Description

นอกจากจอภาพระดับ 6K แล้ว Dell ยังมีจอภาพ UltraSharp ใหม่อีก 2 รุ่นคือ

 • Dell UltraSharp 34 Curved USB-C Hub Monitor (U3423WE) จอโค้งความละเอียด WQHD พาเนล IPS Black ลำโพงคู่ 5W
 • Dell UltraSharp 43 4K USB-C Hub Monitor (U4323QE) จอภาพ 4K ขนาดใหญ่ 43″ แสดงภาพจากพีซีได้ 4 เครื่องพร้อมกัน สลับ KVM ได้ในตัว

อุปกรณ์เสริมสายสำนักงานที่เปิดตัวมาพร้อมกันคือ คีย์บอร์ด Dell Premier Collaboration Keyboard (KB900) มีปุ่มสัมผัสรองรับการประชุม Zoom ได้จากตัวคีย์บอร์ด (อยู่เหนือปุ่มลูกศร ใต้ปุ่ม Delete) และเมาส์ Dell Premier Rechargeable Mouse (MS900)

ที่มา – Dell

Topics: 

from:https://www.blognone.com/node/132103

รีวิว DELL G15 Gaming Ryzen Edition พลังแดงแรงจบ ราคา 46,990 บาท ได้ Office 2021 แท้ด้วย!!

DELL G15 Gaming Ryzen Edition รุ่นใหม่พลังแดง Ryzen 7 ตัวนี้เด็ดแน่นอน!

Share image Edit Name 1g15 1

โน๊ตบุ๊คจากอเมริกาอย่าง DELL นั้น ในฝั่งโน๊ตบุ๊คสายทำงานก็มีแฟนคลับผู้ชื่นชอบเลือกซื้อใช้งานอย่างเหนียวแน่น ส่วนฝั่งเกมมิ่งก็มี DELL G15 Gaming Ryzen Edition เป็นรุ่นย่อยเคียงคู่กับรุ่น G15 ที่เป็นซีพียู Intel ซึ่งผู้เขียนได้รีวิวไปก่อนหน้านี้ ซึ่งแง่ฮาร์ดแวร์และดีไซน์ตัวเครื่องภายนอกเรียกว่าแชร์กันทั้งหมด แต่จะต่างกันตรงซีพียู AMD Ryzen 6000 Series รุ่นใหม่ มีพลังทำงานดีกว่าเดิมมากจะทำงานหรือเล่นเกมก็ยอดเยี่ยม และมีชุดระบบระบายความร้อนด้วยฮีตไปป์และพัดลมโบลวเวอร์ซึ่งแม้จะไม่มีชื่อเฉพาะหรูหราอะไร แต่มันก็จัดการอุณหภูมิในเครื่องได้อย่างดี จับคู่กับการ์ดจอแยก NVIDIA GeForce RTX 3000 Series แล้วได้ซอฟท์แวร์ Alienware Command Center เข้ามาช่วยปรับจูนเครื่องให้รีดประสิทธิภาพออกมาได้อย่างหมดจดอีกด้วย

Advertisementavw

อีกข้อดีหนึ่ง คือ DELL G15 Gaming Ryzen Edition มีซอฟท์แวร์ติดตั้งมาให้ครบเครื่อง ไม่ใช่แค่ Windows 11 Home อย่างเดียว แต่ได้ Microsoft Office Home & Student 2021 อีก หากนับในกลุ่มเกมมิ่งโน๊ตบุ๊คแล้ว มีรุ่นที่ติดตั้งซอฟอท์แวร์สายทำงานมาให้เพียงหยิบมือเดียวเท่านั้น ต้องถือว่าเจ้า G15 Gaming Ryzen Edition นี้เอาใจทั้งเกมเมอร์และพนักงานออฟฟิศทั้งคู่ ใช้ทำงานก็ได้ เล่นเกมก็ดีไม่แพ้กัน

DELL G15 Gaming Ryzen Edition

NBS Verdicts

Dell G15 AMD Ryzen 6000 DSC00091

DELL G15 Gaming Ryzen Edition เป็นสเปคฝั่ง AMD โดยเฉพาะเพื่อผู้ใช้ที่ชอบซีพียู AMD เมื่อจับคู่กับการ์ดจอแยก NVIDIA GeForce RTX 3000 Series แล้วได้โปรแกรม Alienware Command Center เข้ามาช่วยปรับจูนตัวเครื่อง ก็ช่วยรีดประสิทธิภาพของมันออกมาได้เต็มที่และยังระบายความร้อนได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เครื่องเย็นตลอดเวลาไม่เกิดอาการ Throttle down หรือตัวเครื่องลดกำลังการทำงานลงเพื่อลดอุณหภูมิภายในเครื่องแม้แต่ครั้งเดียว ดังนั้นแง่การใช้ทำงานจะหนักหรือเบาก็เอาอยู่ทั้งหมดอย่างแน่นอน

ด้านพอร์ตเชื่อมต่อก็ให้มาครบเครื่องทีเดียว ไม่ว่าจะ USB-C สำหรับต่อโอนไฟล์และต่อจอแยกแบบ DisplayPort ได้ เมื่อนับรวมกับพอร์ต HDMI แล้ว ทำให้ G15 Ryzen Edition ใช้หน้าจอแยกพร้อมกัน 2 จอพร้อมกันได้ง่ายๆ และยังมีพอร์ตใช้งานหลักๆ ติดตั้งมาให้ครบเครื่อง ทั้ง USB-A 3.2, LAN ฯลฯ เรียกว่าไม่ต้องพึ่งตัวแปลงเพิ่มพอร์ตเลยก็ต่ออุปกรณ์เสริมใช้ทำงานได้ทันที

อย่างไรก็ตาม จุดสังเกตหลักที่ผู้เขียนอยากให้ผู้ใช้รับทราบก่อนจะเลือกซื้อ คือ DELL G15 Gaming Ryzen Edition จะมีช่อง M.2 NVMe SSD แค่ช่องหลักเพียงช่องเดียวเท่านั้น ดังนั้นการอัพเกรดจึงมีข้อจำกัดอยู่ หากจะเซฟงาน, ติดตั้งเกมเพิ่มเติมก็ต้องพึ่ง External Harddisk แบบธรรมดาหรือเกมมิ่งโดยเฉพาะไปเลยจะดีกว่า และคีย์บอร์ดของโน๊ตบุ๊คเครื่องนี้ไม่มีไฟ LED Backlit ดังนั้นถ้าพิมพ์งานในที่แสงน้อยก็จะลำบากกว่าปกติเล็กน้อย แนะนำให้มีโคมไฟหน้าจอแบบพกพาติดกระเป๋าเอาไว้จะช่วยได้มาก

อีกส่วนที่เป็นข้อสังเกตเล็กน้อยคือค่า Refresh Rate หน้าจอของ DELL G15 Gaming Ryzen Edition ยังยืนพื้นอยู่ที่ 120Hz เช่นเดียวกับรุ่นซีพียู Intel ซึ่งถ้าดูตามหน้าสเปค G15 Gaming บนหน้าเว็บไซต์จะเห็นว่าทางบริษัทมีรุ่นหน้าจอ 165Hz แบบขอบเขตสีกว้างให้เลือกปรับสเปคได้ แต่น่าเสียดายที่ DELL ไม่ติดตั้งมาให้ หากเป็นไปได้ก็คาดหวังว่ารุ่นย่อยอื่นๆ จะมีตัวเลือกจอ Refresh Rate สูงเกิน 120Hz ให้เลือกได้จะดีมาก หากให้ดียิ่งขึ้นอาจจะเสริม NVIDIA G-SYNC เข้ามาด้วยจะสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

ข้อดีของ DELL G15 Gaming Ryzen Edition
 1. ดีไซน์ตัวเครื่องมีความเป็นเกมมิ่งแต่ก็ไม่หวือหวามาก พกไปออฟฟิศก็ไม่ดึงดูดสายตามาก
 2. ได้ Microsoft Office Home & Student 2021 ติดตั้งมาให้พร้อมใช้งานทันที
 3. ซีพียูอัพเกรดเป็น AMD Ryzen 7 6800H ประสิทธิภาพสูง ใช้ทำงานและเล่นเกมได้ดี
 4. ให้แรมมา 16GB DDR5 จากโรงงาน เป็น SO-DIMM ทั้งคู่ รองรับการอัพเกรดเพิ่มเติม
 5. พอร์ต USB-C รองรับการต่อหน้าจอแยกแบบ DisplayPort ต่อได้ 2 จอพร้อมกัน
 6. ซอฟท์แวร์ Alienware Command Center ปรับจูนรีดประสิทธิภาพตัวเครื่องได้ดีมาก
 7. ปรับโหมดการทำงานของตัวเครื่องได้ง่าย ทั้งกดปุ่ม G ตรง F9 หรือกด Fn+G ก็ได้
 8. ชุดพัดลมระบายความร้อนคุมอุณหภูมิและระบายอากาศได้ดีมาก ใช้งานต่อเนื่องไม่ร้อนเลย
 9. ระบบจัดการพลังงานทำงานได้ดี เป็นโน๊ตบุ๊คเกมมิ่งที่ใช้งานต่อเนื่องได้นานเกิน 8 ชั่วโมง
 10. ชุด Numpad มีปุ่มเรียกโปรแกรมเครื่องคิดเลขและฟังก์ชั่นเครื่องคิดเลขติดตั้งมาให้
ข้อสังเกตของ DELL G15 Gaming Ryzen Edition
 1. ไม่มีไฟ LED Backlit ทั้งที่รุ่นก่อนหน้ามีไฟสีส้มติดมาให้ จึงใช้งานในที่แสงน้อยได้ลำบาก
 2. มีช่อง M.2 NVMe SSD ติดตั้งมาให้เพียง 1 ช่องเท่านั้น ทำให้อัพเกรดได้ค่อนข้างจำกัด
 3. ค่า Refresh Rate แค่ 120Hz เท่านั้น แต่แบรนด์คู่แข่งอัพเกรดไป 144~165Hz แล้ว

รีวิว DELL G15 Gaming Ryzen Edition

Specification

g15 gaming ryzen

DELL G15 Gaming Ryzen Edition เป็นโน๊ตบุ๊ค Dell Gaming ที่อัพเดทซีพียูเป็น AMD Ryzen 6000 Series รุ่นใหม่ล่าสุด สเปคทรงพลังพร้อมใช้ทำงานหรือเล่นเกมก็ได้สบายๆ โดยสเปคมีรายละเอียดดังนี้

สเปคของ DELL G15 Gaming Ryzen Edition
 • CPU : AMD Ryzen 7 6800H แบบ 8 คอร์ 16 เธรด ความเร็ว 3.2~4.7GHz
 • GPU : NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti แรม 4GB GDDR6
 • SSD : M.2 NVMe ความจุ 512GB อินเตอร์เฟส PCIe 4.0 x4
 • RAM : 16GB LPDDR5 บัส 4800MHz
 • Display : 15.6 นิ้ว ความละเอียด Full HD พาเนล IPS ค่า Refresh Rate 120Hz
 • Ports : USB-A 3.2 x 3, USB-C 3.2 x 1 รองรับ DisplayPort, HDMI x 1, LAN x 1, Audio combo x 1
 • Wireless : Wi-Fi 6 มาตรฐาน 802.11ax รองรับ Bluetooth 5.2
 • Webcam : 720p HD Camera
 • Software : Windows 11 Home, Microsoft Office Home & Student 2021
 • Weight : 2.52 กิโลกรัม
 • Price : 46,990 บาท (ราคากลาง)

Hardware & Design

Dell G15 AMD Ryzen 6000 DSC00087

Dell G15 AMD Ryzen 6000 DSC00065
Dell G15 AMD Ryzen 6000 DSC00071
Dell G15 AMD Ryzen 6000 DSC00072
Dell G15 AMD Ryzen 6000 DSC00054

DELL G15 Gaming Ryzen Edition เป็นเกมมิ่งโน๊ตบุ๊คในตระกูล G15 Gaming ซึ่งแชร์บอดี้ร่วมกับรุ่นซีพียู Intel ดังนั้นรายละเอียดการดีไซน์ตัวเครื่องจะคล้ายกัน ไม่ว่าจะบอดี้ตัวเครื่องขนาดใหญ่สีทูโทนแบบน้ำเงินอมม่วงตัดสีดำ มีช่องสำหรับดึงลมเข้าไประบายความร้อนเหนือชุดคีย์บอร์ด, มีสติ๊กเกอร์แสดงฟีเจอร์ติดไว้ตรงที่วางข้อมือฝั่งซ้ายและขวา รวมทั้งสลักโลโก้ตัว G สีส้มไว้ 2 จุดด้วยกัน คือ เหนือสติ๊กเกอร์ฟีเจอร์ฝั่งซ้ายมือและสันตัวเครื่องสีดำระหว่างช่องระบายความร้อนด้านข้างและหลังฝั่งขวามือ

Dell G15 AMD Ryzen 6000 DSC00058

Dell G15 AMD Ryzen 6000 DSC00086
Dell G15 AMD Ryzen 6000 DSC00108
Dell G15 AMD Ryzen 6000 DSC00052

ตัวบานพับหน้าจอจะดีไซน์แบบยึดเข้าไปในฐานตัวเครื่องด้านหลังและเว้นพื้นที่ให้กางหน้าจอได้กว้างราว 120 องศา จะวางเอาไว้บนพื้นโต๊ะหรือแท่นวางโน๊ตบุ๊คก็ปรับองศาหน้าจอให้เข้ากับสายตาของผู้ใช้ได้ง่าย ด้านงานประกอบต้องถือว่าแข็งแรงทนทานมากรวมทั้งกางหน้าจอแล้วไม่มีอาการบานพับสะบัดหรือโยกแม้แต่นิดเดียวแถมยังบาลานซ์น้ำหนักทั่วตัวเครื่องได้ดี ทำให้ใช้มือแค่ข้างเดียวกางหน้าจอใช้งานได้ทันที

Dell G15 AMD Ryzen 6000 DSC00048
Dell G15 AMD Ryzen 6000 DSC00055

ฝาหลังเครื่องนอกจากโลโก้อลูมิเนียมของ DELL ในวงกลมตรงกลางหน้าจอด้านหลังแล้ว ตัวฝาหลังจะมีเนื้อตัวเครื่องสองแบบ คือทรงสามเหลี่ยมเป็นเส้นตีเฉียงเป็นทรงสามเหลี่ยมพีระมิดและถัดขึ้นไปจะเป็นบอดี้เนื้อเรียบ ให้ความแตกต่างจากฝาหลังของโน๊ตบุ๊ค DELL หลายๆ รุ่นที่เน้นความเรียบง่ายเป็นหลัก

Dell G15 AMD Ryzen 6000 DSC00029

บอดี้ด้านใต้ของ DELL G15 Gaming Ryzen Edition จะมีช่องระบายความร้อนดึงลมเข้าขนาดใหญ่โดยกินพื้นที่เกือบครึ่งหนึ่งของตัวเครื่อง ถัดไปด้านข้างทั้งสองฝั่งซ้ายขวาจะเป็นช่องระบายอากาศร้อนออกจากเครื่อง ถัดลงมาจะมีช่องลำโพงติดตั้งเอาไว้ทั้งสองข้างของตัวเครื่องด้วย ส่วนแถบยางสำหรับกันบอดี้ตัวเครื่องสัมผัสกับพื้นโต๊ะและกันลื่นจะเป็นแบบแถบยาว 4 เส้น ติดไว้ 2 คู่แยกไว้ขอบบนและล่าง

Screen & Speaker

Dell G15 AMD Ryzen 6000 DSC00076

Dell G15 AMD Ryzen 6000 DSC00078
Dell G15 AMD Ryzen 6000 DSC00077
Dell G15 AMD Ryzen 6000 DSC00081
Dell G15 AMD Ryzen 6000 DSC00080

หน้าจอขนาด 15.6 นิ้ว ความละเอียด Full HD พาเนล IPS มีค่า Refresh Rate 120Hz กรอบหน้าจอบางทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ขอบข้างทั้งสองฝั่ง แต่กรอบส่วนบนจะมีความหนาเล็กน้อยเพื่อติดตั้งกล้องเว็บแคมความละเอียด HD และไมค์สองตัวเพื่อใช้ประชุมออนไลน์ ซึ่งดีไซน์ขอบจอบางทั้งสองฝั่งเช่นนี้ทำให้ผู้ใช้มองเห็นคอนเทนต์บนหน้าจอได้กว้างยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ค่า Refresh Rate ของ G15 Gaming ทำได้ตามขั้นต่ำของหน้าจอ High Refresh Rate คือ 120Hz ซึ่งถ้าใช้งานทั่วไปและเล่นเกมก็สามารถแสดงผลได้ลื่นไหลดี แต่ผู้เขียนก็หวังว่าทางบริษัทจะนำพาเนล 165Hz มาติดตั้งในรุ่นย่อยให้ผู้ใช้เลือกซื้อได้ในอนาคต

resolution

gamut 2
luminance 2

ขอบเขตสีหน้าจอของ DELL G15 Gaming Ryzen Edition เมื่อทดสอบด้วย DisplayCal 3 และใช้เครื่อง Colorchecker ของ Calibrite แล้ว วัดค่า Gamut coverage ซึ่งเป็นค่าขอบเขตสีจริงของหน้าจอนี้ได้ 56.9% sRGB, 39.4% Adobe RGB, 40.5% DCI-P3 ส่วน Gamut volume ซึ่งเป็นขอบเขตสีโดยรวมทั้งหมดของจอนี้ทำได้อยู่ที่ 57.2% sRGB, 39.4% Adobe RGB, 40.6% DCI-P3 มีค่าความเที่ยงตรงสีหรือ Delta-E เฉลี่ย 1.56 ซึ่งเมื่อค่าน้อยกว่า 2 นับว่าขอบเขตสีบนจอ DELL G15 นี้แสดงสีสันได้เที่ยงตรง แต่ขอบเขตสีไม่ได้กว้างนัก ดังนั้นถ้าใช้แต่งภาพอัพโหลดขึ้นโซเชียลเน็ตเวิร์คถือว่าพอใช้ได้ แต่ถ้าแต่งภาพถ่ายทำงานแนะนำให้ต่อหน้าจอแยกไปจะดีกว่า

ความสว่างของจอ DELL G15 เครื่อง Colorchecker วัดได้ 283.95 cd/m2 จัดว่าสว่างพอใช้งานในอาคารออฟฟิศต่างๆ ได้สบาย ปรับความสว่างราว 50~70% ก็สว่างเหลือเฟือแล้ว แต่ถ้านั่งอยู่ที่ชานร้านกาแฟหรือกลางแจ้งแล้วโดนแสงสะท้อนอาจจะเร่งความสว่างสู้ได้ไม่มากนัก ดังนั้นถ้านั่งทำงานนอกสถานที่แนะนำให้หามุมนั่งดีๆ จะช่วยได้ระดับหนึ่ง

Dell G15 AMD Ryzen 6000 DSC00030
Dell G15 AMD Ryzen 6000 DSC00032
Dell G15 AMD Ryzen 6000 DSC00045
Dell G15 AMD Ryzen 6000 DSC00044

ลำโพงของ DELL G15 Gaming Ryzen Edition เป็นลำโพงคู่ติดตั้งไว้ที่ขอบล่างของตัวเครื่อง เนื้อเสียงถือว่าพอใช้ดูหนังและประชุมออนไลน์ได้ระดับหนึ่ง แต่เนื้อเสียงตอนฟังเพลงยังเน้นเสียงเครื่องดนตรีกับเสียงนักร้องเป็นหลัก ส่วนเสียงเบสยังพอมีซัพพอร์ตเครื่องดนตรีโดยรวมได้ระดับหนึ่งแต่แรงปะทะค่อนข้างน้อย ดังนั้นถ้าใครเน้นฟังเพลงเป็นหลักแนะนำให้ต่อลำโพงแยกดีๆ สักชุดไปเลยจะดีที่สุด

Keyboard & Touchpad

Dell G15 AMD Ryzen 6000 DSC00059

Dell G15 AMD Ryzen 6000 DSC00060
Dell G15 AMD Ryzen 6000 DSC00061
Dell G15 AMD Ryzen 6000 DSC00062
Dell G15 AMD Ryzen 6000 DSC00063
Dell G15 AMD Ryzen 6000 DSC00064
Dell G15 AMD Ryzen 6000 DSC00068
Dell G15 AMD Ryzen 6000 DSC00069
Dell G15 AMD Ryzen 6000 DSC00070

คีย์บอร์ด Full-size ของ DELL G15 Gaming Ryzen Edition เป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตัวปุ่มลูกศรไม่ได้แยกตัวออกมาจากชุดปุ่มหลัก แต่เพราะถูกกระชับพื้นที่เข้ามาเลยทำให้หลายๆ ปุ่ม อย่างเช่น Page Up, Page Down และกลุ่มปุ่มลูกศรเป็นปุ่มขนาดครึ่งเดียวของปุ่มหลัก ถ้าสังเกตชุดปุ่ม Numpad จะเห็นว่าชุดปุ่มนี้ดีไซน์มาเพื่อนักบัญชีและคนที่ต้องกดตัวเลขบ่อยๆ เพราะมีคีย์ลัดเรียกโปรแกรม Calculator, CE สำหรับลบตัวเลขที่กดผิดไปและเครื่องหมาย +/- สำหรับกลับตัวเลขจากบวกเป็นลบติดมาให้

ด้านดีไซน์พิเศษอื่นๆ จะเห็นว่าตัวปุ่ม WASD ถูกล้อมกรอบสีขาวเอาไว้เน้นเป็นพิเศษให้ดูเด่นกว่าปุ่มอื่นๆ เพราะเป็นปุ่มประจำนิ้วของเกมเมอร์ซึ่งเป็นลูกค้าของโน๊ตบุ๊ค DELL G15 มีปุ่ม Function Lock รวมอยู่กับปุ่ม Esc ให้กดสลับเลย์เอ้าท์ระหว่างปุ่ม F1~F12 กับ Function Hotkey ได้ตามสะดวก

นอกจากดีไซน์และจุดเด่นของคีย์บอร์ด DELL G15 Gaming Ryzen Edition ในข้างต้นแล้ว จุดสังเกตของโน๊ตบุ๊คเครื่องนี้ คือไม่มีไฟ LED Backlit เหมือนรุ่นอื่น และโปรแกรม Alienware Command Center ก็แจ้งว่าไม่มีระบบไฟ LED Backlit ด้วย จึงทำให้ปุ่ม F5 ไม่มี Functio Hotkey ไปโดยปริยาย หากผู้ใช้คนไหนทำงานในที่แสงน้อยก็อาจจะลำบากอยู่บ้าง แต่ใครที่พิมพ์สัมผัสได้ก็ไม่น่ามีปัญหา

Dell G15 AMD Ryzen 6000 DSC00066

Dell G15 AMD Ryzen 6000 DSC00083
Dell G15 AMD Ryzen 6000 DSC00085

คำสั่ง Function Hotkey ตรงปุ่ม F1~F12 ของ DELL G15 Gaming Ryzen Edition ใช้ชุดคีย์ลัดเดียวกันกับรุ่นซีพียู Intel ทุกอย่าง โดยมีคีย์ลัดดังนี้

 • F1-F3 – ปิด, ลดหรือเพิ่มเสียงลำโพง
 • F4 – หยุดหรือเล่นเพลงหรือวิดีโอ
 • F5 – ปรับไฟ LED Backlit ของคีย์บอร์ด (ใช้เป็นปุ่ม F5 ตามปกติ)
 • F6-F7 – ลดหรือเพิ่มความสว่างหน้าจอ
 • F8 – Project ตั้งค่าหน้าจอหลักและเสริม
 • F9 – Game Shift กดเพื่อให้เครื่องทำงานเต็มที่ อาจจะกด Fn+G แทนก็ได้
 • F10 – Print Screen
 • F11 – Home
 • F12 – End

ในเมื่อ G15 Gaming Ryzen Edition แชร์บอดี้และชิ้นส่วนร่วมกับรุ่น Intel มันจึงยกจุดสังเกตต่างๆ ซึ่งผู้เขียนได้กล่าวถึงไปก่อนหน้ามาทั้งหมด ทั้งเซ็ตปุ่ม Function Key ที่ไม่กระชับพื้นที่นัก ทั้งที่ควรเอา Inset กับ Delete ให้มีปุ่มว่างแล้วรวบ Home กับ End ไว้ด้วยกัน ถ้าดูไปจนชุด Numpad จะเห็นว่าถ้าเอา CE รวบกับ +/- แล้วย้ายปุ่ม Print Screen จาก F10 ไปไว้แทนแล้วเสริมคีย์ลัดเรียก Snipping Tool ขึ้นมาจะยิ่งน่าใช้ขึ้น

อีกจุดน่าเสียดาย คือเมื่อทาง DELL ถอด LED Backlit ออกจากชุดคีย์บอร์ดแล้ว ก็ควรเปลี่ยนฟังก์ชั่นที่ปุ่ม F5 ที่เอาไว้ปรับความสว่างไฟคีย์บอร์ดให้เป็นคำสั่งอื่นด้วย เพราะเมื่อกด Function Hotkey แล้วปุ่มนี้ก็ไม่มีประโยชน์ใดๆ เลย ซึ่งส่วนตัวผู้เขียนเห็นว่าควรใส่ใจรุ่นที่เป็น AMD Ryzen ให้มากขึ้น เพราะปัจจุบันผู้ใช้ส่วนใหญ่นิยมเลือกซีพียู AMD มากขึ้นเรื่อยๆ เพราะประสิทธิภาพกับราคาคุ้มค่า แต่ถ้าทาง DELL ทำให้ดูด้อยกว่ารุ่น Intel อย่างนี้อาจไม่ดีนักและปั้นแบรนด์ฝั่งเกมมิ่งโน๊ตบุ๊คไม่ขึ้นแทน

Dell G15 AMD Ryzen 6000 DSC00073
Dell G15 AMD Ryzen 6000 DSC00074

ทัชแพดของ DELL G15 Gaming Ryzen Edition มีขนาดปานกลาง โดยขอบแป้นจะเริ่มจากริม Spacebar ไปจนสุดปุ่ม Alt ฝั่งขวา รองรับ Gesture Control ของ Windows ครบถ้วนและตอบสนองได้อย่างรวดเร็วแต่ไม่มีคีย์ลัดล็อคการทำงานทัชแพดให้กด ต้องไปกดเปิดปิดในคำสั่ง Settings > Touchpad แทน

Connector / Thin & Weight

Dell G15 AMD Ryzen 6000 DSC00050

Dell G15 AMD Ryzen 6000 DSC00056
Dell G15 AMD Ryzen 6000 DSC00057

พอร์ตของ DELL G15 Gaming Ryzen Edition ถูกเซ็ตเอาไว้ขอบตัวเครื่องทั้ง 3 ด้าน โดยทางบริษัทติดตั้งพอร์ตมาให้ตามนี้

 • ฝั่งซ้ายจากซ้ายมือ – LAN RJ45, Audio combo, ไฟแสดงสถานะการชาร์จ
 • ฝั่งขวาจากซ้ายมือ – USB-A 3.2 x 2 
 • ด้านหลังจากซ้าย – USB-C 3.2 รองรับการต่อหน้าจอแบบ DisplayPort, USB-A 3.2, HDMI, ช่องเชื่อมต่ออแดปเตอร์
 • การเชื่อมต่อไร้สาย – Wi-Fi 6 มาตรฐาน 802.11ax รองรับ Bluetooth 5.2

ในแง่ของพอร์ตเชื่อมต่อถือว่าน่าประทับใจ โดยเฉพาะ USB-C 3.2 ที่รองรับการต่อจอแยกแบบ DisplayPort ได้ หากใครใช้จอ DELL UltraSharp ที่มีพอร์ต USB-C Upstream อยู่ด้วย ก็เอาสาย Thunderbolt ต่อเข้าหากันก็ใช้งานได้เลยและสะดวกมาก

แต่อย่างไรก็ตาม หากสังเกตส่วนด้านหลังเครื่องจะเห็นว่ามีพื้นที่ว่างใกล้ๆ พอร์ต HDMI อยู่ พื้นที่ระยะห่างระหว่างพอร์ตก็กว้างพอใส่พอร์ต USB 2.0 สักพอร์ตเอาไว้ต่อเมาส์หรือคีย์บอร์ดได้ ถ้าทาง DELL เสริมเข้ามาให้ก็น่าจะมีประโยชน์ดีทีเดียว

Dell G15 AMD Ryzen 6000 DSC00027

Dell G15 AMD Ryzen 6000 DSC00026
Dell G15 AMD Ryzen 6000 DSC00028
Dell G15 AMD Ryzen 6000 DSC00103

น้ำหนักของ DELL G15 Gaming Ryzen Edition เฉพาะเครื่องมีน้ำหนัก 2.52 กิโลกรัม เมื่อรวมกับอแดปเตอร์กำลังไฟ 180 วัตต์ซึ่งหนัก 692 กรัมเข้าไปจะมีน้ำหนักรวมที่ 3.2 กิโลกรัม ซึ่งเป็นน้ำหนักมาตรฐานของเกมมิ่งโน๊ตบุ๊คในปัจจุบัน ดังนั้นถ้าจะพกเครื่องติดตัวไปไหนมาไหน แนะนำให้ใช้กระเป๋าเป้เป็นหลักและส่วนตัวผู้เขียนแนะนำให้ซื้อใบที่รองรับเครื่องขนาด 17.3 นิ้วได้ด้วย เพราะมิติตัวเครื่องและความหนาจะล้นกระเป๋าเป้สำหรับโน๊ตบุ๊ค 15.6 นิ้วทั่วไปพอสมควร

Inside & Upgrade

Dell G15 AMD Ryzen 6000 DSC00038

Dell G15 AMD Ryzen 6000 DSC00042
Dell G15 AMD Ryzen 6000 DSC00043

เมนบอร์ดของ DELL G15 Gaming Ryzen Edition จะมีอินเตอร์เฟสเชื่อมต่อหลักๆ ได้แก่ช่องสำหรับใส่แรมแบบ SO-DIMM ทั้งหมด 2 ช่อง วางหัวพอร์ตหันเข้าหากันและมีช่องสำหรับติดตั้ง M.2 NVMe SSD อีกช่องอยู่ถัดลงมาจากตัวการ์ด Wi-Fi PCIe ฝั่งซ้ายมือ แต่สังเกตว่าฝั่งขวามือของเมนบอร์ดจะมีฐานสำหรับติดตั้ง M.2 NVMe SSD เช่นเดียวกันแต่ไม่มีหัวอินเตอร์เฟส SSD ติดตั้งมาให้ ดังนั้น G15 Gaming แม้จะเป็นรุ่น AMD Ryzen ก็ยังอัพเกรดได้แต่แรมและ SSD ตัวหลักได้อีกเล็กน้อยเท่านั้น ถ้าต้องการพื้นที่สำหรับติดตั้งไฟล์เกมเพิ่มเติม แนะนำให้ซื้อ Game Drive มาต่อ USB-A 3.2 ด้านหลังเครื่องแทนดีกว่า

Performance & Software

cpu 2

mb 2
ram 1
spd ram

ซีพียู AMD Ryzen 7 6800H แบบ 8 คอร์ 16 เธรด ความเร็ว 3.2~4.7GHz ในเครื่องเป็นสถาปัตยกรรม Rembrandt ขนาดทรานซิสเตอร์ 6 นาโนเมตร ซึ่งประสิทธิภาพจัดว่าดีเหลือเฟือ มีแรมติดตั้งมา 16GB DDR5 บัส 4800MHz จากโรงงาน ซึ่งประสิทธิภาพเวลาใช้งานจริงก็ตอบสนองได้ดีมาก ส่วนตัวผู้เขียนแนะนำให้ติดตั้ง AMD Chipset Driver เข้าไปด้วยเพื่อให้ตัวซีพียูสามารถทำงานหนักและจัดการพลังงานได้ดีขึ้น

integrated gpu 2
discrete gpu 1

กราฟิคการ์ดใน DELL G15 Gaming Ryzen Edition จะมี 2 ตัว คือ AMD Radeon Graphics ในซีพียูซึ่งทำงานเวลาดูหนังฟังเพลงหรือทำงานเอกสารทั่วไป ส่วนการ์ดจอแยก NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti แรม 4GB GDDR6 ในเครื่องจะทำงานเมื่อเล่นเกมหรือรันโปรแกรมทำงานกราฟิคหรือตัดต่อวิดีโอเพื่อให้ทำงานได้เสร็จเร็วขึ้น

การ์ดจอทั้งสองตัวจะรองรับ DirectX 12 เหมือนกัน รวมถึง Computing Technologies ด้วย ซึ่งรองรับ OpenCL, OpenGL 4.6, DirectCompute, DirectML, Vulkan, Ray Tracing, PhysX ครบถ้วน ยกเว้นเฉพาะ CUDA ที่มีเฉพาะการ์ดจอ NVIDIA เท่านั้น

device mgr 1

พาร์ทในเครื่องเมื่อเช็คด้วย Device Manager จะเห็นว่า DELL G15 Gaming Ryzen Edition มีชิปเซ็ต TPM 2.0, AMD PSP 10.0 ติดตั้งมาให้ช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยร่วมกับระบบของ Windows 11 และชิป Wi-Fi PCIe ในเครื่องเป็น MediaTek MT7921 ซึ่งผู้ผลิตหลายเจ้านิยมนำมาติดตั้งในเกมมิ่งโน๊ตบุ๊ครุ่นใหม่ๆ เวลาใช้งานจริงก็สามารถเปิดเว็บไซต์, โหลดไฟล์งานต่างๆ ได้รวดเร็วไม่มีปัญหา

ssd 2

Samsung PM991a ความจุ 512GB ใน DELL G15 Gaming Ryzen Edition เมื่อทดสอบด้วย CrystalDiskMark 8 แล้ว ได้ความเร็ว Sequential Read 3,136.49 MB/s และ Sequential Write 1,507.02 MB/s ซึ่งถือว่าเร็วใช้ได้ สามารถเปิดโปรแกรมหรือเกมได้เร็ว แต่เนื่องจากมีช่องอัพเกรดบนเมนบอร์ดแค่ช่องเดียวถ้าจะอัพเกรดแนะนำให้ซื้อรุ่นความจุ 1TB เช่น WD Black SN750 SE, Samsung 980 ฯลฯ มาเปลี่ยนแล้วเอา SSD จากโรงงานตัวนี้ไปทำเป็น External SSD แล้วซื้อ External Harddisk แบบ Game Drive มาต่อเสริมแล้วติดตั้งเกมในไดรฟ์นั้นดีกว่า

r15 2
r20 2

การทดสอบเรนเดอร์ 3D CG ด้วย CINEBENCH R15 ตัว DELL G15 Gaming Ryzen Edition สามารถทำคะแนน OpenGL ได้ 138.27 fps และได้คะแนน CPU อีก 2,143 cb และเมื่อทดสอบด้วย CINEBENCH R20 ก็ได้คะแนน CPU 4,937 pts กล่าวคือ ซีพียู AMD Ryzen 7 6800H เมื่อนำมาติดตั้งใน DELL G15 แล้ว ประสิทธิภาพของมันก็สูงขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งผลคะแนนระดับนี้ใช้ปั้น, เรนเดอร์และพรีวิวโมเดล 3D ให้ลูกค้าดูได้สบายๆ ดังนั้นนอกจากเกมเมอร์แล้ว คอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็เหมาะกับมันเช่นกัน

pcmark10 2

ผลดีต่อมาเมื่อซีพียูถูกอัพเกรดเป็น AMD Ryzen 7 6800H คือผลการทดสอบของ PCMark 10 สำหรับวัดประสิทธิภาพเวลาใช้ DELL G15 Gaming Ryzen Edition ทำงาน ได้ผลคะแนนเฉลี่ยได้สูง 7,000 คะแนน เมื่อดูคะแนนในแต่ละหมวดแล้วจะเห็นว่ามันสามารถทำงานได้ดีหมดไม่ว่าจะใช้ทำงานทั่วไปอย่างการประชุมงาน, เปิดเว็บไซต์, ทำงานเอกสารหรือแม้แต่ทำงานกราฟิคอย่างตัดต่อ Vlog, แต่งภาพหรือเรนเดอร์โมเดล 3D ก็ทำได้ยอดเยี่ยมทั้งหมด ประกอบกับคะแนนเฉลี่ยระดับนี้ ก็ทำให้ G15 Gaming Ryzen Edition เป็นหนึ่งในโน๊ตบุ๊คเกมมิ่งที่ทำคะแนนทดสอบ PCMark 10 ได้สูงมาก

3dmark 1

การทดสอบ 3DMark Time Spy ตัว DELL G15 Gaming Ryzen Edition ทำคะแนนเฉลี่ยได้ 6,271 คะแนน แยกเป็น CPU score 9,334 คะแนน และ Graphics score 5,928 คะแนน ซึ่งคะแนนโดยรวมต้องถือว่าสูงพร้อมใช้เล่นเกมฟอร์มยักษ์ในปัจจุบันบนจอความละเอียด 1080p และปรับกราฟิคระดับ High แล้วยังได้เฟรมเรทเฉลี่ยเกิน 60 fps ขึ้นไปอย่างแน่นอน

gaming graph

ส่วนการทดสอบเล่นเกมฟอร์มยักษ์ยอดนิยมในปัจจุบันนี้ ผู้เขียนทดลองปรับกราฟิคทุกเกมไประดับสูงสุดที่มีให้ตั้งค่า ยกเว้น Call of Duty Modern Warfare II ที่ปรับกราฟิคเอาไว้ระดับ Ultra ซึ่งรองจากระดับสูงสุดลงมา 1 ขั้น จะเห็นว่า G15 Gaming Ryzen Edition สามารถรันทุกเกมได้ดี หลายๆ เกมทำได้เกิน 100 Fps แม้แต่ SCUM ปรับกราฟิคระดับ Epic ก็ยังเล่นได้และเฟรมเรทไม่พุ่งขึ้นลงวูบวาบเกินไป ทำให้ไม่เสียจังหวะในนาทีสำคัญอย่างการ Raid บ้านหรือปะทะกับผู้เล่นคนอื่นเลยแม้แต่น้อย

mydell Medium

ด้านซอฟท์แวร์ปรับแต่งตัวเครื่องจะมีโปรแกรม My Dell เอาไว้เช็คสภาพสถานะและอัพเดทเฟิร์มแวร์ให้ระบบภายในเครื่องและมี Alienware Command Center ที่โหลดเพิ่มจาก Microsoft Store มาติดตั้งเพื่อปรับแต่งและเร่งประสิทธิภาพการทำงานได้และผู้เขียนแนะนำให้โหลดมาติดตั้งด้วย เพราะมันช่วยรีดประสิทธิภาพโดยรวมทั้งเล่นเกมและทำงานได้ดีขึ้นอย่างชัดเจน 

Battery & Heat & Noise

Dell G15 AMD Ryzen 6000 DSC00047

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุ 56Wh ใน DELL G15 Gaming Ryzen Edition เป็นขนาดมาตรฐานซึ่งพบเห็นในโน๊ตบุ๊คหลายๆ รุ่น ณ ปัจจุบันนี้ ซึ่งความจุนี้สามารถจ่ายไฟให้โน๊ตบุ๊คนี้ใช้งานต่อเนื่องได้นานหลายชั่วโมงอย่างแน่นอน

battmon 50 brightness new test system

เมื่อทดสอบตามมาตรฐานของทางเว็บไซต์ โดยปรับโหมดตัวเครื่องเป็นแบบประหยัดพลังงาน, ลดเสียงลำโพงเหลือ 10% และปรับความสว่างหน้าจอไว้ 50% เปิดเบราเซอร์ Microsoft Edge ดูคลิป YouTube นาน 30 นาทีแล้ว โปรแกรม BatteryMon แจ้งว่า DELL G15 Gaming Ryzen Edition ใช้งานต่อเนื่องได้นานถึง 8 ชั่วโมง 13 นาที ซึ่งใช้งานได้นานกว่าเกมมิ่งโน๊ตบุ๊คหลายๆ รุ่น ณ ตอนนี้ซึ่งแบตเตอรี่ใช้งานได้นานราว 5~6 ชั่วโมงเท่านั้น และถ้ารุ่นไหนมีแบตเตอรี่ราว 75Wh ก็จะใช้งานได้ราว 7 ชั่วโมง 30 นาทีไม่เกินนี้ ดังนั้นถ้าใครซื้อ G15 Gaming Ryzen Edition ไปก็พกเครื่องไปประชุมหรือเข้าห้องเรียนได้สบายๆ

กลับกัน DELL G15 Gaming Ryzen Edition รุ่นซีพียูรหัส H ซึ่งใช้พลังงานแบตเตอรี่มากกว่าซีพียูรหัส U หรือ HS สามารถบริหารจัดการพลังงานในเครื่องได้นานเกินกว่าที่คาดเอาไว้ ก็ถือว่าระบบภายในเครื่องทำงานได้ดีมาก แต่อย่างไรก็ตามผู้เขียนแนะนำให้ติดตั้ง AMD Chipset Driver เสริมเข้าไปด้วย จะช่วยดึงประสิทธิภาพของซีพียู Ryzen ในเครื่องออกมาได้ดีขึ้น

Dell G15 AMD Ryzen 6000 DSC00039

Dell G15 AMD Ryzen 6000 DSC00034
Dell G15 AMD Ryzen 6000 DSC00035
Dell G15 AMD Ryzen 6000 DSC00040
Dell G15 AMD Ryzen 6000 DSC00041
Dell G15 AMD Ryzen 6000 DSC00053
Dell G15 AMD Ryzen 6000 DSC00054

ระบบระบายความร้อนของ DELL G15 Gaming Ryzen Edition เป็นพัดลมโบลวเวอร์คู่ โดยดึงอากาศเย็นเข้าทางช่องขอบบนเหนือแป้นคีย์บอร์ดและด้านใต้เครื่องเพื่อระบายความร้อนและเป่าออกทางช่องด้านหลังและข้างเครื่องทั้งหมด 4 ช่อง แต่เราจะไม่เห็นชุดฮีตไปป์เพราะทางบริษัทติดมันเอาไว้อีกด้านถัดลงมาจากชุดคีย์บอร์ดที่วางมือนั่นเอง

ในส่วนนี้ผู้เขียนมั่นใจว่าหลายคนคงกังวลว่าถ้าติดชุดฮีตไปป์เอาไว้ใกล้กับผู้ใช้เช่นนั้นจะร้อนหรือมีปัญหาไหม ในส่วนนี้จากที่ผู้เขียนทดสอบเล่นเกมและทำงานโดยวางมือบนแป้นคีย์บอร์ดของ DELL G15 Gaming ต่อเนื่อง 2-3 ชั่วโมง ตัวเครื่องก็แค่อุ่นๆ เท่านั้น ไม่ได้ร้อนจนวางมือไม่ได้เหมือนเกมมิ่งโน๊ตบุ๊คในอดีตเลย และมีเสียงพัดลมโบลวเวอร์ความดังราว 58~61dB แทน ซึ่งถือว่าดังพอได้ยินว่าพัดลมกำลังทำงานอยู่

hwmonitor 1

อุณหภูมิในเครื่องตอนรันโปรแกรม Benchmark แล้วเช็คด้วย CPUID HWMonitor แม้จะไม่เห็นว่าซีพียู AMD Ryzen 7 6800H ตัวชิปโดยตรงจะร้อนเท่าไหร่ก็ตาม แต่ก็ดูจากการ์ดจอออนบอร์ด AMD Radeon Graphics แทนได้ว่าอุณหภูมิของซีพียูนั้นจะวิ่งอยู่ที่ 45~75 องศาเซลเซียส ซึ่งถือว่าไม่ร้อนมาก ดังนั้นจึงไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดการ Throttle Down ลดประสิทธิภาพตัวเองระหว่างใช้งานอยู่

User Experience

Dell G15 AMD Ryzen 6000 DSC00090

ประสบการณ์ใช้งาน DELL G15 Gaming Ryzen Edition ในฐานะเกมมิ่งโน๊ตบุ๊คสำหรับใช้เล่นเกมและทำงานตัดต่อของครีเอเตอร์จัดว่าทรงพลัง ใช้ทำงานได้หลากหลายตั้งแต่ทำงานออฟฟิศทั่วไปจนกระทั่งงานกราฟิคตัดต่อวิดีโอหรือภาพนิ่งก็ไม่มีปัญหา ถ้าใครคิดจะซื้อเอาไว้ทำงานแล้วจะซื้อโน๊ตบุ๊คซีพียู AMD มาใช้จะดีไหม ในยุค AMD Ryzen เช่นนี้ผู้เขียนกล่าวได้ว่าประสิทธิภาพของมันไล่เลี่ยกับ Intel Core Series ในราคาที่ถูกกว่าเสียด้วยซ้ำ

ด้านการเล่นเกม ยิ่งถ้าเกมไหนเน้นใช้พลังของซีพียู (CPU Intensive) ยิ่งไม่ต้องห่วง เพราะกำลังของ Ryzen 7 6800H มีให้ใช้เหลือเฟือและยังรีดประสิทธิภาพของการ์ดจอแยก NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti ได้ไหลลื่นไม่มีปัญหาเลยแม้แต่น้อย และพอมีแรมมาจากโรงงานอีก 16GB และเป็น DDR5 ก็รับส่งข้อมูลได้รวดเร็ว จากที่ลองใช้เล่นเกมฟอร์มใหญ่หลายๆ เกมในปัจจุบันนี้ ก็ได้เฟรมเรทสูงน่าประทับใจพอควร

หากจะพกพาไปไหนมาไหนและเอาไปใช้งานนอกสถานที่ ผู้เขียนแนะนำให้หากระเป๋าเป้ใบใหญ่สำหรับโน๊ตบุ๊ค 17.3 นิ้วมาเตรียมเอาไว้ เพราะขนาดเครื่องแม้จะอยู่ที่ 15.6 นิ้ว แต่ตอนทดลองใส่กระเป๋าขนาดดังกล่าว กลายเป็นว่าขอบและความหนาทำให้โน๊ตบุ๊ครั้งแนวซิปของกระเป๋าโดยปริยาย ทำให้ต้องย้ายจากช่องใส่โน๊ตบุ๊คมาใส่รวมกับช่องกลางที่เอาไว้ใส่อุปกรณ์เสริมแทน แต่เรื่องระยะเวลาใช้งานต้อง 8 ชั่วโมง 13 นาทีของ DELL G15 Gaming Ryzen Edition จัดว่านานดีไม่มีปัญหา หากพกไปประชุมหรือเข้าเรียนก็ไม่ต้องห่วงว่าแบตเตอรี่จะหมดเอาง่ายๆ แต่ถ้าวันนั้นไม่มั่นใจว่าจะต้องทำธุระนานไหม ก็แนะนำให้เตรียมอแดปเตอร์ใส่กระเป๋าไปเลยจะอุ่นใจที่สุด

อย่างไรก็ตาม จุดที่ผู้เขียนขอให้ทาง DELL ปรับปรุงเพื่อให้ Gaming Series ของทางบริษัทได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นในอนาคต คือใช้หน้าจอพาเนล IPS คุณภาพสูงเกรดเดียวกันทั้งหมด ไม่ต้องปรับแต่งสเปคให้วุ่นวายมีจอ 120Hz แต่ขอบเขตสีปานกลางแค่พอใช้งานได้ นั่นเพราะปัจจุบันนี้ครีเอเตอร์หลายๆ คนหันมาใช้เกมมิ่งโน๊ตบุ๊คมากขึ้น ถ้าทางบริษัทต้องการจับตลาดกลุ่มนี้ ต้องติดตั้งพาเนล IPS ขอบเขตสี 100% sRGB มาก่อนเป็นอันดับแรก

ถัดมาคือ ไม่กั๊กหัวอินเตอร์เฟส M.2 NVMe PCIe ช่องสำรองไว้ให้ตัวท็อปหรือรุ่นซีพียู Intel เท่านั้น ติดตั้งมันให้เป็นมาตรฐานสำหรับ G Series ทุกรุ่นไปเลย ให้ผู้ใช้ที่ต้องการอัพเกรดเพิ่มความจุ SSD ในเครื่องจะได้อัพเกรดได้อย่างสบายใจ และให้ดีผู้เขียนแนะนำว่าใส่ฟีเจอร์ LED Backlit มาคู่กันจะได้ช่วยให้เจ้าของเครื่องที่เลือกซื้อ G15 Gaming Ryzen Edition ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น

Conclusion & Award

Dell G15 AMD Ryzen 6000 DSC00092

DELL G15 Gaming Ryzen Edition เป็นเกมมิ่งโน๊ตบุ๊ครุ่นน่าสนใจซึ่งเอาใจทั้งกลุ่มคนทำงานด้วยสเปคที่รันโปรแกรมทั่วไปตั้งแต่งานเอกสารไปจนงานตัดต่อภาพหรือวิดีโอก็ได้สบายๆ และยังได้ Microsoft Office Home & Student 2021 มาให้ใช้ ซึ่งเกมมิ่งโน๊ตบุ๊คมีเพียงหยิบมือเท่านั้นที่แถมโปรแกรมนี้มาให้ตั้งแต่เปิดเครื่อง ส่วนการเล่นเกมก็มีโปรแกรม Alienware Command Center เอาไว้รีดประสิทธิภาพของตัวเครื่องให้ทำงานได้เต็มที่ แม้จะไม่ได้ติดตั้งมาให้ตั้งแต่แรกก็แนะนำให้โหลดมาติดตั้งไว้เลย ยิ่งถ้าใครหาเกมมิ่งโน๊ตบุ๊คที่ครบเครื่องแม้จะมีข้อสังเกตอยู่บ้างแต่ถ้ายอมรับมันได้ ก็ถือเป็นรุ่นที่น่าซื้อมาใช้งานอย่างแน่นอน

award

award new Battery Life

best battery life

เมื่ออัพเกรดซีพียูเป็น AMD Ryzen 7 6800H แล้วติดตั้ง AMD Chipset Driver เข้าไป G15 Gaming Ryzen Edition ก็จัดการพลังงานได้ดีมาก อยู่ได้นานถึง 8 ชั่วโมง ชนะเกมมิ่งโน๊ตบุ๊คหลายๆ รุ่นในปัจจุบันที่แบตเตอรี่ใช้ได้เฉลี่ยเพียง 5~7 ชั่วโมงไปได้อย่างสวยงาม

award new Gaming

best gaming

แม้จะเป็นการ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti แต่พอได้ Alienware Command Center ก็เร่งประสิทธิภาพตอนเล่นเกมได้ดีขึ้นมากและยังจัดการอุณหภูมิระบายความร้อนได้ดีมาก ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนรบกวนระหว่างใช้งานเลยแม้แต่น้อย

from:https://notebookspec.com/web/680554-review-dell-g15-gaming-ryzen-edition