คลังเก็บป้ายกำกับ: COMPUTER_UNION

ป้องกันและกู้คืนข้อมูลจากการมาเยือนของแรนซัมแวร์ [Guest Post]

เพื่อลดผลกระทบจากการโจมตีของแรนซัมแวร์ องค์กรต่างๆ ต้องการโซลูชันที่นอกเหนือจากหลักการของ Zero Trust เราจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่ช่วยลดผลกระทบของการแพร่กระจายของข้อมูลและปกป้องข้อมูลด้วยตัวเลือกการกู้คืนข้อมูลที่รวดเร็วและยืดหยุ่นด้วยกลยุทธ์ Zero Loss ของ Commvault ที่ประกอบด้วยพื้นฐาน 3 ประการ ดังนี้

1. End-To-End Data Visibility: การมองเห็นข้อมูลในองค์กรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง           

องค์กรจะไม่สามารถปกป้องข้อมูลได้หากไม่เห็นข้อมูลทั้งหมด Commvault เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถบริหารจัดการ

2. รองรับทุก Workload: Broadest Workload Protection

ความสามารถในการรองรับ Workload ได้อย่างครอบคลุมและยืดหยุ่นในทุกสภาพแวดล้อมทั้ง On-premises, Cloud, Hybrid-Cloud และ SaaS applications ได้แบบ Native ทำให้ช่วยลดช่องโหว่จากการโจมตีทางไซเบอร์ได้มากยิ่งขึ้น

3.การกู้คืนระบบได้อย่างรวดเร็วเพื่อความต่อเนื่องของธุรกิจ: Faster Business Response

ความสามารถในการกู้คืนข้อมูลสำรองจาก Secure Isolating Networks หรือจาก Commvault Cloud DR ซึ่งเป็น free service ในการสำรองข้อมูลเก็บไว้ที่ Cloud ของ Commvault เป็นต้น

โดย Commvault มีกระบวนการรักษาความปลอดภัยแบบหลายชั้น (Multilayer Security framework) ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติสากลด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ตามมาตรฐานขององค์กร NIST ด้วยกระบวนการดังต่อไปนี้

1) Identify – ประเมินค้นหาภัยคุกคามและลดความเสี่ยง ด้วยการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลที่สามารถรองรับการระบุตัวตนด้วย Multi-Factor Authentication (MFA), การจัดการสิทธิ์ใช้งานข้อมูลด้ายการกำหนด Role based security

2) Protect – ปกป้องข้อมูลด้วยการทำ Air Gap Solution สำหรับการจัดเก็บข้อมูลสำรองไว้ใน Secure zone (Isolating Networks) รวมไปถึงการทำ Immutable สำหรับป้องกันการลบและแก้ไขข้อมูลสำรอง

3) Monitor – ตรวจสอบ Activity ที่มีความผิดปกติและการแจ้งเตือนด้วย feature Ransomware Detection and Protection ผ่าน Single Dashboard Management

4) Respond – วิเคราะห์ข้อมูลและตอบสนองดูแลการปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ

5) Recover – ความสามารถในการกู้คืนข้อมูลโดยไม่มีข้อจำกัดด้านสภาพแวดล้อม เช่น การกู้คืนข้อมูลข้าม Hypervisor หรือ Cloud โดยไม่จำเป็นต้องอาศัย Third party

ทั้งหมดนี้ คือโซลูชันการป้องกันภัยจากแรนซัมแวร์ที่มีกระบวนการที่มาพร้อมกับการปกป้องข้อมูลแบบหลายชั้น ทำให้มั่นใจได้ว่าการมาเยือนของแรนซัมแวร์จะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของคุณ

ท่านใดสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชัน Commvault ได้ที่ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด โทร. 02-311-6881 #7151, 7158 หรือ Email : cu_mkt@cu.co.th

ทั้งนี้ทางคอมพิวเตอร์ยูเนี่ยนมีทีม CU as-a-Service ที่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สามารถให้คำแนะนำและปรึกษาด้านการออกแบบและดีไซน์โซลูชัน รวมถึงการให้บริการ POC และติดตั้งใช้งาน โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cu.co.th/distributor/service/ หรือแสกน QR Code

from:https://www.techtalkthai.com/commvault-protect-and-recovery-your-data-after-ransomware/

Pure1: AIOps platform ผู้ช่วยมือหนึ่งของ Pure Storage [Guest Post]

PURE1 : AIOps platform ผู้ช่วยมือหนึ่งเรื่อง Storage

ปัจจุบันข้อมูลที่อยู่ในโลกออนไลน์และออฟไลน์มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีจำนวนมหาศาล เป็นข้อมูลในทุกรูปแบบทั้งที่เป็นแบบ Structure data และ Unstructure data ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถูกนำมาใช้เป็นตัวขับเคลื่อนทางธุรกิจ นี่จึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเราต้องให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลเหล่านี้ การบริหารจัดการ Storage ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ข้อมูลที่จัดเก็บ มีความปลอดภัยมากขึ้น และสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของกระบวนการจัดเก็บ และเพิ่ม Performance ให้กับการทำงานของ Storage อีกด้วย

Pure1 ซึ่งเป็น AIOps platform ที่ออกแบบมาเฉพาะในเรื่องของการบริหารจัดการ Pure Storage ที่มีความสามารถครบครันในเรื่องของการจัดการ Storage แบบมืออาชีพ และมีความโดดเด่นในเรื่องของการใช้งานที่ง่าย สะดวกและรวดเร็ว โดยไม่ต้องติดตั้ง Component ใดๆ เพิ่มเติม และไม่มีค่า License สำหรับการใช้งานทุก feature ซึ่ง Pure1 จะช่วยให้ IT สามารถบริหารจัดการจากที่ใดก็ได้ผ่านระบบออนไลน์บนหน้าจอเดียว ผ่าน web browser หรือ smart phone และยังสามารถ Monitor สถานะได้แบบ full-stack ด้วย AIOps เพื่อช่วยสนับสนุนและวิเคราะห์เหตุการณ์ล่วงหน้า (predictive analysis and support) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ใน Pure1

Pure1 : Manage เฝ้าดูและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของ storage ทุกเครื่องในองค์กรของท่าน

Pure1 เป็น cloud-based แพลตฟอร์มที่บริหารจัดการ Storage และสนับสนุนใน 4 เรื่องหลักๆ ดังนี้

 • Manage : เฝ้าดูและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของ storage ทุกเครื่องในองค์กรของท่าน
 • Knowledge Base : เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับ Pure Storage อาทิ บทความ, คู่มือการใช้งาน และเอกสารอื่นๆ ของ FlashArray, FlashBlade รวมถึงโซลูชันต่างๆ
 • Community : ชุมชนสำหรับการเรียนรู้เพิ่มเติม, ซักถาม และแบ่งปันความรู้ระหว่างกัน
 • CVE Database : จัดเตรียมและรวบรวมข้อมูลช่องโหว่ความปลอดภัย เพื่อเปิดเผยสู่สาธารณะ (Common Vulnerabilities and Exposures – CVE’s) รวมถึงแจ้งผลกระทบที่อาจจะมีต่อซอฟต์แวร์ของ Storage ที่เรียกว่า Purity ในแต่ละ releases

ลูกค้าของ Pure Storage สามารถเข้าใช้งาน Pure1 ได้โดยตรงจาก web browser ในเครื่องคอมพิวเตอร์ PC , Notebook หรือ อุปกรณ์มือถือ เนื่องจาก Pure1 เป็น cloud-based ผู้ใช้งานจึงไม่มีความจำเป็นต้องมีเซิร์ฟเวอร์สำหรับติดตั้ง Pure1 และไม่ต้องดูแลหรืออัพเกรด Pure1 รวมทั้งไม่มีค่าใช้จ่ายของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ของ Pure1 ซึ่งจะมีทีมงานของ Pure Storage คอยจัดการให้เอง

PURE1 : Manage

เป็นหน้าต่างแรกเมื่อเริ่มต้นเข้าสู่ Pure1 โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกเมนูต่างๆ ได้ดังนี้

 • Overview : สำหรับดูบทสรุปหรือภาพรวมของการเฝ้าดูและติดตามข้อมูลของ FlashArray และ FlashBlade ที่เกี่ยวกับการใช้งาน, การประหยัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลด้วยการบีบอัดและลดความซ้ำซ้อน, ค่าประสิทธิภาพการทำงาน, replication และสถานะความพร้อมในการปกป้องข้อมูลให้ปลอดภัย ซึ่งรวมไปถึง Ransomware ด้วย
 • Marketplace : มีเมนูย่อยสำหรับการเลือกซื้อและสถานะการสั่งซื้อ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นลักษณะ cloud และ as-a-Service
 • Fleet : มีเมนูย่อยสำหรับการเฝ้าดูติดตามสถานะของ array, รายละเอียดของการแจ้งเตือนความผิดปกติ, วิเคราะห์ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการทำงาน, การจัดการเกี่ยวกับ subscriptions ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภท as-a-Service, การแสดงข้อมูลของสภาพแวดล้อมเสมือนที่ใช้ VMware ซึ่งรวมถึง I/O path จากแต่ละ VM ไปจนถึง FlashArray ในรูปแบบกราฟฟิก
 • Analytics : มีเมนูย่อยสำหรับแสดงข้อมูลของ latency/IOPS/Bandwidth, การวิเคราะห์แนวโน้มของการใช้ capacity ในปัจจุบันและอดีต แล้วนำมาคาดการณ์ผลกระทบต่อ array แต่ละ array ในด้านระยะเวลาที่สามารถรองรับความจุและความสามารถถรองรับ workload, การจัดทำรายงานแสดงข้อมูลในหลากหลายรูปแบบ โดยสามารถตั้งเวลาการจัดทำรายงานเป็น รายวัน หรือ รายสัปดาห์ หรือ รายเดือนได้
 • Protection : มีเมนูย่อยสำหรับดูข้อมูล, กิจกรรมและสถานะของ replication, snapshots ทั้งหมดของ array, pods, file systems
 • Messages : มีเมนูย่อยสำหรับดูข้อมูลการแจ้งเตือนความผิดปกติ, ประวัติการใช้งาน array, ประวัติผู้ใช้งานและ REST API ที่เข้าถึง array
 • Support : สำหรับบริหารจัดการเคสและแจ้งปัญหา เช่น การเปิดเคสและแจ้งปัญหา, ติดตามสถานะของเคสและปัญหา, ยกระดับความเร่งด่วนของการแก้ไขปัญหา, การติดต่อกับทีมสนับสนุนของ Pure Storage และ การนัดหมายเพื่ออัพเกรดซอร์ฟแวร์ Purity

Pure1 Manage – Planning Page

ลูกค้าสามารถใช้ Planning Page เพื่อวางแผนการใช้งาน storage ในอนาคตจากการใช้งานปัจจุบันหรือจำลองการเพิ่มปริมาณงาน (workload) หรือจำลองการอัพเกรดฮาร์ดแวร์ (Hardware Simulations) โดย Pure1 จะคาดการณ์ความสามารถในการรองรับงาน และ ความจุ (Capacity)  ให้อย่างรวดเร็ว

การแสดงกราฟข้อมูลในช่วงเวลาที่ผ่านมาและประมาณการในอนาคตของเปอร์เซ็นต์โหลดและความจุ

กราฟจะแสดงข้อมูลเปอร์เซ็นต์โหลดและข้อมูลความจุ โดยข้อมูลแต่ละชนิดจะแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยเส้นแนวตั้งสีเทา ด้านซ้ายของเส้นสีเทาแสดงกราฟข้อมูลในอดีตและด้านขวาแสดงข้อมูลที่คาดการณ์ในอนาคต สามารถใช้งานได้โดยเลือก array ที่สนใจ แล้วเลือก load/capacity matric และ ช่วงเวลาคาดการณ์เป็น 1, 3, 6 เดือน หรือ 1ปี

การจำลองอัพเกรดฮาร์ดแวร์ (Hardware Simulations)

ลูกค้าสามารถจำลองเพื่อคาดการณ์ผลลัพธ์ที่จะได้จากการ อัพเกรดคอนโทรลเลอร์ และ เพิ่มความจุ หรือ การเพิ่ม array ใหม่ โดยสามารถใช้งานด้วยเลือก array แล้วการกดปุ่ม Simulate Hardware สีฟ้า

จะได้หน้าต่างตัวอย่างด้านล่าง

 1. สำหรับเลือกคอนโทรลเลอร์ที่ต้องการจำลองการอัพเกรดจากคอนโทรลเลอร์ปัจจุบัน
 2. หรือเลือกอัพเกรด/เพิ่ม ความจุ โดยจะแสดงความจุปัจจุบันและสามารถเลือกเพิ่มความจุ หรือ เพิ่มความจุพร้อม expansion shelf
 3. แสดงบทสรุปผลลัพธ์ของการ อัพเกรดความจุ เปรียบเทียบกับค่าปัจจุบัน
 4. ปุ่มขอใบเสนอราคา ตามสิ่งที่เลือกอัพเกรดไว้
 5. กราฟแสดงผลลัพธ์การคาดการณ์ของโหลดและความจุตามที่เลือกอัพเกรดไว้
 6. แสดงบทสรุปผลลัพธ์ของการจำลองการอัพเกรดของ เปอร์เซ็นต์โหลด และ เปอร์เซ็นต์ความจุใช้งาน
 7. ปุ่มควบคุม สำหรับ แก้ไขหรือยกเลิก เงื่อนไข,การตั้งค่าการจำลอง

Pure1 Manage – Virtual Machines (VM Analytics)

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันได้ทำให้เกิดข้อมูลในอัตราที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นหัวใจสำคัญในยุคของ Digital Transformation ดังนั้น การเข้าถึงและเข้าใจในข้อมูลอย่างชัดเจนตลอดจนการจัดการที่สะดวกราบรื่น จึงเป็นปัจจัยที่ช่วยให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จและสามารถเดินหน้าต่อไป ฝ่ายไอทีจำเป็นต้องพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง, ลดค่าใช้จ่าย, และตอบสนองความต้องการทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว เป็นความท้าทายของฝ่ายไอทีที่ต้องดูแลทั้ง Server, Network และ Storage ที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยงบประมาณที่จำกัด

PURE1 VM ANALYTICS ช่วยให้คุณได้แผนที่ของ infrastructure ทั้งหมดมาแสดงในหน้าจอเดียวด้วยรูปแบบที่เป็นกราฟฟิก สามารถเจาะลึกไปสู่ปัญหาด้วยการตั้งค่าตัวกรอง รวมถึงแสดงรายละเอียดของประสิทธิภาพและสถานะของ infrastructure โดยมีความสามารถหลักๆ ดังนี้

 • ช่วยให้ระบุปัญหาด้านประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว ระหว่าง VMs, volumes, arrays, hosts, และ data stores
 • ลดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา
 • แสดงเส้นทางการเชื่อมโยงจาก disk และ VM ไปยัง Storage  และวิเคราะห์การส่งผ่านข้อมูลในแต่ละเส้นทาง ในรูปแบบกราฟฟิก
 • แสดงประสิทธิภาพของ storage และ VM ในรายละเอียดของ read/write IOPS, bandwidth, latency, และ ปริมาณการใช้ CPU/memory
 • ระบุและคืนทรัพยากรที่ VM ไม่ได้ใช้งานแล้ว
 • ระบุ VM ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดและต่ำที่สุด
 • ช่วยวางแผนการจัดการบนพื้นฐานข้อมูลเชิงลึก, เจาะลึกในจุดที่สนใจ, จัดเรียงและฟิลเตอร์ขอบเขตของปัญหา

หมายเหตุ: ลูกค้าของ Pure Storage สามารถใช้งาน VM Analytics ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย license ใดๆ เพิ่มเติม

ท่านใดสนใจติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Pure Storage ได้ที่ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด โทร. 02-311-6881 #7151, 7158 หรือ Email : cu_mkt@cu.co.th

ทั้งนี้ทางคอมพิวเตอร์ยูเนี่ยนมีทีม CU as-a-Service ที่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สามารถให้คำแนะนำและปรึกษาด้านการออกแบบและดีไซน์โซลูชัน รวมถึงการให้บริการ POC และติดตั้งใช้งาน โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cu.co.th/distributor/service/ หรือแสกน QR Code

เขียนโดย

จารึก อรรฆยากร, Presales Specialist – บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด

from:https://www.techtalkthai.com/enhance-your-pure-storage-with-pure1-aiops-platform/

[บทสัมภาษณ์] Commvault : มากกว่า Backup Solution สู่แพลตฟอร์ม Data Management

ผู้ทำงานด้านไอทีต่างรู้จักกับชื่อของ Commvault ดีอยู่แล้วในฐานะซอฟต์แวร์สำรองและกู้คืนข้อมูลคุณภาพสูง โดยในวันนี้ทีมงาน TechTalkThai ได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณ Alicia Joseph, Regional Director, Southeast Asia ของ Commvault ซึ่งเธอได้ช่วยปรับโฟกัสให้เราเข้าใจได้ว่าปัจจุบัน Commvault ไม่ใช่แค่โซลูชัน Backup อีกต่อไปแต่ก้าวเข้าสู่ Data Management Platform มาร่วมกันค้นหาความหมายที่แท้จริงในบทความนี้กันครับ ในวาระเดียวกันนี้คุณศุภกิจ ติยะวัชรพงศ์, Managing Director จาก Computer Union พันธมิตรหลักของ Commvault ก็ได้มาให้ข้อมูลถึงตลาดในประเทศไทยเช่นกัน

คุณ Alicia Joseph, Regional Director, Southeast Asia – Commvault

นิยามของ Data Management

เคยสงสัยไหมครับว่า Data Management คืออะไร? ท่านอาจจะพบกับคำศัพท์ที่น่าสับสนนี้ในหลากหลายการนำไปใช้ แต่ข้อมูลที่คุณ Alicia แนะนำผ่านประสบการณ์ของเธอในการทำงานมาหลายสิบปีได้ชี้แนะให้เรากระจ่างถึงความหมายที่แท้จริงโดยเฉพาะในกลุ่มของโซลูชันการปกป้องข้อมูลในท้องตลาดที่ใช้คำนี้อ้างถึงยุคถัดไปของการสำรองและกู้คืนข้อมูล ซึ่ง Data Management ประกอบด้วย 5 คุณสมบัติคือ

1.) Data Protection/ Data Backup ความสามารถในการสำรองและกู้คืนข้อมูลแบบเดิมที่เราคุ้นเคยกันมานาน

2.) Data Security ความสามารถในการต่อกรกับภัยคุกคามที่จ้องเล่นงานข้อมูลโดยเฉพาะเช่น แรนซัมแวร์ที่พยายามทำลายล้างข้อมูลทั้งหมด ซึ่งตัวโซลูชันเองจึงต้องคิดค้นวิธีการบางอย่างมาต่อกรกับความพยายามนี้

3.) Data Compliance มอบความสามารถให้องค์กรบริหารจัดการข้อมูลได้ตามระเบียบข้อบังคับ และกฏหมายด้านข้อมูล

4.) Data Transformation ในยุคของการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัลที่กว้างใหญ่ ข้อมูลนั้นมีการเคลื่อนไหวอย่างไร้ขอบเขตเช่น ย้ายข้อมูลจาก On-premise สู่คลาวด์ หรือจากคลาวด์สู่คลาวด์ การนำข้อมูลจริงไปใช้ทดลอง และอื่นๆ ดังนั้นโซลูชันที่ท่านใช้อยู่จะต้องอำนวยความสะดวกให้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้โดยง่าย

5.) Data Insight/ Visibility ผู้ดูแลสามารถเห็นภาพของข้อมูลได้อย่างครบวงจรตั้งแต่ช่วงเวลาที่เกิดขึ้น สถานที่จัดเก็บ และจุดประสงค์ของการเก็บใช้งาน เมื่อเข้าใจภาพแล้วจึงสามารถจัดการข้อมูลได้อย่างแท้จริง

นี่คือคุณสมบัติทั้ง 5 ในโซลูชันใดๆที่เรียกตัวเองว่า Data Management โดยสินค้าของแต่ละเจ้าก็จะมีวิธีการทำงานในแบบของตัวเอง แต่น้อยรายที่จะมีความครบครันอย่าง Commvault ซึ่งไม่เพียงแค่มี Function ครบถ้วน อยู่ใน Single Data Management Platfrom แล้ว แต่การเริ่มต้นยังทำได้ง่าย ปราศจากแนวคิดแบบเสริมส่วนประกอบภายหลัง สำหรับผู้สนใจสามารถขอคำปรึกษาออกแบบได้จากทีมงาน Computer Union

อนาคตของโซลูชันด้านการบริหารจัดการข้อมูลในประเทศไทย

Commvault ประกอบธุรกิจมาอย่างยาวนานซึ่งคุณ Alicia ได้ยืนยันในคำตอบเมื่อถูกถามถึง ความต้องการที่มองหาโซลูชันด้านการบริหารจัดการข้อมูลว่า ” เรายังไม่เห็นโอกาสที่ข้อมูลจะเติบโตน้อยลงเลยนะ จากที่ประกอบธุรกิจมายาวนาน มีแต่จะเพิ่มขึ้นทุกวัน ความเป็นจริงก็คือทุกองค์กรก็ยังคงรักษาข้อมูลเก่าไว้ แต่ข้อมูลใหม่จากระบบหลั่งไหลเข้ามาทุกวินาที โดย IDC เองยังคาดการณ์ว่าในปี 2025 จำนวนข้อมูลดิจิตัลทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 163 zettabytes ด้วยเหตุนี้เองตลาดโซลูชันการจัดการด้านข้อมูลยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อไป

นอกจากแรงผลักดันในเชิงปริมาณของข้อมูลแล้ว แรนซัมแวร์เองยังคงเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงและเพิ่มจำนวนขึ้นไม่แพ้กัน โดยอ้างอิงข้อมูลจาก IDC คาดการณ์ว่าการลงทุนด้านโซลูชั่นและบริการด้านความปลอดภัยในเอเชียแปซิฟิกจะเพิ่มขึ้น 15.5% จากปี 2564 เนื่องการเพิ่มขึ้นของการโจมตีทางไซเบอร์และแรนซัมแวร์

คุณศุภกิจ ติยะวัชรพงศ์, Managing Director จาก Computer Union

จากการให้คำปรึกษาลูกค้าจำนวนมากในประเทศไทย คุณศุภกิจได้ชี้ให้เห็นว่าองค์กรในประเทศไทยต่างตระหนักถึงเรื่องเหล่านี้เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆในโลก ผนวกกันกับความกดดันในเรื่องกฏหมายด้านข้อมูลส่วนบุคคล ทำให้ทุกองค์กรจัดความสำคัญด้านความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลเป็นลำดับต้นๆ เพราะหากเกิดความเสียหายขึ้นการกู้คืนความเชื่อมั่นภายหลังเป็นเรื่องไม่ง่ายและใช้เวลานาน

สำหรับธุรกิจในประเทศไทยเองคุณศุภกิจได้แนะนำให้องค์กรวางแผนด้านการจัดการข้อมูลดังนี้

1.) ต้องเข้าใจนิยามของ Data Management เสียก่อน เพื่อจะได้ทราบความต้องการของตนว่าอยู่จุดไหน ซึ่งแรกเริ่มท่านอาจจะไม่ได้ใช้ทั้งหมด โดย Commvault มีครบทุกองค์ประกอบเตรียมไว้แล้ว หากในอนาคตลูกค้าต้องการความสามารถเพิ่มก็พร้อมใช้ได้ทันที

2.) Zero Loss จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเครื่องมือที่ท่านมีสามารถบูรณาการภาพข้อมูลทุกแห่งหน สามารถมองเห็นความเคลื่อนไว้ได้ทุกที่ทุก platform ทั้ง Cloud, On-premise, VM และ Container

3.) รู้เร็ว และแก้ไขเร็ว โอกาสถูกโจมตีมีเสมอ แต่เครื่องมือที่มีจะช่วยกู้คืนสถานการณ์มาได้อย่างไรให้รวดเร็วที่สุดและง่ายที่สุด

Simplify, Unify in One Intelligence data Management Platform

“Simplify, Unify in One Intelligence data Management Platform” ประโยคนี้ถูกพูดถึงตลอดการสัมภาษณ์จากคุณ Alicia ให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่ Commvault สรรสร้างขึ้นมาเพื่อลูกค้าทุกราย โดยความหมายที่แท้จริงก็คือ Commvault ทราบดีว่าปัจจุบันระบบไอทีซับซ้อนมากเกินไป ด้วยเหตุนี้เองซอฟต์แวร์ที่ดีคือซอฟต์แวร์ที่เข้าใจง่ายพร้อมใช้งาน ผู้ใช้ไม่ต้องปรับตัวเยอะ ทุกอย่างเน้นความเป็นอัตโนมัติบน Platform เดียว ซึ่งไม่เพียงแค่เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่การปฏิบัติงานเท่านั้น แต่เชื่อหรือไม่ว่าในโลกแห่งความเป็นจริงนี้ Human Error คือปัจจัยสำคัญที่เพิ่มโอกาสในความเสียหายของข้อมูล ดังนั้นหากหลีกเลี่ยงงานจากน้ำมือมนุษย์ได้เท่าไหร่ความเสี่ยงย่อมลดลงเช่นกัน

ไม่ว่าข้อมูลขององค์กรจะอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบใด โดยปณิธานที่แน่วแน่ของ Commvault คือการช่วยจัดการข้อมูลของลูกค้าได้ในทุกฮาร์ดแวร์ หรือคลาวด์ใดๆ เช่น ผู้ใช้งานคลาวด์ส่วนใหญ่มักจะตระหนักถึงปัญหาในภายหลังเมื่อใช้งานคลาวด์ไประยะหนึ่งว่า การย้ายข้อมูลออกนั้นไม่ง่ายเลย แต่หากเป็นผู้ใช้งาน Commvault สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหา หรืออีกกรณีการย้ายข้อมูลข้าม Hypervisor จาก VMware สู่ Hyper-V กรณีนี้ก็สร้างผลกระทบให้ผู้ใช้งาน Commvault น้อยมากเพราะทำได้อย่างอัตโนมัติ โดย Commvault สามารถทำงานร่วมกับผู้ผลิตฮาร์ดแวร์และคลาวด์ได้มากมายทั้ง Dell, IBM, HPE, VMware, Azure, Huawei Cloud, AWS, Google และอื่นๆ ติดตามเพิ่มเติมได้ที่นี่

ลูกค้าต้องสามารถย้ายข้อมูลข้ามคลาวด์ หรือฮาร์ดแวร์ใดก็ได้ ไม่ใช่แค่ง่ายแต่ยังทำงานได้แบบ Native” — คุณ Alicia กล่าว

การขาดแคลนผู้มีทักษะด้านไอทีในตลาดงานเริ่มเห็นได้ชัดขึ้นเรื่อยๆและเป็นกันทั้งโลกก็ว่าได้ ดังนั้นหัวใจสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือโซลูชันต้องไม่สร้างภาระเพิ่มให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ตรงนี้เอง Commvault จึงได้สร้างแพลตฟอร์มที่สามารถตอบโจทย์เรื่องต่างๆในตัวเอง ซึ่งไม่ว่าต้องการบริหารจัดการข้อมูลที่เกิดขึ้นที่ใด ลูกค้าก็สามารถใช้เครื่องมือเดียวกันนี้ของ Commvault ทำงานได้ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะมีความต้องการอย่างไรก็ตามเช่น การทำงานเรื่อง Compliance, Backup & Restore หรืออื่นๆ

ในยุคที่ข้อมูลเติบโตอย่างไร้ที่สิ้นสุด องค์กรต้องเผชิญกับความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งเรื่องของฮาร์ดแวร์จัดเก็บข้อมูลยี่ห้อใหม่ๆ ผู้ให้บริการคลาวด์ที่นำเสนอเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับงานแต่ละด้าน แน่นอนว่าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดองค์กรได้เข้าสู่ยุคแห่ง Multi-cloud ลึกไปกว่านั้นเราไม่ได้มีแค่ On-premise, VM และ Cloud แต่ยังมีเลเยอร์ย่อย Kubernetes หรือ SaaS ที่เพิ่มขึ้นรายวัน นี่คือความท้าทายที่เกิดขึ้นแล้วในองค์กร ด้วยเหตุนี้การจัดการกับข้อมูลจึงไม่เหมือนที่แล้วมา ทำให้เราต้องการเครื่องมือเดียวที่ตอบโจทย์อย่างครอบคลุม และนั่นคือหัวใจสำคัญที่ Commvault กำลังบอกกับพวกเราทุกคนว่า “Simplify, Unify in One Intelligence data Management Platform”

แนวทางการให้บริการของ Commvault ในประเทศไทยผ่านทาง Computer Union

Commvault ได้วางแผนกลยุทธ์ร่วมกับทาง Computer Union ในการรุกตลาดในไทยให้มากขึ้นด้วยขีดความสามารถของ Data Management Platform โดย Commvault เองได้เล็งเห็นความแข็งแกร่งในการบริหารด้านไอทีอย่างครบวงจรของ  Computer Union ซึ่งคุณศุภกิจได้กล่าวเสริมว่า ทาง CU เองเราเน้นโซลูชันที่ช่วยเหลือลูกค้าทั้งในด้าน Cost Optimization , Operation in New Normal และ Sustainable Business Process ด้วยการชู 4 โซลูชันหลัก คือ Hybrid Cloud, Business Analytics & AI &IOT, Security และ Application/ Data Modernization ซึ่งก็สอดคล้องกับโซลูชันของ Commvault ที่เป็น Data Management Platform ที่มีความแข็งแกร่งในตัวผลิตภัณฑ์ทั้งในเรื่องของความครบวงจร ครอบคลุมทุกสภาพแวดล้อมที่องค์กรเป็นอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งยังไม่ยึดติดกับฮาร์ดแวร์ ซึ่งทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์หรือคลาวด์ต่างๆได้ในเชิงลึก รวมถึงความง่ายในการใช้งาน ทำให้ Computer Union ตัดสินใจนำ Commvault เข้ามาทำตลาดในไทยก็ช่วยให้เรา design solution ได้ครบถ้วนให้กับลูกค้า และ CU เองก็ยังช่วยสนับสนุนด้าน POC, Technical Skill ต่าง ๆ และการ Implementation

หลายครั้งที่เราไม่ได้คาดหวังที่จะขายให้ลูกค้า เราเพียงพยายามช่วยลูกค้าแก้ปัญหาต่างหาก เพราะผมเชื่อว่าเมื่อเราช่วยเขาได้ ความไว้วางใจนั้นก็ย้อนกลับมาหาเราเอง” — คุณศุภกิจกล่าวทิ้งท้าย

ท่านใดสนใจติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชัน Commvault ได้ที่

บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด โทร. 02-311-6881 #7151, 7158 หรือ Email : cu_mkt@cu.co.th

ทั้งนี้ทางคอมพิวเตอร์ยูเนี่ยนมีทีม CU as-a-Service ที่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สามารถให้คำแนะนำและปรึกษาด้านการออกแบบและดีไซน์โซลูชัน รวมถึงการให้บริการ POC และติดตั้งใช้งาน โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cu.co.th/distributor/service/ หรือแสกน QR Code

from:https://www.techtalkthai.com/interview-commvault-is-data-management-platform/

Commvault โซลูชันจัดการและปกป้องข้อมูลในการทำ Cloud Transformation

Cloud Transformation เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบ Digital Transformation ซึ่งหลายท่านคงเคยได้ยินกับนโยบายของ Cloud First ทั้งนี้การประยุกต์ใช้งานคลาวด์มีปัจจัยมากมายที่องค์กรต้องคิด แต่หัวใจสำคัญที่แท้จริงก็คือ “ข้อมูล” ที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งต้องปกป้องไว้ไม่ให้เกิดความเสียหาย โดยเราจะมาพูดถึงปัจจัย 3 ประการ หากท่านต้องมองหาโซลูชันด้านการจัดการและปกป้องข้อมูลในการทำ Cloud Transformation

1) สามารถรองรับข้อมูลได้ทุก Workload

โซลูชันที่สามารถรองรับข้อมูลที่กระจายตัวอยู่บนหลากหลายแพลตฟอร์มได้ จะช่วยลดความซับซ้อน เพิ่มความคล่องตัวและยืดหยุ่นต่อการบริหารจัดการข้อมูลในทุก Environment รวมไปถึงยังช่วยป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลและลดช่องโหว่จากการโจมตีทาง Cyber Attack อีกด้วย ด้วยเหตุนี้เอง นี่คือสิ่งสำคัญว่าทำไมโซลูชันการปกป้องข้อมูลต้องมีความสามารในการถรองรับ Workload ได้อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเก่าอย่าง AS/400 หรือเทคโนโลยีสมัยปัจจุบันอย่าง SaaS และ Container เป็นต้น

ในมุมของ Commvault เองผู้ใช้งานสามารถมีทางเลือกกับการวางกลยุทธ์ทั้งในรูปแบบของ Cloud/Multi Cloud ร่วมทั้ง Hybrid Cloud Solution โดยอาจจะเป็นการเริ่มต้นจากการใช้งานบน On-premise และย้าย(Migration Data) ไปสู่ Cloud หรือบริหารจัดการข้อมูลผ่านบริการ SaaS มายัง On-premise หรือสำรองข้อมูลบน Cloud เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ต้องย้ายออกข้อมูล โดยสามารถเลือกผสมผสานโซลูชันด้วย Commvault ไม่ว่าจะเป็น Scale-out with HCI Solution (HyperScale X), Cloud Storage (Metallic) และซอฟต์แวร์ Backup & Recovery

2) การรวบรวมและคัดกรองข้อมูล (Data Consolidation)

การย้าย (Migration Data) ข้อมูลโดยที่ไม่ได้คัดกรองข้อมูลเป็นเรื่องที่ไม่สมควรทำอย่างยิ่ง จากผลสำรวจพบว่า ข้อมูลในองค์กรมากกว่า 50% ประกอบไปด้วยข้อมูลที่มีความซ้ำซ้อนกัน ,ข้อมูลที่ไม่ได้ใช้งานแล้วและไม่ได้สร้างคุณค่าให้กับองค์กรแล้ว เราเรียกว่า ROT Data ซึ่งนำไปสู่ปัญหาการกระจัดกระจายของข้อมูล (Data fragmentation and sprawl) ทำให้องค์กรต้องมีต้นทุนการจัดเก็บข้อมูลที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงความเสี่ยงการถูกโจรกรรม/การละเมิดข้อมูลจากภัยคุกคามต่างๆ โดย Commvault มีโซลูชัน File Storage Optimization สำหรับบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร สำหรับค้นหา (Advanced search) และคัดกรองข้อมูล(Data Consolidation) เพื่อเตรียมพร้อมในการย้าย (Migration Data) ข้อมูลไปสู่ระบะ Cloud ได้

3) ความยืดหยุ่นและคล่องตัว

นอกจากโซลูชันการสำรองข้อมูลจาก Commvault จะครอบคลุมกับ Workload ทุกประเภทในองค์กรแล้ว โซลูชันจาก Commvault ยังรองรับการขยายตัวได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการ Scale Out หรือกระจายข้อมูลไปยังผู้ให้บริการคลาวด์หลายเจ้า หรือ Storage ยี่ห้อที่ต่างกันก็ทำงานร่วมกันได้ โดยสามารถบริหารจัดการผ่าน Single Management Platform เดียวกันได้ ผ่านหน้า Dashboard Report ที่ทำให้มองเห็นภาพรวมข้อมูลขององค์กร ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถ Monitoring และแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการทำ Default Configuration สำหรับการกำหนด Backup and Recovery plan เพื่อลดความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ (Human Error) และทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ท่านใดสนใจติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชัน Commvault ได้ที่

บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด โทร. 02-311-6881 #7151, 7158 หรือ Email : cu_mkt@cu.co.th

ทั้งนี้ทางคอมพิวเตอร์ยูเนี่ยนมีทีม CU as-a-Service ที่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สามารถให้คำแนะนำและปรึกษาด้านการออกแบบและดีไซน์โซลูชัน รวมถึงการให้บริการ POC และติดตั้งใช้งาน โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cu.co.th/distributor/service/ หรือแสกน QR Code

from:https://www.techtalkthai.com/commvault-for-cloud-transformation-data-protection/

ปกป้องข้อมูลธุรกิจของคุณให้ปลอดภัยจากแรนซัมแวร์ด้วย Commvault

แรนซัมแวร์เป็นหนึ่งในภัยคุกคามที่สร้างความเสียหายให้แก่องค์กรอยู่สม่ำเสมอ หลายปีที่ผ่านมาแนวโน้มภัยคุกคามของแรนซัมแวร์ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยืนยันจากสถิติปี 2020 พบว่ามีเหตุการถูกโจมตีจากแรนซัมแวร์เพิ่มขึ้นกว่า 435% และ 60% ขององค์กรประสบกับการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ความสูญเสียจากแรนซัมแวร์มีหลายระดับทั้งในเรื่องของผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจที่อาจหยุดชะงัก ประสบการณ์แย่ๆต่อลูกค้า และภาพลักษณ์ของแบรนด์ ซึ่งความเสียหายเหล่านี้อาจต้องใช้เวลาเยียวยาหลายปี อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญและกระทบโดยตรงคือการกู้คืนข้อมูลอาจใช้เวลาถึงหลายเดือนหรืออาจทำไม่ได้เลย แม้โดยเฉลี่ยแล้วค่าไถ่จะอยู่ที่ 154,000 เหรียญสหรัฐฯ แต่ก็เคยมีเคสที่เหยื่อยอมจ่ายค่าไถ่สูงถึง 71 ล้านเหรียญสหรัฐฯ นั่นชี้ให้เห็นว่าข้อมูลมีความสำคัญแค่ไหน ดังนั้นองค์กรจึงควรมีโซลูชันการปกป้อง ตรวจจับ และกู้คืนข้อมูลจากแรนซัมแวร์

Commvault สามารถช่วยองค์กรให้พร้อมรับมือภัยจากแรนซัมแวร์ด้วยความสามารถต่างๆ โดยการลดพื้นผิวการโจมตี (Attack Surface) ด้วยฟีเจอร์ Immutable ที่ไม่ยึดติดกับฮาร์ดแวร์ใดๆ หรือการทำ Air Gapping รวมถึงมีกลไกด้าน AI และ Honeypot เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมที่ต้องสงสัยต่างๆให้คุณจำกัดความเสียหายได้แต่เนิ่นๆ มองเห็นภาพรวมของข้อมูล ทำให้บังคับใช้ Policy เป็นไปได้ในทิศทางในเกณฑ์เดียวกัน พร้อมตอบสนองกู้คืนข้อมูลได้อย่างฉับไว ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติสากลด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ตามมาตรฐานของ NIST ด้วยหลักการดังนี้

               1) Identify – ประเมินค้นหาภัยคุกคามและลดความเสี่ยง ด้วยการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลที่สามารถรองรับการทำ Multi-Factor Authentication (MFA) ที่หลากหลาย การจัดการสิทธิ์ใช้งานข้อมูลด้ายการกำหนด Role based security รวมไปถึงการทำ Encryption Data และ Audit report เพื่อติดตามและตรวจสอบย้อนหลัง

               2) Protect – ปกป้องข้อมูลด้วยการทำ Air Gap Solution สำหรับการจัดเก็บข้อมูลสำรองไว้ใน Isolating Networks รวมไปถึงการทำ Immutable สำหรับป้องกันการลบและแก้ไขข้อมูล

               3) Monitor – ตรวจสอบ Activity ที่มีความผิดปกติและการแจ้งเตือนด้วย feature Ransomware Detection and Protection ผ่าน Single Dashboard Management

               4) Respond – วิเคราะห์ข้อมูลและตอบสนองดูแลการปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ

               5) Recover – ความสามารถในการกู้คืนข้อมูลและระบบได้อย่างรวดเร็ว เช่นการกู้คืนข้อมูลสำรองจาก Isolating Networks, Commvault Cloud DR ซึ่งเป็น free service ในสำรองข้อมูลเก็บไว้ที่ Cloud ของ Commvault เป็นต้น

นอกจาก Commvault จะช่วยตอบโจทย์ในด้านการป้องกันข้อมูลจากแรนซัมแวร์แล้ว Commvault ยังมีโซลูชันการปกป้องข้อมูลที่มีประสิทธิภาพที่ครอบคลุมไปถึงเรื่องการทำ Disaster Recovery ที่สามารถลดปริมาณงานของผู้ดูแลระบบ, ลดความซ้ำซ้อนของเครื่องมือ, ประหยัดการลงทุน และช่วยลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจาก Human Error ได้อีกด้วย

ท่านใดสนใจติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชัน Commvault ได้ที่

บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด โทร. 02-311-6881 #7151, 7158 หรือ Email : cu_mkt@cu.co.th

ทั้งนี้ทางคอมพิวเตอร์ยูเนี่ยนมีทีม CU as-a-Service ที่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สามารถให้คำแนะนำและปรึกษาด้านการออกแบบและดีไซน์โซลูชัน รวมถึงการให้บริการ POC และติดตั้งใช้งาน โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cu.co.th/distributor/service/ หรือแสกน QR Code

from:https://www.techtalkthai.com/protect-your-business-data-from-ransomware-with-commvault/

เก็บตกภาพบรรยากาศงานสุดยิ่งใหญ่ CU Solutions Day ครบเครื่องเรื่องเทคโนโลยีอย่างแท้จริง

ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่กับงาน CU Solutions Day จัดโดยบริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด โดยมีผู้เข้าร่วมงานไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรด้านไอทีกว่า 400 ท่าน เพื่อรับทราบข้อมูลและเทคโนโลยีที่น่าสนใจ

Enterprise ITPro ได้มีโอกาสได้รับเชิญไปร่วมงาน CU Solutions Day เปิดประตูสู่ธุรกิจยุคดิจิตอล เป็นงานที่รวมเอาเทคโนโลยีด้านไอทีชั้นนำจากผู้ให้บริการในระดับโลก ซึ่งเป็นคู่ค้ากับทาง บริษัท คอมพิวเตอร์ ยูเนี่ยน จำกัด มาจัดแสดงภายในงาน

 

โดยเริ่มต้นนั้น คุณศุภกิจ ติยะวัชรพงศ์ Managing Director Enterprise Systems Distributor Business จากทาง คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน ได้ขึ้นมากล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานสัมมนาพร้อมทั้งมาแบ่งปันประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงนวัตกรรมต่างๆ มาให้เราได้ทราบ

คุณศุภกิจ ติยะวัชรพงศ์

จากนั้นเป็นการจัดเสวนาโต๊ะกลม โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่านมาอธิบายถึงเรื่องราวที่น่าสนใจ ภายในหัวข้อ Without IT Infrastructure Transformation, Business Transformation can’t happen โดยได้หยิบยกเอาเรื่องราวประโยชน์จากการใช้งานโซลูชั่นที่ทาง CU นำเสนอให้แก่ลูกค้ามาเล่าให้ผู้ฟังสัมมนาได้ทราบ เป็นการเน้นถึงการใช้เทคเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรมากที่สุด

และในช่วงก่อนที่จะไปพักรับประทานอาหารว่าง ก็มีการบรรยายเกี่ยวกับหัวข้อ CU-as-a-Services ที่เป็นอีกไฮไลต์ที่น่าสนใจในภาคเช้า โดยมีวิทยากรมาให้การบรรยายถึงสองท่านในประเด็นนี้

หลังจากที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วกลับเข้ามาสู่การบรรยายต่อ แต่คราวนี้จะเป็นไปในลักษณะการแบ่งเป็นแทร็คในการบรรยายโดย มีแทร็คอยู่ด้วยกัน 3 หัวข้อใหญ่อันประกอบด้วย Hybrid Cloud and Data Modernization ซึ่งในห้องบรรยายนี้จะมีเรื่องที่น่าสนใจ เช่น Cloud Native: The Modern Way to Develop Software, เรื่อง Modernizing Business for Hybrid Cloud, Enterprise Business Continuity and Disaster Recovery by Pure Storage เป็นต้น

ส่วนในห้องที่สองจะเป็นเรื่อง IT Security มีหัวข้องที่น่าสนใจเช่น IBM Security QRadar XDR, GReater Data Pervention with Isolation Technology, MOdernize Your Identity Investment with IBM Security Verify เป็นต้น

และห้องที่สามจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของ Business Automation and Data & AI โดยมีห้วข้อย่อย เช่น AI for Business Case, IT Automation with Ansible, Accelerate Growth and Performance with End-to-End Business Automation เป็นต้น

กล่าวโดยสรุปจากงานในครั้งนี้ เรียกได้ว่าเป็นการนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านไอทีที่ล้ำสมัย สอดรับกับธุรกิจในยุคปัจจุบันอย่างแท้จริง โดยผู้เข้าร่วมสัมมนานอกจากจะได้ข้อมูลความรู้กันไปแล้วก็ยังมีของที่ระลึกและรางวัลติดไม้ติดมือกันกลับไปอีกด้วย

from:https://www.enterpriseitpro.net/computer-union-open-cu-solutions-day/

ลดต้นทุนด้านไอทีขององค์กร ด้วยโซลูชันการปกป้องข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Commvault

ในสถานการณ์ปัจจุบันข้อมูลในองค์กรอยู่บนหลากหลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น On–Premise, Cloudรวมไปถึงการใช้งานซอฟแวร์แบบ SaaS ทำให้การสำรองข้อมูลมีความซับซ้อนและยากต่อการบริหารจัดการข้อมูล ตลอดจนเพิ่มความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์ ทำให้องค์กรต้องเสียค่า Operation Cost ที่เพิ่มขึ้น

ดังนั้นจะดีกว่าหรือไม่ หากองค์กรมีโซลูชันสำหรับจัดการและปกป้องข้อมูลที่อยู่หลากหลายสภาพแวดล้อมผ่านแพลตฟอร์มเดียวที่ง่ายต่อการใช้งาน ยืดหยุ่นและประหยัดต้นทุน

การจัดการข้อมูลด้วย Commvault ช่วยลดต้นทุนด้านไอทีได้อย่างไร

Commvault สามารถปกป้องและจัดการข้อมูลที่อยู่หลากหลายสภาพแวดล้อมทั้ง On–Premise, Cloud และ Hybrid-Cloud โดยมีศูนย์กลางการจัดการแบบ Single Platform ผ่านหน้าจอเดียว สามารถรองรับการปกป้องข้อมูล(Workload) ได้ทุกรูปแบบ ครอบคลุมเกือบทุกแบรนด์ในตลาดไม่ว่าจะเป็น File systems, Virtualization, Container, Applications, Database, Endpoint, SaaS เช่น Salesforce, MS365 รวมไปถึงเทคโนโลยีเก่าอย่าง AS/400 เป็นต้น โดย Commvault จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น ด้วยความสามารถดังนี้

 • Backup & Recovery: ความสามารถในการสำรองและกู้คืนข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความพร้อมในการใช้งานข้อมูลที่ built-in ฟังก์ชัน Deduplication เพื่อลดข้อมูลที่มีความซ้ำซ้อน รวมถึงโซลูชันการทำ Archive สำหรับจัดการข้อมูลให้สอดคล้องกับ Storage Tier และ policy ขององค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ Storage และช่วยประหยัด Storage cost
 • Disaster Recovery: การจัดเตรียมการกู้คืนระบบที่มีความสำคัญเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจด้วยโซลูชัน Automated VM replication เพื่อให้เป็นไปตาม SLA ที่องค์กรกำหนด
 • File Storage Optimization: ความสามารถการทำ Data Analytic ในการจัดแยกประเภทข้อมูลในองค์กร ทำให้มองเห็นสถิติการกระจายตัวของข้อมูล อายุไฟล์, เจ้าของไฟล์, ประเภทของไฟล์ และไฟล์ที่ซ้ำกัน เป็นต้น สามารถบริหารจัดการข้อมูลด้วยการลบไฟล์ที่มีอายุมากกว่า 5 ปี เพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บ , การย้ายข้อมูลที่มีความสำคัญไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัย เป็นต้น  รวมทั้งสามารถทำ Data Consolidation สำหรับเตรียมความพร้อมในการทำ Data Migration และ Estimate storage cost
 • Data Security: Commvault มีฟังก์ชัน Security ภายในตัวเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลสำรอง เช่น การทำ End-to-End Encryption , Immutable Data และ Air Gap solution สำหรับการจัดเก็บข้อมูลไว้ใน Isolate Site เพื่อป้องกันการโจมตีจาก Ransomware โดยไม่ต้องมี Tool third party หรือ license เพิ่มเติม
 • Cloud Storage Integration: รองรับการทำงานกับคลาวด์แบบ Native โดยไม่จำเป็นต้องมี Tool third party หรือเขียน script เพิ่มเติมในการทำงานร่วมกับ Cloud เช่นการสำรองข้อมูล VMware บน AWS , การจัดเก็บข้อมูลบน Cloud/Object-based Storage ผ่าน protocol S3 เป็นต้น

และทั้งหมดนี้ Commvault สามารถบริหารจัดการและปกป้องข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพได้ด้วยโซลูชันเดียว ทีมผู้ดูแลขององค์กรไม่จำเป็นต้องทำงานซ้ำๆหลายครั้ง ไม่ต้องดูแลหลายระบบที่มีความซับซ้อน ซึ่งอาจจะนำไปสู่ Human Error ได้ อีกทั้งยังสามารถวางแผนจัดการเพิ่ม-ลดพื้นที่ได้ง่าย ทีมไอทีของท่านสามารถให้บริหารจัดการข้อมูลภายใต้กรอบ SLA เดียวกัน และในมุมของธุรกิจเองก็พร้อมตอบสนองกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้อย่างมั่นใจ

ท่านใดสนใจติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชัน Commvault ได้ที่ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด โทร. 02-311-6881 #7151, 7158 หรือ Email : cu_mkt@cu.co.th

from:https://www.techtalkthai.com/reduce-your-it-cost-with-efficient-backup-solution-commvault-by-cu/

Computer Union ร่วมกับพันธมิตรด้านไอที เตรียมจัดงาน CU Solutions Day เปิดประตูธุรกิจสู่ยุคดิจิตอล

โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 23 กันยายน 2565 ณ โรงแรม Westin Grande Sukhumvit Hotel – เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.45 น. ทางผู้จัดได้เตรียมอาหารและชากาแฟภายในงาน รวมถึงรางวัลต่างๆ อีกมากมาย สำหรับผู้ที่สนใจกรุณาลงทะเบียนล่วงหน้า เมื่อทางทีมงานได้รับข้อมูลแล้วจะแจ้ง “โค้ดในการเข้างาน” ให้ท่านอีกครั้ง (ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้)

** ผู้เข้าร่วมงานจะต้องลงทะเบียนให้ครบถ้วน
*** เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกัน Covid-19 กรุณานำผล ATK ในการเข้างานด้วย

คลิกลงทะเบียนได้ที่นี่

from:https://www.enterpriseitpro.net/computer-union-solutions-day-2022/

Commvault Activate บริหารจัดการข้อมูลง่ายๆ บน Single Platform

Efficiencies Data Privacy with Commvault เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลในองค์กรของคุณ ด้วย Commvault Activate

How is Data Challenges today?

ในโลกของธุรกิจยุคดิจิตอล ทุกองค์กรขับเคลื่อนธุรกิจด้วย “ข้อมูล (Data)” ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนากลยุทธ์ รวมถึงการทำ Data Analytics and AI โดยขั้นตอนแรกเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก นั่นคือการรวบรวมข้อมูล (Data Consolidation) ซึ่งเป็นสิ่งที่องค์กรต้องตระหนักในเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความหลากหลาย และอยู่บนหลายแพลตฟอร์ม ส่งผลให้ข้อมูลมีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดปัญหาการกระจัดกระจายของข้อมูล (Data fragmentation and sprawl) โดยมากกว่า 50% ของข้อมูลเหล่านั้น ประกอบไปด้วยข้อมูลที่มีความซ้ำซ้อนและข้อมูลที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว หรือที่เราเรียกว่า ROT Data ทำให้ต้นทุนในการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงความเสี่ยงจากการถูกโจรกรรมข้อมูล และการถูกละเมิดข้อมูลที่มีความสำคัญ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล (Personally identifiable information : PII) จากการโจมตีทางไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือที่จะนำมาจัดการปัญหาดังกล่าว และตอบโจทย์เรื่องการจัดการข้อมูลที่มีความซับซ้อน และเพิ่มความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

What is Commvault Activate?

Commvault Activate : Software ด้านการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความสามารถในการจัดการปัญหาต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นได้ รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Personally identifiable information : PII) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Regulation: PDPA) ที่ทำงานบน Single Platform ผ่านหน้าเว็บ Management (HTML5) เรียกว่า Command Center สามารถรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลจาก Data Source ที่หลากหลายรูปแบบ เช่น File Server, Object Storage, MS Exchange, SharePoint Online, End point เป็นต้น รวมทั้งสามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ Dashboard และสามารถ Export report ได้ ซึ่ง Commvault Activate มี 3 Modules ดังนี้

1. Commvault File Storage Optimization (FO)

มี Dashboard Report ที่สามารถมองเห็นสถิติของข้อมูล เช่น การกระจายตัวของข้อมูล, อายุไฟล์, เจ้าของไฟล์, ประเภทของไฟล์ และไฟล์ที่ซ้ำกันได้ สามารถดูสถิติการเข้าถึงไฟล์ของแต่ละ Users ที่เข้าไป Accessed, Modified หรือ Deleted ข้อมูลด้วย feature File Monitoring Information สามารถบริหารจัดการข้อมูลด้วยการ Delete, Move และ Archive เช่น การลบไฟล์ที่มีอายุมากกว่า 5 ปี เพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บ หรือ การย้ายข้อมูลที่มีความสำคัญไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัย เป็นต้น โดยสามารถส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทำการ Review และ Approve ก่อนได้โดยผ่านทางอีเมลล์ และตรวจสอบจัดการ (Add/Move/Change) สิทธิ์ Permission การเข้าถึงข้อมูลของแต่ละ Users

2. Commvault Data Governance (DG)

สามารถกำหนดประเภทข้อมูล Sensitive Data และจัดระดับความเสี่ยงสำหรับเฉพาะองค์กรของคุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูล Sensitive Data หรือข้อมูลส่วนบุคคล (PII) โดยระบุประเภทข้อมูล, จัดแยกเอกสารที่เป็นประเภทเดียวกันได้ด้วย ML (Machine Learning) และแสดงผลในรูปแบบ Dashboard Report ได้ สามารถสร้าง SAR (Subject Access Request) และมี workflow ในการจัดการคำขอการใช้ข้อมูล (export) หรือขอลบ (delete) ข้อมูลส่วนบุคคล (PII) สำหรับนำมาปรับใช้กับ PDPA ได้

3. Commvault eDiscovery & Compliance (DC)

Software สำหรับจัดการข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronically Stored Information – ESI) ที่สามารถนำมาใช้ในกระบวนการทางกฎหมายได้ (Compliance) เจ้าหน้าที่ Compliance สามารถใช้ฟังก์ชั่น Case Manager สำหรับรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือต้องการตรวจสอบจาก Exchange mailboxes, file servers หรือ laptops ได้ โดยสามารถค้นหา/รวบรวมข้อมูลในเชิงลึกด้วยฟังก์ชั่น Advanced search และให้ผู้ตรวจสอบทำการตรวจทานเพื่อการวิเคราะห์, คัดแยก และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้

ด้วยความสามารถจากเทคโนโลยีของ Commvault นอกจากเป็นศูนย์กลางในการสำรองและกู้คืนข้อมูล (Backup & Recovery Solution) แล้ว ยังมี Commvault Activate ที่เป็นตัวช่วยบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถนำมาใช้งานร่วมกับ Commvault Backup หรือใช้งานแบบเอกเทศ (Standalone Module) ได้

ทั้งนี้ทางคอมพิวเตอร์ยูเนี่ยนมีทีม CU as-a-Service ที่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สามารถให้คำแนะนำและปรึกษาด้านการออกแบบและดีไซน์โซลูชัน รวมถึงการให้บริการ POC และติดตั้งใช้งาน โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cu.co.th/distributor/service/ หรือแสกน QR Code

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด

โทร 02 311 6881 # 7151, 7156

email : cu_mkt@cu.co.th

เขียนโดย : คุณอังษณา ชลศักดิ์พิพัฒน์

System Engineer Specialist

Computer Union Co.,Ltd

from:https://www.techtalkthai.com/commvault-activate-efficiencies-data-privacy-by-cu/

[Guest Post] บริหารจัดการข้อมูลภายใต้แนวคิด GRC : Governance, Risk and Compliance ด้วย IBM OpenPages with Watson

สถานการณ์โรคระบาดได้ขับเคลื่อนโลกออนไลน์ แต่การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลเป็นตัวเปลี่ยนเกมส์ในการเชื่อมโยงผู้คนในช่วงโรคระบาด บริการทางการเงินก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างรวดเร็ว บริษัทต้องปรับปรุงระบบและกระบวนการให้สามารถจัดการกิจกรรมออนไลน์ และการไหลของข้อมูลที่เพิ่มขึ้นนั้นอย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้ ส่งผลให้ผู้เชี่ยวชาญ กระบวนการ และเครื่องมือสำหรับ การกำกับดูแล(Governance),  ความเสี่ยง(Risk)  และการปฏิบัติตาม(Compliance) หรือ GRC เป็นสิ่งที่จำเป็นมากขึ้น ในขณะที่บริษัทพยายามคาดการณ์ถึงความเสี่ยงใหม่ๆ และปฏิบัติตามกฎระเบียบจากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ แต่ความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงของข้อปฏิบัติต่างๆได้ยกระดับสูงขึ้นตามไปด้วย หลายคนจึงกำลังมองหา และลงทุนในเครื่องมือและกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับ GRC ที่ตนมีอยู่ กระบวนการและเทคโนโลยีขั้นสูงต่างๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) แมชชีนเลิร์นนิง (ML) และการประมวลผลภาษา(NLP) กลายเป็นสิ่งจำเป็นในการพิจารณา

IBM OpenPages with Watson จาก IBM เป็น GRC ที่ขับเคลื่อนโดย AI แพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยองค์กรจัดการกับความท้าทายด้านความเสี่ยง(Risk) และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Regulatory Compliance) ความสามารถของ AI จาก IBM OpenPages with Watson แพลตฟอร์มสามารถรวมระบบ GRC ที่แตกต่างกันและรวมฟังก์ชั่นการจัดการความเสี่ยงแบบแยกส่วน ในโซลูชั่นแบบบูรณาการ รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ด้วย OpenPages ลูกค้าสามารถใช้งาน AI ได้ทั่วทั้งธุรกิจ สร้างและปรับขนาด AI และสร้างรากฐานการวิเคราะห์ที่พร้อมสำหรับธุรกิจ

IBM OpenPages with Watson เป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่าย สามารถปรับขนาดและความยืดหยุ่น รองรับ Agile และผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่า Workflow เพื่อทำให้กระบวนการ GRC เป็นไปโดยอัตโนมัติ คำแนะนำจากคลังความรู้ (Knowledge Base) ช่วยให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ได้ทันเวลา ช่วยให้ธุรกิจสามารถบรรลุตามกำหนดเวลาและรองรับความต้องการทางธุรกิจและกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

IBM OpenPages with Watson มีตัวเลือกโซลูชัน 10 แบบดังนี้

 1. IBM OpenPages Operational Risk Management (ORM) โซลูชันซอฟต์แวร์ที่ทำให้กระบวนการของ GRC เป็นไปโดยอัตโนมัติ การระบุค่า, การวัดค่า, กาวิเคราะห์ติดตาม และการจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน โซลูชันนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถบูรณาการข้อมูลความเสี่ยงภายในสภาพแวดล้อมเดียว ตัวอย่างของข้อมูลความเสี่ยง ได้แก่ ความเสี่ยงและการควบคุม Risk and control self-assessments (RCSA) การประเมิน Scenario analysis เหตุการณ์การสูญเสียภายในและภายนอก Internal and External Loss Events ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ Key risk and performance indicator tracking (KRI/KPI ) ประเด็นและแผนปฏิบัติงานการจัดการ Issue management and remediation
 2. IBM OpenPages Regulatory Compliance Management (RCM) ช่วยให้องค์กรลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเข้าใจในกฎเกณฑ์ของพวกเขาและความต้องการเชิงรุกที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ การแก้ปัญหาช่วยลดความเสี่ยงเช่น การคว่ำบาตร และค่าปรับที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ สนับสนุนองค์กรในการทำลายข้อบังคับในรายการข้อกำหนด การประเมินผลกระทบต่อธุรกิจและการสร้างงานที่ดำเนินการ
 3. IBM OpenPages Policy Management (PM) บริการหลักร่วมกันและสถาปัตยกรรมเปิด การจัดการนโยบาย OpenPages ทำให้การจัดการนโยบายอย่างต่อเนื่องในทุกกระบวนการโดยอัตโนมัติ ขณะที่ช่วยในการระบุตัวตน, ความคล้ายคลึงกันระหว่างกฎระเบียบเพื่อลดความไม่สอดคล้องกัน, ช่วยในการระบุช่องว่างและช่วยให้เข้าใจข้อกำหนดที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการ GRC มากขึ้น
 4. IBM OpenPages IT Governance (ITG) ช่วยให้องค์กรสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างยั่งยืน ในกรอบแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดหลายประการ เช่น the Committee of Sponsoring Organizations (COSO), the IT Infrastructure Library (ITIL), และ the International Standards Organization (ISO).ในระหว่างกระบวนการนี้ OpenPages IT Governance บริหารจัดการการควบคุมไอทีภายในและความเสี่ยงเพื่อสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจ นอกจากนี้ยัง รวมการกำกับดูแลด้านไอทีหลายระบบเข้ากับการปรับปรุงความโปร่งใส สนับสนุนการตัดสินใจ ผลการดำเนินงานและการประเมินมูลค่าของธุรกิจ
 5. IBM OpenPages Internal Audit Management (IAM) วิธีแก้ปัญหาช่วยเสริมโอกาส และอยู่ร่วมกันกับความเสี่ยง การปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กว้างขึ้น ใช้แกนร่วมกันกับบริการอื่นๆของ OpenPagesและเป็นสถาปัตยกรรมแบบเปิด ให้การตรวจสอบขั้นตอนอย่างโดยอัตโนมัติ และเพิ่มประสิทธิภาพและ มาตรฐานใหม่ในการประเมินของความเสี่ยงแบบอิสระและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
 6. IBM OpenPages Model Risk Governance (MRG) โซลูชันนำคีย์ทั้งหมดมารวมกัน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งมักจะทำงานอิสระบนข้อมูลที่ถูกแยกและทำซ้ำ จากรุ่น ผู้พัฒนา เจ้าของ ผู้ตรวจสอบ และหน่วยธุรกิจ ผู้บริหาร, OpenPages Model Risk Governance รวมโมเดลข้อมูลที่ยืดหยุ่นกับ การจัดการเอกสารโดยรวมเวิร์กโฟลว์ที่ทรงพลัง ความสามารถ และระบบธุรกิจอัจฉริยะ มันรองรับการมีส่วนร่วมในระดับที่สูงขึ้นและมีความโปร่งใสในการจัดการความเสี่ยง แบบจำลองกระบวนการ
 7. IBM OpenPages Third Party Risk Management (TPRM) โซลูชันนี้ช่วยลดการหยุดชะงักและ ผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร การปฏิบัติตามแบรนด์และการดำเนินงานที่เกิดขึ้น จากการที่ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบได้ การจัดการความเสี่ยงบุคคลที่สามของ OpenPages ช่วยให้องค์กรสามารถปกป้องความเป็นส่วนตัว ข้อมูลที่แบ่งปันกับผู้ขายและป้องกันการใช้การเข้าถึงทรัพยากรเครือข่ายโดยตรงในทางที่ผิด
 8. IBM OpenPages Financial Controls Management (FCM) ทำการทดสอบอย่างต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ กระบวนการตรวจสอบ รับรอง และการแก้ไข ในขณะที่ช่วยให้องค์กรได้พบกับการเงินของพวกเขา ภาระผูกพันในการปฏิบัติตาม โดยรวมการจัดการเอกสาร เวิร์กโฟลว์ที่ทรงพลัง ความสามารถ ระบบธุรกิจอัจฉริยะ และการตัดสินใจ เครื่องมือสนับสนุนในแดชบอร์ดแบบโต้ตอบและ การรายงานมิติ โซลูชันนี้ช่วยให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด ขั้นตอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นให้กับผู้มีอำนาจตัดสินใจที่สำคัญกับความโปร่งใสในการควบคุมสถานะทางการเงิน นอกจากนี้ยังช่วยให้มั่นใจว่าการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการเงินได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง
 9. IBM OpenPages Business Continuity Management (BCM) โซลูชันนี้ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความต่อเนื่องทางธุรกิจ การจัดการในที่เดียวและดำเนินการตามแนวทางที่เป็นมาตรฐานทั่วทั้งองค์กร ผู้ใช้สามารถเห็นภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล ระบุการพึ่งพาและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ผู้ดูแลระบบสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองแบบนอกกรอบและเวิร์กโฟลว์ผ่าน User Interface เพื่อปรับปรุงความสม่ำเสมอข้ามหน่วยงาน
 10. IBM OpenPages Data Privacy Management (DPM) โซลูชันนี้ช่วยให้องค์กรทำงานต่างๆอัตโนมัติได้ การรายงานข้อมูลส่วนตัวเพื่อปรับปรุงความถูกต้อง ลดเวลาการตรวจสอบและเร่งการริเริ่มทั่วทั้งองค์กรตามข้อบังคับ (GDPR, CCPA เป็นต้น) ผู้บริหาร C-level และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ ต้องการมีมุมมองแบบองค์รวมของข้อมูลที่ละเอียดอ่อนทั่วทั้งองค์กรของพวกเขา เพื่อให้เข้าใจว่าใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไร และทำไม เมื่อใดก็ตามที่ข้อมูลส่วนตัวกำลังถูกใช้อยู่; และสามารถที่จะแสดงให้เห็นการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความไว้วางใจเป็นสิ่งสำคัญต่อลูกค้า ถ้าหากความเป็นส่วนตัวที่มีของลูกค้าหมดลง สามารถทำลายชื่อเสียงของบริษัทได้ มันยากที่จะฟื้นตัวและเป็นบทเรียนราคาแพง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด โทร 02 311 6881 #7156 หรือ email : cu_mkt@cu.co.th

เขียนบทความโดย  คุณชลิตพงศ์ แสนสุข

Presales Software Specialist

บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด 

from:https://www.techtalkthai.com/cu-ibm-openpages-with-watson/