คลังเก็บป้ายกำกับ: Amazon

AWS จะ “เป็นบวกทางน้ำ” คืนน้ำสะอาดให้ชุมชนมากกว่าที่ตนเองใช้ในการดำเนินงาน

AWS ประกาศว่าบริษัทตั้งเป้าจะเป็นบวกทางน้ำ (water positive) ภายในปี 2030 กล่าวคือ AWS จะคืนน้ำสะอาดให้ชุมชนต่างๆ มากกว่าที่ใช้ในการดำเนินกิจการ เช่นการใช้น้ำระบายความร้อนศูนย์ข้อมูล

นอกจากนี้ AWS ยังรายงานว่าในปี 2021 บริษัทมีประสิทธิภาพในการใช้น้ำ วัดด้วยหน่วย WUE (Water Usage Effectiveness) อยู่ที่ 0.25 (เลขยิ่งน้อยยิ่งดี)

สำหรับการเป็นบวกทางน้ำ AWS มี 4 กลยุทธ์ด้วยกันคือ

  • ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำเทคโนโลยี IoT ของตนเข้ามาวิเคราะห์การใช้น้ำแบบเรียลไทม์และตรวจหาการรั่วของท่อน้ำ รวมถึงการลดการใช้น้ำระบายความร้อนศูนย์ข้อมูลให้ได้มากที่สุด โดยการเปลี่ยนไปใช้ลมแทนซึ่งศูนย์ข้อมูลในสวีเดนและไอร์แลนด์ใช้น้ำระบายความร้อนเพียง 5% ของทั้งปีเท่านั้น รวมถึงนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำหลายรอบด้วย
  • ใช้แหล่งน้ำที่ยั่งยืน เช่นน้ำที่ผ่านการบำบัดและใช้น้ำฝน โดยน้ำที่บำบัดมาแล้วก็เหมาะกับการนำมาใช้ในอุตสาหกรรมและการชลประทาน ทำให้เหลือน้ำสะอาดไว้ให้ประชาชนอุปโภค ปัจจุบัน AWS ใช้น้ำบำบัดในการระบายความร้อนศูนย์ข้อมูลแล้ว 20 แห่งทั่วโลก
  • แบ่งปันน้ำให้เกษตรกร หลัง AWS ใช้น้ำในศูนย์ข้อมูลแล้ว น้ำก็ยังสะอาดพอจะใช้ต่อได้ในเรื่องอื่น เช่นในรัฐโอเรกอน AWS บริจาคน้ำถึง 96% ให้เกษตรกรท้องถิ่นนำไปใช้ในสวนต่อโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
  • จัดหาน้ำสะอาด โดย AWS ตั้งโปรเจ็คในหลายประเทศเช่นบราซิล, อินเดีย, อินโดนีเซีย และแอฟริกาใต้ ส่งน้ำสะอาดราว 1.6 พันล้านลิตรสู่ชุมชน เช่นในอินเดียได้ร่วมกับ WaterAid สร้างท่อส่งน้ำสะอาด 5 ท่อ และระบบเติมน้ำบาดาล ส่งน้ำสะอาดปีละ 47 ล้านลิตรให้ประชาชน 500 ครัวเรือน หรือราว 2,100 ชีวิต

ที่มา – AWS re:Invent

alt="G5GnfZ.jpg"ฟาร์มกังหันลมของ Amazon ที่รัฐเท็กซัส | ภาพโดย Amazon

Topics: 

from:https://www.blognone.com/node/131651

แอมะซอนและองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนานาชาติ ก่อตั้งสถาบันบลูคาร์บอนระหว่างประเทศ [Guest Post]

เพื่อปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอื่น ๆ

Image Credit : Conservation International

กรุงเทพฯ – 15 พฤศจิกายน  2565 – แอมะซอน (Amazon) และองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนานาชาติ (Conservation International) ประกาศในวันนี้ที่การประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติ (COP27) ปี 2565 เรื่องการจัดตั้งสถาบันสถาบันบลูคาร์บอนระหว่างประเทศ (International Blue Carbon) สถาบันบลูคาร์บอนจะช่วยบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปกป้องชุมชนชายฝั่ง โดยสนับสนุนการฟื้นฟูและปกป้องระบบนิเวศบลูคาร์บอนชายฝั่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอื่น ๆ

บลูคาร์บอนคือคาร์บอนที่สะสมอยู่ในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง เช่น ป่าชายเลน หญ้าทะเล และที่ราบลุ่มน้ำขึ้นถึง ระบบนิเวศเหล่านี้จะกักเก็บคาร์บอนในปริมาณมหาศาลทั้งในพืชและในตะกอน และด้วยเหตุนี้จึงได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วนสำคัญของการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

สถาบันบลูคาร์บอนระหว่างประเทศจะตั้งอยู่ในสิงคโปร์และจะมุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และหมู่เกาะแปซิฟิกในการตระหนักถึงศักยภาพของบลูคาร์บอน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพื้นที่ที่เป็นป่าชายเลนมากกว่าหนึ่งในสามของโลก อย่างไรก็ตาม การสูญเสียป่าชายเลนก็เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้มากที่สุดเช่นกัน[1] ในภูมิภาคเอเชียจนถึงหมู่เกาะแปซิฟิก ชุมชนชายฝั่งมีความเสี่ยงมากขึ้นต่อการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลและพายุที่รุนแรง ระบบนิเวศของบลูคาร์บอนสามารถช่วยเสริมสร้างชุมชนจากผลกระทบของสภาพอากาศในขณะที่ให้น้ำจืด สนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพ และประโยชน์ทางธรรมชาติอื่น ๆ

สถาบันบลูคาร์บอนระหว่างประเทศได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสิงคโปร์ (Singapore Economic Development Board) จะทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมความรู้เพื่อสร้างความสามารถ ความเชี่ยวชาญ มาตรฐาน และวิธีการ เพื่อพัฒนาและขยายโครงการบลูคาร์บอนซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างเร่งด่วน

สถาบันจะทำงานร่วมกับภาครัฐทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อรวมบลูคาร์บอนในนโยบายในการยับยั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ นอกจากนี้ องค์กรนี้จะสนับสนุนและเพิ่มการศึกษาให้กับผู้ปฏิบัติงาน ผู้กำหนดนโยบาย และชุมชนเพื่อเข้าถึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และทรัพยากรล่าสุดเกี่ยวกับโครงการบลูคาร์บอน นอกจากนี้ สถาบันจะร่วมมือกับสถาบันการศึกษา องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร องค์กรภาคเอกชน และภาครัฐเพื่อพัฒนาเครื่องมือสำหรับการพัฒนาบลูคาร์บอน ซึ่งรวมถึงวิธีการและมาตรฐานคาร์บอนเครดิต กรอบนโยบาย และเทคนิคต่าง ๆ ในการนำไปใช้งานจริง

ในปีแรก โครงการนี้จะมุ่งเน้นไปที่การสร้างเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูระบบนิเวศของบลูคาร์บอน การพัฒนาแนวทางที่สำคัญเกี่ยวกับบลูคาร์บอนตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ (Nationally Determined Contributions: NDCs) และการเพิ่มความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคุณค่าของหญ้าทะเลและระบบนิเวศของสาหร่ายทะเลที่มีต่อสภาพภูมิอากาศ

เอมิลี พิดเจียน รองประธานฝ่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและนวัตกรรม องค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนานาชาติ กล่าวว่า “ระบบนิเวศบลูคาร์บอนเป็นระบบนิเวศที่อุดมด้วยคาร์บอนมากที่สุดในโลก แต่ถูกคุกคามจากทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ระบบนิเวศบลูคาร์บอนจึงอยู่ในลำดับต้น ๆ ของการอนุรักษ์ที่สำคัญที่สุดในโลก Conservation International รู้สึกยินดีที่ได้ร่วมมือกับ Amazon ในการจัดตั้งสถาบันบลูคาร์บอนระหว่างประเทศ เพื่อตระหนักถึงศักยภาพในการบรรเทาสภาพภูมิอากาศและการปรับตัวของระบบนิเวศบลูคาร์บอนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเต็มที่ และบรรลุผลลัพธ์ที่มีคุณภาพและยั่งยืนสําหรับความหลากหลายทางชีวภาพชายฝั่ง ความสามารถของชุมชนในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างยั่งยืน และสภาพภูมิอากาศ องค์กรของเราทุ่มเทเพื่อกระตุ้นการอนุรักษ์และฟื้นฟูชายฝั่ง ผ่านโครงการบลูคาร์บอนคุณภาพสูงและการลงทุน และกำลังส่งมอบความรู้และเครื่องมือที่จําเป็น ซึ่งเป็นรากฐานสําหรับการรวมบลูคาร์บอนไว้ในนโยบายและวิธีสร้างแรงจูงใจต่าง ๆ”

ในฐานะที่โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของ Amazon ที่มีมาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับโซลูชันการจัดการอย่างยั่งยืน Amazon จะมอบเงินช่วยเหลือสูงถึง 3 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อจัดตั้งและให้ทุนสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันบลูคาร์บอนในช่วง 3 ปีแรก เพื่อช่วยในการสร้างและขยายโครงการบลูคาร์บอนที่สำคัญในภูมิภาคนี้

“ที่ Amazon เราลงทุนในโซลูชันการจัดการอย่างยั่งยืนเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนนอกห่วงโซ่คุณค่าของเรา และเพิ่มความพยายามในการลดคาร์บอนที่จากการดำเนินงานทั้งหมด โครงการบลูคาร์บอนนี้มีศักยภาพสูงในการช่วยกักเก็บคาร์บอน บริการทางระบบนิเวศ และการดำรงชีพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งที่อุดมสมบูรณ์ ในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ เราต้องการการลงมือทำทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ และ Amazon ยังคงมุ่งมั่นที่จะลงทุนกับทั้งสองด้าน” คาร่า เฮิร์สต์ รองประธานฝ่ายความยั่งยืนทั่วโลกของ Amazon กล่าว

โหย่ว แลม เคียง (Yeoh Lam Keong) ประธานองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนานาชาติ กองทุนอนุรักษ์สิงคโปร์ (Conservation International Singapore Conservation Trust) กล่าวว่า “องค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนานาชาติในสิงคโปร์เติบโตขึ้นอย่างมาก นับตั้งแต่ที่ได้จดทะเบียนเป็นองค์กรการกุศลและ Institution of Public Character เมื่อ 5 ปีที่แล้ว นอกจากโปรแกรมการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่กำลังเติบโตและกองทุนการเงินที่ยั่งยืนแห่งใหม่ สำหรับโครงการด้านสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคแล้ว สถาบันบลูคาร์บอนระหว่างประเทศของ Conservation International ยังเป็นเสาหลักที่สนับสนุนการทำงานวิจัยและวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับบลูคาร์บอนที่จำเป็น เพื่อช่วยบรรเทาวิกฤตสภาพภูมิอากาศ”

Conservation International เป็นผู้นําด้านวิทยาศาสตร์ระดับโลกและการดําเนินการเกี่ยวกับบลูคาร์บอน โดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ สถาบันวิจัย องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร และชุมชนชายฝั่งทั่วโลก สถาบันได้ให้คำแนะนำแก่ภาครัฐในประเทศต่าง ๆ ได้แก่ เอกวาดอร์ คอสตาริกา ฟิจิ และโคลอมเบีย เกี่ยวกับนโยบายบลูคาร์บอน การจัดการการอนุรักษ์ และกลยุทธ์การลดผลกระทบจากสภาพอากาศ Conservation International ได้ร่วมมือกันในโครงการบลูคาร์บอนโครงการแรกที่ได้รับการรับรองโดย Verra (Verified Carbon Standard) ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ป่าชายเลนในโคลัมเบีย นอกจากนี้ ในความร่วมมือกับสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) และคณะกรรมการสมุทรศาสตร์ระหว่างรัฐบาลของยูเนสโก Conservation International ได้จัดตั้ง International Blue Carbon Initiative ซึ่งให้คําแนะนําการบูรณาการระบบนิเวศบลูคาร์บอนในแนวทางของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในการบันทึกค่าก๊าซเรือนกระจกของประเทศต่าง ๆ การพัฒนาวิธีการเครดิตบลูคาร์บอน และการรวมบลูคาร์บอนเข้ากับแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

Amazon ได้จัดตั้งกองทุน Right Now Climate Fund ขึ้นในปี 2562 เพื่อสนับสนุนโซลูชันการจัดการอย่างยั่งยืน ที่มีมูลค่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า พื้นที่ชุ่มน้ำ และพื้นที่สีเขียวทั่วโลก ในปี 2564 Amazon ยังได้ช่วยก่อตั้ง LEAF Coalition (Lowering Emissions by Accelerating Forest Finance) หรือการจัดหาเงินทุนให้กับประเทศที่ประสบความสำเร็จในการลดการปล่อยมลพิษจากการตัดไม้ ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มระดับโลกของภาครัฐและบริษัทชั้นนำที่ระดมเงินกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐเพื่อการปกป้องป่าในประเทศเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อหยุดการตัดไม้ทําลายป่าในเขตร้อนทั่วโลกในทศวรรษหน้าผ่านข้อกำหนดทางกฎหมายในการลดการปล่อยมลพิษจากการตัดไม้ทําลายป่า นอกจากนี้ Amazon ยังร่วมกับ The Nature Conservancy ในปี 2564 พัฒนา Agroforestry and Restoration Accelerator ในบราซิล ซึ่งคาดว่าจะช่วยกําจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากชั้นบรรยากาศได้ถึง 10 ล้านตันภายในปี 2593 และ Amazon ยังได้สนับสนุนการเสริมสร้างธรรมชาติในชุมชนที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ เช่น โครงการ Family Forest Carbon Program ในสหรัฐอเมริกา, โครงการ Urban Greening ในเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี, Parco Italia tree planting ในเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี, และโครงการฟื้นธรรมชาติในสหราชอาณาจักร

เกี่ยวกับ Amazon

Amazon ใช้หลักการ 4 ประการในการดำเนินงาน ได้แก่ ความหลงใหลในลูกค้ามากกว่าการมุ่งเน้นไปที่คู่แข่ง ความหลงใหลในการประดิษฐ์ ความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดําเนินงาน และการคิดระยะยาว Amazon มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับลูกค้ามากที่สุดในโลก เป็นบริษัทนายจ้างที่ดีที่สุดในโลก และสถานที่ทํางานที่ปลอดภัยที่สุดในโลก ความคิดเห็นของลูกค้า, การซื้อของในคลิกเดียว, คําแนะนําเฉพาะบุคคล, ไพรม์ , Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, Just Walk Out technology, Amazon Studios และ The Climate Pledge เป็นเพียงบางอย่างที่บุกเบิกโดย Amazon สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเยี่ยมชมได้ที่ amazon.com/about และติดตามได้ที่ @AmazonNews

เกี่ยวกับ Conservation International

Conservation International ปกป้องธรรมชาติเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติด้วยวิทยาศาสตร์ นโยบาย การทำงานภาคสนาม และการเงิน Conservation International ให้ความสำคัญและรักษาสถานที่ที่สำคัญที่สุดในธรรมชาติที่มีผลต่อสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพและผู้คน Conservation International ในสิงคโปร์ มุ่งมั่นที่จะปกป้องธรรมชาติในท้องถิ่นผ่านการเผยแพร่ การศึกษา การริเริ่มการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และความร่วมมือจากหลายภาคส่วน Conservation International ร่วมมือกับภาครัฐ บริษัทต่าง ๆ ประชาสังคม ชนพื้นเมือง และชุมชนท้องถิ่นเพื่อช่วยให้ผู้คนและธรรมชาติเจริญเติบโตไปด้วยกัน ด้วยสำนักงานใน 30 ประเทศและโครงการในกว่า 100 ประเทศ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Conservation.org ติดตามการทำงานได้ที่ Conservation NewsFacebookTwitterTikTokInstagram และ YouTube.

ภาคผนวก: ข้อมูลบลูคาร์บอน

บลูคาร์บอนคือคาร์บอนที่สะสมอยู่ในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง เช่น ป่าชายเลน หญ้าทะเล และที่ราบลุ่มน้ำขึ้นถึง ระบบนิเวศเหล่านี้จะกักเก็บคาร์บอนในปริมาณมหาศาลทั้งในพืชและในตะกอน ทำให้เป็นส่วนสำคัญของการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก[2]

ในพื้นที่ 1 ตารางไมล์ (2.6 ตารางกิโลเมตร) ป่าชายเลนสะสมคาร์บอนได้มากเท่ากับการปล่อยก๊าซรถยนต์ 90,000 คันต่อปี ป่าชายเลนทำหน้าที่เป็น “ที่เพาะพันธุ์” ของสิ่งมีชีวิตหลายสายพันธุ์เพื่อที่จะปกป้องจากผู้ล่าและกระแสน้ำ ชุมชนชายฝั่งพึ่งพาป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัย


[1] https://www.thebluecarboninitiative.org/

[2] Global Mangrove Alliance 2022 Report

from:https://www.techtalkthai.com/amazon-and-conservation-international-established-the-international-blue-carbon-institute/

Amazon เปิดตัว Amazon Clinic บริการทางการแพทย์ออนไลน์ เฉพาะอาการทั่วไป

Amazon ยังคงเข้าสู่ธุรกิจด้านสุขภาพต่อเนื่อง แม้ก่อนหน้านี้จะเพิ่งปิดตัว Amazon Care ที่เน้นลูกค้าองค์กรไป โดยเปิดตัว Amazon Clinic ระบบให้บริการคำปรึกษาทางการแพทย์ออนไลน์ ด้วยการแชตข้อความ รองรับการให้คำปรึกษาในกว่า 20 อาการป่วยพื้นฐาน เช่น ภูมิแพ้ สิว หรือผมร่วง ทั้งนี้ Amazon Clinic จะให้บริการเฉพาะใน 32 รัฐ ในอเมริกา

ขั้นตอนการรับบริการ ลูกค้าจะเลือกอาการป่วย จากนั้นเลือกคลินิกผู้ให้บริการ และตอบคำถามสุขภาพจำนวนหนึ่ง จึงเข้าสู่ขั้นตอนการรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ โดยจะได้รับคำแนะนำเป็นข้อความ พร้อมออกใบสั่งยาให้ ซึ่งสามารถนำไปใช้จ่ายยาได้จากเภสัชกร หรือใช้สั่งยาจากบริการ Amazon Pharmacy

บริการ Amazon Clinic จะมีค่าใช้จ่ายเฉพาะคำปรึกษา เนื่องจากไม่ได้จ่ายยาให้โดยตรง

ที่มา: Amazon

No Description

Topics: 

from:https://www.blognone.com/node/131504

Amazon เตรียมปลดพนักงานครั้งใหญ่สุด ลูกจ้าง 10,000 คน เตรียมตกงาน

Amazon บริษัทเจ้าของแพลตฟอร์ม E-comerce ยักษ์ใหญ่ หนีไม […] More

from:https://www.iphonemod.net/amazon-plans-to-lay-off-10k-employees.html

Amazon เตรียมประกาศปลดพนักงานราว 1 หมื่นคน

มีรายงานว่า Amazon เป็นบริษัท Tech รายใหญ่ล่าสุด ที่เตรียมประกาศปลดพนักงานจำนวนมาก หลังจากซีอีโอ Andy Jassy ประเมินตัวเลขและสั่งให้ลดค่าใช้จ่าย โดยการปลดพนักงานนี้อาจเริ่มเร็วที่สุดในสัปดาห์นี้ ฝ่ายที่กระทบมากที่สุดคือฝ่ายพัฒนาอุปกรณ์รวมทั้งทีม Alexa ขณะที่ฝ่ายบุคคลและฝ่ายค้าปลีก ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน

ตัวเลขพนักงานที่ถูกปลดคาดอยู่ราว 10,000 คน ซึ่งน้อยกว่า 1% ของพนักงาน Amazon ทั่วโลกที่มีมากกว่า 1.5 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานในคลังสินค้า แต่ก็ถือเป็นจำนวนที่มากสำหรับประวัติศาสตร์ของบริษัท

ประกาศของ Amazon นี้มีการส่งสัญญาณมาแล้วก่อนหน้า เช่น คำสั่งชะลอการรับพนักงาน หรือการย้ายพนักงานจากแผนกที่ไม่ทำเงิน

ที่มา: The Wall Street Journal

Topics: 

from:https://www.blognone.com/node/131485

Amazon ชะลอการจ้างงานในธุรกิจโฆษณาที่ยังทำกำไรให้บริษัท เพื่อลดค่าใช้จ่าย

แหล่งข่าวของ Bloomberg ระบุว่า Amazon ชะลอการจ้างพนักงานในธุรกิจโฆษณาที่ยังทำกำไรให้กับบริษัท โดยยังคงรับสมัครงานในตำแหน่งที่ว่างอยู่ แต่จะไม่เพิ่มตำแหน่งใหม่อีกแล้ว ทำให้ Amazon เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่เตรียมแผนรับมือกับปัญหาเศรษฐกิจที่ทำให้การเติบโตของยอดขายชะลอตัวลง

การที่ Amazon จะไม่เปิดตำแหน่งใหม่ในธุรกิจโฆษณาแสดงให้เห็นว่าบริษัทต้องการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มกำไรให้มากขึ้นหลังจากที่ซีเอฟโอของบริษัทได้เปิดเผยก่อนหน้านี้ว่า Amazon จะยังลงทุนในฝั่งโฆษณาและฝั่ง AWS ด้วยและจะเปลี่ยนไปลดต้นทุนด้านอื่นแทน

ทางฝั่ง Amazon ยังเผยว่าบริษัทมีธุรกิจหลายอย่างที่กำลังเติบโต จึงต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การรับสมัครพนักงานในแต่ละฝั่งธุรกิจเพื่อลดต้นทุน

ธุรกิจการโฆษณาของ Amazon ทำรายได้ 9,550 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นจากช่วยเดียวกันในปีก่อน 25%

ก่อนหน้านี้ Amazon ก็ได้เปิดเผยผลประกอบการในไตรมาสที่ 3 และเผยว่าจะควบคุมค่าใช้จ่ายและชะลอการรับพนักงาน

ที่มา: Bloomberg

Topics: 

from:https://www.blognone.com/node/131284

TCL วางขายสมาร์ททีวีที่ใช้ Amazon Fire TV ได้แล้ว อาจเป็นเพราะกูเกิลผ่อนคลายสัญญาให้

เว็บไซต์ข่าว Protocol รายงานว่า Amazon ประสบความสำเร็จในการเจรจากับกูเกิล โดยกูเกิล “ยอม” ให้ผู้ผลิตสมาร์ททีวี Google TV สามารถไปผลิตทีวีที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Fire TV OS ของ Amazon ได้

ในโลกของ Android ที่ใครก็สามารถนำโค้ดไปดัดแปลงเป็นระบบปฏิบัติการตัวเองได้ กูเกิลใช้วิธี “ล็อค” สัญญากับผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ว่าห้ามไปใช้ระบบปฏิบัติการดัดแปลงอื่น (ข่าวเก่าปี 2012, ข่าวเก่าปี 2021) หากละเมิดสัญญานี้ กูเกิลจะไม่อนุญาตให้ใช้งาน Google Android ที่มีแอพกลุ่ม Google Mobile Services (GMS) และการเข้าถึง Google Play Store แบบเดียวกับที่ Huawei โดน (แต่อันนั้นมาจากคำสั่งของรัฐบาลสหรัฐที่แบนบริษัทจีน แม้ได้ผลแบบเดียวกัน)

สัญญาลักษณะนี้ทำให้ช่วงหลังๆ กูเกิลถูกเพ่งเล็งเรื่องการผูกขาดการค้าจากหน่วยงานหลายประเทศ (เคสล่าสุดคืออินเดีย) ทำให้กูเกิลต้องยอมผ่อนคลายเงื่อนไขเหล่านี้มากขึ้น

No Description

เราไม่รู้ว่ากูเกิลมีสัญญากับ Amazon อย่างไร แต่ผลที่เกิดขึ้นคือ TCL ผู้ผลิตทีวีสัญชาติจีนที่ทำ Google TV ขายมายาวนาน ประกาศผลิตทีวีที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Fire TV ของ Amazon (เป็น Android เวอร์ชันดัดแปลงเอง) วางขายในยุโรป

ทีวีของ TCL รุ่นนี้เรียกว่า CF6 Series มีสองขนาดหน้าจอคือ 50″ และ 55″ ฝั่งซอฟต์แวร์ใช้ระบบปฏิบัติการ Fire TV, รองรับคำสั่งเสียง Alexa, ติดตั้งแอพจาก Amazon Appstore และนำเสนอเนื้อหาจาก Amazon Prime Video

ตัวแทนของทั้งสองบริษัทปฏิเสธการให้ความเห็นในเรื่องนี้ แต่ Amazon เคยชี้แจงต่อคณะกรรมการแข่งขันของอินเดียว่าประสบปัญหาในการหาผู้ผลิตทีวี Fire TV เพราะโดนสัญญาของกูเกิลล็อคเอาไว้ แม้ผู้ผลิต OEM อย่างน้อย 7 ราย อยากทำสมาร์ททีวี Fire TV มาวางขายก็ตาม

ที่มา – TCL, Ars Technica

from:https://www.blognone.com/node/131266

Amazon เร่งขยายกำลังการผลิตดาวเทียมอินเทอร์เน็ต Project Kuiper ให้ได้ 4 ดวงต่อวัน

แม้จะมีข่าวการพัฒนา Project Kuiper โครงการดาวเทียมให้บริการอินเทอร์เน็ตของ Amazon มานานกว่า 3 ปีแล้ว แต่เรียกได้ว่าโครงการนี้ยังตามหลังคู่แข่งอย่าง Starlink อยู่หลายช่วงตัว อย่างไรก็ตาม Amazon ก็ยังไม่ได้ลดละความพยายามกับโครงการนี้และล่าสุดได้วางแผนเพิ่มกำลังการผลิตดาวเทียมโดยตั้งเป้าจะผลิตให้ได้เร็วถึง 4 ดวงต่อวัน

เป้าหมายของ Project Kuiper นั้นจะต้องยิงดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรให้ได้ 3,236 ดวง จึงจะสามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตได้ตามแผน และเพื่อการนั้น Amazon จึงขยายกำลังการผลิตดาวเทียมโดยจะเพิ่มฐานการผลิตใหม่ในอาคารขนาด 16,000 ตารางเมตร ในเมือง Kirkland รัฐ Washington

Amazon ได้พัฒนาดาวเทียมสำหรับ Project Kuiper ขึ้นมาเอง โดยมีกำหนดการที่จะส่งดาวเทียมต้นแบบชุดแรกจำนวน 2 ดวงขึ้นสู่อวกาศในช่วงต้นปี 2023 และวางแผนจะส่งดาวเทียมจนครบ 3,236 ดวง ไปกับจรวด 83 เที่ยว ภายในช่วงระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า

No Description

ที่มา – ZDNet

from:https://www.blognone.com/node/131221

Amazon ไตรมาส 3/2022 รายได้รวมยังเติบโต บริษัทระบุจะควบคุมค่าใช้จ่ายมากขึ้น

Amazon รายงานผลประกอบการของไตรมาสที่ 3 ปี 2022 ยอดขายรวมเพิ่มขึ้น 15% จากช่วงเดียวกันในปีก่อนเป็น 127,101 ล้านดอลลาร์ แบ่งเป็นยอดขายในอเมริกา 78,843 ล้านดอลลาร์ (+20%) ต่างประเทศ 27,720 ล้านดอลลาร์ (-5%) และ AWS 20,538 ล้านดอลลาร์ (+27%) มีกำไรสุทธิ 2,872 ล้านดอลลาร์

Andy Jassy ซีอีโอ Amazon กล่าวในแถลงผลประกอบการว่าแม้อยู่ในปัญหาเศรษฐกิจที่ผันผวน แต่การตอบรับของลูกค้ายังเป็นไปในทิศทางที่ดี ขณะเดียวกัน Amazon ก็มีการปรับต้นทุนในการดำเนินงานให้เหมาะสมขึ้น โดยยังคงเดินหน้าการลงทุนในระยะยาวเพื่อรองรับอนาคตต่อไป

ด้านซีเอฟโอ Brian Olsavsky บอกว่าบริษัทลดค่าใช้จ่ายการลงทุนไปแล้ว 1 ใน 3 ภายในปีนี้ หลังจากสองปีที่ผ่านมามีการขยายศูนย์กระจายสินค้าไปจำนวนมากเพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 โดยจากนี้จะเข้าสู่โหมดรัดเข็มขัด ชะลอการรับพนักงานใหม่

ที่มา: Amazon และ CNBC

from:https://www.blognone.com/node/131189

Amazon ปิดเว็บขายผ้าและการฝีมือ Fabric ที่ซื้อกิจการมาเมื่อปี 2008

Amazon ปิดเว็บไซต์ Fabric.com เว็บขายผ้าและสินค้าการฝีมือ มีผลตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม เป็นต้นไป โดยลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าเป็นประจำจากที่นี่ แนะนำให้ไปซื้อที่หมวดสินค้าผ้าและการฝีมือใน Amazon แทน

Fabric.com ก่อตั้งเว็บในปี 1999 โดย Phoenix Textiles Group ที่เป็นบริษัทค้าส่งผ้า เพื่อเป็นช่องทางในการขายสินค้าโดยตรงกับลูกค้า Amazon มาซื้อกิจการไปในปี 2008 และยังให้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไป จนมาถึงการประกาศปิดส่วนเว็บไซต์นี้ในที่สุด

ฝั่งผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนหนึ่งให้ความเห็นว่า Fabric.com เป็นเว็บที่มีราคาสินค้าที่ถูกกว่า และมีการออกแบบเพื่อการค้นหาผ้าและลวดลายที่สะดวกมากกว่าใน Amazon

ที่มา: The Verge

No Description

Topics: 

from:https://www.blognone.com/node/131070