AWS เปิดตัว Application Composer เครื่องมือ Low-code สำหรับสร้างแอปแบบ Serverless

การออกแบบแอปพลิเคชันแบบ Serverless ยังคงเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่ว่าพวกเขาต้องเตรียมการอย่างไร ทั้งนี้ AWS ได้พยายามทำให้การทำงานนั้นเป็นเรื่องง่ายขึ้น

credit : aws

เครื่องมือแบบ Low-code ที่สามารถช่วยออกแบบและสร้างแอปพลิเคชันได้แบบลากวางจะช่วยให้นักพัฒนาเชื่อมโยงระหว่างทรัพยากรกับการออกแบบฟังก์ชันของตนได้ ทั้งนี้เนื่องการออกแบบ Event-driven ต้องตระหนักเรื่องของการทำงานแบบ Asynchronous ด้วยทำให้ผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ไม่เข้าใจภาพมากนัก แต่ด้วยหน้าจอที่แสดงผลแบบการเชื่อมโยงเชื่อว่าจะให้ความเข้าใจเห็นภาพมากขึ้น รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ตลอดจนจบการด้วยการ Deploy ใช้งานจริง

ที่มา : https://techcrunch.com/2022/12/01/aws-launches-application-composer-a-low-code-tool-for-building-serverless-apps/

from:https://www.techtalkthai.com/aws-launches-application-composer-low-code-tool-for-design-serverless-app/