[Video Webinar] Re-image SOC to Transform to the Digital World by Palo Alto Networks

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย Palo Alto Networks Webinar เรื่อง “Re-image SOC to Transform to the Digital World” เพื่อยกระดับการจัดการศูนย์ SOC ให้มีประสิทธิภาพในยุค Digital Transformation ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ

ผู้บรรยาย: คุณนนทนะ อนุเคราะห์ดิลก Cortex Regional Sales Manager จาก Palo Alto Networks

ความท้าทายของ SOC ในปัจจุบัน คือ การรับข้อมูลจากเครื่องมือด้านความมั่นคงปลอดภัยที่หลากหลาย และมากเกินไป ทั้งยังทำงานแยกขาดจากกัน ส่งผลให้ทีมผู้เชี่ยวชาญต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากในการวิเคราะห์และตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งนำไปสู่การสุญเสียเวลาและอาจพลาดเหตุการณ์บางอย่างที่สำคัญไป ในขณะเดียวกัน ทีมผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นก็พยายามที่จะสร้างความง่ายในการจัดการและเชื่อมโยงข้อมูลเข้าหากัน เพื่อให้สามารถตรวจจับเหตุไม่พึงประสงค์ได้อย่างแม่นยำ ภาระที่เพิ่มขึ้นนี้ส่งผลให้เกิดความอ่อนล้าของทีมงาน การตรวจสอบที่ช้า และความเหนื่อยหน่ายในการทำงานเดิมๆ ซ้ำๆ เมื่อความต้องการ SOC เปลี่ยนแปลงไป การออกแบบก็ต้องถูกปรับเปลี่ยนให้ทันกับความต้องการ

เข้าร่วม Webinar นี้เพื่อรู้จักกับ Cortex XSIAM (eXtend Security Intelligence & Automation Management) แพลตฟอร์ม SOC อัตโนมัติของ Palo Alto Networks ที่เปลี่ยนแปลงพื้นฐานวิธีการใช้ข้อมูล การวิเคราะห์ และการทำงานอย่างอัตโนมัติทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะช่วยยกระดับการจัดการ SOC ให้มีประสิทธิภาพและพร้อมเผชิญกับความท้าทายในยุค Digital Transformation ได้ดียิ่งขึ้น

หัวข้อการบรรยายประกอบด้วย

  • ปัญหาของ SOC ในปัจจุบัน
  • Cortex XIAM – แนะนำโซลูชันเพื่อยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ SOC
  • ร่วมตอบแบบสอบถามลุ้นรางวัล
  • Wrap up and Q&A – สรุปและตอบข้อสงสัย

from:https://www.techtalkthai.com/palo-alto-networks-webinar-re-image-soc-to-transform-to-the-digital-world-video/