สหรัฐฯ เริ่มโครงการวิจัยปัญญาประดิษฐ์หาคนเขียนบทความจากรูปแบบการเขียน

Intelligence Advanced Research Projects Activity (IARPA) หน่วยงานให้ทุนวิจัยด้านข่าวกรองของสหรัฐฯ ประกาศเริ่มโครงการวิจัย Human Interpretable Attribution of Text Using Underlying Structure (HIATUS) สำหรับการตรวจหาผู้เขียนจากรูปแบบข้อความอย่างเดียว ทำให้รู้ได้ว่าใครเป็นคนเขียนบทความแม้จะไม่มีข้อมูลอื่นนอกจากเนื้อหาก็ตาม

ตัวปัญญาประดิษฐ์จะอ่านข้อความและพยายามจับลักษณ์ต่างๆ เช่น การเลือกใช้คำ, รูปแบบประโยค เพื่อหาใครเป็นคนเขียนบทความนั้นๆ ขณะที่อีกด้านหนึ่งปัญญาประดิษฐ์นี้ก็อาจใช้นำไปปกปิดตัวตนของผู้เขียนด้วย เพราะมันสามารถตรวจพบรูปแบบที่เฉพาะตัวของบทความ

นอกจากตัวฟีเจอร์หลักปัญญาประดิษฐ์จะบอกได้ว่าข้อความหนึ่งๆ เขียนโดยใคร โครงการ HIATUS ยังมีเป้าที่จะสร้างปัญญาประดิษฐ์ที่อธิบายได้ มันจะแสดงคำอธิบายว่าเห็นอะไรในข้อความแต่ละส่วนจึงมองว่าผู้เขียนเป็นใคร หรือให้คำแนะนำได้ว่าทำไมการเขียนบางรูปแบบจึงปกปิดตัวตนผู้เขียนได้ดีกว่า

ที่มา – DNI.gov

No Description

ภาพโดย stevepb

from:https://www.blognone.com/node/130702