Twitter ขยายวงเพิ่มผู้ใช้เข้าในโปรแกรม Birdwatch ระบบที่คนช่วยกันตรวจสอบข่าวปลอม

Twitter เปิดตัวโปรแกรม Birdwatch มาตั้งแต่ปีก่อน โปรแกรมนี้คือการให้สิทธิ์กลุ่มผู้ใช้ของ Twitter จำนวนหนึ่งในการช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องของข่าวต่างๆ เพื่อคัดกรองว่าเป็นทวีตข่าวเหล่านั้นมีเนื้อหาบิดเบือนความจริงหรือไม่

กลุ่มผู้ใช้ Twitter ที่เข้าร่วมโปรแกรมในฐานะ contributor ซึ่งหมายถึงการเป็นผู้ช่วยตรวจสอบเนื้อหาของทวีตข่าวต่างๆ จะมีสิทธิ์ทำเครื่องหมายให้กับทวีตข่าวที่ตนเองมองว่ามีเนื้อหาบิดเบือนและพิมพ์ข้อความกำกับทวีตนั้นไว้ได้ ซึ่งแรกเริ่มมีผู้ใช้แค่ราว 1,000 คนเท่านั้นที่มองเห็นการทำเครื่องหมายและข้อความกำกับข่าวเหล่านี้ แต่ล่าสุด Twitter ได้ขยายขอบเขตกลุ่มผู้ใช้เข้ามาในโปรแกรมนี้เพิ่มมากขึ้น จนตอนนี้ผู้ใช้งานราวครึ่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาจะมองเห็นระบบนี้ใน Twitter ชองตนเองแล้ว

No Descriptionหากผู้ใช้เห็นทวีตที่มีเครื่องหมาย Birdwatch ก็สามารถกดเพื่อดูข้อความกำกับที่ contributor พิมพ์เอาไว้ได้

นอกจากนี้ Twitter ได้เพิ่มจำนวน contributor ในระบบเป็น 15,000 คน พร้อมทั้งเพิ่มระบบการคิดคะแนนประจำตัว contributor แต่ละคนด้วย (โดยคะแนนที่ได้จะมาจากการมีส่วนร่วมประเมินข้อความของ contributor คนอื่นว่ามีประโยชน์หรือไม่) หาก contributor คนใดทำคะแนนได้ถึง 5 คะแนนก็จะสามารถทำเครื่องหมายและพิมพ์ข้อความกำกับทวีตข่าวที่ตนเองตรวจสอบได้ แต่หาก contributor รายนั้นถูกคนอื่นประเมินว่าพิมพ์ข้อความกำกับทวีต “ไม่มีประโยชน์” จนคะแนนลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ก็จะถูกถอนสิทธิ์การพิมพ์เนื้อหากำกับข่าวออกไป

No DescriptionNo Descriptionระบบการเก็บคะแนนของ contributor

กลไกการให้คะแนนซึ่งกันและกันของกลุ่ม contributor นี้ดูเหมือนจะเป็นความพยายามป้องกันมิให้กลุ่ม contributor เหล่านี้กลายเป็นผู้เผยแพร่เนื้อหาที่บิดเบือนสาระของข่าวเสียเอง

ตอนนี้ผู้ใช้ในประเทศไทยยังไม่สามารถสมัครเข้าร่วมเป็น contributor แต่ผู้ที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโปรแกรมนี้ได้จากบัญชี @birdwatch

ที่มา – Engadget

Topics: 

from:https://www.blognone.com/node/130608